27 augusti 2006

Prästen i natten tar avsked

Idag avskedspredikar prästen Lars Collmar i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

Lars Collmar var journalist innan han för 25 år sedan blev präst. "Orbehandlandet" har han på ett särdeles dugligt sätt förvaltat i sin ämbetsutövning. Läs här hur han presenteras i tidningen Vår bostad vid millenieskiftet.

I början av 90-talet blev Lars Collmar Präst i natten i TV3. Hans förmåga att nå fram till människor genom tevemediet var - och är - särskild.

Lars Collmar har på ett sätt som borde ses som ett föredöme förenat trohet mot kyrkan med frihet i sin prästgärning. Biskop Caroline Krook har utsett Lars Collmar till hedersprost. Mycket passande.

23 augusti 2006

Riggat val tar annan väg?

För andra gången samma vecka hålls ett provval av biskop i Svenska kyrkan. I måndags var det Växjö stifts präster och valda elektorer som provröstade för ersättare till Anders Wejryd. Idag hade ett tusental präster och elektorer chansen i Lunds stift.

I båda stiften har grupper tillsatta av stiftsledningarna listat kandidater. Men liksom i Växjö kom nya namn upp i Lund. Och högt upp.

De två som fick flest röster fanns på listan som varit klar sedan i våras: Antje Jackelén och Håkan E Wilhelmsson. Jackelén är präst i Svenska kyrkan, men verksam i USA. Wilhelmsson är domprost i Lund.

Trean är domprosten i Stockholm som hoppade av i våras, Hakon Långström. Han fanns inte med på listan. Kontraktsprosten i Helsingborg Gudrun Erlanson kom fyra. Hennes namn nådde medierna för bara några dagar sedan.

Ingegärd Sjölin är rektor för prästutbildningen i Lund. Nu är hon aktuell i biskopsvalet både i Växjö och Lund.

Medelåldern är för hög på kandidaterna. Lägre i Växjö än i Lund, om Brygubben inte räknat fel. Johan F Dahlman och Fredrik Modéus är två 60-talister som i högsta grad är valbara.Pressmeddelande från Lunds stift.
Kyrkans Tidning om provvalet i Lunds stift.

22 augusti 2006

Lite av en dark horse

I gårdagens provval av ny biskop i Växjö stift kom prästen Sven Thidevall överraskande (?) på andra plats.

Länken i rubriken leder till en artikel i Kyrkans Tidning för två år sedan då Sven Thidevall hade anställts som "församlingsdoktor" i Strängnäs stift. Brygubben har lärt känna honom som en bra karl. Att det inte är lätt att vara läka en församling visar en insändare i Södermanlands Nyheter från förra sommaren.

Nå det som gjort honom känd och uppskattad i Växjö stift är säkert hans författarskap och hans föreläsningar.

21 augusti 2006

Resultat av proval för ny biskop i Växjö

Att fler än de i förväg av stiftsledningen framvaskade kandidaterna till den lediga biskopsstolen skulle dyka upp var ingen överraskning. Men att Sven Thidevall, stiftsadjunkt i Strängnäs stift, skulle komma två, det tycker Brygubben var överraskande. Och bra.

Tabellen nedan är klippt från pressmeddelandet som Växjö stift gått ut med idag.

I det riktiga valet kommer de som nu provröstat att kunna göra andra val. Och fler kommer att delta i det riktiga valet. För en del röstande kommer det att bli en avvägning mellan att markera med sin röst eller bidra till val av den som också är behörig att bli biskop.

Reglerna är att den som får under 5 % i provvalet inte är en kandidat i det riktiga valet. Får ingen mer än hälften av rösterna i första omgången, då går de två i toppen vidare till en andra och avgörande omgång.


Jan-Olof Johansson 108
Sven Thidevall 74
Johan F Dalman 52
Christopher Meakin 51
Fredrik Modéus 50
Anders Alberius 47
Ingegerd Sjölin 46
Bo Brander 34
-------------------------------------- 5 % ---------------
Dag Sandahl 21
Carl-Erik Sahlberg 4
Gunnel Alvhäll 1
Olle Alberius 1
Marie-Louise Hagberg 1


Antal röstberättigade: 569
Antal röstande: 491

Kyrkans Tidnings webbnyhet

20 augusti 2006

Dubbla provval i veckan

I denna vecka hålls provval för ny biskop i två av Svenska kyrkans stift. I Lund och Växjö. Det har säkert hänt, men hör inte till vanligheterna, att valen mer eller mindre sammanfaller.

Bra eller dåligt? Dåligt, om det splittrar kandidaterna, eller snarare de som ska rösta. Bra, om det blir tydligt att det är - eller ska vara - stor skillnad mellan ett provval och ett giltigt val.

I både Lund och Växjö har stiftsledningarna tagit initiativ i sök- och urvalsprocessen. Om det skrev Kyrkans Tidning veckan som gick. Rubriken ovan länkar till den artikeln.

Proceduren för val av biskopar i Svenska kyrkan var inget vidare under statskyrkostystemet med en regeringen som i slutändan valde åt kyrkan. Sen Svenska kyrkan blev fri 2000 har de nya ordningarna inte riktigt satt sig.

Diakonernas del i kyrkans treledade ämbete har väckt frågan om varför inte de är med och röstar fram sin biskop. Den bestående partipolitiseringen inom Svenska kyrkan är inte till valens fördel. Och att det nu är valår är en försvårande omständighet.

09 augusti 2006

Herr Gårmans skapare är död

SR P1 meddelade i morse att Karl-Gustaf Gustafsson har avlidit. Han är den som ritat de flesta av de svenska vägmärkena inklusive Herr Gårman. Länken i rubriken leder till SR Vetandets värld notis om Gustafsson inför ett programinslag.

Ingenjör ritade också vägskyltar under sin tid på Vägverket. En uppgift som Chester Bernsten tog vid. När det var dags att med CAD skapa ett teckensnitt för vägskyltar skapades de av Karl Wångstedt. Teckensnittet heter Tratex och kan laddas hem gratis.

07 augusti 2006

Provokation med klara poänger

Biskop Claes-Bertil Ytterberg blev omnämnd i flera medier förra veckan pga att han vickar som ärkebiskop. Biskop Claes-Bertils avspännade inställning till uppdraget i mellanrummet störde en del opinionsbildare. Heders åt biskopen.

Mer intressant är det stiftssidan i Kyrkans Tidning rapporterar från senaste stiftsfullmäktige för Västerås stift. Där lanserade biskopen - enligt referatet fullt medveten om provokationen - idén att bilda ett bolag som blir församlingsmedarbetarnas arbetsgivare.

Biskop Claes-Bertil har rätt: Något radikalt behöver göras för att se personalfrågorna i sin helhet. Och biskopens oro för att kyrkoordningen från 2000 riskerar föra Svenska kyrkan bort från en epsikopal struktur till en kongressionalistisk ordning är mycket befogad.

Den nuvarande ordningen med oklar ansvars- och uppgiftsfördelning lokalt mellan pastorat och samfälligheter håller inte i längden. Stiftens roll gentemot de lokala församlingarna är inte heller tillräckligt uttalad. Och gentemot samfälligheterna har (flera av) stiften knappast någon fungerande relation till. I alla fall inte inte enligt kyrkoordningen, så där det fungerar har man enskilda medarbetare att tacka för detta.