15 september 2007

Bra folkbildning: Häng på en debatt och ge plats för dialog

Studieförbundet Sensus med Svenska Kyrkan som största medlemsorganisation gör många bra saker.

Nu visar man exempel på god folkbildning genom att snabbt hänga på den aktuella debatten om innehållet i en utdelad tidning från Domkyrkoförsamlingen i Stockholm.

Redan nu på måndag 17 september arrangerar man ett samtal på Medborgarhuset

Moderator för samtalet blir Elisabeth Christiansson, teol dr och direktor på institutionen för diakoni och teologi på Stockholms teologiska institut. Till panelen har Sensus bjudit in Jesper Svartvik, teol dr, Lunds universitet, Åke Bonnier, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling och Sten-Gunnar Hedin, föreståndare och talesman för pingströrelsen, med flera.

Både domkyrkoförsamlingens chef, domprosten Åke Bonnier och pingströrelsens föreståndare, pastor Sten-Gunnar Hedin har anledning att välkomna Sensus initiativ och gör rätt i att medverka. Massmedia är inte rätt kanal för någon av dem att komma vidare med en fråga som de båda trasslat in sig i. För de som kommer till Medborgarhuset borde förutsättningarna vara goda att lyssna till och möjligen även delta i ett samtal som ger fler dimensioner åt bibeltolkning och trosföreställningar.

Samtalet Brännhet bibeltolkning – får bibeln tolkas hur som helst och vad får det i så fall för konsekvenser? äger rum 17 september kl 18.00-19.30 i Sensus Medborgarhuset, plan 4, sal 401.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

1 kommentar:

egon berglund sa...

"Får bibeln tolkas hur som helst och vad får det i så fall för konsekvenser?" Intressant hur Sten-Gunnar Hedin tolkar bibeln i ett annat sammanhang, nämligen Israel/Palestinafrågan. I sin blogg 2007-06-17 beskriver Sten-Gunnar Hedin Israel som den ”slagne mannen ” utifrån liknelsen ur den barmhärtige Samariern. En hårresande jämförelse. Israel, världens fjärde starkaste krigsmakt som visar en fullkomlig arrogans inför människoliv och mänskliga rättigheter. En stat som konsekvent bryter mot rader av FN-resolutioner och Fjärde Genèvekonventionen. Jag tycker han skämmer ut oss, ingen tar oss pingstvänner längre på allvar i fråga om kristet engagemang för en rättvis fred.