14 mars 2011

Brev till Svenska Kyrkans biskopar om kyrkoliv på nätet

Bloggposten uppdaterat 17 mars med namn på hela raden undertecknare med egna presentationer.


Vi är ett gäng på tretton aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan som enat oss om ett brev till Svenska Kyrkans biskopar som träffas nästa vecka. Ett brev som handlar om digitalt kyrkoliv som behöver utvecklas och integreras med det analoga livet som levs av kristna och genom församlingar i Svenska Kyrkan. Här är brevet. 

Till biskopskollegiet,

Det finns en plats som samlar två av tre svenskar i alla åldrar dagligen och som 84 procent av befolkningen har tillgång till. Var åttonde 3-5-åring och var sjätte person över 75 år är dagligen på denna plats. Bland 9-44-åringar besöker 97 procent platsen minst ett par gånger i veckan. Här pratar folk om allt som rör livet, vänskapsband knyts, relationer skapas, förtroende uppstår och här blir det allt vanligare att träffa den man gifter sig med. Vi talar om Internet och om de sociala medier som har vunnit enorm utbredning de senaste åren. Halva befolkningen är idag medlemmar i sociala nätverk och svenskarna ägnar i snitt 11,3 timmar i veckan åt att vara på Internet.*

Internet saknar en given plats i Svenska kyrkans pastorala struktur. Det är en icke-geografisk plats och ligger utanför den enskilda församlingens eller stiftets pastorala ansvar. Det vi ser idag är att många församlingar ger sig ut i de sociala medierna, men huvudsakligen möter personer som är aktiva i församlingens liv och verksamheter. Detta är bra och samtidigt vet vi att det är en liten andel av befolkningen som är aktiva i en församling. På Internet, genom de sociala medierna, har vi som kyrka en fantastisk möjlighet att möta människor där de är. Det går att se paralleller med kyrkans arbete i utlandet, sjukhuskyrka eller skolkyrka. Vi kan lyssna och finnas för dem som behöver det. Här kan förtroende för Svenska kyrkan skapas/stärkas, samt relationer byggas. Till ett pastoralt ansvar hör också i bruket av nya medier att värna de svaga och med hjälp av kunskap och insikt aktivt motarbeta missbruk. Vi har en förebild i Jesus som mötte människor i deras vardag.

Närvaro, öppenhet och hopp är kärnvärdena i Svenska kyrkans kommunikationsplattform, och detta ligger helt i linje med sociala medier. Men vi - anställda, frivilliga och förtroendevalda - behöver pastoral ledning för hur vi ska bedriva gudstjänst, diakoni, undervisning och mission på nätet. Det finns redan många kunniga, hängivna och erfarna personer inom Svenska kyrkan, som är ute på nätet. Även med sin kyrkoherdes medgivande att exempelvis nätvandra (diakonalt arbete på Internet) går detta arbete utanför den lokala församlingen. En nätvandrare kommer inte ses som en representant endast för sin församling, utan kommer uppfattas som en representant för Svenska kyrkan, och i förlängningen även den världsvida kyrkan. Nätvandraren möter människor oavsett vilken församling de vistas i, och det är inte hållbart att mena att nätvandraren bara skulle möta dem som vistas inom den egna församingens gränser. Närvaro på nätet genom bloggande, genom Facebook, genom delande av dokument eller i någon annan form har det gemensamt att det inte är geografiskt begränsat. Svenska kyrkan behöver pastoralt förhållningssätt till Internet, för att klargöra hur vi, som en i grunden territoriell kyrka, verkar i en icke-geografisk och glokal miljö.

Vi som skriver det här brevet (som f ö har formulerats som ett delat dokument på nätet) är engagerade i sociala medier i olika delar av landet, och har olika uppdrag inom Svenska kyrkan. Vi vill uppmuntra er biskopar att tala om pastoralt arbete på Internet, hur det arbete som ligger utanför möten med församlingsbor ska placeras Svenska kyrkans organisation på alla nivåer, hur det pastorala ansvaret ska se ut och inte minst hur vi ska betrakta Internet och sociala medier - både som plats och som kommunikationskanal. Vi kan erbjuda oss att dela med oss av våra tankar och erfarenheter till biskopsmötet och stiftsledningarna direkt.

Ni är välkomna att bjuda in ett par av oss som skrivit under och som finns närmast till, för att medverka i ett möte, ett samråd eller ett seminarium.


Anders Tingström
projektledare Svenska kyrkan i Göteborg
arbetar med projektet "Kyrkans närvaro på andra webbplatser"

Martin Garlöv
volontär i Uppsala domkyrkoförsamling och S:t Ansgars församling
fri yrkesutövare inom kommunikation och media.

Karin Drevelius
informationssekreterare i Lunds kyrkliga samfällighet
bloggare, twittrare och med närvaro på facebook både som privatperson och som Svenska kyrkan Lund.

Royne Mercurio
informationssekreterare i Linköpings kyrkliga samfällighet
bloggar, facebookar både privat och för Linköpings Ryds församling och Svenska kyrkan i Linköping

Carina Etander Rimborg
informatör samt förtroendevald i Göteborg för samfällighet och kyrkomöte
bloggar, finns på facebook, twitter och bambuser

Kent Kvist
informationssekreterare Svenska kyrkan Helsingborg
arbetar bl.a strategiskt med "alla medier"

Jonas Lindberg
präst i Uppsala domkyrkoförsamling, ledamot i Uppsala stiftsfullmäktige
Bloggar, finns bland annat på Facebook, Twitter, Bambuser och YouTube såväl i tjänsten som privat.

Jacob Sunnliden
informationssekreterare Svenska kyrkan Helsingborg
arbetar mer praktiskt med Svenska kyrkan Helsingborgs närvaro på de sociala medierna, samt som redaktör för tidningen Svenska kyrkan Helsingborg

Roland Johansson
förtroendevald församling, stift och kyrkomöte
motionär och pådrivare i webbutveckling

Klara Roxbergh
skolyrkan, Svenska kyrkan i Göteborg
diakon och nätvandrare

Johanna Björnsdotter Öhman
skolkyrkan, Svenska kyrkan i Göteborg
präst och nätvandrare

Helena Taubner
ideellt engagerad i Hjo pastorat och fd husmor i Svenska kyrkan i utlandet
egenföretagare inom kommunikation (ofta med Svenska kyrkan som uppdragsgivare)

Mikael Hansson
kommunikatör, Umeå.
föreläsare, skribent och konsult inom IT-området, ofta med Svenska kyrkan som uppdragsgivare. ansvarat för Bibelsajten samt ett flertal IT-projekt inom Svenska kyrkan

- - - - -

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,3 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Det är en utmärkt idé ,att fråga Svenska Kyrkan vad de står för egentligen. Man kan se en klar linje i kyrkans idévärld. Linjen är inte rak - närmast som ennslamopist.
Men det går att räta ut linjen kommunikation i alla sociala kanaler.
Men först måste frågan få ställas - varför löser Ni inte knuten med män och kvinnor som präster. Det är inte bra att någon part av någon annan part mobbas. Värst är när skall vi säga kallelseledning i det högre planet är uppenbart hämdgiriga. Män och kvinnor kan vara lika lämpliga alternativt olämpliga som präster. Kommunikationen mellan församling och präst har kanske en relation till vem som fyller kyrkan och den som inte gör det.

Torgny Lindén sa...

Kloka tankar!
Vilka är ni som skrivit under detta brev?

Martin Garlöv sa...

Torgny, nu är bloggposten undertecknad av oss som skrev under.