07 september 2007

Också ateister kan tvivla

Den lärde och kloke Anders Piltz intervjuades idag i SR Människor och tro. Utgångspunkten var den aktuella boken med brev av Moder Teresa. Där avsnitten om hennes tvivel uppmärksammats.

När Bryggubben skrev om boken för en tid sedan var det flera som kände stort behov av framföra hur illa de tycker om Moder Teresa.

Ett av flera kloka påpekanden från Anders Piltz i radiosamtalet med Sören Wibeck var att inte bara nunnor utan också ateister kan tvivla.

Tvivlet är trons skugga, sa Piltz. Utan tvivel vore det ingen tro - då är det istället visshet.

Eller som Jessika Gedin diktade i samma radiokanal någon timma tidigare i Spanarna:

Tror gör vi på det vi inte vet.
Det är andlighetens hemlighet.

Sören Wibeck ville veta hur det låg till med professorn och prästens egna tvivel. Det Anders Piltz sa sig mest tvivla på var sin trovärdighet som predikant.

Men jag lyssnar till mig själv när jag talar i predikstolen. Jag talar på uppdrag. Så kan jag stå där med hedern i behåll.
Vad kommer boken om Moder Teresa betyda? undrade Sören Wibeck.

- Jag tror att den kommer att ha en stor betydelse. Hon var redan i livet en ikon. Många vill se in i hennes inre. Flera partier i boken kan bli till tröst, svarade Anders Piltz.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ordet tro har flera olika betydelser....när man som kristen säger att man tror på Gud...betyder det inte att man är osäker på hans existens...som i "jag tror det blir vackert väder om två veckor" inte heller som i "jag tror jag kommer vinna på lotto"....utan som i "jag tror på dig" vilket givetvis förutsätter att jag är helt övertygad om att du existerar och att jag dessutom har erfarenhet av att du är någon att lite på. Så visst har tro med visshet att göra " Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." Hebr 11:1

Z sa...

De enda som är helt säkra på Gud existens är Gud själv och de som bor i himmelriket med Honom.

Vi människor är inte perfekta och därför är inte heller vår tro perfekt.

Tron är istället MÅLET för "tron", dagens mål.