30 maj 2007

Att ta något för heligt

Enligt somliga sociologiska teorier växer intresset för religiös tro när livsåskådningsmarknaden blir fri, medan livsåskådningsmässiga monopolsituationer undergräver det religiösa intresset. Det är möjligt att dessa nya sociologiska teorier kan hjälpa oss att förstå utvecklingen också här i Sverige.


Den som säger så här är statsvetaren Magnus Hagevi vid universitetet i Växjö. Och han säger det i ett samtal med chefredaktören Ulf Jonsson i tidningen Signum.

Hela samtalet här

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

29 maj 2007

Har du slutat slå din fru?

Våld är allvarliga saker. Inget att skoja med. Inget att förtiga.

Med all rätt uppmärksammas mäns våld mot kvinnor. Med all rätt ska våld aktivt bekämpas.

Det är ett steg i rätt riktning att bygga kampen mot våld på saklig grund. Om den forskning som Sydsvenskan skriver om kan bidra till saklighet, dår är det bra.

Andra bloggar om: , , , ,

Beduiner längs bredbandets karavanväg och oaser

En gammal postning som Brygubben hittar med inspiration av en artikel i Dagens Teknik från förra veckan handlar om rörligheten och platsoberoende när trådlösa bredbandsnät byggs ut.

Bloggen Det progressiva USA skriver om IT-entreprenörer och andra i San Francisco som lämnar kontoren för caféer och andra mellanrum längs den digitala vägen.

"Karl Marx's revenge, where individuals own the means of production. And they can take the means of production and hop from coffee shop to coffee shop."

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Gift 070707

En märkesdag som blir till en vigselboom i många kyrkor landet runt är lördag 7 juli 2007.

Dateringen 070707 på en inbjudan och i vigselbeviset roar uppenbarligen många par som tänker slå ihop sina påsar. Eller i alla fall i efterhand offentliggöra saken.

Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans egen veckotidning, berättar om hur det ter sig i Kalmar.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Ett delat folk?


För femte gången ingår Sverige och svenskarna i en internationell undersökning om tro och värderingar.

Resultatet visar att varannan svensk är troende. Och varannan ber någon gång. Resten inte.

Sydsvenskan intervjuar professor Thorleif Pettersson.

Sydsvenskan frågar: Svenska kyrkan har miljoner medlemmar som aldrig kommer dit; vad ska den dra för slutsatser av de nya siffrorna?

– Man bör utnyttja kunskapen att mångfald ökar intresset, säger Thorleif Petterson.
Hitta extrema Sverige och oss extrema svenskar längst upp till höger på värderingskartan.

Läs mer om studien på World Value Survey

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

28 maj 2007

Bilden nyanseras ytterligare

Jämo begärde tidigare i våras in jämställdhetsplaner från Svenska Kyrkans tretton stift och från den största församlingen i varje stift.

Till Svenska Kyrkans veckotidning, Kyrkans Tidning säger ombudsmannen Olle Brynja:

– En betydande del av stiften och församlingarna har en aktiv plan, alternativt för någon form av arbete med kontiniutet. I jämförelse med andra större granskningar är andelen aktuella och omfattande planer hög.

Så nyanseras ytterligare en tidigare förenklad och möjligen med verkligheten inte helt överenstämmande mediebild av Svenska Kyrkan. Tidigare i år Arbetsmiljöverkets rapport och nu ett yttrande från Jämo.

Det ligger i Svensk Kyrkans intresse att öppet redovisa hur arbetsmiljln ser ut, att ställa till rätta där det blivit fel och att förebygga med utbildning, planer och omorganisation där det behövs.

Frågan är i vilkas intresse det ligger att upprepa felaktigheter och osanningar om Svenska Kyrkan som arbetsplats?

Andra bloggar om: , , , , ,

Landshövding tar över i kyrkligt förlagshus

Det har gått en tid sedan Svenska Kyrkans Press, som ger ut Kyrkans Tidning och magasinet Amos, blev uppköpt av det kyrkliga förlaget Verbum, nyligen namnbytt till Berling Media.

Ordförande i Svenska Kyrkans Press är sedan flera år landshövding Mats Svegfors. Nu tar han över ordförandeklubban i Berling Media. Han efterträder Sören Ekström, fd generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Storägare i Berling Media är Svenska Kyrkan via olika organisationer och Svenska Missionskyrkan.

Det återstår att se om Svegfors behåller ledningen i pressbolagets styrelse.

Det återstår att höra vad journalistklubben på Svenska Kyrkans Press har att säga om saken.

Andra bloggar om: , , , , , ,

24 maj 2007

Konvertering av Blair?

Bloggen Bonum commune förmedlar snackisen från Storbritannien, att Tony Blair kommer ut som katolik när han om en liten tid lämnar 10 Downing Street.

En svensk föredetta statsminister kom ut som PR-knutte. Samme man som luftade planer på en kyrklig karriär innan sin avgång. Men han kanske inte fick samma uppbackning av Svenska kyrkan som Blair tycks ha fått av romersk katolska kyrkan hemma hos sig.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

23 maj 2007

Personlig inbjudan till en kyrka nära dig

De flesta är med i Svenska kyrkan. Unga och gamla. Du har en kyrka nära dig, nästan var i det avlånga landet du är befinner dig.

Ser du inte kyrkan från ditt köksfönster, så skymtar du den kan hända när du cyklar till skolan eller tar bussen till jobbet.

Bloggaren Stillsam har en färsk postning som är ett inbjudningskort till dig.

Idag inbjuder jag Dig till Din egen kyrka. Du bjuds skriftligt och eftertryckligt så att Du inte ska kunna stoppa inbjudan i en bröstficka och glömma den. Här blir ingen sårad om Du inte kommer, men saknad är Du naturligtvis. Och Du riskerar att missa något riktigt väsentligt genom att utebli. För att påminna dig om denna inbjudan ringer vi varje söndag morgon några gånger i kyrkklockorna.

Så skriver han mitt i veckan, så det finns tid att planera för söndagen, Solens dag.

Andra bloggar om: , , ,

Jämförelsevis förändringsbenägen

Brygubben uppskattar av gammal vana IT-professor BoDahlbom. Från sitt universitet på Sveriges framsida skriver han sin senaste bok, Sveriges framtid. Och gör ett debattinlägg i Dagens Medicin:

Sjukvårdens organisation lever vidare tack vare svaga och inkompetenta ägare. Organisation och arbetssätt lever vidare tack vare att sjukvården slipper verka på kommersiella villkor. Kunderna har en historia av konstant underläge gentemot en profession som definierar sig som ofelbar och därför motarbetar kvalitetskontroll och offentlig insyn.

Och vidare jämför professor Dahlbolm sjukvårdsapparaten med Svenska kyrkan:

I jämförelse med sjukvården framstår till och med svenska kyrkan i dag som förändringskraftig

De`ru. Till och och med Svenska Kyrkan är förändringsbenägen. Tycker han ja...

Andra bloggar om: , , , ,

20 maj 2007

Stillsam kyrkokritiker insajder

Den stillsamme bloggaren i Närke leder en församling i Svenska kyrkan. Från sin position och med lång erfarenhet av kyrkolivet på insidan levererar han den 19 maj en kyrkokritisk postning.

När kyrkan satsar allt mer på att bygga ut verksamheterna och allt mindre på att väcka tro och hjälpa människor vidare in i trons liv – då är det kris.

När kyrkan bekymrar sig mer för sina logotyper och kommunikationsplattformar än människors tro och deras frälsning – då är det kris.

Men ur kris föds också nya möjligheter. Ur leda över det ytliga materiella livet föds längtan efter något som håller, något som bär. Ur brist på Gudskunskap föds längtan efter att veta mer om mysteriet och det heliga. Än har inte bönen tystnat och än ljuder lovsången till Guds ära.

Svenska kyrkan i Örebro tar emot diakoner och präster från hela Strängnäs stift. Det är stiftets biskop Hans-Erik som kallat till fortbildning. Temat för utbildningen är Trovärdig.

Vad gör en kristen församling trovärdig? Bloggaren Stillsam tror inte det är verksamheterna, utan förseslår mer av mysterium och helighet. Kritiken är inte utan hopp. Och det är för väl.

Andra bloggar om: , , , , , ,

15 maj 2007

Stenius - ett mycket gott val

Journalisten och författaren Yrsa Stenius blir ny Pressombudsman. Hon efterträder Olle Stenholm som avled i början av året.

Yrsa Stenius är en erfaren journalist som visat prov på stor integritet och kunnighet. Hon är ett mycket gott val. Uppdraget som Pressombudsman är angeläget och Stenius har alla förutsättningar att bli Stenholms efterträdare.

DN skriver om saken.

Yrsa Stenius är 62 år och kommer sannolikt inte att sitta på sin nya post mer än 3-5 år. Men det räcker gott.

Andra bloggar om: , , , , ,

14 maj 2007

Om facket själv får välja: Upp och ner i Svenska kyrkan

Till Tidningen Lag & Rätt säger SKTF:s orförande Eva Nordmark:

- Skilj Gud från arbetsrätten. Man kan inte vara andlig ledare och samtidigt ansvara för personalen på ett bra sätt!

Brygubben rekommenderar förbundsordförande en kurs i kyrkokunskap med kyrkorätt och kyrkohistoria.

I samma artikel får hon stöd av sina medlemmar som är diakon i Svenska kyrkan och jobbar i en stockholmsförsamling. Det finns så där en 1 199 diakoner till. Det är förhoppningsvis inte så att kåren är enig. Klart är att många diakoner inte är med i SKTF.

Om alla församlingar i Svenska kyrkan led av arbetsmiljöproblem, så skulle det möjligen finnas skäl att överväga SKTF-basens universallösning. Men nu är det inte så. Det visar en aktuell rapport från arbetsmiljöverket som granskar ett stort antal församlingar. Verket har kommit fram till att situationen mellan församlingar skiljer sig stort. Det finns enskilda församlingar där läget är dåligt och måste åtgärdas. Samtidigt finns det församlingar som mår bra.

Arbetsmiljöverker rekommenderar Svenska kyrkan att ändra på en strukturell nivå, så att enheterna inom kyrkan som står för arbetsgivar- och arbetsledarskap blir tillräckligt stora. Verket för resonemang som rymmer kritik mot både den politiska ledningen och de anställda cheferna. SKTF väljer att peka kyrkoherdarna som problemet. Så olika kan det vara.

Att skilja på form och innehåll är en dum idé. Att vara öppen för delat ledarskap är däremot en möjlighet.

Den församling som skulle leva ut sin tro också som arbetsplats skulle vara ett föredöme för sekulära arbetsplatser. Att avskaffa kyrkoherden som församlingens ledare är mot kyrkans bekännelse.

12 maj 2007

Proggig medlemsavgift

När alliansregeringen ger till de rika tycker Brygubben det känns mer än bra att Svenska kyrkan står på sig med systemet där den rike betalar mer än den som har litet. Rötterna tillbaka i ett tionde finns här.

Svenskakyrkan.se har en frågespalt och i veckan ställde en medlem med rätta frågan om varför det är som det är. Svaret blev innehållsrikt.

Tidigare i år avvisade Svenska kyrkans riskstyrelse ett förslag om tak för medlemsavgiften. Det var rätt att göra så. Människor med höga inkomster har större chans till avdrag och det är på den beskattningsbara inkomsten medlemsavgiften till Svenska kyrkan räknas.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har lika rösträtt från 16 år. Oberoende av hur mycket eller litet man betalar i medlemsavgift. Det är rättvisa.

Andra bloggar om: , , , ,

Svårt hitta svaret? Vänd på frågan

När det är svårt att hitta svaren eller när frågorna ger svar som inte är användbara, då kan lösningen mycket väl vara att vända på frågan.

Inte bara en forskare vinner på en omsorg i formulering av sina forskare. Det gör också företagaren, politikern, pedagogen och prästen.

TT delar med sig av en artikel om Svenska kyrkans konfirmationsundervisning. Ett erbjudande som inte lika många unga nappar på idag som för en generation sedan. Ändå är Svenska kyrkans konfirmationsarbete den största utbildningsverksamheten bland ungdomar vid sidan av den allmänna ungdomsskolan. Bara idrottens utbildning av ungdom kan mäta sig med Svenska kyrkans ungdomsarbete. Svenska Dagbladet är en av tidningarna som publicerar TT-artikeln.

Forskaren Mia Lövheim säger till TT:

Det är mer intressant att titta på varför ungdomarna vill konfirmeras. Vi vet av egen erfarenhet och på andra sätt att konfirmationstiden ger ungdomarna upplevelser, idéer och tankar som de sedan bär med sig i livet.

Så istället för att bli frustrerad och upptagen av frågan om de unga som man inte når rekommenderar Mia Lövheim en uppmärksamhet på varför ungdomar faktiskt kommer till kyrkan i tusental. Så nyktert.

För de unga som väljer kyrkan blir det en positiv effekt att bekräfta deras positiva val och de blir mer sedda. Svaren som Svenska kyrkans konfirmandledare kan förvärva kommer att rymma just det som har ett värde att förädla.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

10 maj 2007

Sheriff är arabiska

Ingmar Karlsson, diplomat och författare, är en erkänd kännare av arabisk kultur och historia. Färsk är hans lilla och mycket läsvärda bok Vårt arabiska arv (SNS förlag).

När dagsnyheterna rapporterar från ett krigshärjat Bagdad och i en tid när mörka bilder av araber och muslimer målas med grova penseldrag, då behövs människor med den lärdom och tolkningsförmåga som Ingmar Karlsson besitter.

Vårt arabiska arv berättar om hur den arabiska tiden lever kvar t.ex. i språket i dagens Spanien. Och även i svenska språket använder vi många arabiska ord: bensin, jacka, kaffe, konditori, pyjamas, racket och trafik. Bara för att nämna några.

Hur den italienska renässansen har sina rötter i kulturmötet mellan arabiskt och bysantinskt på Sicilien, kan man också läsa om i boken. Författaren konstasterar stillsamt:

Den italienske premiärministern Silvio Berlusconi satte därför ett svårtslaget rekord i okunnighet och historielöshet när han den 11 september 2001 talade om den västerländska civilisationens inneboende överlägsenhet gentemot den muslimska världen.

Brygubben gillar att suga på karamellen som består i att man i den amerikanska Vilda Västern av tradition och med stolthet kallar sina ordningsmän sheriffer, utan att så måpnga vet om urspringet i det moriskt arabiska ordet för skatteindrivare: almojarife.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

09 maj 2007

Verkligen värdig pristagare

100 tusen kronor till Loranga, Mazarin och Dartanjangs morsa. Helt rätt.

Barbro Lindgren får årets Selma Lagerlöf-pris på Mårbacka den 11 augusti.

Hennes senaste bok Det är roligt att veta bäst är rolig, rolig.

Andra bloggar om: , , , ,

Hur då bevakar?

- Svenska kyrkan ger också ut Amos och Kyrkans Tidning som bevakar svenska kyrkan. Med Existera breddar vi oss med en mer mångreligiös och mångkulturell bevakning. Det behövs en fri och öppen diskussion på det här området.

Enligt Dagens Media ska Brita Häll, redaktör för nya magasiet Existera, ha sagt så, som svar på frågan varför Existera skriver om olika religioner.

Amos produceras med sex nummer om året för att köpas av församlingar i Svenska kyrkan som vill sprida den med sig själva som avsändare till medlemmar och andra som bor inom församlingarnas områden. Amos görs i många editioner med en mix av gemensamt och lokalt material. Så beskrivningen att Amos skulle vara till för att bevaka Svenska kyrkankan väl inte stämma? För övrigt har Amos genom åren generöst berättat om olika kristna riktningar, om andra religioner, om andra livsåskådningar och även gett plats för människor utan tro.

Kyrkans Tidning är en veckotidning som egentligen är registrerad under namnet Svenska kyrkans tidning. Men så har den aldrig kallats under de 25 år tidningen funnits. När det är som bäst fungerar Kyrkans Tidning som en branschtidning för Svenska kyrkan, med aktiva medlemmar, ideellt arbetande, förtroendevalda och anställda medarbetare som viktigaste målgrupper. Men en del av tidningens journalister, med eller utan aktivt stöd av redaktionsledningen, visar ibland upp en något komplex relation till Svenska kyrkan. Och det behöver man inte läsa mellan raderna för att förstå - och i någon mån undra över.

Bevakningen av Svenska kyrkan är sammantaget proffsig. Det som Kyrkans Tidning kunde bli bättre på är bevakningen av andra kyrkor i Sverige. Den internationella kyrkliga bevakningen är för klen och rapporteringen av de nordiska grannländernas kyrkoliv är inget vidare alls.

Det är inte Svenska kyrkan direkt som ger ut nya Existera. Inte heller Kyrkans Tidning eller Amos. Svenska kyrkans press AB står för det och bolaget ägs av Berling Media som i sin tur har flera aktiägare inom Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan (33 %).

Andra bloggar om: , , , , ,

08 maj 2007

Local is beatiful

Östersunds-Posten startar en webbplats för var och en av de åtta kommunerna som omfattas av tidningen spridningsområde. Så berättar Medievärlden.

Tidningens Elin Olofsson säger till Medievärlden att varje webbplats får en redaktör som också ska bidra till en ny nöjesajt.

- Hej, vad gör du nu för tiden?
- Ja, jag är journalist på ÖP och har hand om webben för Ragunda och våra modesidor.


Andra bloggar om: , , , , , ,

Göran har fått nytt jobb

Fd statsministern och fd partiledaren Göran Persson har fått nytt jobb berättar TV4
Personliga Persson ska bli seniorrådgivare på pr-byrån JKL.

Det behöver nog inte bli heltid på JKL för Persson. Han kommer alla gånger hinna med gården och litet till.

Igår såldes Erik Fichtelius bok om Persson för billiga 49 kr i nätboklådan Bokus. Idag är en helt annan bok Dagens bok.

Brygubben tror bestämt att Persson har många råd att ge, till den som vill höra på och kan betala fakturan. JKL har inte bara rekryterat en värdefull medarbetare. De har också köpt en andel i ett varumärke.

Tillägg 13:50 Pressmeddelande från JKL

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet

Andra bloggar om: , , , , , ,

Förbud för enbent katolik

Bloggaren bakom Herregud & co har rest med konfirmanderna till Rom. Hemkommen delar han med sig av bilder från den eviga staden.

En kul gatuskylt får du själv leta upp bland postningarna på den bloggen. Men en länk direkt till en kul förbudsskylt bjuder Brygubben på.

Andra bloggar om: , , , , ,

07 maj 2007

En bok för alla - Dagens bok

Utgivningen av En bok för alla är hotad. Det är ingen nyhet i sköna maj. T.ex. SvD skrev om saken i slutet av februari.

Nätbokhandeln Bokus har börjet med Dagens bok. Det är inte detsamma. Men det är rätt bra ändå med en bok för 49 kr.

Ett smidigt sätt att få fatt i äldre och halvgamla men även helt nya böcker är Bokbörsen med antikvariat och privata boksäljare samlat och lättsökt.

Andra bloggar om: , , , ,

Jarl Alfredius i blåsväder

Kvällens sändning från Aktuelltredaktionen i SvT var en stormig tillställning. Jarl Alfredius hade satt sig på ett parisiskt hustak med gäster som skulle kommentera presidentvalet dagen efter.

Det blåste som sjutton från start, det regnade (syntes inte - men det sa Jalle) och mörknade minut för minut. Ingen frisyr var i ordning och pappren fladdrade. Det var nästan omöjligt att koncentrerar sig på vad som sades.

Hur kunde det bli så här?

Det hade inte kunnat sägas tydligare. I alla fall inte måndag 7 maj kl 21:11

"Mediet är budskapet"Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Bloggar om storytelling

I Växjö kan man plugga Storytelling och dramaturgi 60 KY-poäng. Varje månad är det en elev från utbildningen som gästbloggar.

Apropå Storytelling. Kolla bloggen Storytellers

Andra bloggar om: , , , , ,

Europas kulturhuvudstad blir svensk 2014

Det kan bli sju orter i Sverige som är med och fajtas om att bli en europeisk kulturhuvudstad 2014.
Göteborg, Norrköping och Gotland lurar på att vara med och tävla. Gävle, Kalmar, Lund och Umeå har redan bestämt sig för att de vill och satt igång sina förberedelser. Av dessa fyra har alla utom Gävle fixat sig egen logga. Kalmar är kandidat som region med 12 kommuner.

2014 är det redan bestämt att två eller flera kulturhuvudstäder ska väljas från Lettland och Sverige.

Lund har öppnat egen webbplats Det har Kalmarregionen också.

Årets kulturhuvudstäder är Luxemburg och staden Sibiu i Rumänien.

1998 var Stockholm kulturhuvudstad. Nätverket för upplevelseindustrin påminner om saken och länkar vidare till framtiden 2014.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Bra från Brå

Brottsförebyggande rådet ger ut en handbok till stöd för de som blir hotade på jobbet. Som det verkar med inriktning på dem som jobbar för en myndighet. Och med plats för både yttre och intre hot.

Det ser inte bättre ut idag än att en handbok med ämnet hot och våld behövs. Boken kommer ut i juni, men redan imorgon 8 maj ska en ny webbplats www.hotpajobbet.se öppnas.

Utmärkta SR P1-programmet Publicerat hade härom dagen ett inslag med Tommie Sjölin, internrevisorn på Länsstyrelsen i Skåne som för inte så länge sedan fick låsa in sig på jobbet för att cheferna ville norpa hans arbetsmaterial. Hot kan komma från insidan.

Socialarbetare är utsatta för externa hot i mötet med klienter. Och med allmänheten som kan bli till en mobb av det slag som samlades utanför kommunhuset i Vetlanda.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Existera utan Svenska kyrkan


- Vi skriver om de närmaste livsfrågorna, utan svar. Existera har ingen konfessionell tillhörighet, säger Dag Tuvelius till Medievärlden.

Vad saken handlar om är att Berling Media som ägs av Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan startar en ny tidning. Existera är namnet och den kommer i Pressbyrån på torsdag.

Dag Tuvelius är chefredaktör för veckotidningen Kyrkans Tidning och magasinet Amos. Båda beskriver han för Medievärlden som konfessionella - m a o att de hör till ett samfund. Och i detta fall menas Svenska kyrkan. För Svenska Missionskyrkan har en annan tidning. Den heter Sändaren.

Berling Media tänker sig en upplaga på 10 000 ex och 8-10 nummer om året. De fyra första numren ligger i pipeline.

Under någon månad har webbplatsen www.livetsmening.info samlat på sig människors förslag och röster om livets mening.

Chefredaktör Dag Tuvelius vill stilmässigt jämföra nya Existera med tidningen Opus som skriver om klassisk musik.

Namnet ligger nära SvT-programmet Existens Hoppas man inte får teves jurister efter sig.

Brygubben ska ta en titt på tidningen när det finns att köpa senare i veckan. Kan dess existens betyda att Kyrkans Tidning blir en mer svenskkyrklig tidning framöver? Och kan det innebära att magasinet Amos också får en tydligare koppling till Svenska kyrkan?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

04 maj 2007

Svensk liberalism är värd ett bättre öde

Också den svenska liberalismen byggde landet. Folkpartiet Liberalerna skulle inte behövas förpassas till historiens skräpkammare eller till lattjolajbanlådan. Men med medlemmar i nomineringstagen blir Brygubben fundersam. Om nu Svenska Dagbladets källor håller sig till sanningen:

Antonia Ax:son Johnson och Christer Sturmark som Lejonkungens prinsessa och prins. Hej och hå.

Ingen av de två säger sig stå till förfogande, även om den så kallade humanetikern Sturmark ska vara smickrad.

Andra bloggar om: , , ,

Bloggande journaliser: så gör de

Beta Alfa sätter Brygubben på spåren med länken till två forskares och universitets blogg om hur svenska ekonomijournalister använder bloggar i sitt arbete. Eller inte använder sig av bloggar.

Maria Grafström och Karolina Windell heter de båda som tycks leva som de lär - eller som de forskar, med egen blogg.

Andra bloggar om: , , , ,

Bäst på offentlig kommunikation

Dagens Media har listan idag: När drygt 3000 får frågan om vilken institution, statligt företag eller organisation som kommunicerar offenligt ser topplisstan ut så här:

1. Moderaterna
2. Skatteverket
3- Rädda Barnen
4. Alliansen
5. Apoteket
6. Röda Korset
7. SVT/SR
8. Systembolaget
9. Försvaret
10. Telia

Hammer & Hanborg har ställt frågan

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

03 maj 2007

Morgontidningar i nättoppen

Medievärlden (fd Pressens Tidning) listar de mest besökta morgontidningarna på webben.

1 dn.se, 987 822, -9 %
2 e24.se, 868 594, +14
3 di.se, 576 939, -6
4 svd.se, 553 599, -6
5 gp.se, 323 951, -5
6 Sydsvenskan.se, 202 582, -4
7 unt.se, 159 858, +17
8 hd.se, 110 315, +5
9 vk.se, 107 223, +5
10 na.se, 106 016, -4

Siffrorna är hämtade från KIA index

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brygubben betar av årsredovisningar

Brygubben har fått för sig att det finns saker att läsa i bolagens årsredovisningar. Dessa inte sällan påkostade produktioner med stor upplaga (?) och liten (?) läsekrets.

"Kampen mot friktionen går vidare" står att läsa i Statoils årsredovisning. Mindre friktion innebär bland annat minskat slitage. På vad? Relationerna? Icke, här handlar det om att Statoil vill sälja smörjmedel. Aha, mera smörj, mindre slitningar i relationerna! Nehej, inte det heller.

Hela årsredovisningen här som pdf

Andra bloggar om: , ,

Större - bättre?


Riktigt bamsiga postitlappar kan beställas från brittiska Arash and Kelly. Med 30 x 30 cm får man plats med en och annan not.

Inte sant?

På samma sajt kan man skaffa sig ett postitbord.

Varför inte en postitbok, en postitsäng eller ett postitliv?

Andra bloggar om: , , ,

Biblarna behålls

Så meddelar företagsledningen för Scandic att biblarna Gideoniterna skänkt dem inte ska städas ut. De blir kvar på hotellrummen.

Pingsrörelsens Nya Dagen skriver att den nye vd:n för hotellkedjan Frank Fiskers både försvarar och kritiserar det tidigare beslutet om biblarna:

Men det fanns egentligen som jag ser det inga god skäl att ta bort dem. Jag har därför som nytillträdd vd beslutat att biblarna också fortsättningsvis ska finnas kvar i de hotellrum där de tidigare funnits.

Frank Fiskers är nygammal vd, som efter en vända i Hilton-kedjan nyligen kom tillbaka när Hilton sålde Scandic till wallenbergsfärens EQT. Scandic är nordens största hotellkedja och vad Brygubben vet har biblar på rummet inte varit ifrågasatta i den andra länder företaget är verksamt i.

Andra bloggar om: , , , , ,

En domprost ser sig själv på nätet

Sveriges enda (för Brygubben kända) bloggande domprost är Tuulikki Koivunen Bylund i Svenska kyrkan i Uppsala. Hon har en tvåspråkig blogg.

I en ny svensk bloggpost berättar hon om en tur på nätet, googlandes på sitt eget namn.

Hon kommenterar uppgifter om henne på nätet som inte stämmer och som förvandskats. Och så kommer hon till ett uttalande hon bekräftar, men konstaterar inte gäller: om hennes relation till pingströrelsens tidning Nya Dagen.

Synd att det gamla ställningstagandet står kvar. Men så fungerar webbvärlden, ingen förlåtelse ingen nåd och ingen försoning.

Är det som domprosten skriver, att det inte finns någon nåd på nätet? Sant är att mycket står där som inte tål den mest elementära källkritik, inte så litet har tveksamma upphovsmän och -kvinnor. Men hur förhåller sig läsarna till den information de tar del av: Helt okritiskt? MEr tolkande och värderande?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Bibeln i klädaffären

Klädkedjan MQ har inte bara prästsonen Ola Salo i reklamen. De säljer också biblar i sina butiker.

Marknadschefen på MQ anser att det finns en för honom oväntat dynamik i bibeln. Det berättar han för tidningen Världens Idag.

Per Ericson med Bloggen Bonum commune kopplar biblarna bland brallorna till hotellkedjan som städar ur biblarna från sina rum. Per Ericson är inte bara bloggare, han är ledarskribent på Svenska Dagbladet också.

Bibelsällskapet om projektet The Book

Andra bloggar om: , , , , , , ,

02 maj 2007

Statsministern gillar inte storregioner

Pingsrörelsens tidning Nya Dagen vet att berätta att statsminister Reinfeldt är emot partikamraten och landshövdingen Mats Svegfors förslag om nya större regioner istället för de gamla landstingen och länen.

Det har varit tyst om Ansvarskommittén sedan de blev offentliga i slutet av februari. Mest i media såg och hörde Brygubben dagarna innan kommittén och dess ordförande Svegfors lade fram sitt förslag.

I helgen refererade den alltid intressante Gunnar Wetterberg till Ansvarskommittén i en DN-debattartikel med förslag om en en helt annan organisation av regeringskansliet.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

107 sidor om att platta till. Och bli tillplattad

Anders Mathleins bok - Ge svar på tal - rekommenderas varmt. Roande och lärorik läsning, som satte färg på Brygubbens klämdag i måndags.

Mathlein har skrivit en handbok i konsten att alltid veta bäst och att platta till besserwissrar som tror sig göra det.

Samme Mathlein ligger bakom den sköna tecknade serien Besserwisser.

Andra bloggar om: , , , , ,