31 augusti 2009

Konstruktiv osäkerhet

Det har kommit en avhandling där Charlotte Lundgren, Linköpings universitet skriver om hur pratet fungerar i ett team där medarbetarna har olika ansvarsområden och yrkesroller. Hon har studerat människor som jobbar med rehab.

Genom att skapa gemensamma tolkningar blir jobbet bättre gjort, kommer Charlotte Lundgren fram till. Kvaliteten på samtalen påverkar kvaliteten på besluten. Och i förlängningen också produktens eller tjänstens kvalitet.

Källa: Kvalitetsmagasinet
och Linköpings Universitet

Andra bloggar om: , ,

Män ska inte bli sjukgymnaster

Färsk statistik visar att en orättfärdig löneskillnad mellan kvinnor och män råder inom nästan alla yrken. Till kvinnornas nackdel. Sjukgymnaster anställda av landstingen tycks vara enda undantaget, enligt den rapport från Saco som jag läser om i Veckans Affärer.

Andra bloggar om: , , , , ,

Ny bok: "Kamprad en lögnhals"

Hoppla, hoppla. Vad ska det bli av detta. En avhoppad IKEA-chef skriver ner Ingvar Kamprad i en ny bok. Pressmeddelande med rörliga bilder här >>

Först såg jag Realtid.se skriva om "tjallaren" som var toppchef på IKEA och nu klär av den levande legenden Kamprad.

DagensPS skriver. I morse var författaren med i TV4. Nyheter24 skriver, liksom tidningen Market.

Johan Stenebo säger att han befunnit sig i maktens korridoren inom IKEA i 20 år. Han berättar om hur IKEA förlorade 50 MSEK i en sågverksaffär till ryska maffian. Han beskriver IKEA som ett av de mest slutna globala företagen.

Så sent som vid den här tiden förra året chefade Stenebo för en del av IKEA som jobbar med grön teknik.

Andra bloggar om: , , , ,

25 augusti 2009

Blivande biskop i Stockholm sätter partipoliken främst?

Om referatet i tidningen Dagen från Svenska Kyrkans nationella presskonferens inför Kyrkovalet Söndag 20 september stämmer, då har den blivande biskopen i Stockholms stift valt en märklig position.

Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund skriver att Eva Brunne sa ungefär så här:

Svenska kyrkan skulle bli antingen en förening eller en sekt om dagens valsystem gjordes om så att det bara blev de som är aktiva i kyrkan som fick bestämma.

Ordalydelsen kan ha varit en annan, men innebörden denna. Med det intar Eva Brunne en distans till de medlemmar i Svenska Kyrkan hon kommer att vigas som biskop för. Och till deras församlingar.

De medlemmar som tar sitt dop på allvar och som söker sig till församlingarnas gudstjänster ska förstå att de är en fara för Svenska Kyrkan. Att de genom sitt engagemang gör Svenska Kyrkan till en sekt. Men hallå, det håller inte. Det är ingen biskops uppgift att göra troslära av ett valsystem.

Eva Brunnes uttalande väcker frågor om hennes kyrkokunskaper: de internationella, liksom de ekumeniska nationellt och historiska. Men jag tror mig veta att hon kunskaperna så det räcker och blir över. Men uttalandet tyder på att hon inte kan koppla ihop det med en analys av Svenska Kyrkans nuvarande läge. Den nationella presskonferensen skulle ha handlat om en reklamfilm för bön, men verkade mer ha blivit en uppvisning i hur snett det kan bli när handling och bön inte blir ett.

Andra bloggar om: , , ,

20 augusti 2009

Viktigt meddelande: Personrösta redan i årets kyrkoval

Svenska Kyrkans medlemmar har sin egen valdag om en månad, söndag 20 september. En nyhet i årets val är en möjlighet till personval som utökats och har större betydelse än i något tidigare val.

Den som medlem som röstar kan välja tre kandidater på varje valsedel man röstar med. Vill man öka chansen för någon ett stycke ner på listan att bli invald, så ska man kryssa honom eller henne. Och vill man att den som redan står först ska vara säker på att bli invald, då ska man kryssa den kandidaten.

Alla kryss är lika mycket värda. Och alla är lika viktiga.

I EU-valet förlorade Ella Bohlin en till synes säker plats som en av Sveriges representanter i EU-parlamentet på grund av att hon fick för få kryss och Alf Svensson fick för många. Det var säkert många kristdemokrater som ville att Ella skulle komma med, men de kryssade henne inte...

Den som använder en valsedel utan förtryckta kandidater kan skriva tre namn på valsedeln. Men se till att välja de som verkligen är det partiets godkända kandidater och stava namnen rätt.

Läs om kyrkovalet här och om kryssande här.

Andra bloggar om: , , , ,

Skrämselpropaganda inför kyrkovalet

Söndag 20 september är Svenska Kyrkans valdag. Då har alla medlemmar i Svenska Kyrkan 16 år eller äldre rösträtt, med rätt att välja in sina företrädare i de kyrkliga beslutsorganen i församling och stift och i det nationella kyrkomötet.

Med grund i en politisk kompromiss från mellankrigstiden i det förra seklet har de allmänpolitiska partierna tagit sig rätten att styra inom Svenska Kyrkan. Det är hög tid att sätta den avslutande parentesen omkring detta otidsenliga och hämmande provisorium.

I dagens nummer av Kyrkans Tidning uttalar sig Centerns partiledare Maud Olofsson. Hon skrämmer tidningens läsare med att det skulle bli en prästkyrka utan medlemsinflytande om det nuvarande valsystemet skulle moderniseras. På partistämman tidigare i år lät det lika illa när partiets kyrkopolitiska främsta företrädare Karin Perers talade inför ombuden:

Ni är väl medvetna om att en prästerskapets och biskoparnas kyrka vore en farlig kyrka?

Socialdemokraterna skräms med att om man inte röstar på dem då väntar inte bara prästkyrkan utan också en fobikyrkan. Och Sverigedemokraterna skräms med ekumenik och religionsdialog. De är alltså bakvända i sitt budskap, men använder samma slags retorik som centern och sossarna.

Så här långt i mitt skrivande ser jag att bloggen Stillsam är inne på samma spår. Lars B Stenström invänder liksom jag mot den falska bild av en prästkyrka som centerledaren hotar med.

Det enda goda med att Maud Olofsson talar klarspråk i Kyrkans Tidning är att det blir så uppenbart att tiden sprungit ifrån det system som centern tillsammans med moderater, socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartier försvarar. Och som Sverigedemokraterna utnyttjar.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

19 augusti 2009

Brygubben liknar en frisbee


Jag läser i Ny Teknik att en frisbee hur man än kastar tenderar att vika av till vänster. Så är det med Brygubben också. Röd längst inne och lätt avvikande till vänster. Dessutom känner jag mig oftare än jag vill som en avvikare i det röda laget. Tveksam till om det är mig det är fel på.

Andra bloggar om: , , , , ,

Dagens wow: Roslings bubblande statistikAndra bloggar om: , , , , ,

18 augusti 2009

En bön för Svenska Kyrkan

En väv av böner - det uppmuntrar sedan igår en webbtjänst signerad Svenska Kyrkan till. Bönesajten påminner rätt mycket om den inbjudan till interaktion som den numera nedlagda tidningen Existera jobbade med på nätet. Tidningen ägdes av Svenska Kyrkans och Svenska Missionsförbundets tidningsförlag Berling Press. Hade den funnits kvar hade Bönesajten kunnat kopplas till den tidningen.

Dagen rapporterar. Och det gör Kyrkans Tidning.

Redan igår öppnade Svenska Kyrkans bönesajt. När dag 2 grydde saknas fortfarande en tydlig ingång till den från Svenska Kyrkans gemensamma webbplats. Men den kom senare under dagen.

Jag hoppas att en toppbanner på Kyrkans Tidnings webbplats ger plats åt den nya bönesajten. Och att den nationella informationsavdelningen skickar ut så smidiga banners till alla församlingssajter, så att de enkelt kan koppla på.

Det finns mycket att be för. Mycket att be om hjälp med. En hel del att be om förlåt för. Och ännu mer att tacka för.

En liten fundering om det här med det här med "vi" och "dom". "Kontakta oss" står det på sajten. Bättre när jag klickar vidare och visas vägen till min församling. En annan fundering om uppifrån och ned. Ur vad springer tanken att jag skulle vilja koppla min bön till en domkyrka?

Att be är att hungra och törsta efter mening och sammanhang. (...) Att be är att lyssna till Guds röst och att göra sig bered att lyda. (...) Att be är inte att informera Gud om sina behov och önskemål. Dem känner Gud bättre än jag själv. Att be är att ställa sitt liv till Guds förfogande. Guds plan med mig är större än vad jag kan - eller kanske vill - föreställa mig. (...) Att be är att erkänna Guds anspråk. (...) Att be är att delta i kampen mot ondskan. Att be är att vägra ge meningslösheten det sista ordet.

ur Svensk Katolsk Bönbok 1991.


Ikväll samlas människor till bön i en kyrka. Inte bara i en utan många. I tusen. På söndag ringer klockorna. Det är solens dag, uppståndelsedagen. Då kommer människor samlas igen för att be tillsammans.

I Sverige har vi religionsfrihet. Det är inte straffbart att gå till en kyrka och kliva in över tröskeln. Väldigt sällan är saknas det sittplats till alla. Och där det är fullt finns ändå alltid plats för en bedjande människa till.

De första kristna byggde kyrka tillsammans genom att de bad tillsammans, läste Guds ord tillsammans och delade bröd och vin. Bönesajten kan bidra till en väv av böner om den länkas till livet i gudstjänsten, till livet i den kristna församlingen. Annars inte.

Nu på söndag är temat Tro och liv. Kyrkoåret är ett stycke in i andra halvlek och det är den 11:se söndagen efter Trefaldighet. Det tar mycket tid att klura på det där med Gud som treenig: Fader, Son och Ande. Evangelietexten på söndag handlar om hur Jesus med en liknelse lyfter fram den människa som medger att hon inte på egen hand klarar att leva livet helt och fullt. Om en tullintrivare säger som det egentligen är och därmed ger Gud en möjlighet att upprätta och förverkliga sin plan.

Andra bloggar om: , , , , ,

Webbdesigner - Tänk smått och enkelt

Var fjärde dator som säljs till konsument är en bärbar av minsta sorten. Det borde webbdesigners ta mer hänsyn till än vad de tycks göra.

Alltför många webbsidor är för dekorerade och stora bilder och tomma färgplattor tränger undan texten med budskapet. Ofta är toppen på webbsidorna mest till lyst och texten hamnar under nederkanten på den lilla datorns skärm.

Att den som proffsjobbar med webb har en härligt skön stor, högupplöst och kalibrerad skärm är förstås inte mer än rätt. Men webbsidorna som skapas borde ta mer hänsyn till att användarna i en annan tuss på "molnet" sitter med en skärm på 8-10 tum.

I den lilla lilla stugan stugan bodde den lilla lilla gumman, med sin lilla lilla dator som hade en liten liten skärm...

Fritt efter E Beskow

Andra bloggar om: , , , , , , ,

17 augusti 2009

Skrämmande med för snygg personal i butiken

Tidningen Market refererar en studie från Australien som kommer fram till att butiker bör passa sig för alltför snygga medarbetare i butiken. Det kan skrämma bort kunderna.

Resultatet visar att det var mindre troligt att kvinnorna skulle köpa en produkt från en person som var mer attraktiv än de själva. Detta oavsett om produkten i sig hade med utseende att göra.


Det handlar alltså om att undvika att skrämmas med snyggingar inte bara i klädaffären eller sminkbutiken.

Andra bloggar om: , , ,

13 augusti 2009

Biskop Lennart skulle kunna bli hövding Koskinen

När Svenska Kyrkans årsmöte, kyrkomötet antagligen befriar det lilla stiftet Visby med sin biskop Lennart från tillsynen över utlandsförsamlingarna behöver han kan hända ny utmaningar.

Den gotländsrotade kyrkoherden i Olaus Petri församling är en flitig och läsvärd bloggare. Han är inne på att biskopen skulle kunna bli Gotlands nye landshövding. Varför inte?

Stillsam länkar till den gotlänska avdelningen av trejde statsmakten. Det gör jag också s.

Stiftsbiskop i Svenska Kyrkan behöver man faktiskt inte vara fram till pensionen. Det gör inget alls om biskopar gör lite andra saker: Undervisar på universitet, jobbar utomlands, blir ministrar, blir chefredaktörer, landshövdingar, retreatgårdsföreståndare, förläggare, riksdagsledamöter...

Andra bloggar om: , , , , ,

12 augusti 2009

Om jag hade ägt en ikon

Då i min tonårstids 1970-tal önskade jag mig väldigt, väldigt mycket en jeansfåtölj från IKEA till pojkrummet. En önskan som inte blev infriad.

2009 ägnas en hel sal på Liljevalchs åt min tonårsdröm Tajt. Så kan det gå när IKEA får ta plats med sin stora möbelutställning.

En genomtänkt utställning: extraportar à la PS Collection i storformat, igenkänning, humor, vintagebutik där intäkterna går till Stadsmissionen ....

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Det enkla rätt använt är mer än bra

Klev över tröskeln till S:t Jakobs kyrka i Stockholm förra veckan. Skulle ta en titt på fotoutställningen om pilgrimslederna till Santiago de Compostela.

Till höger innanför porten i söder hade domprost Åke satt upp en sådan där lapp med remsor som brukar hitta till anslagstavlan i närmaste butik.

Men det var inga undulater eller barnvagnar som var till salu. Nej det var ett tips om domprostens blogg.

Bra kommunikation. På rätt ställe. Ett kärnfullt budskap och lätt för mottagaren att ta med sig en liten minneslapp.

Andra bloggar om: , , , ,

03 augusti 2009

En bild genererar tusen ord


För någon dag sedan lät jag mig avfotograferas i min källare tillsammans med långt över en halv miljooo.ooon valsedlar till kyrkovalet i Svenska Kyrkan söndag 20 september. Jag delade med mig av ett par bilder på Facebook. Det blev en hel del kommentarer. Och det kan nog komma mer.

Här citerar jag ett meningsutbyte mellan två av mina vänner på Facebook. Låt oss kalla dem X och Y.

Herr X: - Men de 98 % som inte kommer, men pröjsat, har då ingen röst. Som i Iran, typ.

Herr Y: - Iran? :-) Snarare som vilken annan förening som helst. Golfklubben har massa oengagerade medlemmar och en liten minoritet kommer på mötena.

Herr X: - Hallå! Var är demokratiförespråkarna? I Sverige brukar vi tycka det är ett problem om folk skiter i att rösta, vi avskaffar inte demokratin ...

Herr Y: - I sportfiskeföreningen skulle det vara helt otänkbart att en som avskyr att fiska blir ordförande eller lägger sig i vilka drag som skall köpas in. Det är dock helt OK att betala medlemsavgiften om man så vill, även om man inte vill fiska. Det verkar som du blandar ihop styret av landet med styret av Svenska kyrkan.

Herr X: - Inte då. Lågt medlemsengagemang är ett problem i vilken demokratisk organisation som helst. Vill man inte ha demokrati, då bildar man något annat, ett bolag, en orden, en stiftelse, Livets Ord eller så - och erkänner att man inte är demokratisk utan har en annan logik.

Herr Y: - När vanliga föreningar har årsmöte är det de som kommer till mötet som väljer styrelse. Kom dit och var delaktig, eller låt bli.

Är Röda korset och fackförbunden enligt din mening odemokratiska, eftersom de inte jagar varenda medlem när de skall välja styrelse? Nej, de är kloka nog att inte ödsla miljoner på en sådan charad.

Lågt medlemsengagemang är utmaningen. Men det handlar vl inte om att rösta i ett kyrkoval - det vore väl ett futtigt engagemang? Det handlar om att fler skall delta i gudstjänst- och församlingsliv. Ur det föds viljan att också vara med och ta lekmannaansvar i styret av kyrkan.

Herr X: - Y, jag lägger ned. Jag konstaterar bara:
a) du anser imperfekt demokrati vara argument för att lägga ned demokratin i Kyrkan,
b) du anser inte att ett demokratiskt underskott är ett argument för att förbättra demokratin.
Resultatet av sådant lättsinne är välkänt: "the road to Hell is paved with good intentions ..."
Jag kommer att framhärda i att vår roll som lekmän, oavsett nomineringsgrupp, är att engagera de många. Kristus vill att alla kommer till honom på den yttersta dagen.

Herr Y: Du avslutar med att lägga ord i min mun? Då får väl jag kontra då. :-)

a) Du anser att alla organisationer som inte har en valapparat i samma skala som stat, landsting och kommun är odemokratiska.
b) Du anser att ett bra mått på engagemang i kyrkan är om man röstar på valdagen eller inte, oavsett övrigt deltagande i gudstjänstlivet. ... Läs mer

Jag menar

a) Att nuvarande valsystem (den enorma apparaten och de politiska partiernas delaktighet) är en rest från statskyrkans tid och ovärdigt en fri, kristen kyrka.
b) Lekmannaledarskapet borde emanera ur gudstjänstlivet, en vilja att tjäna som föds i församlingens mitt. De som är bäst lämpade att välja representanter är deras bänkgrannar (både sökare och troende).
c) Evangelisation och gudstjänstliv är mycket viktigare än att dra ovilliga medlemmar till valurnorna. Man kommer inte till Kristus genom en valsedel.

Herr X: QED* ;-}

Så långt detta replikskifte.

*= Q.E.D. är en latinsk förkortning för quod erat demonstrandum, vilket översatt till svenska är ungefär "det som var menat att bli demonstrerat" eller "vilket skulle bevisas". Förkortningen används inom matematiken för att visa att ett bevis är slutfört (med önskat resultat).

Ja, vad ska man säga. Det var uppenbarligen en bild som engagerade. Ja, jag hade själv uttryckt mig något ifrågasättande till att det ska tryckas upp en så förskräcklig massa papperslappar när det finns alternativ och starka skäl att förnya demokratin i Svenska Kyrkan. Men det var nog ändå bilderna som satte igång det hela.

Att lägga kraft på att Svenska Kyrkan ska vara demokratisk i framtiden är en angelägen kyrkovalsfråga. Verkligen.

Det tycks tyvärr som att några av de allmänpolitiska partierna som väljer att engagera sig i Svenska Kyrkans val ger sken av att ändringar i Svenska kyrkans lära - som den uttrycks i handboken - om vigsel har med valet att göra. Det är inte att hålla sig till sanningen, eftersom allt som är känt idag pekar på att den frågan avgörs av det sittande kyrkomötet i höst.

Däremot ligger en reformering av Svenska Kyrkans valsystem i framtiden och är en sann valfråga.

Andra bloggar om: , , ,