27 augusti 2005

Ärkebiskopen fortsatt biskop

I torsdags, den 25 augusti, meddelade ärkebiskop KG Hammar att han avgår som ärkebiskop nästa sommar. Hans ämbetsperiod blir nära ett decennium räknat från tillträdandet i februari 1997.

KG Hammar blev den som fick leda Svenska kyrkan in in en ny tid, efter skiljandet från staten. Tidigare i sin kyrkliga gärning hade KG Hammar arbetat med församlingsutveckling som präst i Lund, utbildat teologer både i Singapore och som rektor för prästutbildningen i Lund. Han var utbildningssekreterare vid Svenska kyrkans utbildningsnämnd i slutet av 70-talet och huvudsekretare i det kyrkliga reformarbete i början av 1980-talet.

Men som ärkebiskop fick han som bekant personifiera helt andra sidor av kyrkolivet än praktiskt kyrkoliv, institutioner, utredningar och nya regelverk. Ändå hör det också till hans bestående insatser för Svenska kyrkan att ha reformerat de kyrkliga utbildningarna och att svarat för ledningen av arbetet med den nya kyrkoordningen och det omgivande regelverket.

När ärkebiskopen lägger ned sin stav nästa sommar är har fortsatt biskop i Svenska kyrkan. Alla hans stora personliga kvalifikationer består och han kommer att vara en mycket efterfrågad företrädare för Svenska kyrkan, en människa som på ett välformulerat sätt framför sitt angelägna budskap. Det är inte sannolikt att KG Hammars aktiva tid som teolog, talare och författare är avslutas med att han lämnar ärkebiskopsstolen.

Svenska kyrkan bör mycket praktiskt underlätta för KG Hammar fortsätta kyrkotjänst. Kyrkostyrelsen bör förse honom med ett sekretariat inklusive en pressekretarare, så att engagemang kan bokas, mediekontakterna fungera, liksom biskopens eget skrivarbete. Allt i den utsträckning och takt som han själv önskar och som är förenligt med de personliga skäl som är orsaken till avgången.

25 augusti 2005

Alla lånar?

I dagarna startar Svenska kyrkan första delen av en kampanj inför kyrkovalet. En hälsotest för själen som lånat sina fjärdar från kvällspressens söndagsbilagor?

I samma veva rullar MTV ut en kampanj som uppenbart hämtat mer än inspiration från kyrka och tro: "MTV Sunday Service" (blir söndagsgudstjänst på svenska)

Så kan det också bli....

19 augusti 2005

Ett martyrium

Taizes grundare och ledare är mördad. Han dog för sin tros skull. Ola Larsmo gör på DN Kultur 19 augusti en koppling till Gandhi och Martin Luther King med viss reservation. Den reservationen behövs inte. Broder Roger är en av sin tids främsta kristna gestalter.

Taize som mötesplats och inspirationskälla har få motsvarigheter i kyrkohistorien. Betydelsen för flera generationer unga kan inte överskattas.

Misslyckad eller ej?

Tidningen Chef har listat skäl som redaktionen menar gjorde Jesus till en dålig ledare.

Ett inte alltför betungande bibelstudium lär visa att inte mycket stämmer. Men idén är kul.

Ta sista punkten: Vilken annan ledare har gett sina medarbetare en vision som redan visat sig hålla i 2 000 år?

16 augusti 2005

Bortom stororden

Får hjälp att på nätet hitta begivenheter på Uppsala stadsteater till hösten: Bortom stororden, livssamtal i Teaterhörnan.

Prästen Göran Lindström, Uppsala stift är en av initiativtagarna. Författarnamnen som kommer att dyka upp lovar gott.

15 augusti 2005

Utforska rummet

Fyra innehållsrika dagar i mysiga Lund. En nordisk konferens om kyrkobyggnader. Temat "Att utforska rummet" belystes på flera sätt.

Författaren Kerstin Ekman , en yngre dansk dramaturg Kim Skjoldager Nielsen och Ola Sigurdson höjde sig över mängden i ett program med kvalitet.

Kyrkorummet blir till när det brukas, sa min bänkgranne Göran Lindström. Eller i alla fall vad det klokheten jag hörde.

03 augusti 2005

Bokmässan 2005

Nu har Brygubben anmält sig till årets upplaga av Bok & Bibliotek. Det blev ingen tripp till Göteborg förra året. Nu ska det bli av. Hela fredagen (och torsdagen om jag kan komma ner i tid).

* Bodil Jönsson, CERTEC om människonära design
* Staffan Schöier och Stefan Wermelin med Hans Alfredson om nya bok Svenska Ord & Co - Saga & Sanning
* Framtiden - en dröm eller mardröm med Bengt Packalén som moderator
* Tänkandets kritiska möjligheter - ett samtal under ledning av Edda Manga och Mattias Gardell
* Dag Hammarskjöld - mystiker och världspolitiker med Ylva Eggehorn som moderator.
* Vad är ondska? samtal under ledning av Ola Sigurdson
* Tidningsdesign med Mario Garcia om omgörningen av GP

Virginia bloggar

Tack vare dagens sommarpratare Ingrid Sommar (passande efternamn) hittade jag tillbaka till Virginia Postrel.
Hennes bok The future and its enemies (Framtiden och dess fiender, Timbro 1999) står i bokhyllan och är värd att återkomma till.
Postrels sajt www.vpostrel.com med mer än blogg kan rekommenderas.