23 oktober 2005

Kan en kyrka som äger skog erbjuda naturreligion?

Uppsalaprofessorn Carl-Reinhold Bråkenhielm har i 20 år forskat på "grön livsåskådning". Till tidningen Skogsvärlden säger han:

– För oss svenskar har detta blivit något av "Naturen är oss en väldig borg". Vi känner sammanhang, tillhörighet och tillit till naturen. Vi ser naturen som det som vi ytterst är beroende av, säger han.

Bråkenhielm visar att naturen används för meningsskapande, rekreation, som norm och mycket mer.

Svenska kyrkan äger skog och mark. Inte så mycket som många föreställer sig, men tillräckligt mycket för att egendomsnämnderna som stiftsvis förvaltar innehavet borde överväga att skaffa sig pastorala program, som finns för församlingarna.

Vägkyrkorna är ett uppskattat erbjudande från Svenska kyrkan över hela landet varje sommar. Och de presenteras på en sverigekarta i magasinet Amos. Några enskilda exempel finns på församlingar och något stift som med informationsmaterial visat vägen till kyrkans skog och mark. Men nästa allt återstår.

18 oktober 2005

Grahl tar över nya större Verbum

Igår utsåg Verbums koncernstyrelse ny vd. Det blev Thomas Grahl, som kommer från vdposten på Svenska kyrkans press med Kyrkans Tidning och magasinet Amos.

Det är bl.a. Grahls fasta hand som gör honom lämplig för uppgiften meddelar styrelseordförande Sören Ekström.

Ekström har varit Svenska kyrkans generalsekretarare. Vad säger nuvarande ledning om den nye vd:n? Och vad har man för idé med sitt ägande av Verbum?

15 oktober 2005

Globalportalen - inte ny, men nyttig

Ett utmärkt ställe att hämta aktuell info om internationellt arbete och internationella frågor är Globalportalen. Inte ny, men nyttig.

Just nu bra länkar vidare till upplysningar om bistånd i Pakistan efter jordbävningen där.

Dialog mellan Missionskyrkan och Svenska kyrkan

När kyrkomötet för Svenska kyrkan nyligen var samlat i Uppsala ägnades en del av tiden åt ett seminarium om förslaget till kyrkogemenskap med Svenska Missionskyrkan. Tidningen Sändaren refererar i en artikel från mötet.

I somras föreslog två medlemmar i Missionskyrkan helt radikalt att samfundet skulle förenas med Svenska kyrkan och bli ett fjortonde stift.

Ärkebiskop Hammar går inte så långt, men är klart positiv till ett närmande av flera skäl.

Kombinationen Kul och Svenska kyrkan

Att läsa tidningen och finna orden "Kul" och "Svenska kyrkan" är inte så vanligt som man skulle önska. Dock, vanligare i verkligheten än den kyrkfrämmande möjligen föreställer sig.

Göran Skytte tar vara på sitt utrymme som kolumnist i SvD och ger några aktuella inblickar i Svenska kyrkans liv som skiljer sig från de massmedier brukar förmedla. Det är bra.

Tänk om det finns en skiljelinje inom Svenska kyrkan mellan å ena sidan kul och dialog och å andra sidan sur och konfliktsökande? Att Svenska kyrkan har problem och att det finns människor som far illa av missförhållanden etc. är sant. Om vi nu vill att det ska bli annorlunda, då gäller det att välja väg.

Vilken väg kan man anta är den som leder rätt och med vilka tycks det vara möjligt att vandra med hoppet i behåll?

"Kul" är inte detsamma som att ha förlorat fotfästet eller missat allvaret. Men "kul" är släkt med livsmod och hopp.