01 mars 2011

Mitt svar till Svenska Kyrkan forskningschef: Ja, det skulle det vara.

Seglora Smedja - som frontar med prästerna Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein - börjar idag publicera en serie inlägg om Svenska Kyrkan som folkkyrka. Först ut i raden av skrivare är prästen Ann-Louise Eriksson, som är forskningschef med placering i kyrkostyrelsens kansli. Hon avslutar med tre frågor. På dem svarar jag:

1. Det har med historien att göra.
2. Ja, det skulle det vara.
3. Att visa vägen till Jesus

Av texten framgår att kyrkostyrelsens kansli hade ett symposium om Svenska Kyrkan som folkkyrka förra hösten. Och nu i vår, 1-2 april, är Ann-Louise Eriksson en av talarna på ett möte på Rättviks stiftsgård i Västerås stift om folkyrkans framtid. Där medverkar även Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein.

I slutet på augusti förra året talade biskop Ragnar Persenius på en annan konferens, då med temat Folkyrkan och de ockuperade folkkyrkobegreppet. Jag var där och skrev sen ett referat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Någon som undrar vilka de tre frågorna var? Här kommer de: Och varför är Svenska kyrkan svensk? Vore det bättre om kallade oss Sveriges evangelisk-lutherska kyrka? Och vad är egentligen kyrkans uppgift idag?


Inga kommentarer: