31 januari 2009

Lika som bär - del XXIV
Gulleponkar. Båda två. Särskilt den ena. Han med boxer-nån-ting, tycker Vickan.

Andra bloggar om:

3 minuter med Svenska kyrkans ärkebiskop

Svenska Kyrkans ärkebiskop gästade sitt gamla stift Växjö när ett porträtt av honom sattes upp i biskopsgården Östrabo. Han gav SVT Smålandsnytt tre minuter och svarade på frågan om hur det är att stå i rampljuset som ärkebiskop.

Det är inte kul alla dagar. Ibland har man ju flyt och ibland har man inte det. Och då känns det verkligen som att man måste göra våld på sig själv. Det är lite jobbigt det här att vara offentlig och tvingas uttala sig och han något genomtänkt svar på frågor.Andra bloggar om: , , , , ,

Validation: Smile - why not?Det var inte alls konstigt att Jan Gunnarsson ledde mig fram till denna lilla mysiga film. För det är som Janne skriver: 15 glada minuter.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Rom sätter press på högerextrema utbrytare

Genom påven sätter den romersk katolska press på den lilla konservativa utbrytargruppen SPPX. Att bannlysningen hävs gör att de knasiga och farliga biskoparna och deras anhängare ställs inför krav på att acceptera den katolska kyrkans ledning och på den katolska kyrkans lära efter andra vatikankonsiliet.

Att SVT Uppdrag Granskning berättade om att SPPX finns i Sverige var helt i sin ordning. Att man fick en av utbrytarrörelsens biskopar att förneka förintelsen i ett filmat inslag var rätt anmärkningsvärt. Eftersom det är känt att rörelsens ledare snarare varit försiktiga med att i massmedier ge utryck för sina högerextrema och verklighetsfrämmande uppfattningar, så var det väl rätt otippat att det skulle bli så här.

I svenska medier har det mer än antytts ett orsakssamband mellan tv-programmet och den hävda bannlysningen. Ett sådant finns förstås inte. Processen fram till att häva en bannlysning tar tid. Sverige blir inte världens medelpunkt, hur mycket vi svenskar än tittar oss i naveln.

Någon vecka efter programmet sändes kan man konstatera att Uppdrag Gransknings vinkel, att Svenska Kyrkans skulle vara öppen för SPPX, inte fick något vidare fäste. I programmet var den romersk katolske biskopen i Stockholm mycket tydlig i sitt avståndstagande gentemot SPPX. Ändå är det en inomkatolsk debatt som blivit mest het, i Sverige och på annat håll. SR Människor och tro har haft ett längre inslag som belyser detta.

Aftonbladets chefredaktör Helle Klein tar ofta till guilt by association som argumentationsteknik.
Hon kommenterade omgående Uppdrag Granskning och värderade innehållet i programmet. Det var i första hand inte biskopens förnekelse av förintelsen som upprörde henne.

Mest upprörande är att flera församlingar i Svenska kyrkan låtit prästbrödraskapet hålla sina mässor och samlingar i kyrkorummen. Det verkar inte finnas några bra rutiner för utlåning av kyrkorummen.

I samma inlägg kopplar hon samman SPXX med frågan om vigsel av samkönade par. Med det planterar hon tanken att den kristen som inte är med på att ändra Svenska Kyrkans vigselordning också skulle vara förintelseförnekare. Är det juste?

Den som vill ta Helle Kleins ledare i Aftonbladet och hennes blogginlägg på allvar kan knappast ens koppla samman det med det innehåll i tidningen som får mest plats på löpsedlar, får toppa på webben och breder ut sig i papperstidningen.

SPPX är en rörelse som skadar kristenheten, men som fyller en funktion för kyrkornas motståndare. Den som använder sig av SPPX som ett slagträ i en helt annan debatt kan mycket väl vinna segrar i det korta perspektivet. Men riskfritt är det inte alls. Särskilt inte på sikt.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Svenska kyrkan: För troende?

Aktuellt i veckan som gick var Cosmos Communications senaste upplaga av Ungdomsbaromtern. 10.000 svenska tonåringar och unga vuxna mellan 15 och 24 år har svarat på massor med frågor. I paketet ingick att berätta vilket förtroende man har för olika företag och institutioner.

Den allkristna dagstidningen Dagen har uppmärksammat vad de unga svarade om förtroendet för Svenska Kyrkan. Och Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning har valt samma vinkel. Båda tidningarna uppehåller sig vid att det är mer än hälften av ungdomar som har litet eller inget förtroende för Svenska Kyrkan.

4 av 10 ungdomar (39%) har Mycket stort eller Hyfsat stort förtroende för Svenska Kyrkan. 3 av 10 (33%) svarar att de inte har något förtroende för Svenska Kyrkan.

1 av 4 unga (27%) svarar att de har Ganska litet förtroende för Svenska Kyrkan. Det hör till tolkningen av undersökningen om den här gruppen ska läggas till minus- eller pluskontot. I marknadsundersökningar räknar man allmänt mer att en grupp att även en grupp med mindre förtroende har en relation till företaget eller organisationen i fråga, och därför i hög grad är påverkbara.

Ungdomsbarometerns egen Joakim Mannestens förklarar resultatet:

En förklaring till att det ser ut som det gör tror vi hänger ihop med att Svenska kyrkan inte syns så mycket, framförallt inte bland de yngre i samhället. Det gör det svårt för unga att ha en uppfattning om vad kyrkan gör och står för, och att ha en relation till kyrkan. Har man ingen personlig relation till någon så är det givetvis svårt att ha ett högt förtroende för denne.

Nog är sanningen snarare att Svenska Kyrkan syns en hel del i samhället. Men jag delar Mannestens beskrivning att det är mindre lätt för yngre att få syn på Svenska Kyrkan. Det är nog också så att en hel del som unga känner till och gillar inte förknippas med Svenska Kyrkan.

En mycket stor andel av ungdomarna har som barn deltagit i församlingarnas verksamhet. De har kommit med sina föräldrar till öppna förskolan, som är utbredd och samlar massor med ungar och deras föräldrar.

Knappt 4 av 10 tonåringar väljer att gå i konfirmationsundervisning i Svenska Kyrkan och avslutar med att låta konfirmera sig. Andelen unga som väljer konfirmation har minskat flera år i rad. Nu görs mycket bra insatser på många håll i landet för att stoppa minskningen och vända trenden. Bättre sent än aldrig. Det skulle vara mycket värt att åter minst hälften av de unga medlemmarna i Svenska Kyrkan konfirmeras i tonåren.

Den rikskyrkliga satsningen på 0-18-åringar inom Svenska Kyrkan leds av prästern Lena Olsson Fogelberg. I Dagen får hon påminna om den senaste attitydmätningen bland konfirmandet som visar att 7 av 10 är Mycket nöjda med sin konfirmandtid och att hela 9 av 10 svarar att de kommer fortsätta hålla kontakt med Svenska Kyrkan.

Fler än 1 av 3 tonåringar säger själva att de kommer att fortsätta hålla kontakt med Svenska Kyrkan. Bollen ligger med andra ord hos församlingarnas ansvariga, hos kyrkoherden och kyrkorådet, för att så många ungas positiva attityd ska bekräftas.

Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Maria Wingård kommenterar statistiken så här i Dagen:

Jag tror att färre och färre unga har en personlig erfarenhet av Svenska kyrkan. Det gör att man tar till sig den bild som media ger, och där är det sällan positiva saker som kommer fram.

Därför blir det personliga mötet så viktigt. Och där tror jag att vi kan bli bättre. Om folk får en positiv bild av oss, så ser de saker och ting på ett annat sätt.

Undrar just vad de unga i undersökningen i allmänhet ser framför sig för bild, när det får en fråga om förtroendet för Svenska Kyrkans?

Inte minst Svenska Kyrkans egen veckotidning har ett ansvar för att minska ensidigheten i bevakningen av livet i den unga delen av Svenska Kyrkan. Ett stort ansvar vilar också på de informatörer som är anställda av Svenska Kyrkan, i församlingar, på stiftsnivå och i det rikskyrkliga kansliet i Uppsala.

Det unga delen av Svenska Kyrkan trängs undan i Svenska Kyrkans egna kanaler, sett till hur stor andel av församlingslivet som barn och ungdomar svarar för. På Svenska Kyrkans egen webbplats får man leta envist för att hitta aktuell information om det som rör tonåringar och unga vuxna. Ansvarig för webbplatsen svenskakyrkan.se skulle med ett enkelt handgrepp på några minuter kunna förse startsidan på sajten med en länk till Svenska Kyrkans Ungas webbplats. Det är det minsta man kan begära.

Det hade suttit fint med ett pressmeddelande från Svenska Kyrkans ledning som kommenterat Ungdomsbarometerns resultat. Men det är inte försent. Kommer ett sådant i nästa vecka, är det helt ok.

Tidningen Dagens chefrredaktör hade en konstruktiv avslutning på sin ledare om ungdomen och kyrkorna i fredags:

I dagens situation behöver varje kristen församling rannsaka sig själv och analysera situationen. Frågorna är många:
Hur ser åldersstrukturen ut?
Råder det en obalans?
Vart har i så fall ungdomarna tagit vägen? (Har de hittat vägen till andra kristna gemenskaper finns ingen anledning till dystert revirtänkande.)
Hur tas de unga som finns kvar till vara?
Vilka uppgifter har de i kyrkan?
Tas deras synpunkter på allvar?
Och, sist men inte minst, vad kan vi lära av dem som har lyckats bättre?

Benchmarking, att systematiskt jämföra sig med andra i samma eller andra branscher, var under många år ett modeord i näringslivet. Det förtjänar att komma i bruk även på kyrkans område.

Kanske bör inspiration hämtas inte bara från andra församlingar inom eller utom det egna samfundet utan även från andra ideella organisationer. Scoutrörelsen kan vara ett exempel. Här finns förvisso både medlemstapp och ledarbrist men också en ledarskapsutveckling som börjar redan i barnaåldern och som systematiskt byggs på med alltmer kvalificerade uppgifter.

Elisabeth Sandlunds frågor om hur det står till med de ungas inflytande i kyrkorna är viktiga att svara på. Hennes uppmaning till benschmarking är utmärkt. Att hon lyfter fram scoutrörelsen är bra. Många chefer i näringslivet, liksom i den offenliga verksamheten, har tagit sin första viktiga steg i ledarrollen i en scoutpatrull. En gång scout, alltid scout, är fortfarande i många sammanhang en sanning.

I Svenska Kyrkan kallas alla medlemmar från 16 år till val den 20 september i år. En föryngring av styrelser på alla nivåer är nödvändigt. Det är bara att hoppas att de som styr och ställer i de kyrkliga partierna (på kyrkiska kallade nomineringsgrupper) läser artiklarna i Dagen och Kyrkans Tidning och förstår vilket ansvar för sakernas tillstånd de själva har. Kyrkomötesbloggen talade i höstas med ungdomars plats, eller snarare brist på plats, i den demokratiska apparaten.

Ungdomsbarometern mäter ungas förtroende för 20 olika institutioner. Det verkar vara så att 12 av dem är organisationer, som t.ex. Världsnaturfonden och Svenska Kyrkan. Jag har sökt upplysning om det är fler kyrkor eller andra trossamfund som ingår i Ungdomsbarometern. Det vore förstås intressant att jämföra ungas attityd till Svenska Kyrkan med romersk katolska kyrkan, islam och de kyrkorna i Sverige som tillämpar troendedop.

Att WWF med sin pandasymbol får bättre siffror än Svenska Kyrkan, hur ska det tolkas?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Hälften av SKTF-medlemmarna snubblar på egna ben

SKTF har med en enkät visat att hälften av deras medlemmar anser att gamla ska ha mer semester än yngre. Därmed sparkar de undan benen på sig själva.

Allt färre yrkesarbetande ska försörja alltfler pensionärer. Gamlingar, mest 40- och 50-talister, behöver tänka om och tänka nytt. Inse att det är en stor orättvisa och dålig samhällsekonomi att inte ge unga lika mycket ledighet som äldre.

SKTF-ledningen kan knappast räkna med att få snurr på nyrekryteringen och förtroendekapitalet om de inte klart och tydligt går ut och ställer upp för de unga medlemmarna.

Andra bloggar om: , , , , ,

Högupplöst Obama

hit om du vill se installationen av president Barack Obama i detalj. Läckert.

Andra bloggar om: , , ,

Analogt vs digitalt


Den läckra popup-boken från IKEA som är aktuell i reklamfilm har skapats till stor del förhand. Tidningen Cap&Design berättar om bokens tillkomst.

Elon, Sony och Boxer är andra företag som använder sig av popup-böcker för att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Snusan bloggar om popup-böcker om arkitektur.

The Science of Pop-Ups - en artikel i Wired.

Andra bloggar om: , , , , ,

Bloggen som vill ge bättre hotellservice

Bloggen som ett forum för hotellgäster, det är vad hotellkedjan Clarion Collection Hotels startat. Ett gott initiativ.

Förra veckan hade Clarion ett virtuellt pressmöte.

Och från bloggen hämtar jag den här videopresentationen skapad med utmärkta Bambuser.Andra bloggar om: , , ,

Konjunkturkänsliga böcker

Det har hänt något nytt i bokhandeln. Boken har blivit en konjunkturkänslig produkt.

– Böcker har inte kvar sin särställning som kontracyklisk, utan följer den övriga konjunkturen.

Förläggareföreningens ordförande Kjell Bohlund kan konstatera att bokförsäljningen förra årets gick tillbaka till 2005 års nivå. Flera års uppgång för boken, till största del e-bokhandelns förtjänst, är en bruten trend.

Hade inte e-bokhandelns försäljning ökat med 11 procent under 2008, så hade bokbranschen legat betydligt sämre till. En förändring som borde gynnar förlagen är att de alltmer säljer direkt till e-bokhandlarna och inte via grossister.

Boken är ett fantastiskt medium som jag inte vill vara utan. Jag har smått börjat pröva att läsa bok från skärm med min Iphone. Men jag kommer inte att överge boken på papper.


Formgivningen av böcker spretar idag. Mitt intryck, efter ett lördagsvarv på Celsiusbokhandeln, Akademibokhandeln och Studentbokhandeln i Uppsala, är att det både finns fulare och snyggare böcker än på länge. Det är inte så att snyggt behöver vara dyrt. På pocketavdelningen kan jag hitta riktigt läckra omslag.

Men tänk om fler förläggare kunde ägna inlagan mer uppmärksamhet, så att det höll minst samma klass som omslaget. Typografi är en konst som behöver odlas. Mer om det i en annan bloggpost. Hoppas jag.

Santérus förlag gör snygga böcker. Både på insidan och utsidan. Och jag rekommenderar Harry G Frankfurts båda böcker Bullshit och Kärlekens skäl.

Andra bloggar om: , , , , ,


Källa: Svensk bokhandel

22 januari 2009

Mellanösternfrågan i Sverige: Tännsjö behövs i debatten

En enstatslösning istället för ett Israel och ett Palestina är Torbjörn Tännsjös förslag. Han medverkar torsdag morgon i SR P1. Hans jämförelse med Sydafrika är relevant. Där var det en stark vit minoritet som till slut kunde påverkas av internationella sanktioner, bojkotter och politisk påverkan. Tidigare denna månad argumenterade han för samma förslag i Aftonbladet.

Tännsjös sekulära enstatslösning är ett stor-Israel vars yttre gränser skulle vara resultatet av krigen som utvidgat Israel efter 1948. Det är nog inte fullt ut möjligt.

Andra bloggar om: , , ,

21 januari 2009

Annonsfri kyrkoherde är fullt rimligt

Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning berättar på www.kyrkanstidning.se att Sölvesborgs församling i Lunds stift har fått kritik från stiftsledningen för att man inte annonserat en ledig kyrkoherdetjänst i Svenska Kyrkan.

Begränsat till Kyrkans Tidnings rapportering blir det svårt att hålla med stiftsledningen. Som annonsering räcker förstås med att kyrkorådet i församlingen meddelar arbetsförmedlingen att det det finns ett ledigt jobb. Att betala för annons i Kyrkans Tidning eller i en annan tidning får ses som ett komplement om man inte kommit så långt man räknat med i en aktiv rekrytering.

En församling i Svenska kyrkan har tillgång till personliga kontaktuppgifter för alla präster, så det krävs inga stora arbetsinsatser för att ta kontakt med ett urval som man tror kan stämma med vad man söker. Det finns en matrikel med alla präster som kommer i en ny upplaga varje år. På Svenska Kyrkans eget intranät listas lediga tjänster gratis och till intranätet finns en adressbok där mejladresser och telefonnummer till i princip alla präster som kan vara aktuella för en ledig församlingstjänst.

Stiftsledningen i Lund annonserade inte ut den lediga biskopstjänsten senast det var dags att utse en ny. Så varför har tycker man då att församlingen ska göra det?

En bra rekrytering är aktiv och så öppen som möjligt med hänsyn till de inblandade. När sökandet efter nya medarbetare begränsas till en annons, då är det helt otillräckligt.

Nu kan det vara så i Sölvesborgsfallet att det ligger något annat bakom stiftsledningens kritik mot församlingen. Och det kan vara så att Lunds stift egentligen lägger mycket kraft på att utbilda och uppmuntra församlingstyrelserna i rekrytering av medarbetare, fast det inte framgår av artikeln i Kyrkans Tidning.

En aktiv stiftsledning kan göra ett bra jobb genom att hjälpa församlingarna i deras rekrytering. Bara i de allra största samfälligheterna som omfattar flera församlingar har man normalt förutsättningar att bygga upp och underhålla den kompetens som krävs för att rekrytera väl. En mindre församling anställer inte många under ett år. Någon gång kan lyckan vara att man har någon duktig personalare eller erfaren chef från en annan branch som förtroendevald i församlingens styrelse.

Tidningen Sydöstran ger sin bild av fallet. Och något berörs ämnet i en artikel i BLT som mest handlar om den nya kyrkoherden Marie Carlsson.

Andra bloggar om: , , , , ,

Ny biskop väljs på prov i Härnösand

Härnösands stift i Svenska Kyrkan kommer att få en ny biskop i år. Nästa onsdag, den 28 januari, är det dags för provval. Ett antal namn har redan lanserats och några till lär komma upp nästa vecka.

Det är åtta år sedan Härnösands stift senast valde biskop. I ett provval 14 december 2000 fick dåvarande kyrkoherden i Farsta, Tony Guldbrandzén flest röster. Det var också han som våren 2001 valdes till biskop och samma år vigdes till sitt ämbete.

Så här såg det ut efter röstsammanräkningen i provvalet, då i veckan efter lucia 2000.

Tony Guldbrandzén – 81 röster - Han som blev biskop
Ingemar Söderström – 64 röster - Han som nu är kyrkoherde i Örebro
Bror Holm – 55 röster - Han som är kyrkoherde och den evige fackbossen
Margareta Hemström – 54 röster - Hon som nu är kyrkoherde i Uppsala
Britas Lennart Eriksson – 19 röster - Han som är chef på stiftskansliet i Västerås
Esbjörn Hagberg – 16 röster - Han som blev biskop i Karlstad stift
Lisa Tegby – 8 röster - Hon som är kyrkoherde i Umeå
Rolf Nordblom – 4 röster - Han som var direktor för Sammariterhemmet i Uppsala
Carl-Erik Sahlberg – 1 röst - Han som är ledare för den levande församlingen i S:t Clara i Sthlm
Bo Larsson – 1 röst - Han som jobbar på stiftskansliet i Stockholm
Lennart Eriksson – 1 röst - (uppdatering 25 jan) Var det en röst som borde gått till Britas Lennart ovan?)
Väinö Liimatainen – 1 röst - Han som verkar vara präst i Borås numera
S-E Fjellström – 1 röst - Han som är chef på stiftskansliet i Härnösand

Ogiltiga – 2 röster
Blanka – 1 röst

Vid provvalet kommer säkert listan med namn bli lika lång som förra gången. Så det räcker inte med de namn som går att hitta på stiftets webbplats.

En beredningsgrupp som stiftsledningen låtit sätta samman presenterade redan i höstas tre kandidater.

Tuulikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala
Ingemar Söderström, kyrkoherde i Örebro Nikolai församling
Tor Frylmark, domprost i Härnösands domkyrkoförsamling

Paripolitiseringen är ett störande inslag i biskopsval inom Svenska Kyrkan. Vare sig de präster och förtroendevalda som röstar vill eller inte så har de allmänpolitiska partierna genom tidigare skapat denna knepiga ordningen. Samma gäller för kandidaterna.

Tuulikki Koivunen Bylund, kanske inte i det här sammanhanget vill förknippas med Miljöpartiet. Och jag tror inte att Ingemar Söderström längre är så förknippad med Centerpartiet som när han satt i kyrkomötet för sitt parti. Och Tor Frylmark räknar nog inte just i ett biskopsval sin förbindelse med Socialdemokratiska arbetarpartiet som den främsta meriten.

Härnösands stift har öppnat sin webbplats för öppna nomineringar av biskopskandidater. De senast dagarna har listan, som länge var kort, fått påfyllning:

Tina Johansson, lärare på pastoralinstitutet - prästernas profilutbildning - i Uppsala
Sven-Erik Fjellström, stiftsdirektor i Härnöasnds stift och fick en röst i förra provvalet
Karin Burstrand, ny domprost i Göteborg
Ulla Lena Bäckman, kyrkoherde i Nederluleå församling
Boel Skoglund, diakon i Örkelljunga
Greger Larsso, distriktsföreståndare EFS mittnorrland
Lisa Tegby, kyrkoherde i Umeå, som fick åtta röster i förra provvalet
Jerker Alsterlund, kontraktsprost och kyrkoherde i Västerås och aktuell i senaste biskopsvalet i Västerås stift
Eva Nordung Byström, kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt
Åke Bonnier, bloggande domprost i Stockholm, där han är aktuell i biskopsvalet i sitt eget stift
Ove Wikström, professor i religionspsykologi
Bror Holm, kyrkoherde i Selångers församling och med 55 röster trea i förra provvalet
Arne Wiig, domkyrkokaplan i Härnösand

Under några veckor fanns fd skyttskytten Magdalena Forsberg med på listan med nominerade. Det gör hon inte längre. Man får anta att hon dragit tillbaka sin kandidatur.

Den 4 mars utfrågas kandidaterna. Då har de var och en ett tillfälle att klart deklarera hur de ser på partipolitiseringen av Svenska Kyrkan. Senare i år är det kyrkoval. Så det finns mer än ett skäl för den som accepterar möjligheten att bli vigd till biskop att ha en uttalat och tydlig linje när det gäller Svenska Kyrkans demokrati.

Andra bloggar om: , , , ,

20 januari 2009

Nu har Obama tagit över Vita Husets webbplats

Vita Husets webbplats togs över av Obama kl 12:01 lokal tid i Washington. Change has come to America.

Här presenteras - ännu mycket kortfattat - gänget som är The West Wing på riktigt. Inget hittepå här inte.

Och här är Vita Husets egen blogg.

Andra bloggar om: , , ,

Dagens höjdare i Washington

Medborgarrättskämpen och metodistpastorn Joseph Lowery var den skönaste killen dagen då Obama svor:

We ask you to help us work for that day when black will not be asked to give back, when brown can stick around, when yellow will be mellow, when the red man can get ahead, man, and when white will embrace what is right.

Humor med djupt allvar som fond. Välsignade ord.

Andra bloggar om: , , , , ,

Med början idag - arbetet med att återskapa Amerika

Ur Obamas tal den historiska dagen 20 januari 2009

Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions - that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.


Amen. Må det ske.

Andra bloggar om: , ,

Obama: Världen har förändrats, och vi måste förändras med den.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world's resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.
En ny era med Obama - hoppas, hoppas...

Andra bloggar om: , ,

De finns olika sätt att hylla ObamaAndra bloggar om: , , , ,

Svårt att kyssa egen armbåge - men man kan sparka sig själv

Från amerikanska sjaten cio.com har svenska Chef.se lånat en lista med tio tecken som man ska vara uppmärksam på som anställd - varningssignaler innan man får sparken.

Men jag då, som är min egen arbetsgivare? Ska jag bry mig? Jo, det finns nog skäl att ha koll på läget även för den som rår sig själv, som soloföretagare, egenföretagare eller vad man nu kallar saken.

Tio tecken på att du kan få sparken

1. Ditt företag köpts upp.

Nå, det kommer jag nog inte som självägande att missa om det är försäljning pågång.

2. Du har en annan syn på framtiden än din chef.

Att inte vara överens med sig själv, är en möjlighet. Om än inte mer än tillfälligt utan att det blir dags att söka för åkomman.

3. Du mister makt och befogenheter.

En känsla av maklöshet kan infinna sig, när ambitioner och visioner inte parar sig på bästa sätt med uppdrag och intäkter. Ett förlorat självförtroende är ett hårt slag mot soloföretagaren. Inträffar det, då gäller det att vända om eller avveckla. Drar processen ut på tiden blir det både trist och dyrt.

4. Du får ny chef.

Som i punkt 2 ovan blir det här lite av personlighetsklyvning om soloföretagaren inte är nöjd med sig själv som arbetsgivare och pådrivare.

5. Du har andra prioriteringar än din chef.

Det är olika prioriteringslistor som ska föras samman av mig som egenföretagare: Mina 10 önskekunder, Mina 10 käpphästar, Mina 10 största fakturor att betala senast 31 januari, Mina 10 bästa egenskaper som går att ta betalt för, osv. Det gäller att det går ihop sig och drar åt samma håll.

6. Du har svårt att locka talanger.

Står det inte i affärsplanen att mitt företag ska expandera genom anställningar så har jag i alla fall ett nätverk att vårda och utveckla. Det är svårt att klara sig utan konstruktiv kritik och klokt folk i närheten som kan ge mig den realistiska bilden av hur omvärlden och marknaden där ute uppfattar mig och de tjänster jag erbjuder.

7. Du misslyckas.

Det är ingen skam att misslyckas. Så länge de lyckosamma projekten överväger. Jag litar på att Ingvar Kamprad har rätt när han säger: Det är den handlingskraftiges privilegium att göra fel.

Men hänger man löst - som i Idol - då gäller det att skärpa till sig. Eller att i alla fall springa lite fortare och se lite gladare ut. Det kan hjälpa tills dess eländet går över.

8. Du får ingen cred för din framgång.

Soloföretagaren behöver komma ihåg att belöna sig själv: Går den här affären igenom, då ska jag bjuda mig på en vin flaska vin. När det här projektet är klart, då ska jag ge mig en dag ledigt för en museirunda i Stockholm. osv.

9. Du tilldelas en chefscoach.

Konverterat till egenföretagarens situation kan "chefscoachen" vara en bra eller dålig sak: En mentor som tar mig mot nya höjder, då är det bra. Eller en person som jag klänger på och beklagar mig inför, istället för att förändra, släppa och gå vidare.

10. Du får hand om "speciella projekt".

Uppdragen blir enahanda och rymmer inget lärande. Då gäller det snabbt att byta kunder. Och om verksamheten inte tillåter valfrihet i företagandet, då har det ingen framtid.

Som soloföretagare har man verkligen den chef man är värd, möjligen lite bättre. Och med sig själv som anställd finns det inte så mycket personal att gnälla över. Det är bara att utgå från att dem man har i sin tjänst gör sitt allra bästa och att man har den medarbetare man är värd. Möjligen en som är ännu lite bättre än vad man som ägare och vd i sitt "lilla rike" för egentligen förtjänar.

Andra bloggar om: , , , ,

Pastor Nilsson har rätt: Biskopsvalen behöver styras upp

Jag har missat en debattartikel i Dagen från förra veckan. Men eftersom innehållet fortfarande är högaktuellt vill jag länka till den. Det handlar om hur det går till att välja biskopar i Svenska Kyrkan.

Stefan Nilsson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, för GA församling i Sundsvall och Skönsmons församling, skriver:

Mer sällan motiveras det med att de är kompetenta att ta det uppdrag som Kyrkoordningen och vigningsritualet talar om. Det hela liknar mer en luciaomröstning än ett biskopsval.

Inslag i valproceduren har tagit sig sådan uttryck att stiften sannolikt går miste om dugliga kandidater. Präster kan välja att inte ställa sig till förfogande för att inte bidra till ett spel som skadar Svenska Kyrkan.

Det vanliga har blivit att det anordnas minst en hearing där biskopskandidaterna får ordet. Jag uppmanar alla kandidater att ta chansen att säga precis vad de tänker om hur rekryteringen av kandidater går till. Även om det skulle innebära att de förlorande politikers och prästers röster.

Flera av de aktuella kandidaterna i biskopsvalen i Härnösands stift och Stockholms stift är bra präster som tjänat sin kyrka väl. Så synd att det inte är deras främsta förtjänster blir omtalade i massmedia. Så mycket viktigare att de själva med eftertryck talar om det som har mest med den kristna församlingens uppdrag och liv att göra.

Biskopen är prästernas och diakonernas förman och biskopen ska ha tillsyn över församlingarna och ska med stiftets styrelser och medarbetare främja kyrkolivet inom sitt stift.

Läs gärna den här postningen om biskopens uppdrag i Svenska Kyrkan.

Andra bloggar om: , , , ,

Svenska Kyrkan - högerkyrka?

Brygubben prövar Svenska Kyrkans officiella webbplats på nya Bloggparti.se och det ser ut som att det det som skulle vara folkkyrkan har fått en alltför blå slagsida i cyberrymden. Hur kunde det bli så, herr Ärkebiskop?

Ett försök till en seriös förklaring är att Bloggparti.se bygger på vad politiska bloggar skriver om, och det skulle väl kunna vara så att det är de blåaste bloggarna som är mest upptagna med att lägga ut texten om det man ogillar i Svenska Kyrkans liv och leverne.

Andra bloggar om: , , , ,

Det är lite Baertling över mitt personnummer

Tisdag morgon snömodd, gråmulet och 1,6 grader C. Jenny Marchi hjälper mig att göra mitt personnummer till en tavla. Det blir lite Baertling över det hela. Så får tisdag 20 januari både färg och form.

Andra bloggar om: , , , ,

19 januari 2009

Läs här om några till som inte fattat vad brand management är

Netbook är är ett generiskt varumärke, liksom vaselin, postit, fresbee och frigolit. Det får företagsjuristerna på Psion faktiskt tugga i sig. Att komma nu och bråka om att netbook används för att beteckna de mindre modellerna av bärbara datorer blir rätt larvigt. Särskilt när man hänvisar till en produkt som sålde dåligt.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Kärleksdirektör satsar på bara människor


Brygubben läser i Dagens Media att kärleksdirektören och tillika marknadschefen för Match.com vandrar vidare och bildar byrån Only People.

Med mottot Just Google It och visionen att redan nästa år vara Sveriges Trevligaste Byrå, så kommer Helena med vänner att nå längre än de flesta. Lycka till!

Andra bloggar om: , , , , ,

SvT granskar Svenska Kyrkan

På onsdag 21 januari planerar SvT Rapport att sända ett inslag som bygger på en enkät till präster i Svenska Kyrkan om hur de personligen ställer sig till att viga par av samma kön.

Nyhetsredaktionens idé är säkert att uppmärksamma den aktuella frågan om en ändring i lagstiftningen om äktenskap och vilka konsekvenser förändringarna får för Svenska Kyrkan.

Varken Svenska Kyrkan eller något annat samfund kan innan riksdagsbehandlingen är klar och lagen ändrats ta ställning till om man vill behålla vigselrätten eller ej. Däremot bör man förstås inom varje kyrka vara så förberedd som det bara går, för att sedan kunna fatta mest lämpliga och hållbara beslut.

En nyordning kan bli att Kammarkollegiet som statens företrädare delar ut vigselrätt till enskilda personer. Och det är en skillnad från dagens ordning.

Förslag om nya vigselordningar har nyligen skickats från kyrkostyrelsen i Svenska Kyrkan på remiss till den tretton stiften. Det finns ett förslag till vigselordning för par av samma kön, som ersättning för ordningen för välsignelse för partnerskap i remissen. Kvar finns den ordning för vigsel som står i Svenska Kyrkans handbok. Och den gäller för par av olika kön, tills dess andra beslut i kyrkomötet träder i kraft.

För den enskilde kan det både bli fråga om en rätt att viga människor så att de i lagens mening blir gifta. Den rättigheten skulle kunna bli förknippad med en vigselskyldighet. Det är i så fall en nyordning.

Rapport planerar för att intervjua två av Svenska Kyrkans biskopar, ärkebiskop Anders och biskop Antje i Lunds stift.

Alla borgliga och de flesta kyrkliga vigslar är juridiskt bindande i Sverige. Tillstånd att förrätta borglig vigsel ges av länsstyrelserna. En och annan riksdagsledamot har säkert ett sådan tillstånd. Alla skulle säkert kunna få det.

Eftersom ändring av lag om äktenskap närmast är en riksdagsfråga, så skulle man kunna tänka sig att Rapport-redaktionen riktat sin enkät till riksdagsledamöterna och frågat dem motsvarande fråga som man nu ställt till präster i ett av landets trossamfund.

Svenska Kyrkan har ett kyrkomöte som samlas i höst. Där kommer frågor om vigselrätt och vigselordningar att behandlas i september och beslutats i oktober. I årets kyrkoval är det sannolikt att mer än ett allmänpolitiskt parti kommer att göra sak av äktenskapet, eftersom man vet att det drar till sig uppmärksamhet och engagemang.

Men hur ska samma partier samtidigt lyckas nå fram med budskapet att valresultatet inte har med årets kyrkomöte att göra? De som samlas i höst är valda 2005. De som väljs i år samlas först 2010. Några kanske tycker det vore bättre om det är det nya kyrkomötet 2010 som ska fatta de avgörande besluten? Det återstår att se.

Senast 15 april 2009 ska stiften i Svenska Kyrkan komma in med sina remissvar till kyrkostyrelsen. Det kommer säkert att finnas många olika kommentarer där och flera alternativa förslag om vigselrätt, kyrkoordningsfrågor, gudstjänstordningar och hur kyrkan ska förhålla sig till prästernas enskilda frihet, rättigheter och skyldigheter.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Politiska partier har en smal rekryteringsbas

Helgen som gick samlades närmare 150 medlemmar i Svenska Kyrkan, som också är medlemmar i den inomkyrkliga föreningen Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, till Kyrkodagar i Vadstena. Jag var där.

Här på kyrkohistorisk mark, med den heliga Birgittas klosterkyrka som kraftcentrum, delade vi med oss till varandra av kunskaper och erfarenheter, uppmuntrade och utmanade varandra. Efter två innehållsrika dagar sa vi adjö till varandra och reste hem var och en till sin församling. Vi ser fram emot kyrkovalet 20 september.

I Svenska Kyrkans demokratiska organisation finns ett inslag som gör henne till en udda fågel i den världsvida kyrkofamiljen: Allmänpolitiska partier är också partier inom Svenska Kyrkan. En följd är att rekryteringsbasen till de kyrkliga styrelserna i församlingar, stift och på riksnivå blir mycket smal.

[Stycket är uppdaterat 20 januari kl 19:32] 5,5 miljoner medlemmar i Svenska Kyrkan har rösträtt i kyrkovalet söndag 20 september. Närmare 5 miljoner är dessutom i princip valbara. Undantagna är medlemmar 16 och 17 år gamla. Undantagna är de ännu inte döpta, om de inte har varit förtroendevalda sen tiden före 2000. Undantagna är också kyrkoanställda på den nivå där de är anställda.

Men i praktiken innebär de allmänpolitiska partiernas närvaro i Svenska Kyrkans demokratiska organisation att att urvalet partivis begränsar sig till några tusen kyrkomedlemmar som kan visa upp partibok. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har däremot en rekryteringsbas som omfattar miljoner kyrkomedlemmar.

Till exempel det Socialdemokratiska arbetarpartiet kör en hård linje mot Svenska Kyrkans medlemmar som också är medlemmar i partiet. Den som skulle få för sig att ställa upp i kyrkovalet på en lista som inte kontrolleras av socialdemokraterna blir utesluten ur partiet. Samma regler finns också i andra allmänpolitiska partier.

Det är förstås ingen rim och reson i att en medlem i Svenska Kyrkan som ställer upp i kyrkovalet på "fel" lista ska straffas och till exempel tvingas från ett uppdrag i en kommunal nämnd, ett landstingsorgan eller från sin riksdagsplats. Moderaterna har bestämt att ge partimedlemmarna frihet i församlingsvalet. Men i stora Stockholms stift kommer moderaterna inte att följa partistämmans beslut. Det blir samma hårda linje som tidigare.

Partipolitiseringen av Svenska Kyrkan inleddes 1930 och var inte så påtaglig de första decennierna under 1900-talet. Men i slutet av förra århundradet blev det alltmer påtagligt att hur otidsenligt och begränsande systemet var för Svenska Kyrkan i praktiken. Det var förstås en olycka för kyrkan att de allmänpolitiska partierna genomdrev att ordningen skulle tas med också in i den fria Svenska Kyrkan från 2000.

Två kyrkoval efter det att kyrka och stat skiljts åt har genomförts. Söndag 20 september 2009 är det tredje gången gillt. Det kommer säkert vara svårt för de allmänpolitiska partierna att få fram tillräckligt många kandidater till listorna i flera församlingar runt om i landet. Svårt, men inte omöjligt.

Ändå är det en 100-årig parentes för Svenska kyrkan som är på väg att ta slut. Ordförande för POSK är Hans-Olof Andrén. När han avslutade Kyrkodagarna i Vadstena var det hans profetia.

Och vi som var där, minns var vi hörde det först: Senast om 20 år kommer demokratin i Svenska Kyrkan vara mer utvecklas och fler medlemmar kommer också i praktiken under friare former att vara delaktiga i beslutsfattandet och styra sin kyrka på alla nivåer. Det är något att se fram emot och aktivt arbeta för.

Andra bloggar om: , , ,

Brygubben spanar på spanare: Ombytta roller

Linda Skugge delar med sig av ett smart drag, som det finns skäl att ta efter för att nå yrkesframgångar. Hon argumenterar väl för att välja mentorer, yngre än sig själv. Och hon gör det i Svenska Dagbladet 18 januari:

Simon 19 år är min favvo-adept, det är spännande att följa honom i hans briljans. Eftersom hans unga hjärna är så mycket mer skärpt än min som "började jobba" när mobiler, internet och mail inte fanns, kan han mycket väl vara min mentor.

Skugge berättar om de två unga kvinnor hon valt som sina mentorer. De är nästan tio år yngre än henne, välutbildade och driver egna företag.

Vi äldre har kontakterna och erfarenheter, de unga har kunskapen och ivern.

Så skriver Linda Skugge till sist i sin artikel. Måhända har hon med det ändå halkat ned i ett gammalt hjulspår? Jag tror inte man ska vara allt för säker på att gamla kontaktnät håller sig så fräscha att de är användbara. Och kunskap har per definition inget evigt värde. I många brancher åldras kunskapen snabbt. Halveringstider på ned till 18 månader ligger nära sanningen.

Säg så här, det finns en vinst att göra i varje bransch på att arbeta generationsöverskridande. Den ålderssegregerade arbetsplatsen är illa ute. Därför är lågkonjunkturen ett hot mot många företag när avtal om sist in, först ut ska tillämpas.

Jag har inget i princip att invända mot gamlingar som talar om att de även fyllda femti känner sig unga. Men ungdom är ändå en försvinnande egenskap i den mening att att unga som har ålderdomen framför sig bidrar med ett särskilt perspektiv och är fysiologiskt mindre nedbrutna.

För gick man till någon Gandalf för att få råd och vägledning i yrkeslivet. I dagens värld är det snarare tvärt om, nu är det Gandalf som får gå till de unga hobbitarna för att lära sig vad som gäller.

Det var hos Deepedition jag första gången läste om skillnaden mellan den unga generation som är infödingar den digitala världen och oss andra som är invandrare. Generationsskillnaden är verkligen inte bara begränsad till om man tar kommunikationstekniken för given eller inte. Det handlar om mycket mer. Därför är utbytet mellan generationer så betydelsefullt. I dagsläget är det framför allt unga som behöver ges mer utrymme.

55+are som gnäller över åldersdiskriminering är fel ute, men enskilda undantag. De känner sig i allmänhet trängda på samma sätt som män tycker att de tystas ner i grupper där kvinnor och män får halva taltiden var.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

16 januari 2009

Lika som bär

Sågningen av Lennart var rätt speciel

Brygubben har sett och hört två tv-intervjuer i SVT och TV4 med Kristdemokraternas ordförande där han gör ner partimedlemmen Lennart Sacrédeus. Det var - som Sacrédeus själv sa - ord och inga visor.

(TT:s nya skrivregler är inte logiska. Rätt att skriva partiernas namn med inledande versal, men annas är det gemener rakt igenom som gäller. Absolut.)

Nog var det rätt speciellt och det vittnar om Kristdemokraternas problem med att hitta en ledig plats i svensk politik, som inte bara redan är paxad av någon annan utan som dessutom ger röster.

Vad talar för att Kristdemokraterna hänger kvar i riksdagen efter valet 2010? Inte mycket, som det ser ut idag.

Lennart Sacrédeus uttalar bara det som förre partiledaren Alf Svensson sa på sin tid. Om tiden runnit ifrån honom, ja då har väl tiden runnit ifrån partiet som sådant.

Det gäller inte någon sakfråga när resultatet av en intern medlemsomröstning inför EU-valet rundas av partiledningen. Enbart taktik.

När partipolitik allt mindre styrs av ideologisk övertygelse, då går existensberättigandet samma väg. Därför är en brinnande högerkvinna och en röd man så mycket mer intressant än de teknokrater och strateger som alltid vinögda håller koll på en monitor eller tidningssida.

Ha inte Göran Hägglund en något ostyrig blick? Liksom statsminister Reinfeldt?

Brygubben deklarerar sig som en röd vän av den europeiska gemenskapen. Jag skulle aldrig komma på tanken att starta ett parti som bygger på en religion och jag kommer aldrig att gå med på att religion kan separeras från politik. Men det är det väl ingen som är intresserad av?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Anitra och Göran

Jag tycker Skavlan ger ut ett bra jobb. Det kräver vissa förberedelser och ett arbete för att skapa en stämning där han får Anitra och Göran och bjussa på sig.

Göran Persson har kvalitéer som borde väga över det trams som sägs om hans kroppsform och hans avigsidor som ledare. Anitra Steen lämnar nu chefposten för Systembolaget och gör det med en äran.

Brygubben har låtit sig underhållas av Fredrik Skavlan under flera säsonger och hälsar honom välkommen i en SVT-produktion. Premiärprogrammet var en utmärkt fredagsunderhållning.

Efter första programmet är det bara en sak som jag kräver ändras: Bort med textningen!

Andra bloggar om: , , , , , , ,

15 januari 2009

Två bloggande kyrkoledare: Har de riktigt koll på situationen?

I den kyrkligare delen av den svenska bloggosfären kan den som önskar just nu följa två case som belyser att det inte är helt säker mark ens för dem som har lång och rik erfarenhet av ordets makt att röra sig i den sköna nya digitala världen.

Evangeliska Frikyrkans ordförande Stefan Swärd är inte helt överens med redaktionen för samfundets tidskrift NOD. Swärd är en av de mest lästa kristna bloggarna. Han citeras av andra bloggare och av kristna medier. Senaste turen i den här historien är att Håkan Arenius, som är med i samma kyrka som Swärd och är ledarskribent på kristna tidningen Dagen, skriver en kommentar i Swärds blogg och får ett utförligt svar. NOD står utan egen webbplats och fick i alla hast ta sig in i matchen genom att använda en annan EFK-sajt, den för Örebro Missionsskola. Om det har har Dagens Emanuel Karlsten skrivit.

Svenska Kyrkans domprost i Stockholms stift Åke Bonnier var inte helt överens med de andra i ledningen för vad som kallas Jesusmanifestationen, så han hoppade av. Om det skrev han på sin blogg. Senaste turen i den här historien är att Åke Bonniers öppna brev, ett svar på Stanley Sjöbergs debattartikel i Dagen, först publiceras som en bloggpost för att i nästa fas bli grunden för en artikel i Dagen.

Av meningsutbytet mellan Håkan Arenius och Stefan Swärd får jag intrycket att det nu finns en debatt inom EFK om vad uppdraget som samfundsordförande är förknippat med för ansvar, möjligheter och begränsningar.

Åke Bonnier har på kort tid blivit en mycket aktiv och säkert av många läst bloggare. I tiden sammanfaller det med att Åke Bonnier är en av de namngivna kandidaterna till uppdraget som biskop för Stockholms stift i Svenska Kyrkan. Samtidigheten behöver inte betyda något orsakssamband, men det är givetvis så att Bonniers bloggande och synlighet i massmedia kommer att inverka på biskopsvalet. På något sätt.

Det finns några tidigare fall där kyrkoarbetare hamnat i ett dilemma när kyrkotjänst och bloggande blivit korsande linjer. Men att kyrkoledare så här påtagligt står i händelsernas centrum med bloggosfären som arena, det är nytt för Sverige.

Det är många som skrivit kommentarer i båda herrarnas bloggar. Och informationsflödet är förstås snabbare här än vad till och med pigga Dagen klarar av. Det är intressant. Åke Bonnier i alla fall borde bevakats mer aktivt av Svenska Kyrkans veckotidning Kyrkans Tidning, som också har en webbplats att använda sig av. Men här är det lite glesare med publiceringen än hos konkurrenten Dagen. Så borde det inte vara.

Varken Stefan Swärd eller Åke Bonnier finns ännu på Facebook. Nog skulle båda platsa där.

Andra bloggar om: , , , , ,

Ökad produktivitet med mix av sjusovare och kvällströtta

Den brittiska beteendevetaren Donna Dawson har på uppdrag av Canon klurat ut att det blir en lönsam blandning i företaget om man rekryterar både morgonpigga och nattugglor. Det vanliga är att vi jobbar rätt ineffektivt en fjärdedel av arbetstiden. Med blandningen minskas skadan av detta beteende.

Dawson räknar med fyra personlighetstyper på jobbet: morning glories, late afternoon slumpers, midday maestros och lunchtime loungers.

Jag dras nog för egen del mest åt den senare typen. Och vem är du?

Dawson bygger sina slutsatser på intervjuer med kontorsfolk från flera länder i Europa. Lite kul är de intervjuades låga tankar om chefen i kontrast mot höga om sig själva.

Mer än hälften anser att de högre cheferna är de minst produktiva personerna på företaget. Som kontrast menar 23 % av svararna att assistenterna är de mest produktiva, undantaget dem själva. På frågan om de anser att de själva är de mest produktiva på kontoret svarar nämligen 43 procent ja.

Källor: Kvalitetsmagasinet och ett pressmeddelande från Canon

Andra bloggar om: , , , , , ,

14 januari 2009

Blocket som inte är så lätt att greppa

I kristider står andrahandsmarknaden, second hand och vintage emot rätt bra. De stora värden som strömmar genom ledande köp- och säljsajten Blocket är inte helt lätt att greppa.

Medievärlden uppger att affärer för 193 miljarder svenska kronor gjordes på Blocket under förra året. På tre år är det nästan en fördubbling. 2007 uppgav Blocket att beloppet var 161 miljarder. Företaget har själva räknat fram att det är hela 6 % av den svenska bruttonationalprodukten. Dagens Media anger andelen till 5,5 %. För mediekoncernen Schibstedt svarar Blocket tillsammans med sin norska broder Finn för två tredjedelar av den totala vinsten.

Blockets marknadschef ser ingen annan direkt konkurent till verksamheten än sol och värme. När vädret är vackert går trafiken ner.

Näthandel av det slag som Blocket är väldigt osexigt jämfört med andra hajpade aktiviteter på nätet. Men uppenbarligen fungerar det mer än väl - ekonomiskt i alla fall.

Sajten Blocket ser extremt tråkig och billig ut. Inte är den särskilt användarvänlig heller. Men det verkar inte hindra anstormningen av användare -köpare som säljare. Och av det finns säkert en hel del att lära.

Vad får jag återkomma till.

Andra bloggar om: , , , , ,

13 januari 2009

Internets historia när den är som snyggast

Kolla in den här snittsigt förpackade berättelsen om internet, från 1957 och fram till 2009. Tack Frihetens Vingar för tipset.


History of the Internet from PICOL on Vimeo.

Andra bloggar om: , , ,

Unga får kortare semester: Det borde fällas som ålderdiskriminering

Bloggande ordföranden i LSU berättar om att en anmälan mot konstruktionen i kollektivavtal om semester nu lämnats in till Diskrimineringsombudsmannen. Med all rätt. Det är orättvist att äldre ska ha fler semesterdagar än yngre. Helt rätt att nya super-DO får mycket att göra.

Yngre behöver semestern minst lika mycket som gamla. Unga med barn alldeles särskilt.

Andra bloggar om: , , , ,

Kor är mer än lovligt coola

SR Vetenskapsradion uppmärksammar mig på en nyhet i lantbrukstidningen ATL om hur skånska kor betedde sig när ett jordskalv drabbade Skåne i slutet av förra året. Sydsvenskan skriver om samma sak.

Det brukar sägas att djur är känsliga för skalv och jordbävning och reagerar i förtid. Men inte de skånska kossorna på Revinge hed.

2 av 8 kor reste sig när marken började svaja. En la sig istället lugnt ned när det började skaka. För att lukta på blommorna?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Äh, nu ser jag att det här är en gammal grej, flera medier använde ett TT-telegram redan igår.

12 januari 2009

Pilgrimsvandringar ett djävulstyg?

Nu har en av prällarna i Svenska kyrkans frågelåda fått jobba lite extra. En fråga om hur Martin Luthers kraftord om pilgrimsvandringar går ihop med allt detta springande med hatt och stav och påse som fått en renässans i dessa yttersta tider.

Brygubben läser småleende i tron att både frågare och svarare egentligen har rätt distans till sakfrågan.

Vaya Con Dios

Andra bloggar om: , , ,

En lampa till alla dem som annars viker sönder böcker


En Brygubbe hakar upp sig på folk som gör hundöron på boksidor och som har mage att fläka upp en bok så att bindningen går all världens väg, bara för att de inte har ett bokmärke till hands.

Här en läslampa som kan rädda dem. Eller snarare deras böcker.

Utan bloggen Smidigt hade jag inte hittat bilden.

Andra bloggar om: , , , , ,

Odla grönt i en jättepåse


De där jättepåsarna som blivit vanliga i kanten av en byggarbetsplats har jag tyckt är lite häftiga, sedan första gång jag såg dem.

Läste för en tid sedan en artikel i tidningen Du&Co som Posten bjuder mig och andra småföretagare på. Där fanns en story om en kille som kommit på det här smarta och billiga alternativet till container. Big Bag är i alla fall en variant som syns.

Omvärldsbevakarproffsen på Docere bloggar om hur jättepåsarna kan bli gröna odlingslotter för statsbor. Mycket bra idé: En kolonilott i en kasse.

Andra bloggar om: , , , , ,

Präst stoppad på Facebook


Med hjälp av pedagogen och journalisten Mikael Hansson tar jag del av nyheten om prästen som utan förklaring bliit utslängd från Facebook och snabbare än en gris blinkar blivit av med sitt nätverk med 1.500 andra användare på Facebook.

Han har inte fått någon förklaringe, men gissar själv att det kan vara hans många meddelanden som gjort honom icke önskvärd.

Facebook borde väl ha ett system för att först varna och stoppa användare bryter mot reglerna. Och den som slängs ut bör förstås få en förklaring och ha någon chans att överklaga.

Det kan vara så att prästen inte fattat skillnaden mellan push och pull. Kan det vara så att han borde använda sig av grupper och meddelanden från dessa, istället för att klippa och klistra in samma meddelanden i tusentals mejl som blir spamm av bara farten?

A former fan of Facebook kallar sig nu prästen Mark Brown. Själv lägger jag nu hans blogg till min Google Reader.

Andra bloggar om: , , , , , ,

10 januari 2009

Svenska kyrkan i Örebro kräver stopp för massakrer i Gaza

Kyrkoherde Lars B Stenström är som kontraktsprost en förlängd arm åt strängnäsbiskopen Hans-Erik Nordins förlängda arm för Svenska kyrkan i Örebro. Idag har han medverkat vid en demonstration i Örebro. På sin blogg Stillsam skriver han:

Massakern i Gaza måste få ett slut!

Situationen i Gaza ter sig så overklig i vårt fredliga hörn av världen. Bilderna av raserade hus, sönderskjutna skolor och döda barn. Bilderna som vi knappt orkar se. Bilderna gör oss upprörda och förtvivlade. Vi är bröder och systrar i samma mänskliga familj. När raketer och bomber ödelägger människors liv så angår det oss alla.

Oproportionerlig vedergällning och urskillningslöst dödande är vedervärdigt. Därför bör Israel sätt stopp för anfallen mot inspärrade och kringskurna människor. Men Hamas måste också avstå från raketattacker.


Andra bloggar om: , , , , ,

Oroande tidningsuppgifter om Ann Heberlein

Det står i Expressen att författaren och etikläraren Ann Heberlein är spårlöst försvunnen sedan igår fredag. Familjen vädjar om tips som kan göra att man hittar henne.

Ann Heberlien är en aktiv medlem i Svenska kyrkan. I höstas hade hon modet att skriva personligt och öppenhjärtigt om sitt medlemskap i Svenska kyrkan. För det fick hon kritik från kända präster och biskopar.

Andra bloggar om: , ,

08 januari 2009

Bonnier lämnar Jesusmanifestationen

Åke Bonnier, Svenska kyrkans domprost i Stockholms stift, lämnar ledningen för den ekumeniska Jesusmanifestationen. Han berättar på sin blogg att hans blotta närvaro på planeringsmöten setts som ett problem för företrädarna för andra kristna kyrkor i ledningsgruppen.

Jag undrar hur det kunde gå så här. Åke Bonniers linje i för kristna kontroversiella frågor är ingen nyhet. Vad trodde de som nyss välkomnade skulle hända? Att han skulle byta fot? Osannolikt och inte likt honom. Och varför skulle han....?

Om sakläget är just det Åke Bonnier beskriver, då tycks det inte finnas så mycket av värde att i ekumeniska anda manifestera den 2 maj.

Uppdatering lördag 10 januari 20:07

Kyrkans Tidning och Dagen skriver.

Dagens bloggande Emanuel Karlsten sätter fingret på Jesusmanifestationens svaga punkter.

Andra bloggar om: , , , ,

Bolipompasurfande 3-åringar

Hälften av de svenska 5-åringarna surfar dagligen. Och i åldersgruppen 3-6 är är den i särklass mest populära sajten SVT:s Bolibompa. 13-16-åringar surfar mer än någon annan åldersgrupp.

Detta och mer visar resultatet av World internet institutes, WWI:s studie som Dagens Media refererar.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Visst är det subjektivt att vara gudsförnekare

Jag håller med Clara Lidström om att det inte är ett objektivt påstående att säga att det inte finns någon Gud. Men det är en respektabel hållning.

Clara Lidström bloggar som Underbara Clara och har skrivit ett inlägg i Expressen om vilket rum tro och troende elever och lärare har i den svenska skolan. Hon apostroferar skådespelaren Stellan Skarsgård, som i mitten av november fick en artikel mot kristna skolor i Expressen i mitten av förra månaden.

Bloggaren Christer Magister funderar vidare. Jag ger magistern rätt i att det är både möjligt och riktigt att undervisa objektivt om religion inom ramen för obligatorisk undervisning.

Clara Lidström är modig som ger en kändis som Skarsgård svar på tal och låter sig utsättas för en hel del otrevliga kommentarar i anslutning till sin debattartikel på Expressens webbplats.

I Nerikes Allehanda har prästen Björn Helgesson skrivit flera inlägg i ämnet kyrka-skola de senaste veckorna. Tyvärr väljer tidningen att inte publicera debattartiklar från papperstidningen på webben. Också han har därmed utsatt sig för rätt märkliga kommentarar.

Det är lätt att förstå att kristna väljer att inte tala om sin tro i massmedier, så inskränkt som klimatet är. När ska det bli nya tider och folk som är obildade på livsåskådningsområdet ska ha vett att generat inse att de får läsa på om det ska bli tagna på allvar?


Andra bloggar om: , , , , , ,