11 september 2007

Domprosten: Det var ett misstag av mig som ansvarig utgivare

Den sloggy-liknande krisen för Stockholms domkyrkoförsamling har tagit en ny vändning när domprosten Åke Bonnier låter publicera ett öppet brev på församlingens egen webbplats.

Med detta brev vill jag djupt beklaga att flera olyckliga formuleringar kom till uttryck i Sthlmsliv. Jag beklagar också att den aktuella bibeltolkningen fick stå som ensam tolkningslinje. Den representerar inte Svenska kyrkans huvudlinje i fråga om teologisk tolkning, inte heller Stockholms domkyrkoförsamlings teologiska huvudlinje liksom inte heller på något sätt min egen bibeltolkning. Jag vill ärligt medge att de många missförstånd och andra reaktioner som nått mig visar att det var ett misstag av mig som ansvarig utgivare att låta publicera artikeln i den form som nu skedde.


Sthlmliv är namnet på den nya församlingstidningen, tryckt i 25.000 ex som skulle ge Svenska kyrkan mitt i Stockholm stöd ett samtida ansikte. Nu gör domprosten helt klart att den udda bibeltolkningen som en av hans präster ägnar sig åt inte är varken hans församlingens, trossamfundets eller ens hans eget sätt att läsa bibeln. Åke Bonnier skriver också:

Vi får nalkas bibelordet i djup vördnad för den korsfäste och uppståndne Kristus och se att vi kan nalkas från olika håll.

Med denna mening säger han något viktigt: Det är med Jesus i centrum som bibelläsning är ett möjligt företag.

För sent har nu både domprosten och prästen Niklas Olaison fått klart för sig vad pederast är för något. Hade de läst på om vad som hände när Jan Guillou 1995 satte p-ordet på Rickard Wolff hade de inte behöva strulat till det för sig.

Nu återstår att klargöra att Niklas Olaison inte har ett homosexuellt perspektiv på bibeln. Vilka är de andra homosexuella som läser bibeln som han? Nej, Niklas Olaison läser bibeln som Niklas Olaison läser bibeln och det var ingen stor sak innan det trycktes i en tidning.

Både Kyrkans Tidning, som är Svenska Kyrkans veckotidning och pingströrelsens Dagen har uppmärksammat domprostens brev där han erkänner sitt misstag. (Uppdatering 12 sept)

Svenska bibelsällskapet har en bra sajt om just bibeln. Och inte bara för unga rekommenderar Brygubben Bibelsajten

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

1 kommentar:

Max Hobstig sa...

Att Svenska kyrkan sedan länge brottats med organisatoriska problem är ett välkänt faktum. Själv slutar jag aldrig att häpna över hur det blivit med det trosfundament jag växte upp med.

Bibeln skall inte lösas ur ett queerperspektiv. Inte heller skall Bibeln läsas ut ett våldsperspektiv (Jesus och månglarna i templet). Bibeln skall läsas ur ett fromt perspektiv. Ungefär som muslimer läser koranen. Svårare än så är det inte.