18 september 2007

Också en tanke

Vad är det för fel med att vara dogmatisk om man har rätt?

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Z sa...

Blir lite osäker för folk menar olika saker med detta:
Vad menar just du med ordet 'dogmatisk' ?

Vägrar erkänna möjligheten att andra kan ha rätt?
eller
Vill hålla sig till en regel som stämmer?
eller
Tror att de flesta regler är bra?

Brygubben sa...

Jag vill gärna ansluta mig till en så allmänt vedertagen förklaring av dogmatisk som möjligt.

Dogmatisk är den som hyllar lärosatser. Den som är dogmatisk uppfattas som tvärsäker, inte sällan också som kategorisk.

Så av dina tre alternativ väljer jag att se den dogmatiske som en som vill hålla sig till reglerna vilka hon eller han tar för sanna.

Jag inser att i vardagsspråket har dogmatisk övervägande en negativ klang. Det är lättare att etikettera den andre som dogmatisk, i betydelsen en som inte erkänner andras rätt.

Mitt inlägg var tänkt som en lustighet med ett underläggande allvar: Tänk om det ligger ett värde i att med bevarad lyhördhet är hedervärt att utlägga en troslära som man funnit rymmer en sanning?