25 oktober 2008

Föryngring av Svenska kyrkan brådskar

Igår avslutades årets upplaga av kyrkomötet i Svenska Kyrkan. "Ett mellanår" tyckte flera av ombuden. Det brukar de säga och skriva. Sluta gnäll, ni har er själva att skylla. Motioner direkt skrivna av ombuden och skrivelser författade av den kyrkostyrelse man själva tillsatt gör mötet till flipp eller flopp.

I år behandlades många angelägna frågor. Och det togs även flera bra beslut, även om det finns klara tendenser till att lättviktiga och populistiska frågor har lättare att passera utskotten än de frågor av strategiskt betydelse.

Mycket bra i år var att kyrkomötet med anledning av en motion om ett ungdomens kyrkomöte beslutade att Kyrkostyrelsen till Kyrkomötet 2010 ska föreslå former för ungas ökade delaktighet i Svenska Kyrkan på nationell nivå t.ex. i anslutning till Kyrkomötet.

Dagens kyrkomöte är gummigt och gubbigt. Och det brådskar att ändra på den saken. I debatten om motionen var det flera "tunga" kyrkopolitiker som blottade sin stora brist på fantasi och sin ovilja att ge yngre generationer deras rättmätiga plats i Svenska Kyrkans ledning.

En av många invändningar mot att öppna portarna för de unga är att man inte vet hur de unga ombuden skulle utses. Svenska Kyrkans Unga klarar den uppgiften. Man har lokalavdelningar i en massa församlingar (som kunde vara fler) och en väl fungerande regionalorganisation som fullt ut följer stiftsindelningen. På Svenska Kyrkans stiftsårsmöten kan unga ombud utses på ett smidigt och demokratiskt sätt.

Ett ombud som självt fyllt 50 och kan kallas tant vittnade om hur hon får höra hur trevligt att hon som ung är med i kyrkomötet. Så illa är det.

Erik Sjöstrand, ett ungt ombud (svärson till den vittnande tanten) gjorde vad hag kunde för att få med kyrkomötet på en skarpare skrivning och i det närmaste säga ja till motionen. Men det gick inte vägen.

Det vore fel att införa en åldersgräns i kyrkomötet, men det kan bli nödvändigt med en annan kvotering än den efter partifärg som nu tillämpas. Varför inte låta ålder och kön på de som röstar i kyrkovalet nästa höst slå igenom i fördelningen av platser i kyrkomötet? Det skulle väl inte hota valhemligheten att använda statistik från röstlängderna.

Andra bloggar om: , , , ,

4 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Avsuttna politiker nomineras - alltså de som anses för gamla för riksdagsarbetet. Så tacka för att ålderspyramiden välter i Kyrkomötet när det är där de hamnar. Men Håkan Juholt är tydligen på väg dit.
Frågan som kvarstår - varför inte indirekta val till stift och kyrkomöte? Svaret är M,S,FISK, m.fl.

Anonym sa...

Problemet är helt orsakat av den partipolitiska styrningen....ungdomar som engagerar sig i kyrkan kommer inte i fråga att bli valda till kyrkomötet eftersom de helt enkelt inte också är engagerade politiskt.

Anonym sa...

Jag är ärligt talat väldigt tveksam om det (enbart) är de riskpolitiska partiernas fel att åldersstrukturen ser ut som den gör. Visst kan vi bli bättre, men så enorm skillnad i antalet unga ledamöter är det inte mellan rikspolitiska och de kyrkopolitiska (eller vad man ska kalla dem) nomineringsgrupperna. Som jag sa i talarstolen, jag tror att det behövs strukturella förändringar men inte en sådan där unga (var man nu drar gränsen) blir en egen grupp utan snarare att man hittar stöd för de unga ledamöter som väljs in på riktiga mandat.

Jag tycker att det blir oerhört märkligt att ha flera olika valsystem samtidigt - ska en kandidat som är exempelvis 22 år kunna bli invald på två olika sätt samtidigt? Och att ha särlösningar för unga (som är valbara) riskerar att ge dem mindre reellt inflytande än om man ser till att de som väljs in också får vara med i exempelvis valberedningar och andra viktiga organ.

Vi som röstade för den försiktigare skrivningen (som vann) gjorde inte det för att vi inte vill få mer inflytande för unga i kyrkan, utan för att vi tyckte att det var begränsande att bara göra det i samband med kyrkomötet.

För övrigt tycker jag att det är ltie trist med de fördomar som finns om de politiska partiernas och de partipolitiska förtroendevaldas engagemang i kyrkan. Jag har all respekt för att man kan ha andra uppfattningar om vilket valsystem vi ska ha i kyrkan, men det är knappast så att kyrkomötet är fullt av avdankade rikspolitiker eller att alla problem i de demokratiska strukurerna beror på de politiska partierna.

Marta Axner,
ledamot (s) i kyrkomötet

Anonym sa...

Marta då de kyrkligt engagerade får så litet utrymme till att styra sin egen verksamhet...givetvis skickas endast mycket erfarna personer...klart det varit annorlunda om man fick vara självstyrande.