31 mars 2011

Outhärdligt från början: Både döden, uppståndelsen och nattvarden

Johannes var en av de lärjungar Jesus valde ut. I slutet av sitt liv skriver han sin version av det glada budskapet om Gud som tar sin boning mitt i sin mänsklighet, som dör och uppstår i Jesus Kristus.

Det sjätte kapitlet räcker som kommentar till det debattinlägg som gjordes förra veckan i Svenska Kyrkans Tidning av prästen Ulla Karlsson och som hon denna vecka följer upp med att citera sig själv och på avgörande punkter skärpa sitt avståndstagande den kristna kyrkans tro, bekännelse och lära.

Mat åt fem tusen
61Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. 2Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. 3Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. 4Det var strax före judarnas påskhögtid.

5När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: "Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" 6Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. 7Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var." 8En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: 9"Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. 10Men vad förslår det till så många?" Jesus sade: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner - det var omkring fem tusen män. 11Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha.12När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars." 13De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.

14Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: "Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen." 15Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.
Jesus går på vattnet

16När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön 17och steg i en båt för att ta sig över till Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. 18Det blåste hårt och vågorna gick höga. 19När de hade rott en halvmil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, 20men han sade till dem: "Det är jag, var inte rädda." 21Då ville de ta med honom i båten, och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg.

Livets bröd
22Nästa dag upptäckte folkmassan, som var kvar på andra sidan sjön, att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. 23Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. 24När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. 25De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Rabbi, när kom du hit?" 26Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. 27Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill." 28De frågade då: "Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?" 29Jesus svarade: "Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt." 30De sade: "Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? 31Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta." 32Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. 33Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."

34De bad honom då: "Herre, ge oss alltid det brödet." 35Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 36Men som jag har sagt er: ni har sett mig och tror ändå inte. 37Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. 38Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. 39Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. 40Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen."

41Judarna förargade sig över att han hade sagt: "Jag är brödet som har kommit ner från himlen", 42och de sade: "Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?" 43Jesus svarade: "Var inte förargade. 44Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 45Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. 46Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. 47Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. 48Jag är livets bröd. 49Era fäder åt mannat i öknen och de dog. 50Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva."

52Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. 53Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. 54Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 55Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. 56Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. 58Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet." 59Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.

Lärjungarna förargar sig över Jesu ord
60Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: "Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?" 61Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: "Får det här er att vackla? 62Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? 63Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. 64Men det är några av er som inte tror." Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. 65Och han fortsatte: "Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern."

66Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. 67Jesus sade till de tolv: "Inte vill väl ni också gå er väg?" 68Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69och vi tror och vi förstår att du är Guds helige." 70Jesus sade: "Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul." 71Han menade Judas, Simon Iskariots son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Idag kommer Per Eckerdal bli Svenska Kyrkans nyaste biskop

Uppdatering kl 12:27 Kul att för en gångs skull ha rätt. Poskvalbloggen rapporterar om att näste biskop i Göteborgs stift heter Per. Det skriver Svenska Kyrkans Tidning också om.

- - - - -

Senast kl 13 den andra och avgörande omgången i valet av ny biskop för Göteborgs stift i Svenska Kyrkan vara avklarad, rösterna lämnade kontraktsvis sammanräknade och offentliga. En timme sedan blir det presskonferens.

Det kommer bli Per Eckerdal som väljs. Att den andre kandidaten Staffan Grenstedt skulle väljas är osannolikt. En analys av rösternas fördelning i den första omgången, med långt fler kandidater, ger svaret.

Per Eckerdal och Staffan Grenstedt
Brygubben har följt valprocessen i flera poster. Först med servicen att sammanställa alla de nominerande kandidaternas egna presentationer. En välbesökt bloggpost, som uppenbarligen fyllde sin funktion. På den följde rapporteringen om utfallet av nomineringsvalet som visade vilka som skulle gå vidare till det riktiga valet. Brygubben skrev också om utfrågningen av de kvinnor och män som skulle delta i själva valet. Senast skrev jag om resultatet i det första valet, som inte blev avgörande eftersom ingen av de åtta kandidaterna fick mer än hälften av rösterna.

Alla de tidigare bloggposterna om biskopsvalet i Göteborgs stift i Svenska Kyrkan samlade.

Carina Etander Rimborg har på Poskvalbloggen följt valets alla faser.

På morgonen läste jag Lennart Lundbergs analys i veckans pappersupplaga av Kyrkans Tidning. Även han räknar med att Per Eckerdal blir vald. Han har koll på den blivande biskopens födelsedatum. Det visar sig att Eckerdal fyller 60 år, just idag.

Det påminner mig om att biskopar i Svenska Kyrkan har hög medelålder. Eckerdal kommer inte att bidra till åldersspridningen. Som tur är har han andra egenskaper att ställa i Kristi Kyrkas tjänst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

24 mars 2011

Kommunikation och mediebruk i den ideella sektorns tjänst

Sedan några år ger jag (Brygubbens skrivare) ut ett nyhetsbrev som samlar aktualitetet, nyttigheter och lättsamheter om kommunikation och mediebruk i den ideella sektorns tjänst.

Människor med det särskilda uppdraget att få kommunikation att fungera i folkrörelser, kyrkor och andra frivilligorganisationer inom den ideella sektorn gör ofta imponerande insatser med ringa resurser. Få av informatörerna sitter med arbetskamrater på informationsavdelningar, fler är mer eller mindre ensamma med sitt uppdrag. Jo, de har arbetskamrater nära sig och som de fikar ihop med. Men de har sitt att göra.

Kapabel är nyhetsbrevet som fångar upp det som kan tänkas intressera den som står i den ideella sektorn mest. Och det handlar om att kommunicera människa till människa på bästa sätt, och om att mediebruka med förnuft och känsla. Ja, finurligt och kreativt.

Kapabel kommer ut två gånger varje månad. Kan bli oftare om det behövs, men annars varannan tisdag.

En prenumeration är gratis. Bidrag från läsarna till innehållet är alltid välkommet.

Läs senaste numret här. Prenumerera här. Hitta gamla nummer i arkivet här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Det här har jag då aldrig varit med om. Eller?

Prokrastinering är beteendet att skjuta upp saker på ett kontraproduktivt sätt. Drabbar friska och kan vara patologiskt.Fritiof Nilsson Piraten författare orden till sin egen gravsten: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan. 1972

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

15 mars 2011

Biskop över lossbrutna bitar från tre länders stift

Uppdatering kl 12:46 
Det blir en andra och avgörande omgång i valet av biskop för Göteborgs stift i Svenska Kyrkan. Carina Etander Rimborg som var med och röstade idag rapporterar på sin blogg.

Resultatet: Staffan Grenstedt 350 röster 29,1 % Per Eckerdal 336 röster 28,0 % Christina Eriksson 174 röster 14,5 % Michael Persson 102 röster 8,5 % Lars Hjort 99 röster 8,2 % Kerstin Hesslefors Persson 67 röster 5,6 % Jesper Svartvik 46 röster 3,8 % och Ingvar Humlén 28 röster 2,3 %.
Valet 31 mars kommer att stå mellan Staffan Grenstedt och Per Eckerdal. Med det utfallet så kan man räkna med att när rösterna på de kandidater som inte längre är aktuella ska fördelas på dessa båda, då kommer Per Eckerdal att få flest röster. Brygubben tror därför att Svenska Kyrkans nästa biskop kommer att heta Per Eckerdal.


Uppdatering kl 12:20
När ett kontrakt saknas har rösterna fördelats så här: Staffan Grenstedt 31% Per Eckerdal 27% och Christina Eriksson 14%. Tack för tweets från Mats Rimborg http://twitter.com/#!/matsrimborgUppdateringar från kl 11:13
Stiftsstyrelsen resultat: Per Eckerdal 8 röster Staffan Grenstedt 3 Christina Eriksson 3 röster Michael Persson 2 röster Jesper Svartvik 2 röster.
Marks och Bollebygds kontrakt: Staffan Grenstedt 39 Christina Eriksson 11 Per Eckerdal 4 Lars Hjort 3  Mikael Persson 1 Ogiltig röst 1

Resultatet ska komma på stiftets egen webbplats vid 1-tiden.
---

Idag väljs ny biskop för Göteborgs stift i Svenska Kyrkan. Det finns många kandidater att välja mellan. Om en av dem får minst hälften av rösterna är saken klar. Om inte, då går de två som får flest röster vidare i en andra och avgörande omgång.

Ungefär 1100 präster, diakoner och ombud för lekfolket i kyrkan röstar på 16 platser i sina kontrakt. Röstningen avslutas idag 15 mars kl. 11.  Någon gång efter lunch kan det tänkas att resultatet meddelas.

Göteborgs stift är en udda skapelse. En remsa längs nuvarande Sveriges västkust som är hopplockad av bitar från de tre medeltida stiften Lund, Oslo och Skara  i Danmark, Norge och Sverige. Att vara biskop över detta kan tänkas ha sina sidor. Och möjligheter.

En biskop i Göteborgs stift bör få hjälp att påminna sig om att den kristna kyrkan inte är en nationell skapelse. Och trots namnet är det inte svenskhet som ger Svenska Kyrkan hennes identitet och uppdrag.

Stiftsstaden Göteborg fick stadsprivilegier för 390 år sedan. Staden byggdes upp av många nederländare, skottar och tyskar.  Idag är nationaliteterna ännu fler i Göteborg och i de andra städerna och samhällena inom stiftet.

En biskop i Göteborgs stift kan följa europavägen söderut för att knyta kontakter och finna inspiration. Så även sjövägen västerut. Biskopen bör heller inte försumma att vandra ett stycke på pilgrimsvägen upp till Trondheim.

Förra veckan hölls en utfrågning av alla biskopskandidaterna i dagens val. Carina Etander Rimborg som är en av dem som idag röstat som ombud för lekfolket i kyrkan bloggade från den utfrågningen.

Dagens Twitter om biskopsvalet i Göteborgs stift i Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans tidning kommer att presentera resultatet av valet. Uppdatering 15 mars kl 12:55 Här skriver Svenska Kyrkans tidning mer idag om biskopsvalet. Uppdatering kl 15:17 Även tidningen Dagen uppmärksammar dagens biskopsval. Sveriges Radio Halland rapporterar.

Brygubben har tidigare bloggat om biskopsvalet i Göteborg

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

14 mars 2011

Brev till Svenska Kyrkans biskopar om kyrkoliv på nätet

Bloggposten uppdaterat 17 mars med namn på hela raden undertecknare med egna presentationer.


Vi är ett gäng på tretton aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan som enat oss om ett brev till Svenska Kyrkans biskopar som träffas nästa vecka. Ett brev som handlar om digitalt kyrkoliv som behöver utvecklas och integreras med det analoga livet som levs av kristna och genom församlingar i Svenska Kyrkan. Här är brevet. 

Till biskopskollegiet,

Det finns en plats som samlar två av tre svenskar i alla åldrar dagligen och som 84 procent av befolkningen har tillgång till. Var åttonde 3-5-åring och var sjätte person över 75 år är dagligen på denna plats. Bland 9-44-åringar besöker 97 procent platsen minst ett par gånger i veckan. Här pratar folk om allt som rör livet, vänskapsband knyts, relationer skapas, förtroende uppstår och här blir det allt vanligare att träffa den man gifter sig med. Vi talar om Internet och om de sociala medier som har vunnit enorm utbredning de senaste åren. Halva befolkningen är idag medlemmar i sociala nätverk och svenskarna ägnar i snitt 11,3 timmar i veckan åt att vara på Internet.*

Internet saknar en given plats i Svenska kyrkans pastorala struktur. Det är en icke-geografisk plats och ligger utanför den enskilda församlingens eller stiftets pastorala ansvar. Det vi ser idag är att många församlingar ger sig ut i de sociala medierna, men huvudsakligen möter personer som är aktiva i församlingens liv och verksamheter. Detta är bra och samtidigt vet vi att det är en liten andel av befolkningen som är aktiva i en församling. På Internet, genom de sociala medierna, har vi som kyrka en fantastisk möjlighet att möta människor där de är. Det går att se paralleller med kyrkans arbete i utlandet, sjukhuskyrka eller skolkyrka. Vi kan lyssna och finnas för dem som behöver det. Här kan förtroende för Svenska kyrkan skapas/stärkas, samt relationer byggas. Till ett pastoralt ansvar hör också i bruket av nya medier att värna de svaga och med hjälp av kunskap och insikt aktivt motarbeta missbruk. Vi har en förebild i Jesus som mötte människor i deras vardag.

Närvaro, öppenhet och hopp är kärnvärdena i Svenska kyrkans kommunikationsplattform, och detta ligger helt i linje med sociala medier. Men vi - anställda, frivilliga och förtroendevalda - behöver pastoral ledning för hur vi ska bedriva gudstjänst, diakoni, undervisning och mission på nätet. Det finns redan många kunniga, hängivna och erfarna personer inom Svenska kyrkan, som är ute på nätet. Även med sin kyrkoherdes medgivande att exempelvis nätvandra (diakonalt arbete på Internet) går detta arbete utanför den lokala församlingen. En nätvandrare kommer inte ses som en representant endast för sin församling, utan kommer uppfattas som en representant för Svenska kyrkan, och i förlängningen även den världsvida kyrkan. Nätvandraren möter människor oavsett vilken församling de vistas i, och det är inte hållbart att mena att nätvandraren bara skulle möta dem som vistas inom den egna församingens gränser. Närvaro på nätet genom bloggande, genom Facebook, genom delande av dokument eller i någon annan form har det gemensamt att det inte är geografiskt begränsat. Svenska kyrkan behöver pastoralt förhållningssätt till Internet, för att klargöra hur vi, som en i grunden territoriell kyrka, verkar i en icke-geografisk och glokal miljö.

Vi som skriver det här brevet (som f ö har formulerats som ett delat dokument på nätet) är engagerade i sociala medier i olika delar av landet, och har olika uppdrag inom Svenska kyrkan. Vi vill uppmuntra er biskopar att tala om pastoralt arbete på Internet, hur det arbete som ligger utanför möten med församlingsbor ska placeras Svenska kyrkans organisation på alla nivåer, hur det pastorala ansvaret ska se ut och inte minst hur vi ska betrakta Internet och sociala medier - både som plats och som kommunikationskanal. Vi kan erbjuda oss att dela med oss av våra tankar och erfarenheter till biskopsmötet och stiftsledningarna direkt.

Ni är välkomna att bjuda in ett par av oss som skrivit under och som finns närmast till, för att medverka i ett möte, ett samråd eller ett seminarium.


Anders Tingström
projektledare Svenska kyrkan i Göteborg
arbetar med projektet "Kyrkans närvaro på andra webbplatser"

Martin Garlöv
volontär i Uppsala domkyrkoförsamling och S:t Ansgars församling
fri yrkesutövare inom kommunikation och media.

Karin Drevelius
informationssekreterare i Lunds kyrkliga samfällighet
bloggare, twittrare och med närvaro på facebook både som privatperson och som Svenska kyrkan Lund.

Royne Mercurio
informationssekreterare i Linköpings kyrkliga samfällighet
bloggar, facebookar både privat och för Linköpings Ryds församling och Svenska kyrkan i Linköping

Carina Etander Rimborg
informatör samt förtroendevald i Göteborg för samfällighet och kyrkomöte
bloggar, finns på facebook, twitter och bambuser

Kent Kvist
informationssekreterare Svenska kyrkan Helsingborg
arbetar bl.a strategiskt med "alla medier"

Jonas Lindberg
präst i Uppsala domkyrkoförsamling, ledamot i Uppsala stiftsfullmäktige
Bloggar, finns bland annat på Facebook, Twitter, Bambuser och YouTube såväl i tjänsten som privat.

Jacob Sunnliden
informationssekreterare Svenska kyrkan Helsingborg
arbetar mer praktiskt med Svenska kyrkan Helsingborgs närvaro på de sociala medierna, samt som redaktör för tidningen Svenska kyrkan Helsingborg

Roland Johansson
förtroendevald församling, stift och kyrkomöte
motionär och pådrivare i webbutveckling

Klara Roxbergh
skolyrkan, Svenska kyrkan i Göteborg
diakon och nätvandrare

Johanna Björnsdotter Öhman
skolkyrkan, Svenska kyrkan i Göteborg
präst och nätvandrare

Helena Taubner
ideellt engagerad i Hjo pastorat och fd husmor i Svenska kyrkan i utlandet
egenföretagare inom kommunikation (ofta med Svenska kyrkan som uppdragsgivare)

Mikael Hansson
kommunikatör, Umeå.
föreläsare, skribent och konsult inom IT-området, ofta med Svenska kyrkan som uppdragsgivare. ansvarat för Bibelsajten samt ett flertal IT-projekt inom Svenska kyrkan

- - - - -

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,10 mars 2011

Brygubben hälsade Juholt välkommen redan 2008

Jag hade inte mycket mer än en aning om att jag för två och ett halvt år sedan kommenterade och länkade till den intervju med Håkan Juholt som jag hade läst samma dag, den 13 september 2008 i Östran.

I min bloggpost hälsade jag Juholt välkommen tillbaka till Svenska Kyrkan. Eftersom jag själv är aktiv medlem i Svenska Kyrkan så var jag vi den här tiden uppmärksam på att vi stod ett år före ett val, ett kyrkoval. Så jag passade på att skriva något om att Svenska Kyrkan och socialdemokraterna är två folkrörelser som inte helt matchar varandra. För om Håkan Juholt skulle ta ansvar som medlem i sin kyrka får han passa sig något.

Men Håkan måste se upp. För om han skulle ta plats i en kyrklig styrelse som POSK:are, då blir han sannolikt utesluten ur sitt parti. Där är en stor skillnad mellan Svenska Kyrkan och SAP. Medlemmar i Svenska Kyrkan får vara med i vilka föreningar de vill, men den vill göra en insats i Svenska Kyrkan som styrelsemänniska och inte gör det genom socialdemokraterna blir utesluten. Hårda bud.

Vännen Kyrkoordnaren hängde på och någon dag senare bloggade även Helle Klein om Svenska Kyrkans nya medlem. I samma veva gjorde tidningen Dagen en grej på Håkan Juholts återkomst.

Kyrkoordnaren saxade en mening ur intervjun i Östran som idag återkommit i mitt twitterflöde:
Folkrörelsen är död. Kyrkan är det enda som kan föra människor samman och främja solidaritet.
Kyrkoordnaren återkommer med en andra bloggpost om Håkan Juholt idag. Så även Helle Klein. Och på Dagen bloggar den politiske kommentatorn Hasse Boström om S-beredningens förslag och passar då på att påminna om det som är ämnet för min bloggpost.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

08 mars 2011

Dagens utfrågning av påtänkta biskopar i Göteborg

Uppdatering torsdag 10 mars 2011: Svenska Kyrkans tidning har idag publicerat en artikel till om utfrågningen. Den utsända journalisten Hanna Wallsten kommenterar:
Mannen i bänkraden bakom mig fäller efter varje kandidat en liten kommentar. Hans viskande glädjerop och besvikna suckar får mig att tänka på expertkommentatorernas lågmälda vägledning vid exempelvis hästhoppning. En vägledning som skulle behövts för att uppmärksamma åhörarna på de subtila skillnader som säkerligen finns i kandidaternas, på ytan väldigt likartade svar.
Uppdatering onsdag 9 mars 2011: Carina Etander Rimborg som var på plats igår och twittrade flitigt från utfrågningen av biskopskandidaterna har nu uppdaterat sin blogg med en sammanfattning och kommentar. Svenska Kyrkans refererade något av inledningen på hearingen. Allkristna tidningen Dagen hade också en kortis i går eftermiddag på webben. En inspelning av hela utfrågningen finns att se i efterhand här.* Göteborgs stift i Svenska Kyrkan är på väg att få en ny biskop. Det ingår en utfrågning av dem som kvalificerat sig till att delta i biskopsvalet efter ett så kallat nomineringsval i slutet av förra året.

Idag sänds utfrågningen direkt via webben och lär kunna avnjutas också i efterhand.

Brygubben har samlas presentation av samtliga kandidater i en bloggpost från tiden före nomineringsvalet. Men på det hela taget är den fortfarande aktuell. Kan säkert vara läsvärd som en jämförelse med vad kandidaterna kommer att säga nu i utfrågningen och i andra sammanhang under tiden fram till valet.

Det går att sända in sina frågor till kandidaterna på mejladressen biskopsval@svenskakyrkan.se

Inhyrda utfrågare är de båda journalisterna Lisbeth Gustafsson och Dag Tuvelius.

Nästa vecka den 15 mars 2011 är det valdag. Då röstar församlingarnas ombud (elektorerna) och prästerna och diakonerna i stiftet fram sin biskop. Om en av kandidaterna får minst hälften av rösterna är den vald. Om ingen når upp till den kvalificerade majoritetet, då blir det en andra och avgörande omgång med de två med flest röster.

Carina Etander Rimborg tillhör Göteborgs stift och har skrivit om biskopsvalet där flera gånger. Här en länk till hennes första bloggpost idag. Det kommer säkert fler under eftermiddagen och kvällen.

Idag är det åtta kandidater som kommer att utfrågas. Se här vad Svenska Kyrkans Tidning rapporterade efter nomineringsvalet i december 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

04 mars 2011

Svenska kyrkans nya låneord

Bibeln är full av teser och rekommendationer om ledarskap eller herdeskap, som kanske är en mer riktig benämning. Den gode herden, kärlekens lov och vetekornet.
Så läser jag på Svenska Kyrkans Tidnings debattsida. Orden Mats Franssons, vd och medlem i Svenska Kyrkan. Med rätta tar han upp de nya låneord från näringslivskan som tenderar att brukas inom Svenska Kyrkan.
Vi talar om saken, Mats och jag. Han fyller på: Visst går det alldeles utmärkt att kopiera en del från näringslivet, men man måste göra det med omdöme och, framförallt, utifrån en stark, stabil, egen grund.

Först formar vi orden - sen formar de oss, tänker jag. Och jag har inte hittat på det själv. Det där med att ha en grund är bra. Och viktigt. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 
 01 mars 2011

Mitt svar till Svenska Kyrkan forskningschef: Ja, det skulle det vara.

Seglora Smedja - som frontar med prästerna Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein - börjar idag publicera en serie inlägg om Svenska Kyrkan som folkkyrka. Först ut i raden av skrivare är prästen Ann-Louise Eriksson, som är forskningschef med placering i kyrkostyrelsens kansli. Hon avslutar med tre frågor. På dem svarar jag:

1. Det har med historien att göra.
2. Ja, det skulle det vara.
3. Att visa vägen till Jesus

Av texten framgår att kyrkostyrelsens kansli hade ett symposium om Svenska Kyrkan som folkkyrka förra hösten. Och nu i vår, 1-2 april, är Ann-Louise Eriksson en av talarna på ett möte på Rättviks stiftsgård i Västerås stift om folkyrkans framtid. Där medverkar även Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein.

I slutet på augusti förra året talade biskop Ragnar Persenius på en annan konferens, då med temat Folkyrkan och de ockuperade folkkyrkobegreppet. Jag var där och skrev sen ett referat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Någon som undrar vilka de tre frågorna var? Här kommer de: Och varför är Svenska kyrkan svensk? Vore det bättre om kallade oss Sveriges evangelisk-lutherska kyrka? Och vad är egentligen kyrkans uppgift idag?