25 februari 2011

Bred nedgång för svensk press - några kommentarer om kristna tidningar

Bloggposten uppdaterad fredag 16:15 och söndag 20:39

Tidningsstatistiken för 2010 är summerad. Jag twittrade tidigare på morgonen och gruffade om en rubrik i DN. Det är fantastiskt avslöjande när massmedia skriver och på andra sätt berättar om sig själva. Sällan blir det så förskönande omskrivningar, uppenbara bortförklaringar och helt utan uppföljande och kritiska frågor. Nu är rubriken i Dagen närmast ett undantag som bekräftar regeln.

Kristna tidningar tappar prenumeranter - Dagen drabbas som övrig press

Dagen tappar 8 procent och meddelar att Svenska Kyrkans Tidning backar lika mycket. För Dagen betyder det i faktiska tal, 1 500 prenumeranter. Det är rätt mycket det.

Svenska Kyrkans Tidning presenterar ännu inga nya siffror. På sin webbplats har man inte uppdaterat sedan 2005

Uppdatering fredag 16:15 Sedan någon timme sedan har även Svenska Kyrkans Tidning en artikel om tidningstatistiken för 2010. Tidningens chefredaktör och vd Anders Ahlberg säger:

- Målet är att vi inte ska tappa i upplaga i år och sedan vända uppåt.

Han är vd också för Svenska Missionskyrkans tidning Sändaren, som rätt nyligen gått från att vara fjortdagarstidning till veckotidning. Med det räknar Anders Ahlberg att intresset för tidningen och upplagan ska öka.

Svenska Kyrkans Tidning har nu en upplaga på strax under 36 000 ex. Med tanke på att Svenska Kyrkan har ungefär 22 000 anställda och minst 40 000 förtroendevalda, så borde upplagan ligga på över 50 000 ex. Svenska Kyrkans Tidning fyller 30 år 2012. För sex år sedan var upplagan knappt 52 000 ex.

Svenska Kyrkans Tidningar tillkom efter år av utredande om floran av nationella tidningar och tidskrifter inom Svenska Kyrkan. Kvar blev Svensk Kyrkotidning, Svensk Pastoraltidskrift, Vår Lösen och flera rörelsetidningar, som lekmannaförbundets och kyrkosångsförbundets tidningar. Egna tidningar hade också de dåvarande barn- och ungdomsrörelserna, liksom Svenska Kyrkans Unga har sin Troligt idag. Budbäraren är också en av Svenska Kyrkans tidningar.

Men de många tidningarna är de lokala församlingstidningarna. Hur många hundra de nu kan vara. Deras sammantagna upplaga är imponerande. Lägg till det en samling församlingar som ger ut sina editioner av magasinet Amos, som Anders Ahlberg också basar över i bolaget Berling Press.

Vad finns det mer? Några stiftstidningar: Linköping, Strängnäs, Skara, Visby ... och fler? Plus de rörelsetidningar som jag inte räknat upp (än).

Allkristna dagstidningen Dagen har haft en bra utveckling på webben. Det är ett stöd för dem när pappersupplagan viker. Svenska Kyrkans Tidning skulle behöva ta nästa steg med sin webbplats. Framför allt är det interaktiviteten som brister. Och tidningen skulle vinna tillbaka många läsare på papper genom att bli synlig på de många inomkyrkliga webbplatserna. Det skulle göra stor skillnad om alla medarbetare fick in de senaste nyheterna från Svenska Kyrkans Tidning i ett flöde på församlingens egen webbplats och på startsidan i det nya gemensamma intranät som många församlingar och stift anslutit sig till. Att nyheterna från Svenska Kyrkans Tidning inte rullar på Svenska Kyrkans gemensamma webbplats www.svenskakyrkan.se är en brist.

Berling Press borde erbjuda sig att digitalisera alla Svenska Kyrkans tidningar, mindre som större och samla dem i en webbportal tillsammans med alla editionerna av Amos. Det skulle ge flera positiva effekter: bättre bredd i nyhetsrapporteringen, bättre intern kommunikation mellan aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan och en bredare, djupare och mer positiv bild utåt. Dessutom skulle det ha positiva ekonomiska följder från Berling Press. Samverkan och sammanlänkning med mångfald är den enda framtidsvägen.

Församlingstidningarna är som sagt väldigt många. Och ambitionerna med dem skiftar. Fler är välgjorda och skulle - om de syntes mer och var lättare att komma åt - fungera som förebilder för andra. En av förebilderna är den tidning Danderyds församling gör och som de har fått pris för. En annan är församlingarna i Umeås gemensamma tidning Spira. Den som också finns på nätet, framtidsmediet.

Vilka fler församlingstidningar borde nämnas i sammanhanget? Skriv om dem i en kommentar och länka gärna.

Uppdatering söndag 27 februari Redaktionen för magasinet Amos edition för Svenska Kyrkan i Helsingborg gör en bloggkommentar till upplagestatistiken. Den belyser vikten av en helhetssyn på Svenska Kyrkans kommunikation. En helhetssyn som - enligt min mening - inte kan uppnås av Berling Press eller Kyrkostyrelsens kansli var för sig.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: