11 maj 2010

Ord med förklaringar

Svenska Kyrkans nationella webbplats har för en del understreckade ord i löpande text ordförklaring som dyker upp som pratbubblor om man pekar på dem. Kollar man präst ser förklaringen ut så här:

Akademiskt utbildad församlingsledare, men beteckningen används också i andra religioner.

Att skriva kort och rätt är en utmaning. Och med rätt menar jag att komma så nära den förklaring som stöder tanken hos läsaren i den riktning som ökar begripligheten. Att en präst är vigd är nog en sak som behöver sägas. Alla präster är inte församlingsledare. 

Hur skulle du skriva kort och annorlunda?

Andra ord med förklaringar att fundera över.

Välsignelse
Präster och biskopar har ett särskilt uppdrag att förmedla Guds välsignelse vidare bland människorna, men bruket att välsigna exempelvis maten förekommer också.
Gudstjänst
Kan utformas på många sätt, men innehåller nästan alltid sång, bön och bibelläsning.

En del medarbetare i Svenska Kyrkan är upptagna av det man kallar kyrkiska. Och då handlar det ofta om en ängslan över att människor inte begriper vad vi pratar om i församlingen. Jag tror nog inte det är så farligt med den saken. Men om man ändå ska ge ordförklaringar, då är det förstås en fördel om de är lärorika. Också i det korta och koncentrerade formatet.

Tillägg 12 maj 2010: Ord med förklaringar är hämtade från Svenska Kyrkans nationella webbplats om Vigsel

1 kommentar:

Sigurdur sa...

Jag måste bara be om förtydligande. Jag är osäker att jag förstår dig rätt. Anser du att man bör använda mer "kyrkiska" än i de exempel du nämner? Att visst förstår folk mer än vi tror?

Eller lovordar du att förklaringar av detta slag finns?