28 maj 2010

Härarbeta i en kyrka nära dig

Det är osannolikt att du är effektiv i alla stycken om du gör alla slags arbetsuppgifter vid samma skrivbord, samma arbetsplats. Missionären för härarbete, Teo Härén berättar för Tele2 Lyhört nr 2 att han har många favoritkontor, vilket han väljer varierar beroende på vilken arbetsuppgift han ska genomföra. 
Arlanda och Centralstationen i Stockholm har till exempel en hög energi som passar för att effektivt beta av mejlskörden. Avtalstexter eller konfliktmedlingsuppdrag filar han däremot gärna på i en kyrka.
Många som går till ett kontorskomplex för att stänga in sig i sitt bås dagen lång, skulle må väl av att förvåna sig själv med att växla arbetsplats beroende på uppgift. Även jag som är soloföretagare med arbetsrum i anslutning till bostaden väljer ofta bort skrivbordsstolen för soffan, järnvägsvagnen eller köksbordet.

Vilka är dina bästa arbetsplatser?
  

12 maj 2010

11 maj 2010

Ord med förklaringar

Svenska Kyrkans nationella webbplats har för en del understreckade ord i löpande text ordförklaring som dyker upp som pratbubblor om man pekar på dem. Kollar man präst ser förklaringen ut så här:

Akademiskt utbildad församlingsledare, men beteckningen används också i andra religioner.

Att skriva kort och rätt är en utmaning. Och med rätt menar jag att komma så nära den förklaring som stöder tanken hos läsaren i den riktning som ökar begripligheten. Att en präst är vigd är nog en sak som behöver sägas. Alla präster är inte församlingsledare. 

Hur skulle du skriva kort och annorlunda?

Andra ord med förklaringar att fundera över.

Välsignelse
Präster och biskopar har ett särskilt uppdrag att förmedla Guds välsignelse vidare bland människorna, men bruket att välsigna exempelvis maten förekommer också.
Gudstjänst
Kan utformas på många sätt, men innehåller nästan alltid sång, bön och bibelläsning.

En del medarbetare i Svenska Kyrkan är upptagna av det man kallar kyrkiska. Och då handlar det ofta om en ängslan över att människor inte begriper vad vi pratar om i församlingen. Jag tror nog inte det är så farligt med den saken. Men om man ändå ska ge ordförklaringar, då är det förstås en fördel om de är lärorika. Också i det korta och koncentrerade formatet.

Tillägg 12 maj 2010: Ord med förklaringar är hämtade från Svenska Kyrkans nationella webbplats om Vigsel

07 maj 2010

Religion i reklamen - del femtioelva

Reklam för kristen tro eller en annan religion blir mycket sällan bra. När andra använder sig av religion i reklam kan det både blir roligt och har ofta effekt.

Vad ska man säga om några rader i en annons för Netonnet? Flipp eller flopp?

Fyll termosen och packa familjen i bilen. I lagershopen långt bortom fina gatan väntar konfirmationspresenterna som kan få den truligaste tonåring att tindra. Och det till priser lika röda som nattvardsvinet. Himlastormande, eller hur?

Som jag skrivit om saken tidigare här

Snygga kortlådan

Mina enkla visitkort har snart fem år på nacken. De fungerar oftast bra och känns inte omoderna. Men de skulle må väl av en snyggare förpackning. Det här är en snygg förpackning.

En exklisiv hållare från Masakage Tanno. Ett vackert träschatull (om man får kalla det så?) för 85 US-dollar. Som hittat.

O´Donnell död. Modesty lever.

Den engelske serieskaparen Peter O´Donnell är död. Han blev 90 år. I början av 1960-talet skapade han den odödliga tecknade serien Modesty Blaise. Hon sågs för första gången i den brittiska dagstidningen London Evening Standard 1963. Tecknarna har varit flera. Jim Holdaway skapade bilderna av Modesty fram till sin död mitt i ett avsnitt 1971. E Badia Romero blev hans arvtagare - och min favorit. Det var med hans teckningar jag växte upp på 1970-talet. Då var det i svenska Agent X9 man läste serien.

Inofficiell svensk webbplats

Tillägg 10 maj 2010: New York Times om O´Donnell

06 maj 2010

Får Annika Borg den hjälp hon behöver? Eller sabbar Svenska Kyrkans Tidning hennes image?

Annika Borg är främst skribent, författare, föreläsare och universitetslärare. Hon har - som hon skriver på sin webbplats - en bakgrund som präst i Svenska Kyrkan. På ett uppslag i dagens prasselupplaga av Svenska Kyrkans Tidning blir hon tagen i försvar. Min första tanke är att detta måste ses som ett intrång på hennes integritet.

Annika Borg är sedan många år krönikör i Svenska Kyrkans Tidning och suppleant i Pressens Opinionsnämnd. Helt nyligen använde hon sin plats i tidningen för att göra ett generaliserande angrepp på den romersk-katolska kyrkan. En text som väckte reaktioner, vilket får antas vara meningen. Det svenska katolska stiftets pressekreterare skriver till Annika Borgs biskop, som är biskopen i Svenska Kyrkan Stockholms stift, där hon är folkbokförd. En präst har en biskop även utan anställning i Svenska Kyrkan. Det är klart att Annika Borg räknade med och kanske till och med förväntade sig en ordentlig reaktion från romersk-katolskt håll. Hon har varit med för.

Kyrkans Tidning publicerar delar av pressekreterarens mejl och biskopens svar. Till det läggs tolkningen att pressekreteraren skulle ha krävt att biskopen skulle ha tystat sin präst. Den publicerade texten kan tolkas på flera andra sätt i sitt sammanhang. Annika Borgs egen tolkning, biskopens tolkning och journalistens tolkning är samstämda. 

Det är inte så ovanligt att biskopar får brev om präster. Det är inte ovanligt att präster skriver brev till sina biskopar. Och biskopar skriver brev till sina präster. Ovanligare är att det uppmärksammas av en tidning. Senast var det väl när biskop Caroline Krook lät förstöra en mängd brev från sina präster istället för att lämna ut dem till massmedia när det krävdes av henne.

Vuxnas sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel av barn är en synd som aktivt ska motarbetas. Att präster som mottagit en särskild vigning begår sådana övergrepp är särskilt allvarligt. Har jag med dessa två meningar gjort det hel klart vad jag står på barnen och ungdomarnas sida. 

Annika Borg gör anspråk på att ha god kunskap om den romersk-katolska kyrkans inre liv och ordningar. Så är hennes krönika uppbyggd. Hennes biskop använder formuleringar som vill ge intryck av att hon inte vet så mycket om Stockholms katolska stift.

Med Svenska Kyrkans Tidnings uppslag bekräftas ändå relationen mellan biskop och präst inom Svenska Kyrkan. Det blev nog en björntjänst av det som var tänkt som att ställa upp på en av tidningens egna.

Tillägg: Domprosten i Svenska Kyrkan Stockholms stift tackar den romersk-katolske i biskopen i stiftet med samma namn: " jag är stolt och glad över att mina kristna trossyskon i katolska kyrkan i Sverige har en biskop som också i denna fråga är så tydlig och så klok" Vad prosten Åkes biskop om detta?
05 maj 2010

Svenska Kyrkan är ingen bekännelsekyrka

Idag far Sveriges Radio osanningar om vad det innebär att kungahusets medlemmar tillhör Svenska Kyrkan. En docent i stadsvetenskap får prata i nattmössan om att Ockelbo-Daniel till sommaren tvingas bekänna sig till den Augsburgska bekännelse.

Den texten ingår visserligen i Svenska Kyrkans bekännelseskrifter tillsammans med andra trosdokument som Bibeln och Psalmboken. Men den blivande prinsgemålen behöver lika lite bekänna sig till orden från Augsburg som till Den blomster tid nu kommer eller Bred dina vida vingar.

I Svenska Kyrkan blir människor medlemmar genom dopet. Vanligt vatten + Gud som far, son och ande. Det är det stora i det lilla. Mer om dop på Dopsajten.

Rätt ska vara rätt.

Sen är det en annan sak att det är dags att sätta den bortre parentesen om monarkin och att religionsfrihet ska gälla för alla.

Tillägg fredag 7 maj: Kyrkoordnaren - i en av sina andra egenskaper - får i allkristna dagstidningen Dagen utveckla detta med kungahusets och den evangelisk-lutherska tron, bekännelsen och läran.