30 september 2007

Google Earth byggs ut till ett häftigare Second Life

Nu spekuleras det i om Google planerar att göra en mer verklighetstrogen virtuell värld än den som gestaltas i Second Life. Det står att läsa på Realtid.

Artikelförfattaren Timo Kangas skriver att Google med start i sina satellitbilder kan erbjuda en tredimensionell värld som liknar vår verkliga världen. Här skulle man med avatarer likt Second Life kan röra sig på existerande gator och gå in i byggnader och liknande. Realtid spekulerar i om reklam på de virtuella motsvarigheterna till verkliga gator och släpp av konsertbiljetter och limiterade designplagg, som dimper ned i den verkliga världens brevlådorblir en goda affär. Amerikanska studenter ska under tystnadslöfte fått testa Googles senaste uppfinning.

Källa: Realtid

Andra bloggar om: , , , , ,

29 september 2007

Brygubben citerar Niklas Lundblad

Att vara doktorand är ingen merit.
Det säger bara att man inte är klar med sin avhandling.

Sagt av Niklas Lundblad, stabschef på Stockholms handelskammare och European Policy Manager hos Google.

Andra bloggar om: , , , , ,

Ett ordspråk av Anders Piltz

Den lärde och alltid intressante professor Anders Piltz har myntat ett eget ordspråk.

Tiden prövar allt. Också andarna.

En krönika av Anders Piltz i allkristna dagstidningen Dagen.

Andra bloggar om: , ,

28 september 2007

En ny ung biskop till Svenska Kyrkan i Västerås stift

Nu ska Svenska Kyrkan i Västerås stift få en ny biskop efter Claes-Bertil Ytterberg som går i pension. Biskop Claes-Bertil Ytterberg var när han tillträdde jämförelsevis ung. Varför skulle hans efterträdare vara äldre?

Att vara ung är en försvinnande egenskap. Så det gäller att passa på...

På Facebook i gruppen Svenska Kyrkan nämns nu unga namn.

* Marika Markovits, idag chef för Stockholms Stadsmission, en del av Svenska Kyrkans omfattande sociala, diakonala arbete.

* Martin Modéus, stiftsadjunkt för arbete med gudstjänster i Stockholms stift

* Fredrik Modéus, kyrkoherde i Lunds Helgeands församling


Jag kan tänka mig fler möjliga och lämpade. T.ex.

* Johans Svedberg, adjunkt till biskopen i Strängnäs stift

* Cecilia Nahnfeldt, präst och lärare i religionsvetenskap vid Karlstad universitet

* Christofer Lundgren, präst och ekumenisk handläggare vid kyrkans kansli i Uppsala

* Lena Petersson, präst och lärare i predikande vid prästutbildningen i Lund

Vilka borde läggas till listan?

Laurentius Petri var 32 år när han blev ärkebiskop 1531. Han skötte jobbet med den äran fram till sin död 1573.

Andra bloggar om: , , ,

KG Hammar om en teologi för mångfald

Våren 2006 arrangerade Svenska Kyrkan ett månkulturellt symposium. Närmare hundra människor från hela Sverige samlades i S:t Mikaels församling i Huddinge.

Svenska Kyrkans utmanas av mångkultur på fler sätt: Identitet, makt, delaktighet och gränsöerskridande.

Poängen med symposiet var att reflektera över vad betyder att vara kyrka i ett mångkulturellt samhälle. Och vad betyder det för Svenska Kyrkans gudstjänst, när gudstjänsten är det mest centrala i kyrkan?

- Jag letar efter hållbara argument för en inklusiv hållning, sa biskop KG Hammar. Jag är aktivt ute efter argument. I samtal prövar jag vad som håller. Och jag har inget att förlora, eftersom jag inte ska bli omvald.

Svenska Kyrkans förre ärkebiskop KG Hammar var en av huvudtalarna vid symposiet. Hör biskop KG Hammar här (direkt till en ljudfil)

- Gud är det stora mysteriet. Inget namn på Gud kan definiera Gud och ingen kan äga Gud. Det finns hur vi än formulerar oss alltid mer att säga om Gud. Vilka ord kan då väljas bort.

- Vi lever i en språkvärld som är en respons på mysteriet, menade KG Hammar.

- Gudstjänst till sitt innersta väsen är respons - eller responsorium. Gud knackar oss på ryggen och säger: Här är jag. Underbart att du finns. Hur kan vi då låta bli att ge respons?

- Kyrkan är inget åsiktsgemenskap utan en gemenskap där vi tolkar, eftersom vi inte kan låta bli att tolka. För mig betyder det att vi förenas som mottagare av en Gud som ger sig själv. Överlåtelsen är vår respons och det gör oss likställda inför Gud.

Andra talare vad prästen Daniel Calero, stiftsadjunkt i Stockholms stift och prästen och forskaren Elisabeth Gerle.

Ett litet häfte om Svenska Kyrkans fyra mångkulturella utmaningar kan beställas gratis från Svenska Kyrkans informationsservice info@svenskakyrkan.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Svenska Kyrkan öppnar ny mötesplats för hemlösa i Uppsala

Igår invigde Svenska Kyrkans stadsmission i Uppsala en ny mötesplats för hemlösa. Till ett tidigare församlingshem vid Mikaelskyrkan rätt central kan nu den som behöver komma varje vardag mellan kl 9 och 14.

I församlingshemmet Mikaelsgården man kunna få praktisk hjälp, gemenskap och stöd. I Mikaelskyrkan ska det på eftermiddagarna finnas utrymme för egen andakt, en vilostund i kyrkbänkarna och samtal. Det berättar Stadsmissionens chef Margaretha Svensson-Paras för UNT.

Andra bloggar om: , , , ,

Unga diskrimineras av fack och arbetsgivare

Åtta av tio fackförbund har förhandlat fram kollektivavtal där unga anställda på grund av ålder har sämre villkor än sina äldre kollegor vad gäller lön och semester. Så har det varit i decennier. Nu uppmärksammas orättvisan med rätta av Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU i rapporten "På lika villkor".

Unga har dessutom genom arbetsrättslagstiftningen en otryggare anställning. Att unga på grund av ålder får lägre lön, kortare semester och sämre anställningstrygghet är inte bara ojämlikt, det är också förbjudet enligt ett EU-direktiv som antogs för sju år sedan.


Det vore förstås rättvist och god samhällsekonomi att unga som ska skaffa bostad har bättre lön och slipper låna gigantiska belopp. Och unga föräldrar med små barn borde ha rätt till fler semesterdagar än de som är 40 år med äldre eller vuxna barn.

Facken har i de flesta fall förhandlat fram avtalar som diskriminerar de egna unga medlemmarna. Hur ska man då få fler unga att ansluta sig?

Sverige ligger flera år efter övriga Europa vad gäller rätten till likabehandling i arbetslivet oavsett ålder. Det beskrivs i rapporten från LSU. EU beslutade 2000 att alla länder ska förbjuda diskriminering i arbetslivet på grund av ålder. Sverige är idag det enda land i EU som inte infört direktivet i lagstiftningen. Sverige har beviljats dispens i två omgångar.

Rapporten från LSU här

Pröva att byta ut "unga" mot "kvinnor" så blir det ännu tydligare hur äldre skaffar sig förmåner och fördelar på de yngres bekostnad.

Andra bloggar om: , , , , , ,

27 september 2007

Lika som bär: Värre än jag trodde

Hörde om att Skandia överger sitt bildmärke, blå paraplyet och att det blivit bråk om nya loggan. Det sas att den inte var särskilt originell. På bloggen Reklamfeber ser jag att det är värre än jag trodde.

Vilka rodnar, skäller och skrattar gott i detta drama?

Andra bloggar om: , , , ,

Gudstjänster från Svenska kyrkan på webben

Nu blir det "tevegudstjänster" från Ersta kyrka i Stockholm på webben. En försöksverksamhet startar med söndagsgudstjänster och sändningar från två samtalskvällar.

Tillägg 28 september: Första gudstjänsten sänds söndag 7 oktober kl 11 på www.erstadiakoni.se

Erstas direktor prästen Thorbjörn Larsson säger till Kyrkans Tidning (Svenska Kyrkans veckotidning) att han fått idén att sända gudstjänster över internet efter samtal med en annan präst, Johannes Söderberg som svarar för livsåskådningsprogrammen på SvT.

Ersta diakoni är en ideell förening inom Svenska Kyrkan med anor och med stor verksamhet: sjukhus, högskola och ett omfattande diakonalt och socialt arbete.

Ny biskop pågång i Västerås stift

Svenska kyrkans biskop i Västerås stift är Claes-Bertil Ytterberg. Nästa år går han i pension och sökandet efter hans efterträdare har börjat. Bryggubben har redan bloggat om det här.

Nu skriver Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans veckotidning, om vad man påstår är "heta kandidater" i det kommande biskopsvalet. Men är det verkligen några heta namn reportern Lennart Lundberg listar? Det verkar bara vara en ett par-tre namn som funnits med de senaste 5-6 år sedan.

Föreningen Kvinnor i Svenska Kyrkan har enligt Kyrkans Tidning listas fem namn. Inget nytt namn där heller. Och en av de fem, Anna-Karin Hammar, förklarar att hon inte ställer upp. Den upplysningen rundar av artikeln i Kyrkans Tidning.

De tre kandidater som Kyrkans Tidning lanserar som "heta" har alla vunnit provval, men i skarpt läge har andra kandidater samlat fler röster. Domprosten i Västerås, Margrethe Isberg var den kandidat som fick flest röster i provvalet av biskop grannstiftet Strängnäs 2005. Thomas Söderberg har fått röster i en rad biskopsvalvann ett provval i Karlstad stift 2002. Johan Dalman vann provvalet i Visby stift 2001.

Ordningen för biskopsval infördes när Svenska Kyrkan skiljdes från staten. Alltså så sent som 2000. Men redan nu vore det nog läge för en översyn. Som det verkar innebär nuvarande ordning inte att provvalen används för att få fram nya och många namn. Så som det var tänkt. Istället är det en för kort lista av möjliga kandidater som återkommer gång på gång. En följd är att de som nämns bara blir äldre och äldre.

Frågan är hur fria de förtroendevalda och prästerna känner sig när de allmänpolitiska partierna som dominerar de kyrkliga styrelserna sagt sitt. Biskopskandidaterna etiketteras regelmässigt som socialdemokratiska, moderata eller centerpartistiska kandidater.

I några av de senaste biskopsvalen har stiiftsstyrelsen själv lanserat de man tycker vore lämpliga. Biskopen är ordförande i stiftstyrelsen. Så man kan förstå att styrelseledamöterna vill styra vem som ska leda deras sammanträden. Men kan det inte vara begränsande att den krets som redan har mycket makt i stiftet också föregriper provvalet som elektorerna valda av församlingarnas kyrkoråd och församlingsprästerna ska samlas till senare?

Rapporteringen av provvalen i massmedia har tenderat att ge en missvisande bild. Syftet att nominera kandidater har inte kommit fram. Den stressade mediedramaturgin har lett till att intresset vid det riktiga valet varit mycket matt.

Den 1 november i år hålls provvalet i Falun och det riktiga valet hålls den 10 januari 2008 kontraktsvis inom Västerås stift.

En sak som borde prövas är om det inte vore bättre om provvalen hölls lokalt och att man samlades till det riktiga valet på en gemensam plats. De som röstar skulle på hemmaplan känna sig friare att komma med nya namnförslag. Och det riktiga valet kunna bevakas av media på en plats och få rättmätig uppmärksamhet.

26 september 2007

Ritas i Indien, byggs i Sverige

Det här är en effekt av globaliseringen som vi kommer att se mer av: Ny Teknik berättar om hur Skanska engagerar arkitekter i Indien för att rita på småhus som tillverkas i Sverige.

Nu är det inte bara pionjärer som t.ex. bröderna Härén som vänder på den invanda arbetsfördelningen.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kyrkomötet del 11: Flest motioner om kyrkan som arbetsplats och kyrkoval

Igår startade årets kyrkomöte i Svenska Kyrkan. Denna vecka arbetar de 251 ledamöterna och de 14 biskoparna i utskott. Går igenom skrivelser från kyrkostyrelsen och motioner (91 st)från ombuden.

Imorgon torsdag pausar utskotten för ett seminarium om om formerna för Svenska Kyrkans liv och verksamhet. Strukturfrågor, brukar det kallas.

På fredag bryter man upp vid halvfemtiden och alla åker hem till sitt. Sen möts man en vecka igen, 23-26 oktober, för plenarförhandlingar. De är öppna och går också ut som webbteve. Nu som i oktober är Uppsala platsen för kyrkomötet.

I allmänna medier sägs att årets kyrkomöte handlar om Svenska Kyrkans vigselrätt. Undrar hur många ledamöter som känner igen sig. Mesta tiden ägnas sannolikt åt andra frågor.

Kyrkomötet fördelar sig på sju utskott, för gudstjänst, organisation, tillsyn- och uppdrag, ekonomi- och egendom, ekumenik, kyrkoliv samt kyrkorätt.

Allkristna dagstidningen Dagen har en fyllig artikel inför årets kyrkomöte. De lyfter klimatfrågan och låter ärkebiskop Anders sätta in frågan om vigselrätt i ett sammanhang. Kyrkans Tidning rapporterar från presskonferensen där ärkebiskopen berättade om den klimatkonferens han tänker inbjuda till. Så mycket mer finns inte på KT-webben. Men det kommer väl senare idag eller imorgon. Det borde det göra.

Ett mått på vad som mest engagerar kyrkomötets ledamöter är att sortera motionerna ämnesvis. Ett tiotal motioner handlar om arbetsmiljö- och anställningsfrågor i Svenska Kyrkan. I år har JämO tittat särskilt på Svenska Kyrkan och det visar sig att det i allmänhet tycks fungera väl. Arbetsmiljöverkets rapport från tidigare i år verkar bekräftas: Det finns några församlingar där det fungerar riktigt dåligt. Och så finns det församlingar där det fungerar bra. Det är det normala. Fattas bara annat.

Åtta motioner handlar om kyrkovalet som hålls 2009. Valsystemet är ungt. En jätteapparat som bara använts två gånger sedan kyrka och stat skildes åt, 2001 och 2005. Ett system anpassat för att alla medlemmar ska rösta håller inte. Vad som behövs är det som är tillräckligt för de ca 15 % medlemmar som använder sin rösträtt.

Fyra motioner handlar om begravningsfrågor. Svenska Kyrkans uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla är en omfattande verksamhet som rymmer viktiga och ibland svåra avvägningar.

Lika många motioner som om begravningsverksamhet har lämnats inom om Svenska Kyrkans vigselrätt.

Det finns också flera motioner om Svenska Kyrkans internationella arbete och om hur det fungerar med minoritetsspråken inom kyrkan.

Inför kyrkomötet har två av biskoparna skrivit ihop sig om ett angeläget debattinlägg. Publicerat i Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans veckotidning.

Biskop Caroline i Stockholm och biskop Sven i Växjö representerar Svenska Kyrkans regionala skillnader mellan storstad och landsbygd. De är eniga om att organisationen av Svenska Kyrkan är flera nummer för stor. Och att den inte passar för dagens behov.

Så sant. En organisation som inte kan ändras kan bli föremål för dyrkan. Det är dålig hushållningen med medlemsavgifterna att lägga pengar på det som inte kan användas för att göra jobbet.

Eftersom biskoparnas debattartikel inte kan läsas fritt på Kyrkans Tidnings webbplats väljer Brygubben att publicera ett längre citat:

Svenska kyrkan måste sy in kostymen

Vår kyrka har en komplicerad struktur. Detta är ett demokratiskt problem,
som minskar öppenheten och blir till hinder i arbetet. (...) Vi menar båda att
det är dags att utreda vår kyrkas lokala organisation. Den behöver bättre förutsättningar att förverkliga sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingen är en gemenskap med gudstjänsten som utgångspunkt. Samtidigt
har den en organisatorisk sida. Genom historien framträder kyrka och församling
alltid både som en organisation med en styrelse och som en gudstjänstfirande
gemenskap.

Svenska kyrkans många organisatoriska nivåer kan ses som historiska
avlagringar. (...) I dag är församlingsindelningen i stark förändring. Är det så
att behovet av ”informella församlingar” ökar, i takt med att de ”formella
församlingarna” blir färre och större?

Människor känner sig inte längre bundna till den egna territorialförsamlingen. Dop, vigsel, begravning och söndagens gudstjänstfirande kan ske långt hemifrån. Den
ökade rörligheten i samhället bidrar till att de lokala gemenskaperna
förändras.

Samtidigt har församlingens organisation växt i omfattning. Den utvecklingen
drivs fram av krav från samhällets sida på förvaltning och arbetsgivaransvar.

Lokal gemenskap och lokal organisation sammanfaller inte längre. (...) ”Församling” har blivit ett synnerligen mångtydigt begrepp. Svenska kyrkan har hamnat i ett läge som ingen från början hade tänkt sig. Genom sammanslagningar och samverkan försöker vi pressa in oss i en kostym som inte passar.

Vi menar att det är dags att hitta nya organisationsformer – för den lokala
gemenskapens skull. (...) Svenska kyrkans organisatoriska kostym är för
oflexibel och för stor. Vi behöver färre lokala nivåer och administrativa
enheter, större områden för avgiftsupptagning, flexiblare former för lokala
gemenskaper kring våra kyrkor och tydligare koppling mellan pastoralt
arbete och förvaltning. Kort sagt, en begriplig organisation med
pastoralt och ekonomiskt uthålliga enheter.

Caroline Krook, Sven Thidevall

Ärkebiskopen sa i början av sitt inledningsanförande igår:


Detta är en manifestation av och i Svenska kyrkan – men det är inte sammanfattningen av Svenska kyrkan.

Och det är de flesta kyrkomötesledamöter fullt medvetna om. De kommer resande från en hemförsamling där det vanliga församlingslivet rullar på. Men det är bra att ärkebiskop Anders påminner sig själva och alla församlade om ett faktum som det under några intensiva arbetsdagar finns en risk att glömma under stress och press, i debattens hetta och i den upprymdhet som beslutsmakt kan före med sig.

Brygubben har skrivit 10 poster före denna om kyrkomötet 2007.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

25 september 2007

Har folk ingen känsla för traditioner alls? Julmust med nougatsmak.

Idag är det 3 månader minus en dag till julafton. Och då kommer nyheten att Spendrups ska lansera julmust med smak. De tre smakerna julkryddor, julnougat och julkola är vad någon traditionslös och hjärtlös (?) bryggare hittat på.

Var det inte Spendrup som tog åt sig äran av att slå ut Coca-cola från julbordet? Och detta är tacken.

Brygubben dricker hellre en Coke än en julnougatsmust. Det är ett som är säkert.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Utbildning i hedersrelaterad våld - är det en bra idé?

Webbtidningen Örebro Direkt har rubriken

60 personer utbildade i hedersrelaterat våld


Det låter läbbigt och inte som ett bra tilltag. Är inte folk tillräckligt våldsamma utan utbildning.

Puh, allt får sin förklaring i själva artikeln.

Resurspersonerna kommer efter denna utbildning kunna ge råd och stöd till
de personer som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med ungdomar
som utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och
förtryck.


Andra bloggar om: , , , ,

Datanörd är inte vidare grön

Ny Teknik hänvisar till en studie som hävdar att datorer och servrar kraftigt bidrar till koloxidutsläppen. En enda avatar på Second Life ska enligt rapporten släppa ut 1,7 ton koloxid i den riktiga världen.

Ny webbplats för Svenska Kyrkan

Idag samlas kyrkomötet med 251 ombud valda av Svenska Kyrkans medlemmar i valet 2005. Dagen till är har den nya webbplatsen för Svenska Kyrkan premiär.

Man ser direkt flera nyheter på sajten. Med ReadSpeaker kan den som inte ser bra höra texten. På startsidan finns en karta att zooma sig ned på för att hitta till alla församlingarna.

Senast bsökta sidor är en lista som skapas när man klickar sig runt. En bra sak på en stor sajt om denna.

Liksom på den förra webbplatsen har Svenska Kyrkans stora barn- och ungdomsarbete inte den synliga plats man har rätt att förvänta sig. Söker på "Svenska Kyrkans Unga" utan att få någon vettig träff att gå vidare på.

Svenska Kyrkans Unga har en bra sajt, varför man inte direkt från Svenska Kyrkans webb länkar till den är svårt att förstå. Byråkratiska hinder? Politiska hinder?

Fler bra nyheter på webbplatsen är tipsfunktion och möjlighet att kommentera artiklar.

Men var har frågespalten tagit vägen och orden inför helgen? Det ser ut som att de ska vara med på ny plats, men att länkarna är trasiga i notiserna nere till vänster på startsidan.

Någon länk till Kyrkomötet syns inte till. Och länkar till andra sajter inom Svenska kyrkan som skulle ge bilden av hur stor Svenska kyrkan är saknas. Men de kanske är påväg in?

Livet i församlingen som ger den lokala förankringen och ett existensberättigande för Svenska Kyrkan behöver representeras med mer än Sverigekartan. Som det nu är blir det mer en geografi som för ett nationellt företag och mindre ett stöd för bilden av ett levande församlingsliv med stor mångfald.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Virtual for real: Peter Ingman ger inte mycket för portaler

Brygubben reste till Borlänge för att vara med på årets upplaga Omform. Temat i år var Virtual for real.

Peter Ingman, vd på Newsdesk, var en av talarna när den Svenska ambassaden på Second Life invigdes på försommaren i år. För deltagarna på Omform berättade lyriskt om Second Life och använde sin egen avatar Pingman Insoo för att ta med de församlade till den Svenska ambassaden och några andra öar i Second Life. På Svenska Ambassaden i Second Life tog avataren Belmero di Prima emot och svarade på frågor.

Peter Ingman väljer medveten bort begreppet virtuella världar. Han föredrar att tala om onlinevärldar. Hans prognos är att hela webben kommer att gå mot 3D.

Att tänka IRL när man skapar för Second Life är att begränsa sig, sa Peter Ingman. Han ser fram emot att fler förstår poängen med att visa och göra det i Second Life som inte är möjligt i verkliga livet, i den första världen. Tänk utanför boxen: låt bilar sväva osv.

- Det är ingen som mejlar längre, sa Peter Ingman utan att åhörarna verkade särskilt provocerade. Hans poäng var förstås att uppmärksamma att e-post inte kan användas utan att räkna med ungdomar som hellre väljer sms och fördelen med att byta Facebook-profiler före e-postadresser.

När nu mer av reklamen blir användargenererad kommer till att börja med mycket som är dåligt att produceras. På samma sätt som dokusåporna har utvecklats kommer också den användargenererade reklamen att förändras med tiden.

Portaler fungerar inte. Det har visat sig gång på gång. Här är Facebooks begränsning
Tjänsterna på webben måste fungera tvärs över portalerna.

Peter Ingman frågade vad det skulle finnas för teveprogram som liksom förr i tiden skulle samla hela familjen framför en skärm. Och varför skulle det vara något att sträva efter att alla i familjen samtidigt ser på en kanal? undrade han.

Peter Ingman erkände sin kärlek till SciFi-litteratur och SciFi-film. Han rekommenderade Lawnmover Man - av Stephen King.

Brygubben har också postningar om föredragen av Stina Honkamaa, Carat och Matias Palm-Jensen, Farfar.

Virtual for real: Honkamaa ger inga garantier för opassande sällskap i print

Den 24 september reste Brygubben till Borlänge för att vara med på årets upplaga av Omform. Årets tema var Virtual for real. En av talarna var Stina Honkamaa.


Stina Honkamaa, vd på mediebyrån Carat inledde sitt pass på årets upplaga av Omform med att visa en video om hur modeskaparen Marc Ecko taggade Airforce One. En händelse som i alla fall amerikanska medier uppmärksammade rejält. Se filmen på YouTube här

Och så nu, i förra veckan, vann Marc Ecko en auktion på Barry Bond homerunboll. Han betalade 750.000 US-dollar för den. Nå, reklamvärdet lär var mycket större. Bollen har sin egen webbplats och 70.000 har röstat om vad som ska hända med bollen nu. Ecko får redaktionell tid och plats.

Marc Eckos sätt att kommunicera beskrev Honkamaa som en förebild för framtiden. Stina Honkamaa rekommenderar reklamare och reklamköpare att se konsumenten i centrum, omgiven av ett kanalutbud som bara ökar och i en informationsöverföring som går allt snabbare.

Hastigheten är ett starkt karaktärsdrag idag. Ett annat är att mottagaren utsätter sig för många kanaler samtidigt. När Nordicom vid Göteborgs universitet mäter mediekonsumtionen så är den använda tiden nästan densamma idag som för 10 år sedan. En ökning 2006 kan till största del förklaras av ett annat sätt att mäta Internetanvändningen. Från och med förra året räknas även tiden på jobb och i skola in.

Stina Honkamaa strök under att det inte bara är de digitala medier som blir fler och tar mer plats. Inom svensk dagspress blir titlarna fler. Under de senaste 12 månaderna marknadsför sig 40 tevekanaler i Sverige. 153 tidskrifter startades 2005 och nästan lika många 2006.

Reklamköpare känner en tveksamhet inför att annonsera på nätet där det bloggas. Man vill inte kopplas samman med vad som helst. Det är vad hon och hennes medarbetare på Carat har erfarenhet av.

Men vilka garantier har man i tryckta medier för att inte hamna i dåligt sällskap? undrade Stina Honkamaa. Och hon visade exemplet med ICA:s helsida som mötte en mycket kritisk ledare i en ledande svensk dagstidning.

Honkamaas budskap var att ta konsekvenserna av den nya mediesituationen och följa med människor ut på nätet.

Det går inte längre att samla många miljoner tittare på ett och samma teveprogram. Fångarna på fortet sågs på sin tid av fler än 3 miljoner. Idag är TV4 mycket nöja när Idol når upp emot 2 miljoner tittare. Men en skillnad idag är också att tevetittandet också flyttat ut på nätet. Många ungdomar väljer att se idol med datorn. Här kan de välja ut sånginslagen och sortera bort juryn och resten av programmet.

Tre trender

1. Konsumisten är en aktiv och medveten konsument som vill visar upp sina medvetna val. Företag som gör rätt för sig bli mer attraktiva i konsumistens ögon. De företag som gör rätt måste bli bättre på att berätta om vad de gör. Och de skulle de tjäna på.

2. Global transparens, som ifrågasätter den så poplära tesen att All business is local. Möjligheten är att använda sig av den globala transparensen för att snabbt sprida ett budskap. Till den global transparensen hör bloggandet. Många företag borde lära av politiker som Carl Bildt: Med egen blogg kan man ge sin egen version av en händelse, med egna ord berätta vad som sagts. Och det utan tidsfördröjning.

Företag måste inse att allt kommer att granskas. För många företag uppträder är för hemliga. Konsumenterna uppskattar inte det.

3. Don´t bore us. Get to the chorus. Märk att MTV-generationen är fullvuxen. MTV har redan firas 20-års jubileum. Hissversionen av ditt budskap får inte vara som hissen i en skyskrapa. Det är tiden i en vanlig hiss som ska styra längden på ditt budskap.

Som en övergång till näste föreläsare visade Stina Honkamaa tjänsten Weblin som man kan skapa avatarer med som går att ta med sig till vilken webbsida som helst.

Uppdatering 25 september. IDG:s Fredrik Wass skriver mer om vad Stina Honkamaa sa på Omform.

Brygubben skriver om Omform 2007 och om vad även Matias Palm-Jensen och Peter Ingman hade på hjärtat.

24 september 2007

Virtual for real: Allt Farfars Matias gör är populärkultur

Brygubben åkte till Borlänge den 24 september för att delta i årets upplaga av Omform. Årets tema var Virtual for real och förste talare Matias Palm-Jensen välkomnades upp på scenen av dagens moderator Viggo Cavling.

Hur många marknadschefer har en digital strategi? frågade Matias Palm-Jensen, vd för digitala byrån Farfar. Klart var att hans egen erfarnhet är att det är ovanligt. Han visade upp sin bild av ett digitalt universum där möjligjheterna att kommunicera är många. Och blir fler.

Men den traditionellt köpta reklamen är bara en liten del av detta universum: banners. Och utan en strategi är risken för företag att inte komma längre än till banners i sin digitala marknadsföring.

En påtaglig skillnad att kommunicera i den digital världen jämfört med de beprövade kanalerna är att möjligheterna att kontrollera och styra minskar. Men en skilland är också at responsen ökar.

Virialt kan mycket väl starta långsamt. Men räcker längre. Hur länge går inte att styra som en kampanj i tryck form. Farfars kampanj för Milko gjordes med en budget på 100 tkr och lever ännu efter sju år med 5.000 klickande besökare om dagen.

Vi går från "Buy time" till "Create time", hävdade Matias Palm-Jensen. Den som skapar ett innehåll som uppmärksammas och underhåller får mottagarnas tid.

Det är svårt att få en människa att förstå något nytt när hennes lön är beroende på att hon inte förstår, konstaterade Matias Palm-Jensen. Men Matias verkar inte alltför pessimistisk över möjligheten att vända attityder, varken i reklambraschen eller hos reklamköparna.

Att den tid som Farfar vill skapa för sina kunder till en kommunikationen med kunden mycket handlar mer om varumärke än sälj är uppenbart.

- Vem har telefonen som jag vill vara med? undrar Matias Palm-Jensen. För dagen har han svaret: Apple. Han hymlar inte med sin senaste förälskelse i en Iphone.

Ett par case från Farfars skafferi fick publiken på Omform ta del av.


Case: Pjotro – The man with the musical suite, Nokia

Den uppdiktade Pjotro har haft stor framgång på nätet. Och har fått Nokia att fördela om sin marknadsföringsbudget. Minst 50 % läggs nu på digitala medier, berättade Matias Palm Jensen.

Den svenske dansaren Sven som Farfar engagerade att gestalta Pjotro på webben gör nu liveframträdande hos Nokia och i teveshower i flera länder.


Case: Diesel

Matias Palm Jensens andra case när han framträdde på Omform 2007 handlade om lanseringen Diesels underklädeskollektion Intimate.

Påhittade Heidie 1 och Heidi 2 håller man fången på hotellrum. Och under fem dagar följs de med kamerorna på bigbrother-vis. Tittarna via nätet interagera med modellerna, skådespelarna i Diesels hotellrum.

- Vår idé var att ösa ner allt av interaktivitet på internet i det där hotellrummet, berättade Matias Palm Jensen.

Farfar rekommenderade Diesel att inte begränsa sig till att visa videon som följde på livesändningarna bara på egen webb. Genom att istället lägga ut den på Youtube och länk dit från Dieselwebben blev tittarna så många fler.

Människorna i hotellrummet för Diesel var alltså modeller, skådespelare och Matias Palm-Jensen argumenterar för att inte enbart använda verkliga människor i den reklam som Farfar nu gör för webben 2.0. Vi behöver ikoner, säger han. Och han visade en video för Björn Borg med en helt påhittad företagsledning, för att ytterligare visa vad han menade.


Politik i ett digitalt universum

Funkar då det som Farfar gör för andra produkter och tjänster än underkläder? Jo, det påstår Matias Palm-Jensen.

- Inför senaste valet var alla partier i kontakt med oss på Farfar. Vi berättade vad de skulle kunna göra på nätet, men inget parti vågade. Att vara ett parti och inte våga kommunicera med sina väljare, det kan ju inte fungera, säger han.


All reklam - en del av populärkulturen

- När jag ser vad vi åstadkommer så undrar jag, sa Matias Palm Jensen, om traditionell reklam bara kommer att handla om att kommunicera produkt och pris.

- Reklam är populärkultur, enligt Matias Palm Jensen. Och i det avseendet gör han ingen skillnad mellan konsumentreklam och reklam business-to-business.


Gör Farfar något som säljer?

Men säljer då Heide 1 & 2 några underkläder och säljer Björn Borg mer med en påhittad företagsledning som visar sig på webben?

- Vårt uppdrag är att locka konsumenten fram till ”hyllan”. Där ska kundens egna föreställningar, bilder avgöra köpet. Så ser Matias Palm Jensen på Farfars digitala reklam. Och med det svaret kommer han runt försäljningsstatistiken med siffror i tabeller.

Brygubben skriver också om vad Stina Honkamaa, Carat och Peter Ingman, Newsdesk sa på Omform 2007.

Små typer på Omform

Brygubben tar tåget till Borlänge idag. Där ser Heimer & Co till att 500 människor samlas under temat Virtual for real på årets upplaga Omform

Programmet ser intressant ut. Även om det har varit svårtläst. Brygubben ska tar reda på om sajten i flash är skapad av en kreatör som har en jätteskärm och som inte tänkt på andra som trivs bättre med en smidig bärbar dator med liten skärm.

Årets upplaga är den sjunde. Omform finns inte i bara Borlänge utan också på Facebook. Ledningen för Omform meddelar att det ska finnas ett öppet nätverk i konferenslokalen, så Brygubben tar med datorn med den lilla skärmen och testar att blogga vidare under dagen.

Andra bloggar om: , , , , ,

21 september 2007

Reklam för Svenska Kyrkan

Reklam för Svenska Kyrkan. Upphittad av Brygubben på Youtube.

Gjort med enkla medel. Och med humor.Nu håller Brygubben tummarna för att en församling tar efter och gör något eget på samma sätt. Det skulle vara hoppfullt och god kommunikation.

Andra bloggar om: , , ,

Svenska kyrkan: öppet om det svåra att ändra gränser

Svenska kyrkans församlingar i Filipstad prövar frågan om man ska ändra församlingsgränserna.
Ett möte om saken har filmats och nu kan många se och höra på Youtube. Mycket bra.

Det passar den öppna folkkyrkan att använda medier för att kommunicera lateralt.

Svenska kyrkan i Filipstad - gemensam webbplats

Andra bloggar om: , , , ,

Pappa lämnar över bruden: Allt som är fånigt behöver inte förbjudas

En del svenska kvinnor och män ser för mycket vigslar på anglosaxisk film och går på för lite vigslar i Sverige. Samma sak med begravningar.

Flugan att vuxna kvinnor som varit sambo med sina män många år eller gifter sig för andra gången eller mer ska överlämnas till brudgummen av sin gamla farsa är fånig. Men därför ska tilltaget förbjudas.

Om nu Svenska kyrkan präster i Stockholms stift uppmanas att neka brudparen att blanda in kvinnans pappa så blir det mer än fånigt. Risken är att folk blir arga och ledsna. Prata om saken istället.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Helt rätt: Svenska staten betalar en halv miljon till gamla kyrkor

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth signalerar inte annat än att Svenska kyrkan även efter 2009 får ekonomiskt stöd till underhållet av kyrkor byggda före 1940.

För nästa år är det är statsbidaget 395 miljoner, för 2009 budgeterar regeringen 465 miljoner och för 2010 beräknas 460 miljoner.

För många församlingarna är underhållet av kyrkor en betungande kostnad. Det är helt rimligt att inte bara medlemmar i Svenska kyrkan ska betala vad det kostar.

Kyrkan mitt i byn och som en del i statsbilden är en allmän angelägenhet. En betydande del av Sveriges kulturarv. Många fler än Svenska kyrkans medlemmar uppskattar kyrkorna och brukar dem. Det är viktigt att Svenska kyrkans vilja att hålla kyrkorna öppna och tillgängliga får stöd av samhället. Kyrkorna är på de flesta orter det mest besökta turistmålet.

Källa: Dagen

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Smileyn filler 25 år


Smileyn fyller 25 år. Nej, inte gulingen här till höger. De är äldre. Men :-) i text
tillskrivs Scott Fahlman, idag professor vid Carnegie Mellon University.

För att fira Smileys 25-årsdag har han och några kollegor instiftat The Smiley Award, skriver AP och Ny Teknik.

20 september 2007

Brygubben i gott sällskap: Fel i hälfen av tidningsartiklarna

Medievärlden bekräftar att Brygubben som textmakare är i gott sällskap om han sällar sig till kåren av journalister. I alla fall amerikanska...

Hälften av alla tidningsartiklar innehåller sakfel och bara 2 av 100 blir rättade.

Länk till den amerikanska källan här

Andra bloggar om: , , , ,

Kyrkomötet - del 10: Familjegrav för olika religioner

Svenska kyrkans föredömliga lokala tidning i Umeå heter Spira. En av dagens nätnyheter handlar om kyrkomötet som samlas i Uppsala i nästa vecka.

Från Umeå kommer Gunnel Lagerkvist, centerpartiet, som sitter i kyrkorättsutskottet där en motion om hur man löser frågan om familjegrav, när de som begravs där har olika religion. Då fungerar inte den indelning av kyrkogårdar som är vanlig idag.

Motionär är Stephan Gullberg från Visby. Läs hans motion här

Kyrkomötet har egen webbplats

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

19 september 2007

Idol 2007: Har bara sett Amanda. Men ska tydligen räcka?

Jack och Karin och några till i bloggsfären säger att det räcker med Amanda i år. Brygubben kollar på Youtube och håller med. Bara ingen börjar bråka nu...

"Jaha, otippat värre" som Kishti lite syrligt introducerade med innan Amanda Jensen klinkade igång.Andra bloggar om: ,

En bloggande katolik

Charlotte Therese bloggar under titeln A Catholic Renewal. Charlotte beskriver sig själv som en kontemplativ och karismatisk katolik som bor i Sverige.

Med anledning av Kyrkans Tidnings artiklar om svenskkyrkliga bloggare har Charlotte Therese skrivit en postning om sin egen och allkristna, ekumeniska bloggar. Hon har också listat ett antal adresser till andra som bloggar om tro och kyrka hos sig.

Flera av Charlotte Thereses läsare bidrar återkommande med kommentarer till hennes postningar. Hon är också själv en kommentator på andras bloggar.

Andra bloggar om: , , , , , ,

18 september 2007

Ett helt land koldioxidneutralt

Vatikanstaten kan med sin lilla ytan göra sig C2O-neutralt med hjälp av skogsplantering i Ungern, rapporterar Ny Teknik

Källa: Vatican Climate Forest


Andra bloggar om: , , , , , , ,

GodPod - internetradio från en svenskkyrklig

David Fredin har fått fart på sin radiostation GodPod Sweden efter sommaren. De två senaste episoderna är en intervju med en kyrklig it-aktivist, Daniel Jansson. Hörvärt.

GodPod har fler lyssnare än till många predikningar i Svenska kyrkan. Alla programmen har haft fler än 500 lyssnare (nedladdningar) och ett par fler än 1.000 lyssnare.

Daniel Janssons förväntan på i alla fall en ungdomsledare anställd av Svenska kyrkan för att verka på nätet är mer än rimlig.

Andra bloggar om: , , , ,

Också en tanke

Vad är det för fel med att vara dogmatisk om man har rätt?

Andra bloggar om: , ,

15 september 2007

Ditt bloggtestamente - vad händer med bloggen när du dör?

En artikel i Östgöta-Correspondenten idag handlar om vad som händer med bloggar när bloggaren dör?

Men vad händer när vi dör? Frågeställningen är hyfsat ny, men det finns redan gott om människor som ställts inför den. Plötsliga dödsfall lämnar anhöriga med ett svårlöst dilemma. För även om de vet vad de vill göra med den avlidnes digitala arv, så har de sällan någon möjlighet att agera. Internetföretagens policy är i de flesta fall att inte lämna ut lösenord till anhöriga.

Är det här något att bekymra sig om? Vad borde hända med lösenorden? Och hur är det med mejlboxar till avlidna? Kan man jämföra dem med bankfack och vad som händer med dem? Inte förblir de låsta, utan anhöriga får ta en titt och innehållet kommer med i bouppteckningen.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Bra folkbildning: Häng på en debatt och ge plats för dialog

Studieförbundet Sensus med Svenska Kyrkan som största medlemsorganisation gör många bra saker.

Nu visar man exempel på god folkbildning genom att snabbt hänga på den aktuella debatten om innehållet i en utdelad tidning från Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.

Redan nu på måndag 17 september arrangerar man ett samtal på Medborgarhuset

Moderator för samtalet blir Elisabeth Christiansson, teol dr och direktor på institutionen för diakoni och teologi på Stockholms teologiska institut. Till panelen har Sensus bjudit in Jesper Svartvik, teol dr, Lunds universitet, Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och Sten-Gunnar Hedin, föreståndare och talesman för pingströrelsen, med flera.

Både domkyrkoförsamlingens chef, domprosten Åke Bonnier och pingströrelsens föreståndare, pastor Sten-Gunnar Hedin har anledning att välkomna Sensus initiativ och gör rätt i att medverka. Massmedia är inte rätt kanal för någon av dem att komma vidare med en fråga som de båda trasslat in sig i. För de som kommer till Medborgarhuset borde förutsättningarna vara goda att lyssna till och möjligen även delta i ett samtal som ger fler dimensioner åt bibeltolkning och trosföreställningar.

Samtalet Brännhet bibeltolkning – får bibeln tolkas hur som helst och vad får det i så fall för konsekvenser? äger rum 17 september kl 18.00-19.30 i Sensus Medborgarhuset, plan 4, sal 401.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Mitt i smeten - Fallet Arla Foods och danska karrikatyrerna av Muhammed

Vid den här tiden för två år sedan publicerades de så uppmärksammade karikatyrerna av profeten Muhammed i danska Jyllands-Posten. En händelse som följdes av protester världen över, från Marocko till Filippinerna. Dansk-svenska Arla Foods utsattes för bojkotter i flera länder.

Arla Foods prövades i sin krishantering och som kriskommunikation. I en uppsats, nyligen framlagd vid Lunds universitet, blir följderna av Jyllands-Postens publicering av Muhammedkarikatyrerna för Arla Foods och företagets agerande utgångspunkten för en analys av hur globaliseringen med ett snabbt informationsflöde inverkar på sättet att hantera kriser och kommunicera i en kris.

Två år senare, i september 2007, är det Lars Vilks teckningar av rondellhundar med profeten Muhammeds huvud som väcker debatt och protester. Den här gången har inte något internationellt företag berört i början av affären. Poängen med att bojkotta en helsvenskt medieföretag som ger ut tidningar i Mälardalsregionen är inte stor. Men nu riktas kritiken mot flera svenska storföretag: Ericsson, Scania, Volvo, Ikea och Electrolux krävs på en ursäkt av en islamsk ledare, enligt en webbplats som sägs ha kopplingar till al-Qaida.

Nerikes Allehandas Ulf Johansson tycks inte haft klart för sig vad han satte igång med publiceringen av Lars Vilks teckningar. Nu finns enligt den svenska säkerhetspolisen en hotbild mot honom och konstnären Vilks som ska analyseras med extrainsatta resurser.

Ännu har varken den svenske statsministern eller utrikesmininstern kommenterat de senaste nyherna.

Dagens Nyheters Niklas Ekdal kommenterar de senaste händelserna som följt på Nerikes Allehandas publicering.

Till Svenska Dagbladet säger Lars Vilks att han inte är rädd, trots att han nu hotas till livet.

* Hela uppsatsen om Arla Foods och Muhammedkarikatyrerna av Samuel Garlöv och Jonas Svevervik här


In late September of 2005 a number of cartoons depicting the holy prophet Muhammed were published in a Danish newspaper. This event sparked scores of protest ranging from Morocco to the Philippines. It unfolded into a full-scale diplomatic crisis and boycott of Danish products in which the very foundations of western democracy clashed with religious Islamic beliefs.

This thesis uses Arla Foods in the crisis concerning the Muhammed cartoons as an example and tries to explain the many changes in crisis management and communication in the late modern global world.

Go to the published paper

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Andra bloggar om: , , , , ,

14 september 2007

Vad sägs om Lassbo som Juristprinsessa?

Efter korta tre månader lägger Karolina Lassbo av med bloggande och bloggbasandet för Metro. Enligt Dagens Media är det nu dags för Lassbo att jobba som det hon utbildat sig för: jurist.

Så här slutade Lassbo på sin egen gamla blogg.

Så här avslutar hon på Metro.

Så här skrev Brygubben tidigare i år om Karolina Lassbo.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Hans Mosessons förlorade identitet

Skådespelaren Hans Mosesson var påtänkt som en av deltagarna i kommande omgång av På Spåret i SVT. Men nu är han stoppad. Hans roll som ICA-Stig gör att programchefen Annie Wegelius säger nej till hans medverkan, berättar tidningen Market.

Är Hans Mosesson att beklaga? Hur ska man som utomstående se på hans resa från Nationalteatern till föreståndarskapet för den mest kända och mest välbesökta ICA-butiken av alla?

Även Dagens Media och Expressen uppmärksammar att Mosesson först engageras av SVT, men nu får veta att han inte är välkommen in i kupén. Hans tilltänkta lagkamrat Pernilla Månson Colt hoppar av i protest.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Jobba på fiket. Och fika på jobbet

Tvillingarna Härén var nog först med att sätta namn på ett nyktert sätt att se på platsen för arbete: härarbeta.

Brygubben minns skylten från en arbetsplats han besökte:

Den som inte tror på de dödas uppståndelse, har inte varit här när arbetsdagen är slut.

Helsingborgs Dagblad har en artikel som bekräftar att alltfler gör som J K Rowling - jobbar på café. Ett bra exempel på ett friare sätt att se på platsen för arbete. Och Rowling får väl sägas ha varit hyfsat framgångsrik, eller?

Ungdomsskolan är fortfarande det mer tragiska exemplet på att leva kvar i en rumslighet med kateder och bänkar uppställda på samma sätt som för 150 år sedan. När för övrigt kontor såg ut på samma sätt. Kontorschefen satt framför kontoristerna och kontrollerade.

Det finns lysande undantag i en svenska skolan. Det måste förstås sägas. Synd bara att de ännu inte är mönsterbildande.

Med en friare syn på platsen för arbete borde också fikarummet och fikapausen uppvärderas. Fikarummet är ett viktigare rum än sammanträdesrummet.

En statusjakt och ett maktspel pågår dagligen på många arbetsplatser. Många har kollegor som alltid måste markera att de inte hinner fika och för många chefer drar in på fikapausen för att de därmed tror att de så enkelt kan öka effektiviteten.

Blir fikapauserna ett hinder för arbete, då är det ett symptom på något annat. Det är chefens uppgift att se bakom och hitta den egentliga orsaken till att medarbetarna tappat fokus och lust.

Brygubben är beredd på att den här bloggposten kan rendera kommentarer om att "hur skulle det se ut om alla satt på cafe?" Mer intressant är förstås kommentarer som spinner vidare på möjligheten att skapa kreativa arbetsplatser - omskapa och nyskapa.

Helsingborgs Dagblad kallar den nya trenden för "kaffekopplad". Vilket bra ord.

Var är du när du arbetar som bäst?
Olika platser för olika saker? Varför låter du dig då begränsas av ett kontorsrum?
Var är du när du arbetar som sämst? Varför går du inte därifrån?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

13 september 2007

Kommer du att gå i kyrkan före den 15 oktober?

Sajten och bloggen Tro och tänk söker anonyma gudstjänstrecensenter. Fram till den 15 oktober 2007 samlar folket bakom Tro och tänk på sig gudstjänstdeltagares anonyma berättelser.

Läs här

Idén till den här grejen har de snott från Ship of Fools, vilket de är helt öppna med.

Andra bloggar om: , , , , ,

Har journalisterna på Upsala Nya Tidning slutat porrsurfa?

Svenska Kyrkan har en nationell IT-policy som uppmuntrar till ett bra digital kommunikation och aktivt motverkar missbruk. När lokaltidningen i Uppsala, UNT, skriver om saken är rubriken lika insinuant som rubriken på den här bloggposten.

Inget porrsurfande i Kyrkans Hus

UNT hade plockat innehållet i sin artikel från Svenska Kyrkans egen veckotidning, Kyrkans Tidning

Andra bloggar om: , , href="http://bloggar.se/om/svenska kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan, href="http://bloggar.se/om/surfande" rel="tag">surfande, , , ,

Listade kyrkliga bloggar i Kyrkans Tidning

Svenska Kyrkans egen veckotidning, Kyrkans Tidning har i pappersupplagan (uppdatering fredag 14 september: Nu också på webben) ett uppslag om bloggande. Med artiklarna följer en lista med bloggar med någon slags koppling till Svenska Kyrkan. Listan är lång och kan bli längre. Gör en kommentar till den här bloggposten och berätta vilka bloggar du saknar:

Uppdatering med hjälp av kommentarer från aktiva läsare (torsdag 13 september, fredag 14 september, lördag 15 september, onsdag 3 oktober och 14 november). Så nu är den här listan bättre än den i Kyrkans Tidning.

Svenska kyrkans förste bloggare Niclas Strandh, nu som deepedition.com och här är 51 stycken till:

bedrup.blogg.se Mikael Bedrup är student på Johannelunds teologiska högskola

www.thurfjell.nu Mattias Thurfjell

blogg.aftonbladet.se/3 Helle Klein är prästkandidat och ledarskribent på Aftonbladet

prellan.blogspot.com Från prästgårdsfönstret

monicaolssonkolkman.blogspot.com Monica Olsson Kolkman

jamtlandstosen.blogspot.com Jämtlandstösen

prasterik.wordpress.com Prästerik

nicaea.wordpress.com De heligas samfund

kyrkoordnaren.blogspot.com Kyrkoordaren

karinlangstromvinge.blogspot.com Karin Långström Vinge

padrelinnman.blogspot.com Johan Linnman

basun.poluha.se Basun: ”Pelle Poluha ser ut över världen, Sverige och kyrkan”. Skriver om bland annat homosex, islamism och Israel. Mest utländska blogglänkar.

www.faderjonatan.blogspot.com Fader Jonatans blog: ”En blandning av religion, politik, fantasy, film, böcker, musik, humor och rena dumheter.” Blogglänkar.

goranh.blog-city.com Klippt och skuret: prästen Göran Helmersson. Skriver bland annat om teologi, kyrka och tro, film och tv. Mycket lång lista blogglänkar.

missionxp.webblogg.se MXp, Missional experiences: av prästen Dag Selander. Om Israel, Mellanöstern och Kina och den svenska kristenheten. Blogglista.

stillsam.blogspot.com Stillsam: prästen Lars B Stenström skriver om församling, politik, yttrandefrihet. Längre lista blogglänkar.

blogg.aftonbladet.se/13059 Kyrksyster: diakon i Svenska kyrkan, skriver om jobb och vardagsliv i församling, relationer, tro. Många blogglänkar.

www.martaaxner.net Marta Axner: nybliven präst, socialdemokrat, skriver om ”popkultur och politik, kyrka och samhälle, teologi och teori”. prastflickan.blogspot.com

prastflickan.blogspot.com Prästflickan: av Maria, präst som skriver om ”kyrka, familj, politik och design.” Lång blogglista.

kantorn.wordpress.com En kantor filosoferar: om jobbvardag för kantorn. Kortare blogglista.

hakantoresson.blogspot.com Håkan funderar: Håkan Toresson, företagare, läser till präst. Skriver om församlingsjobb, studier, vardagsliv, litteratur.

nilshakan.blogspot.com Håkantankar: av Håkan Stenow, diakon. Skriver bland annat om politik, könsneutrala äktenskap, Bonhoeffer, Ulf Ekman.

lizaslilla.blogspot.com Lizas lilla katekes: av Lisa Westerlund, präst. Om tro och teologi i Svenska kyrkan. Blogglista.

storasysterivassen.blogspot.com Stora syster i vassen: Miriam Klefbäck, präst, skriver om ”vardagsgrubblerier, teologi, gnäll, trams, bilder, predikningar”. Blogglista.

holtter.wordpress.com Tankar i natten: ”Funderingar kring samhällsutvecklingen från ett kristet vänsterperspektiv.” Blogglista.

www.svenbertilgrahn.se Sven-Bertil Grahn: skriver om ”vardag och helg, offentligt och personligt, centralt och perifert, sakralt och profant, ytligt och djupt”. Blogglista.

blogg.aftonbladet.se/6115 I Guds händer vad som än händer: av blivande diakon, skriver om arbets- och gudstjänstliv. Blogglista.

annas-sida.blogspot.com/ Annas sida: teologistudent, brinner för frågor om miljö och internationell solidaritet.

brygubben.blogspot.com Brygubben: "ämnen som politik, samhälle, kyrka och kommunikation blandas med allmänt och trams".

typ.nu/blogg En västernärkings bekännelser: om en prästs jobbvardag.

fredriknorberg.blogg.se
Fredrik Norbergs blogg: teologistuderande. "Intressen: kyrka, liturgi, politik, konst och musik, historia".

kristoforos.blogspot.com Kristoforos: Kristoffer Hallén. "Här reflekterar och funderar jag över min kristna tro."

litetill.blogspot.com Lite till: Cissi, teologistuderande. Om livet som blivande präst.

nineves.blogspot.com Nineves blogg: om kyrka och kristendom.

blog.harnvi.net Spridda skurar: av Markus Härnvi, skriver om "livet som programmerare,
vin och mat, politik, Kyrkan och navelludd. Spretigt, oregelbundet."

tanketradar.blog-city.com Tanketrådar: predikningar.

www.ihs.nu IHS, In his service, reflektioner över livet: skrivs av Per-Olof Hermansson, företagare och kristdemokrat.

www.madicken-teolog.blogspot.com Madicken - teolog: är "kvinna, mamma, maka och präst". Skriver om jobb och vardagsliv.

prastfruarnafunderar.blogspot.com Prästfruarna funderar: "den ena prästfru, den andra fru och präst. Skriver om "kläder, inredning och mycket annat".

abobabo.blogspot.com Blogg of Patrik: "om livet, universum, Gud och allting." Lyrik.

abobabopolitik.blogspot.com Om samhälle, politik och demokrati: av Patrik Pettersson, prästkandidat.

blygers.blogg.se Blyger: skriver om vardagsliv och reflektioner.

prastkandidatensliv.blogspot.com En prästkandidats liv: som rubriken anger.

bakomberget.blogspot.com
Evas blogg, vardagstankar från Jämtland: frivilligarbetare i kyrkan och studerande.

blogg.aftonbladet.se/16301/ Hanna Wallstens blogg: KT:s medarbetare.

herregudochcompany.blogg.se Herrregud & co: skrivs av "pedagog, informatör, småbarnspappa”.

hosannas.blogg.se Hosannas krypin: skriver mest om vardagsliv.

mariaabrahamsons.blogs.se Maria Abrahamson: skriver om "ett rejält mått moderat politik, några droppar miljö, lite kyrkeri och ganska mycket hästliv".

fredin.org/david/blog/ Postmodern vadå? Teologstudenten David Fredin skriver om teologi och kyrka.

samtalmedj.blogspot.com/ Samtal med J: Präst, småbarnsmamma.

svenaarnes.blogspot.com/ Svens Mallorcablogg: Sven Årnes skriver om sitt jobb som kyrkomusiker.

blogg.aftonbladet.se/16461/ Väsentligt: av Chriztina. Skriver om kristendom och tro.

pierrebrain.blogspot.com/ Pierres hjärna: skriver om musik, humor, hemmet.

enklabloggen.blogspot.com Z: om filosofi, religion, musik, vetenskap, bön, meditation, rhythm 'n' blues och ugglor.”

Andra bloggar om: , , , , , ,

12 september 2007

Svenska kyrkan kan bli friare än 2000

Vid regeringssammanträdet förra veckan var ett beslut att tillsätta en utredning om folkbokföringen.

Första punkten i direktiven handlar om att ta ställningen om Svenska Kyrkans församlingsindelning kopplas till den statliga folkbokföringen även i framtiden.

Om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska väljas. Avgörande för utredarens val av lösning ska vara samhällets behov av en indelning på ett geografiskt avgränsat område och de konsekvenser i administrativt hänseende, liksom för statistik och forskning som förslaget medför. Dessa konsekvenser ska särskilt belysas samt de resursmässiga konsekvenserna beräknas och redovisas.

En frikoppling av folkbokföringens indelning från den kyrkliga indelningen skulle göra Svenska Kyrkan friare.

Den nuvarande folkbokföringen styrs av en lag från 1991. Fyra år senare togs de avgörande besluten om att skilja på kyrka och stat.

Enligt 6 § folkbokföringslagen ska en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling inom Svenska kyrkan där han eller hon är att anse som bosatt. En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Avgörande för var en person anses bosatt är var denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. För det fall en persons bosättning inte kan hänföras till en viss fastighet men väl till en församling ska han eller hon anses bosatt i församlingen.

(...)

Eftersom staten således saknar bestämmanderätt över församlingsindelningen kan principiella skäl anföras mot att just församling utgör indelningsgrund för folkbokföringen. Under tiden efter stat-kyrkareformen har även antalet församlingar till följd av Svenska kyrkans sammanslagningar minskat med knappt 700 och uppgår i dag till omkring 1 800. Församlingarna har således under en relativt kort period blivit större och mer instabila som indelningsgrund.


Instabil indelningsgrund är alltså regeringens beskrivning av Svenska kyrkans egen geografiska indelning. En recension att värdera i den kyrkliga ledningen.

Andra bloggar om: , , ,

11 september 2007

Domprosten: Det var ett misstag av mig som ansvarig utgivare

Den sloggy-liknande krisen för Stockholms domkyrkoförsamling har tagit en ny vändning när domprosten Åke Bonnier låter publicera ett öppet brev på församlingens egen webbplats.

Med detta brev vill jag djupt beklaga att flera olyckliga formuleringar kom till uttryck i Sthlmsliv. Jag beklagar också att den aktuella bibeltolkningen fick stå som ensam tolkningslinje. Den representerar inte Svenska kyrkans huvudlinje i fråga om teologisk tolkning, inte heller Stockholms domkyrkoförsamlings teologiska huvudlinje liksom inte heller på något sätt min egen bibeltolkning. Jag vill ärligt medge att de många missförstånd och andra reaktioner som nått mig visar att det var ett misstag av mig som ansvarig utgivare att låta publicera artikeln i den form som nu skedde.


Sthlmliv är namnet på den nya församlingstidningen, tryckt i 25.000 ex som skulle ge Svenska kyrkan mitt i Stockholm stöd ett samtida ansikte. Nu gör domprosten helt klart att den udda bibeltolkningen som en av hans präster ägnar sig åt inte är varken hans församlingens, trossamfundets eller ens hans eget sätt att läsa bibeln. Åke Bonnier skriver också:

Vi får nalkas bibelordet i djup vördnad för den korsfäste och uppståndne Kristus och se att vi kan nalkas från olika håll.

Med denna mening säger han något viktigt: Det är med Jesus i centrum som bibelläsning är ett möjligt företag.

För sent har nu både domprosten och prästen Niklas Olaison fått klart för sig vad pederast är för något. Hade de läst på om vad som hände när Jan Guillou 1995 satte p-ordet på Rickard Wolff hade de inte behöva strulat till det för sig.

Nu återstår att klargöra att Niklas Olaison inte har ett homosexuellt perspektiv på bibeln. Vilka är de andra homosexuella som läser bibeln som han? Nej, Niklas Olaison läser bibeln som Niklas Olaison läser bibeln och det var ingen stor sak innan det trycktes i en tidning.

Både Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans veckotidning och pingströrelsens Dagen har uppmärksammat domprostens brev där han erkänner sitt misstag. (Uppdatering 12 sept)

Svenska bibelsällskapet har en bra sajt om just bibeln. Och inte bara för unga rekommenderar Brygubben Bibelsajten

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Twingly ger tempo åt stillsams debatt

Bloggaren Stillsam yttrar sig även på papper. Nu senast i tidningen Dagen. Den förre chefredaktören för Kyrkans Tidning framför väl valda ord i en angelägen fråga på Dagens debattsida. Också på tidningens webbplats.

Med Twinglys hjälp får han snabbt svar på tal. Och kan kommentera sig själv.

Andra bloggar om: , , , , , ,

10 september 2007

IT-kyrkans Daniel vill se fler präster på nätet

Svenska kyrkans pedagogiska magasin 24Tretton låter Daniel Jansson berätta om sitt liv på nätet. Han har gjort en pionjärinsats på Lunarstorm och är nu teologistudent.

Daniel driver webbplatsen IT-kyrkan.

Andra bloggar om: , , , ,

Slottssenap från Uppsala blir Polens affärer


Unilever meddelade idag personalen på senapsfabriken Slotts i Uppsala att verksamheten läggs ned och att tillverkningen flyttas till Polen.

Det började 1919, men nu är det slut.


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Internationellt stuk på kyrkanstidning.se

Brygubben drar sig till minnes att han har klankat på Svenska Kyrkans veckotidnings internationella bevakning.

Nu har något hänt. I alla fall på nätet. Antingen har Brygubben läst lite bättre innantill. Eller så har faktiskt Kyrkans Tidning mer om tro och kyrka från världen utanför Sverige än tidigare. Det kan också vara en kombination av de båda alternativen.

Men idag undrar Brygubben varför Kyrkans Tidning inte ger sin egen insidervinkel på Domkyrkoförsamlingen i Stockholm, som har kommunikationssvårigheter.

Tillägg 16:40: Fem minuter efter det att den här postningen publicerades första gången så hade Kyrkans Tidning en webbartikel. Här är den

Så mycket inside-information får man inte av Kyrkans Tidning. Men att Domkyrkoförsamlingens lika nya som kritiserade tidning så sent som i lördags delades ut i Kungsträdgården av präster i ämbetsklädsel i Stockholm City, det var nytt för Brygubben.

Det tycks inte bättre än att Svenska kyrkan fått sin egen Sloggy-affär. Sloggi drog in sin rumptävling och bad om ursäkt. Hur kommer Domkyrkoförsamlingen med domprost Åke Bonnier att göra?Andra bloggar om: ,
Andra bloggar om: , , ,

Sif+HTF=Unionen. Borta om 12 år?

Sif-tidningen sprider idag den glada nyheten att flykten från facket inte är lika stor nu som i vintras. Sif och HTF har tillsammans tappat 20.000 medlemmar första halvåret 2007.

Tur att raset bromsas. För annars skulle förbunden som går samman - och är glada för det - ha noll medlemmar inom 12 år. Svettigt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

En internationell standard för varumärkesvärdering

Nu har arbetet med en internationell standard för värdering av varumärken startat. Och genom SIS är Sverige med.

Inte minst när vid ett företagsförvärv eller en försäljning så är det angeläget att komma rätt i en varumärkesvärldering. För att det ska funka behöver det som ligger bakom värderingen vara begripligt och acceptabelt.

- Syftet med standarden är att skapa ett ramverk, en värdegrund för hur organisationer värderar sitt varumärke men också hur resultatet presenteras, säger Henning Törner, projektledare på SIS.

Läs artikel på SIS webbplats här

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Stockholmsförsamling får förklara och försvara sig

Domkyrkoförsamlingen i Stockholms stift hade tänkt sig att bli bättre på kommunikation med församlingsmedlemmarna. En ny församlingstidning med fräscht namn och layout trycktes i 25.000 ex.

En akademiskt skolad präst flyttade sitt filosoferande från det teologiska seminariet till en tidningssida. Kreativiteten räckte till bibeltolkningen, men inte till kommunikationen. Och då gick det inte som församlingen tänkt sig. I alla fall inte som domprosten hade tänkt sig, om man ska tro hans uttalanden i efterhand.

Pressmeddelande från domkyrkoförsamlingen

Dagen lördag 8 september
Svenska Dagbladet söndag 9 september

Mediet är budskapet. Vilket härmed bevisades ännu en gång.

Prästen hade säkert känt sig bekväm med sina bibelstudier ur queerperspektiv tillsammans med likasinnade och i slutna rum. Men när han själv inte visade förmågan att se saken från mottagarens perspektiv, så hade det förstås varit en fördel om någon i gänget bakom tidningen, artikelförfattaren eller domprosten som ansvarig utgivare hjälpt honom.

Brygubben tror inte att någon av de närmast inblandade och ansvariga med berått mod gjort det som är gjort.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Planera ditt resande med en robot

Brygubben är en resgubbe som gillar att planera sitt resande på webben. En favoritplats att starta på har länge varit resplus.se

Nu seglar resrobot.se upp som en ny och nytt vän. En av flera bra saker med resrobot.se är att kollektivtrafiken matchas med bilåkande. Och man kan skriva in färvägen från dörr till dörr.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

07 september 2007

Fjolträsk inget oetiskt tillmäle

Så har marknadsetiska rådet, MER sagt sitt om vårens annons från FlyMe där Stockholm kallades för fjollträsk.

Det var en organisation i Östersund som Röda Korset står bakom som gjort en anmälan därför att de tyckte beteckningen underblåste en norrländsk stockholmsfixering.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Också ateister kan tvivla

Den lärde och kloke Anders Piltz intervjuades idag i SR Människor och tro. Utgångspunkten var den aktuella boken med brev av Moder Teresa. Där avsnitten om hennes tvivel uppmärksammats.

När Bryggubben skrev om boken för en tid sedan var det flera som kände stort behov av framföra hur illa de tycker om Moder Teresa.

Ett av flera kloka påpekanden från Anders Piltz i radiosamtalet med Sören Wibeck var att inte bara nunnor utan också ateister kan tvivla.

Tvivlet är trons skugga, sa Piltz. Utan tvivel vore det ingen tro - då är det istället visshet.

Eller som Jessika Gedin diktade i samma radiokanal någon timma tidigare i Spanarna:

Tror gör vi på det vi inte vet.
Det är andlighetens hemlighet.

Sören Wibeck ville veta hur det låg till med professorn och prästens egna tvivel. Det Anders Piltz sa sig mest tvivla på var sin trovärdighet som predikant.

Men jag lyssnar till mig själv när jag talar i predikstolen. Jag talar på uppdrag. Så kan jag stå där med hedern i behåll.
Vad kommer boken om Moder Teresa betyda? undrade Sören Wibeck.

- Jag tror att den kommer att ha en stor betydelse. Hon var redan i livet en ikon. Många vill se in i hennes inre. Flera partier i boken kan bli till tröst, svarade Anders Piltz.

Andra bloggar om: , , , , , , ,