26 september 2008

FRA-affären: Camilla Lindberg, fp har blivit bekväm

Svenska Kyrkans veckotidning Kyrkans Tidning belyser i sin nätupplaga de problem FRA-lagen innebär för kyrkornas rätt till själavård. FRA-lagen 1.2 ger inga garantier. Lorry-mässigt tänkande, är säkerhetsexperten Magnus Norells recension av lagen i sin nya variant.

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Camilla Lindberg har antagligen utsats för en mycket kraftig påtryckning av inspiskare i sitt eget parti, för hon säger nu till Kyrkans Tidning:

- Det här är ett beslut som jag känner mig bekväm med. Jag tycker att det ger tillräckliga garantier för den personliga integriteten, sade Camilla Lindberg (fp) när uppgörelsen hade presenterats.

Att det hör till en liberal hållning att vara kluven, det är känt sedan länge. Men behöver det vara det samma som att vara hållningslös? Att ha en bestämd uppfattning ena veckan och sen överge den andra veckan, det är mest likt att inte ha någon uppfattning alls.

Det kan se ut som att längtan att avlyssna är en vänster-högerfråga. Men det är det nog inte. Snarare en maktfråga. De som sitter i maktställning vill på kortast möjliga utstråla mesta möjliga handlingskraft.

Åter till den kyrkliga sfären. FRA-affären kan ha fört det goda med sig att präster och deras biskopar funderar lite extra på vad som skiljer själavård från andra förtroliga samtal. Och under vilka former egentlig själavård ska bedrivas. Det kan visa sig vara så att själavård via nätet, telefon och brev inte alls ska brukas.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: