25 september 2007

Virtual for real: Honkamaa ger inga garantier för opassande sällskap i print

Den 24 september reste Brygubben till Borlänge för att vara med på årets upplaga av Omform. Årets tema var Virtual for real. En av talarna var Stina Honkamaa.


Stina Honkamaa, vd på mediebyrån Carat inledde sitt pass på årets upplaga av Omform med att visa en video om hur modeskaparen Marc Ecko taggade Airforce One. En händelse som i alla fall amerikanska medier uppmärksammade rejält. Se filmen på YouTube här

Och så nu, i förra veckan, vann Marc Ecko en auktion på Barry Bond homerunboll. Han betalade 750.000 US-dollar för den. Nå, reklamvärdet lär var mycket större. Bollen har sin egen webbplats och 70.000 har röstat om vad som ska hända med bollen nu. Ecko får redaktionell tid och plats.

Marc Eckos sätt att kommunicera beskrev Honkamaa som en förebild för framtiden. Stina Honkamaa rekommenderar reklamare och reklamköpare att se konsumenten i centrum, omgiven av ett kanalutbud som bara ökar och i en informationsöverföring som går allt snabbare.

Hastigheten är ett starkt karaktärsdrag idag. Ett annat är att mottagaren utsätter sig för många kanaler samtidigt. När Nordicom vid Göteborgs universitet mäter mediekonsumtionen så är den använda tiden nästan densamma idag som för 10 år sedan. En ökning 2006 kan till största del förklaras av ett annat sätt att mäta Internetanvändningen. Från och med förra året räknas även tiden på jobb och i skola in.

Stina Honkamaa strök under att det inte bara är de digitala medier som blir fler och tar mer plats. Inom svensk dagspress blir titlarna fler. Under de senaste 12 månaderna marknadsför sig 40 tevekanaler i Sverige. 153 tidskrifter startades 2005 och nästan lika många 2006.

Reklamköpare känner en tveksamhet inför att annonsera på nätet där det bloggas. Man vill inte kopplas samman med vad som helst. Det är vad hon och hennes medarbetare på Carat har erfarenhet av.

Men vilka garantier har man i tryckta medier för att inte hamna i dåligt sällskap? undrade Stina Honkamaa. Och hon visade exemplet med ICA:s helsida som mötte en mycket kritisk ledare i en ledande svensk dagstidning.

Honkamaas budskap var att ta konsekvenserna av den nya mediesituationen och följa med människor ut på nätet.

Det går inte längre att samla många miljoner tittare på ett och samma teveprogram. Fångarna på fortet sågs på sin tid av fler än 3 miljoner. Idag är TV4 mycket nöja när Idol når upp emot 2 miljoner tittare. Men en skillnad idag är också att tevetittandet också flyttat ut på nätet. Många ungdomar väljer att se idol med datorn. Här kan de välja ut sånginslagen och sortera bort juryn och resten av programmet.

Tre trender

1. Konsumisten är en aktiv och medveten konsument som vill visar upp sina medvetna val. Företag som gör rätt för sig bli mer attraktiva i konsumistens ögon. De företag som gör rätt måste bli bättre på att berätta om vad de gör. Och de skulle de tjäna på.

2. Global transparens, som ifrågasätter den så poplära tesen att All business is local. Möjligheten är att använda sig av den globala transparensen för att snabbt sprida ett budskap. Till den global transparensen hör bloggandet. Många företag borde lära av politiker som Carl Bildt: Med egen blogg kan man ge sin egen version av en händelse, med egna ord berätta vad som sagts. Och det utan tidsfördröjning.

Företag måste inse att allt kommer att granskas. För många företag uppträder är för hemliga. Konsumenterna uppskattar inte det.

3. Don´t bore us. Get to the chorus. Märk att MTV-generationen är fullvuxen. MTV har redan firas 20-års jubileum. Hissversionen av ditt budskap får inte vara som hissen i en skyskrapa. Det är tiden i en vanlig hiss som ska styra längden på ditt budskap.

Som en övergång till näste föreläsare visade Stina Honkamaa tjänsten Weblin som man kan skapa avatarer med som går att ta med sig till vilken webbsida som helst.

Uppdatering 25 september. IDG:s Fredrik Wass skriver mer om vad Stina Honkamaa sa på Omform.

Brygubben skriver om Omform 2007 och om vad även Matias Palm-Jensen och Peter Ingman hade på hjärtat.

Inga kommentarer: