30 november 2007

Min kyrka finns. Även på Youtube

Lagom till kyrkans nyår - vi räknar nytt kyrkoår från första söndagen i Advent - så finns mer av Svenska Kyrkan på Youtube. Va kul. Va bra.

Sen tidigare finns flera filmer som har med Svenska Kyrkan att göra, från Svenska Kyrkans Unga, från församlingar i och utanför landet och lite skämtfilmer. Nu använder Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission Youtube för att berätta om en av årets viktigaste insamlingar i Svenska Kyrkan. I år är temat fruktansvärt angeläget: Kampen mot HIV och AIDS.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Stillsam präst är bloggar nu även ordrik

En flitig bloggare är prästen i Svenska Kyrkan, kyrkoherden i Olaus Petri församling, Lars B Stenström. Hans blogg Stillsam håller den "ordklass" det anstår en proffsskribent som varit chefredaktör för Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning.

Sedan en tid driver han ytterligare en blogg, Ordrik som är platsen för hans predikningar.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

22-årig plugghäst

I boken "MVG i allt - hemligheterna med att få högsta betyg i skolan", ger Raman Mehrzad rådet till unga att planera ordentligt efter ett snävt schema. Han tipsar att äta rätt och att motionera, och att hänga med rätt kompisar.

Lätt som en plätt. Go for it kids!

DagensPS skriver av City

Om boken

Andra bloggar om: , , ,

Makarbert guld

Kokerskorna Harriet, 64, och Siv, 69, har gjort ett makabert mineralfynd i de Norrländska skogarna. Nu står gruvjättar som Boliden och Lundin Mining på kö, skriver DagensPS.

Men hallå: makarbert är väl inte rätt ord? Möjligen makalöst. För vad är så förskräligt att det väcker anstött när två äldre damer hittar något som glimmar?

Andra bloggar om: , , , ,

Mera mångfald ger en kyrka för många

Med närmare 7 miljoner medlemmar är Svenska Kyrkan en av världens största i den protestantiska kyrkofamiljen. Men Svenska Kyrkan växer inte. Tvärtom så möter inte antalet barn som blir medlemmar den förlust som är följden av att medlemmar dör. Till det kommer också att människor aktivt säger tack och hej till sin kyrka.

56 600 sa upp sitt medlemskap i Svenska Kyrkan det senaste året. Det är 8 promille och ändå alldeles för många. Den nyss sammanställda statistiken visar att några år av ökade antal utträden nu följts av en inbromsning som är en trend. Utträdena har minskar med mer än en fjärdel på tre år.

Dagens Nyheter har väl inte helt koll på ordens valör när det kallar en medlemsförlust på åtta tusendelar för ett medlemsras.

Svenska Kyrkan blir sakta mindre. Risken är att vi som har ansvar för kyrkolivet i församlingarna, på stiftsnivå och nationellt uppför oss som den kokade grodan. Den som hamnade i kastrullen där vattnet sakta värmdes upp. Först var det skönt och sen blev det plötsligt försent...

Eftersom livet i Svenska Kyrkan är mycket varierat så känner knappast någon som vet vad församlingsarbetet handlar om igen sig i generaliseringar. Så beskrivningar utan lokalfärg skapar inget krismedvetande.

Samtidigt är det just det faktum att Svenska Kyrkan inte är enhetlig som är räddningen för framtiden. Likriktningsivrarna utsätter Svenska Kyrkan för fara. Hur skulle en kyrka som bara ser ut på ett sätt, säger och gör en sak, kunna attrahera många miljoner människor?

Därför behöver mångfalden vårdas och odlas.

Tillägg: Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning kompletterar med mer uppgifter än TT på sin webbplats.

Uppdatering: Allkristna Dagstidningen Dagen skriver också om medlemstappet i Svenska Kyrkan. Till tidningen säger Jonas Bromander vid Svenska Kyrkans forskningsenhet:

"En förklaring till att trenden vänt kan vara att medlemmarna har fått veta mer om kyrkan och tycker att hon ska finnas med i det goda samhället."

Tabellen hämtad från Svenska Kyrkans webbplats
Medlemmar i Svenska Kyrkan 31 december 2006 Total folkmängd den 31 december 2006 Aktiva utträden Aktiva inträden Utträden i procent av medlemmar Inträden i procent av icke medlemmar
Skrivna utrikes -- -- 113 27 --
Göteborgs stift 928031 1266951 8526 758 0,92% 0,22%
Härnösands stift 315671 370998 2342 230 0,74% 0,42%
Karlstads stift 305586 364727 2058 245 0,67% 0,41%
Linköpings stift 425936 532245 3908 283 0,92% 0,27%
Luleå stift 431806 509467 3581 335 0,83% 0,43%
Lunds stift 992683 1335936 7472 881 0,75% 0,26%
Skara stift 418390 525248 3506 277 0,84% 0,26%
Stockholms stift 1090425 1668998 9017 1485 0,83% 0,26%
Strängnäs stift 430060 585632 3938 304 0,92% 0,20%
Uppsala stift 547669 695498 4303 423 0,79% 0,29%
Visby stift 46732 57297 689 27 1,47% 0,26%
Västerås stift 470875 584068 3617 301 0,77% 0,27%
Växjö stift 490037 616192 3467 317 0,71% 0,25%
Total 6893901 9113257 56537 5893 0,82% 0,27%Andra bloggar om: , , , ,

29 november 2007

Har Kyrkans Tidning fått mer färg?

Veckan före första söndagen i advent har Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning "renoverat" och "tapetserat om". Tidningens första sida är omgjord och inne i tidningen är det nya vinjetter, påtagligt rödare och en del andra förändringar.

Nu är det två olika röda färger, den i loggan och en gulrödare som kan vara samma som i Svenska Kyrkans vapenlogga, som ska samsas på de tryckta sidorna. Lättjobbat? Snyggt?

Dag Tuvelius använder själv bilden av tidningen som ett hus. Det är bra. För precis som med inredningen i ett hem behövs det översyn och radikala ommöbleringar då och då för helhetens skull. Att rensa ut för att ge plats för ljus och luft, är en stående rekommendation.

För de nya vinjetterna inne i tidningen har valts ett teckensnitt som ligger mycket nära en annan kristen tidning, nämligen Hemmets Vän. Den tidningen kör med (minst) två olika röda färger. Nästan varje vinjett i Kyrkans Tidning har fått sin egen färg: rött för Nyheter, lila för Vardags och Eftertanke Radio & tv Landet Runt och Jobbet & Du, gråblå för Ledare och Debatt, grönt för Kultur Tro Liv och Recensioner.

På tidningens framsida har man gett upp den originella placeringen av loggan uppe till höger. Lite synd eftersom den var så ovanlig, men jag förstår att med loggan centrerad så finns det plats till fler puffar för upptill för artiklar inne i tidningen.

"Det avgörande är människorna och händelserna som fyller rummet med liv. Kyrkans Tidning kanske viktigaste uppgift är att vara en mötesplats där åsikter bryts mot varandra. Ett offentligt rummför nyheter och samtal kring tro och liv."

Så skriver chefredaktören Dag Tuvelius själv i tidningen med anledning av omgörningen. Han gör klart att presentationen görs med anledning av att Svenska Kyrkan börjar ett nytt kyrkoår på söndag.

Men nya framsidan försvinner platsen uppe till vänster där tidningen av tradition brukar toppa med något elände inne från Svenska Kyrkan. Med andra ord den nyhetsvärdering som gett Kyrkans Tidningen namnet "Torsdags Depressionen". Nå, som det står i på Dag Tuvelius ledare denna vecka: "Sunt inte bara följa en given tradition."

Hoppas att Kyrkans Tidnings nya kläder inspirerar redaktionsledningen till nya insikter om vilken tidning Svenska Kyrkans medlemmar och särskilt medarbetarna som är prenumeranter behöver.

Det har sagts mig att Kyrkans Tidnings redaktion sätter stort värde på att andra redaktioner läser tidningen och använder den för artiklar och reportage i egna medier. Det är mänskligt att gilla uppmärksamhet från kollegor. Så är det i alla branscher. Men om man ser till den rätt ensidiga bild av Svenska Kyrkan som urvalet ger i andra medier, så kan man undra hur det blir med åsikter som bryts mot varandra och rum för samtal?

Media är en tuff bransch med hård konkurrens och ofta pressade arbetsförhållande som gör att många journalister tvingas att låna av varandra. Det som skulle leda till mångfald blir mer av självrefererande och när många rapporterar om samma sak blir det snabbt kraft i dreven.

En förutsättning för Kyrkans Tidnings existens är att Svenska Kyrkans församlingar prenumerar på tidningen åt sina medarbetare, till volontärer, till beslutsfattare och anställda. Var och en som har ett uppdrag borde ha en egen tidning som kommer i brevlådan varje torsdag och blir ett arbetsredskap .

Så är det inte, trots att Kyrkans Tidning har funnits i mer än 25 år. Men det skulle kunna bli så. För det krävs att Kyrkans Tidning blir en integrerad del i Svenska Kyrkans tro och liv. Först då kan tidningen bli den mötesplats som Dag Tuvelius skriver om.

När Kyrkans Tidning bygger om nästa gång är det dags att ta med ordet "Svenska" i loggan. För det inregistrerad namnet är "Svenska Kyrkans Tidning".

På tidningens webbplats märks inget av omgörning. Det borde det göra. Särskilt när den tryckta tidningen på flera sidor hänvisar till den egna webbplatsen. Som det nu är har tidningen på papper och tidningen på nätet helt olika uttryck. Förhoppningsvis blir det ändring på den saken inom en snar framtid.

Andra bloggar om: , , , ,

27 november 2007

Marika Markovits hoppar av

Så blev det en mindre att välja på när Svenska Kyrkan i Västerås stift ska välja biskop. Prästen och chefen för Stockholms Stadsmission står inte till förfogande längre.

Två kandidater fick fler röster än Marika Markovits när stiftets präster och församlingselektorer provröstade tidigare nu i höst. Men det var tätt i toppen. Christina Schenning, präst men med tjänst på Räddningsverket vann provvalet med 75 röster. Sen kom kyrkoherde Thomas Söderberg med 74 röster och så Marika Markovits med 73 röster .

Efter de tre i täten var det en ordentligt hopp ned till stiftets egen domprost Margarethe Isberg som samlade på sig 52 röster, följd av Sven Hillert, rektor på Pastoralinstitutet, 37 röster och Håkan E Wilhelmsson, domprost i Lund, 27 röster.

Biskopsvalet äger rum den 10 januari nästa år. Om en av de sex kandidaterna får minst hälften av rösterna är valet klar. Blir det inte så går ettan och tvåan vidare till en andra och avgörande omgång.

Vem blir då Svenska Kyrkans nya biskop i Västerås stift?

Min argumentation för att välja en av de yngre kandidaterna verkar falla platt. De jag talat med menar att det är obarmhärtigt att välja någon som lika länge som biskop Claes-Bertil ska behöva leda stiftet. Är det många som tycker så och de förenas med de som inte tycker urvalet i år är på topp, då är det till fördel för domprost Isberg.

Domprosten från Lund har varit aktuell i flera tidigare biskopsval. Håkan E Wilhelmsson är ett känt namn inom Svenska kyrkan och har namnet om sig att få mycket gjort. Han är på senare år skaffat sig församlingserfarenhet och är sen tidigare väl bevandrad i den kyrkliga byråkratin. Att han är en god predikant och liturg ser nog flera som en fördel. Mot honom talar att man i Västerås stift är mycket förtjusta i sina egna, och att han inte nått ända fram i tidigare val.

Margarethe Isberg kom till Västerås stift från en kyrkoherdetjänst i Huddinge, Stockholms stift. Hon vann provalet av biskop i Strängnäs stift för lite mer än två år sedan.

Sven Hillert, 48 år, bör med sin tid först som lärare och därefter rektor för prästutbildningen i Uppsala skaffat sig supporters bland de som blivit präster under senare år. Han disputerade 2000 på en avhandling där frågan Kan alla människor bli frälsta? bahandlades. Liksom den nuvarande biskopen har Hillert varit präst i Arboga församling.

Christina Schenning, 46 år, är också västeråsstiftare. Hon har arbetat för Räddningsverket i tre år. Närmast före var hon en kort till lärare och kursansvarig på Sigtuna folkhögskola och innan det kyrkoherde i Kista, Stockholms stift. I fem år var hon präst i Sälen och hon har varit biskopsadjunkt i Västerås.

Thomas Söderberg, har liksom Håkan E Wilhelmsson varit ett namn i flera tidigare biskopsval. Men han har helt säkert en starkaste ställning i Västerås stift om man jämför de två. Det är inte omöjligt att en rätt stor grupp röstande präster och lekfolk menar att det är Söderbergs tur den här gången.

Det mest sannolika är att det kommer att krävas en sista och avgörande valomgång den 7 februari 2008, efter den första 10 januari. De sex kandidaterna ska utfrågas dagen före Lucia, den 12 december i Västerås. Utfrågningen leds av journalisten Ann Lystedt. Hon var en av två utfrågare inför senaste ärkebiskopsvalet. Till sin hjälp den här gången har hon biskop Claes-Bertils två ungdomsrådgivare Moa Stenholm och Tom Winther.

Vilka två går vidare? Låt mig tänka på saken. Jag återkommer.

Läs mer om biskopsvalet i Västerås stift på stiftets egen webbplats

Källor: Kyrkans Tidning, SVT Gävledala

Andra bloggar om: , , , , ,

Skugge recenserar bloggande ärkebiskop

I dagens upplaga av Magnusson i P1 är proffsbloggaren Linda Skugge inkallad att recensera en nybörjare i facket: Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd. Han har bara hunnit med två postningar ännu, gästbloggare som han är den här veckan hos Upsala Nya Tidning.

Karin Magnusson vikarierar för en sjuk Annika Lantz.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Brygubben är en knäppgök

Att visa att kristen tro är en del av livet och inte bara en accessoar innebär ett visst risktagande. Du kan ofrivllligt bli placerad i en korg med människor som du inte känner särskilt stor samhörighet med och som gör att det du säger, står för helt kan viftas bort.

Förre brittiske premiärministern Tony Blair har intervjuats om sin tro av BBC. Den allkristna dagstidningen Dagen refererar. Blair låg lågt med sin tro, för att inte bli sedd som en knäppkök.

Han säger till BBC att det var tro som fick honom att klara av uppgiften som ledare. Får man säga så ostraffat?

Jag är en knäppgök. Vad av det jag gör skulle fungera utan min kristna tron. Inte mycket.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Spanarna inte så gamla - men ändå institution

I Svenska Dagbladet skriver Martin Aagård idag berömmande ord om Spanarna i SR P1. Han har inget emot att se spaningen som den nya essän. Inte jag heller.

Aagård liksom jag - och medspanarna - gillade Göran Everdahls höjdarspaning från senaste fredagen om hur det heliga profaneras när konsumtion blir religion. Everdahl spanade mot en framtida shopokalyps.

Min spaning blir att Aagård är typisk för mycket av journalistiken idag: den har bråttom och riskerar att tappa sin tidsuppfattning. För han räknar fel i början av sin artikel när han hävdar att Spanarna funnits i snart 30 år. Men i slutet av samma artikel står mycket riktigt att Spanarna började sändas 1988 (som ett inslag i programmet Metropol).

Spanarna under Ingvar Storms ledning är alltså en mogen 19 åring som nästa höst kan fira 20 år jämnt.


Inte så få opinionsförmedlare och opinionsbildare tycks vara trogna Spanarna. SVD med E24 intervjuar varje helg någon näringslivsmänniska eller liknande om deras medievanor. Ann-Sofie Magnusson är Ikanobankens familjeekonom. Den legendariske tidningsmannen Hasse Olsson är en annan lyssnare.


Andra bloggar om: , , , , , ,

26 november 2007

Ett losertest från prisat magasin

Magasinet Existera fick nu i höst priset som Årets tidskrift i kategorin Nykomling. Nu har man släppt ett Losertest på egna webbplatsen.

Magasinet Existera ges ut av Svenska Kyrkans Press. Samma bolag som ger ut Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning.

På Existera-sajten finns sen tidigare möjlighet att rösta om Livets Mening och se om andra skäms för samma saker som en själv.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

23 november 2007

Kyrkostid i Kristvalla

Nu j-kl-ar är det hårda bud, om inte i Mellerud så i alla fall i Kristvalla. Här får man ta till förlikningskommittén för att ena det de stridande fallangerna i församlingen. Ska kyrkkaffet kosta 20 kr eller 30 kr? Det är frågan.

Källa: SR

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Rättvis handel är Rejäl handel


Den här veckan genomför kyrkornas i Sverige tillsammans Globala veckan. Miljöfrågorna står i fokus och det har gett årets tema Skapelsefeber.

Studier av produktion och handel hör också till för att på kristen grund arbeta för en bättre värld. Därför väljer många församlingar rättvis handel.

I Finland heter det Rejäl handel. Men det är samma sak.

Schysst handel är en liten del av marknaden. Ändå väcker det debatt och reaktioner, om det så bara är en rättvis banan som hamnar i varukorgen.

Det är rätt att diskutera den handel som gör rika rikare och fattiga fattigare. Och det är rätt att det finns alternativ handel.

Andra bloggar om: , , , , ,

22 november 2007

Kan danskarna - så kan vi: Rösta in euron

Den danska regeringen som klarade av valet härom veckan på ett ungefär vill nu ha en ny folkomröstning om anslutning till euron. Det framgår av regeringsförklaringen idag. Sverige borde också ha en ny folkomröstning.

Euron har vuxit till sig och blivit en världsvaluta sedan den första omröstningen i Sverige. En omröstning som i sin slutfas överskuggades av mordet på Anna Lind.

Den danska regeringen sitter inte helt säkert. Stödpartierna är inte nöjda och det talas redan om nyval.

Andra bloggar om: , , , , ,

NCC packar ihop: Det höll inte att bygga hus i fabrik

NCC lägger ner i Hallstahammar och 200 blir utan jobb. En "världsledande" och "nyskapande" byggnation med tapetserade väggar till byggplatsen blev för komplicerad.

Förra våren var Göran Persson där i Hallstahammar och invigde. Men inte hjälpte det.

Så sent som för en månad sedan drog man ner på produktionen och nu är det alltså finito helt och hållet.

Är det bara kvalitetsproblem eller kan det också handla om att byggbranschen är väldigt konservativ? Genom åren har jag hört så många berättelser om hur inovatörer i byggbranschen gått på pumpen. Det har handlat om ventilation, isoleringsmetoder och det ena med det tredje. Att bygga flerfamiljshus i trä möter motstånd, fast det ger både friska och säkra hus.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Jätteproppen Orvar till pr-toppen Frank


Produktive radiotetaterchefen Jasenko Selimovic sänder pratradio i P1. Idag var temat Köttberget av 40-talister. Selimovic hade bjudit in Maria Hörnfeldt till studion. Den var hon som för 23 år sedan Jan Guillou och många i hans generation att bli upprört rödbrusiga. Och bara genom att i stundens ingivelse kalla dem för Jätteproppen Orvar.

- Det försöker balla till det och vara så himla unga, sa den 21-åriga vikarien på Expressen i direktsändning. Det blev en sann klassiker.

- Jag förstod inte vad jag hade gjort. Men dagen efter såg jag alla löpen och sen kunde jag inte åka tunnelbana på ett halvår. Gjorde jag det så ställdes jag till svars eller fick skriva autografer.


Selimovic frågade henne om det var annorlunda för unga idag.

- Det är svårare på många sätt för unga idag. Kraven är högre nu. Man ska vara dubbelutbildad och klara en massa språk.

Maria-Pia sa att makt är inget man får. Det är något man tar sig. Idag inser jag att hon hade rätt, säger Maria Hörnfeldt i dagens radiosändning.

Nu 44 år och vd för PR-byrån Frank har Maria Hörnfeldt själv blivit en jättepropp. Hon är inte själv beredd att stiga åt sida för en ungdom.

- Jag ger många unga jobb. Som egen företagare hjälper jag inga med att lägga ner. Jag har en 23-åring, en 24-åring, en 27-åring pch 35-åring anställda.

- Då var jag ute efter att reta och provocera. Och nog fungerade det. För några blev det till en livslång irritation att bli kallad Jätteproppen Orvar, konstaterar hon.

I februari förra året var Maria Hörnfeldt en av flera som visade sig finnas med på Alexander Bards skvallrig mejlinglista. Cecilia Hagen var en av de som "ville" vara med, men fick väl inte.

Källa: Wikipedia

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Skaffa dig flera framtidsjobb - flera stycken.

SACO säger att de har koll på framtidsjobben och på vilka jobb som saknar framtid. Jurist, civilekonom och personalvetare hör till de yrken där det förmodas råda balans mellan utbud och efterfrågan skriver SVD

Det ser inte ljust ut för den som tänker sig en framtid som bibliotekarie, journalist eller grundskolelärare.

Ekvationen att satsa på en utbildning och under en yrkesverksam tid av livet hinna med ett par eller flera karriärer kan inte vara lätt att få ihop. Om inte utbildningsystem och arbetsmarknad matchar bättre än idag.

Vem som blev Årets marknadschef är en annan nyhet idag. Utmärkelsen gick till Victor Apelqvist, 24 år på Gina Trico. Han tycker inte att utbildningen han gick hade med verkligheten att göra och hoppade av. Uppmuntrad av sina föräldrar.

Bibliotekarier har låg lön i förhållande till en lång utbildning. Journalister kan både ha och sakna utbildning. Lärare på grundskolan finns väl både av det behöriga och det obehöriga slaget.

Hur står det till med det livslånga lärandet?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
21 november 2007

Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan startar webbradio

Uppdaterad 22 november

Berling Media som ägs av Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan börjar sända webbradio efter nyår. Man har värvat programledaren för det populära programmet Andliga Sånger från Sveriges Radio.

Och det är en ordentlig satsning med sändningar 18 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Mest musik från start, men vd Thomas Grahl flaggar i Kyrkans Tidning för nyhetssändningar och annat framöver.

- Det vore dumt att inte utnyttja den stora kompetens vi har i huset när det gäller livsfrågor, säger Grahl till Medievärlden.

Visst, har man ett mediehus med mest av tidningar och böcker så är det rätt att utveckla närvaron på nätet.

Kommer satsningen på webbradio att tänkas ihop med magasinen Amos och Existera, då kan det bli riktigt intressant. Och steget från webbradio till webbteve borde inte behöva vara lika lång från en långt tid av ingenting till den nya tiden med radio.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

20 november 2007

Arbetsförmedlaren visste nog vad Kenneth var inne på

Kenneth, 41, vill inte ta jobbet som Arbetsförmedlingen föreslog honom. Att sälja sexleksaker var inget för honom. Expressen och KvP förbarmar sig.

Men den som surfar in på hans egen webbplats kan lätt få intrycket att arbetsförmedlaren var något spåret. En gammal Big Brotherkille och sexolog kanske passar riktigt bra för sysslan? Värt ett försök, Kenneth.

Kanske relaterat: Forsberg stämmer

Andra bloggar om: , , , , ,

Känslan av sammanhang förlänger livet

- Vi har aldrig haft så många friska äldre, men vår teknik har ännu inte lyckats lura döden, ­säger Kjell Kallenberg till SvD Idagsidan.

Prästen och professorn Kjell Kallenberg konstaterar att den teknik som förlängt vårt liv till över 80 år, är densamma som gjort 1900-talets folkmord och massförstörelsevapen möjliga: Strålningen som bekämpar cancertumörer är av samma slag som i atombomber. Och det är förstås märkligt.

Känslan av sammanhang förkortat till KASAM hämtar Kallenberg från den israeliske professorn Aaron Antonovsky. Med sammanhang förlänger vi våra liv.

Om vi upplever det som i och utanför os själva som förutsägbart, begripligt och strukturerat, och resurserna vi behöver för att hantera verkligheten på ett bra sätt är tillgängliga för oss, och om vi tycker att det finns utmaningar för oss som ger livet mening - då lever vi och lever vi längre. Antonovsky tänker sig att människan rör sig på en glidande skala från det sjuka till det friska utan ett antingen eller.

På samma sätt är det med tro och tvivel. Vi rör oss på en skala mellan tro och tvivel. Tro ger mening och en känsla av sammanhang. I den kristna kyrkan finns resurserna att hantera livet med.

Kjell Kallenberg disputerade 1987 på en avhandling om livsåskådning i kris. Han studerade om människor med en religiös tro lättare än andra klarade kriser i livet. Svaret var att det generellt är bra för hälsan med en livåskådning.

Men att att katoliker har mindre hjärt- kärlsjukdom än lutheraner beror inte på religionen utan på att man i katoliktäta delar av Europa har andra levnadsvanor än nordliga lutheraner. Kallenberg visade att det snarare är viktigare att ha en tro av något slag än vad man tror på.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

18 november 2007

Forskare med koll på salong. Då är det klippt

Frisörer ingår sällan i en kedja. Därmed går de fria från att inordna sig under varumärkesstrategier som huvudkontoret besämt. Så florerar också de lustiga namnen.

För UNT berättar Elin Forsberg om namn på frisersalonger för och nu.

Stämmer det att Mimmi i SVT-såpan Tre Kronor hade en salong som hette "Det kortaste strået"?

Min egen frisör sedan tidernas bekynnelse kallar sig Hår och Häpna.

Apropå hår. Man kan undra som min bror: Varför odla det i ansiktet som växer vilt i häcken?

Andra bloggar om: , , , , , , ,

16 november 2007

Objektiv och opartisk är inte samma sak

En av mina favoritjournalister sände igår direkt från Beirut. Cecilia Uddén mötte den legendariske reportern Robert Fisk, intervjuade honom och följde honom till ett seminarium där han debatterade journalistrollen.

Det är radioprogram som Uddén i P1 som kan få mig att - trots allt - tro på public service och överväga ett aktivit stöd. Det är journalister som Uddén och Fiske som återför mig till en tro på journalistik med heder, trots skittidningen Aftonbladets förödande inverkan på det svenska medielandskapet. Varje journalist med hedern i behåll bör lämna den tidningen.

Vilken journalist på Aftonbladet kan hävda att hon eller han inte har möjlighet att välja en mer seriös arbetsgivare och en plattform för det som finns av värde att berätta?

Lyssna på Uddén i P1 torsdag 15 november. Det är sista chansen för den här gången.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

15 november 2007

Kyrkodemokratin behöver förnyas. Partipolitikerna borde kunna läsa innantill

På bloggen Stillsam kommenterar prästen Lars B Stenström livet i Svenska Kyrkan. Han gör det med samma drivna penna som han använde varje vecka under flera år som chefredaktör för Svenska Kyrkans egen veckotidning, Kyrkans Tidning.

Idag ger SVD honom plats på Brännpunkt, där han får kommentera två tidigare inlägg om partipolitikens inblandning i Svenska Kyrkan.

Med sin tvist på argumentationen gör Stenström på ett stillsamt sätt saken klar. Partier som i regering och riksdag står religiöst neutrala kan näppeligen gå in under kyrkoordningen och Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära. Det är inte rimligt.

Prästen Yngve Kalins mer kännslomässiga utbrott bemöttes lika emotionellt av fyra moderater i går. Nu sansar Stenström debatten utan att det minsta förta dess betydelse.

När jag läser tidningen sent torsdag kväll har fler än 17 kommenterar. Ämnet engagerar.

Att medlemmar i Svenska Kyrkan engagerar sig i den politiska debatten vill jag se mer av. På samma sida i SVD, skriver Maria Küchen om att finansministern nu tagit sig an framtiden för förskolan. Hon blir en förebild.

Andra bloggar om: , , , , ,

12 november 2007

Utan att be om lov: Ombud i kyrkomötet ska blogga ihop

Tre av ombuden i Svenska Kyrkans kyrkomöte har gått samman om en blogg. De är alla tre redan erfarna bloggare, så steget är inte så långt.

De har goda förutsättningar att ge en snabb och intressant rapportering från de två årliga kyrkomötesveckorna. Och förhoppningvis också inför de veckor kyrkomötet är samlat, för att berätta om och kommerntera motioner och skrivelser.

Med sitt initiativ visar de också på att kommunikation i Svenska Kyrkan inte behöver betyda att man frågar om vad som går för sig eller ber om lov. Och inte behöver man be om pengar heller. Startkostnaden för en blogg kan vara noll kronor.

På svenskakyrkan.se som är den rikskyrkliga webbplatsen saknas fortfarande allt vad bloggar heter. Kyrkomötesbloggen är ett bra initiativ. Lika bra att de tre ombuden startar en grupp på Facebook också.

Nya Kyrkomötesbloggen

Kyrkans Tidning skriver men har missat att länka.

Andra bloggar om: , , , ,

Ickesocialistisk minister: Internet största demokratiuppfinningen efter allmän rösträtt

Förra veckan talade infrastrukturminister Åsa Torstensson på Internetdagarna:

Jo, det är väldigt lätt att kalla på Staten och kräva att den ska göra allting. För några dagar sen kunde vi i en IT-tidning läsa "Bredbandssocialism, javisst!" Jag tror inte på socialism i någon form, inte ens när det handlar om bredband.

Jag vet att många här var pionjärer och arbetade hårt för att Sverige skulle hamna långt fram i den tekniska utvecklingen på den tiden det begav sig. Samtidigt fanns det politiker som hävdade att Internet bara var en övergående fluga.

Hur tror ni det hade gått om politiker hade blandat sig i ifrån första början och velat reglera och styra den tekniska utvecklingen? Hade Internet då blivit den största demokrati-innovation som världen skådat sedan den allmänna rösträttens införande?


Minister Torstensson är väl ändå "vägsocialist" och "järnvägssocialist"?

Hela talet här

Internetdagarnas program och ljudupptagningar här

Andra bloggar om: , , , ,

Oj, det finns många fler kristna bloggare

Bloggen Missional Experiences har vänligheten att förlänga listan med bloggare som gör ett och annat inlägg om tro och kyrka. Det blir säkert 100 och fler.

Sen är det förstås så att det finns många fler kristna som bloggar, även om de väljer andra ämnen. Och så finns de alla de som ägnar kyrka och tro uppmärksamhet utan att själva kalla sig troende eller vara med i någon kyrka.

MXp har använt den lista jag gjorde med hjälp av Kyrkans Tidnings lista (som de fått hjälp av Kyrkoordnaren med). Men MXp har inte tagit med alla bloggare på min lista :-)

MXp-listan här

Brygubbens lista här Uppdaterad senast 3 oktober. Och det kan bli fler gånger.

Andra bloggar om: , ,

09 november 2007

Nya testamentet som klumpedunsmagasin


Nu finns del två av Bibeln som fläskigt påkostat bildrikt och tjyvtjockt magasin. Bible Illuminated The Book är ett projekt värt beundran.

Bibeln rakt av på nätet här.

Andra bloggar om: , , ,

Ärkebiskop Anders: Pinsamt stoppa munkar

Så här skriver Svenska Kyrkans ärkebiskop Anders i ett brev till Carl Bildt:

Ambassadens avslag på visumansökan avslöjar en överraskande brist på respekt för och kunskap om allvaret i klosterlöften och religiöst liv. Beslutet är inte bara en pinsamhet för Sverige utan även till skada för Sveriges och Svenska kyrkans kontakter med kristna och andra religiösa grupper i Mellanöstern.


Vad saken handlar om är att en grupp libanesiska munkar nekades visum till Sverige förra veckan. De skulle hålla en konsert på en festival i Uppsala. Men svenska ambassaden i Damaskus meddelade att ogifta, unga och oetablerade inte har tillräcklig stark anknytning till hemlandet och därmed en ökad benägenhet att hoppa av vid besök i Sverige.

Om detta har jag redan bloggat.

Min källa: Kyrkans Tidning

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Har du ingen skam i kroppen?

Om du skäms för något. Gå till Skammen på webben och se om du är ensam om det du tycker är skämmigt.

Skriv in vad du själv skäms för eller kryssa det någon annan redan skrivit. Se sen vad de flesta skäms för.

Webbplatsen drivs av tidningen Existera - Nyss hyllad som Årets Tidskrift 2007.

Existera ges ut av Svenska Kyrkan Press som också ger ut Kyrkans Tidning - Svenska Kyrkans egen veckotidning och en församlingsutdelad tidning som heter Amos.

Andra bloggar om: , , , , ,

08 november 2007

Präst klädd i 100 slipsar

I Svenska kyrkan Östra Ryd, Söderköping har församlingsmedlemmar skänkt 300 slipsar som sytts ihop till tre mässhakar. Jag känner en präst som har en mässhake av gamla jeans. Och han ska bli domprost i Visby på "gamla dar".

Källa: Norrköpings Tidningar

Andra bloggar om: , , , , ,

Missa inte Cecilia Uddén


Idag sänder Cecilia Uddén i direkt från Jerusalem SR P1 kl 15. Missa henne inte. Hon är en av de allra bästa journalister jag vet. Igår var det tekniska problem och blev ingen direktsändning. Håll tummarna för att det funkar idag.

Andra bloggar om: , , ,

Kyrklig debatt om kommunikation och media

För ett par veckor sedan skrev prästen Mikael Mogren en debattartikel i Kyrkans Tidning, Svenska Kyrkans veckotidning, om det han beskriver som kristnas tistnad i det offentliga samtalet och i massmedia. Nu har hans artikel följts av ett par inlägg. Ett från mig idag.

Läge för språklig bodybuilding

Den skrivande prästen Mikael Mogren har i Kyrkans Tidning satt ord på sin frustration över att Svenska kyrkan saknar trons försvarare. Bildligt talat är Svenska kyrkan som ett K(ristus)-märkt hus, väl värt en grundlig renovering även om det kan ta lite tid.
Låt oss ge lyster åt förfäders verk och samtidigt installera de moderna faciliteterna. Mer och bättre kommunikation är fullt möjligt reform-vägen.

Visst vore det välgörande att höra många, många fler röster för tro och kyrka i svenska massmedier. Visserligen minskar kontrollmöjligheterna uppifrån och ner, men med många skilda röster blir enstaka stolpskott inte någon katastrof.
Mikael Mogren skriver att medierna är nutidens viktigaste predikstol. Där har han plakat fel. Massmedierna är något väsenskilt. Präster och biskopar som vill tala ska först och främst göra sitt allra bästa i predikstolen. Det är de skyldiga oss alla som de firar gudstjänst tillsammans med. Inhopp på andra arenor kommer i andra hand, som ett resultat av ett stopp för alla plågsamma gudstjänstbesök.

Mikael Mogren
kan ha rätt i att fler behöver träning i att ge skäl för sin tro. Det är läge för språklig bodybuilding i församlingshemmen. Analogt med det svenska musikundret, så skapas apologeter av toppklass genom stor bredd.
Uppvärdera berättandets konst och låt berättelserna – som företagsvärlden kallar corporate storytelling – ge färg som lyser upp och form som ger relief. Bättre en budskapsbärare ansikte mot ansikte än tio debattartiklar åt skogen. Goda samtal förs med fördel vid ett runt bord, gärna ett kafébord.

Svenska Kyrkan har med sin spridning stora möjligheter att utveckla nätverkandet som kommunikationsstrategi. Med det lokala, nära och direkta som ideal och bas ökar förutsättningarna för att väva in det nya och det senaste, en podradiosändande student i Uppsala, en bloggande prälle i Skövde och en diakon från Ekerö på Facebook.
Tystnaden kan brytas av en ny tillitsfull och mer tillåtande kultur. Med tydlighet kommer det svängrum som ger plats för både himmel och pannkaka, utan vilket lusten och engagemanget stängs ute.

1. Svenska kyrkan är ingen åsiktsgemenskap. Räkna inte med att just ditt sätt att leva tro blir mönster för alla, men ta heller inte skit för hur du lever i ditt dop.

2. Kyrkans tro, bekännelse och lära är en gudomlig uppen-
barelse. Lita på att inga nuets mänskliga trender rår på det kyrkan tidlöst förvaltar, så du är skyddad från tuffa tag och kommer att falla mjukt även om det skulle bli från höga hästar.

3. Tro är ingen privatsak. Den får tvärtom prägla hela din personlighet.

4. Du är kyrka där du är. Vänta inte på att någon anställd eller politiker ska dyka upp, utan gör det du själv får och kan på direkten.

Men viktigare än allt: Gå nära Jesus, lär mästerlig kommunikation av en som skrev i sanden, som visste bordets hemlighet och var det mänskligaste ord som gått i ett par sandaler.

Martin Garlöv
kyrkomedlem och förtroendevald
som brinner för kommunikation

Kyrkans Tidning låser in debatten på nätet med lösenord som trycks i papperstidningen. Det aktuella lösenordet är detsamma som första ordet i en webbartikel om miljövänlig el på kyrkanstidning.se publicerad torsdag kl 07:30. Men skriv det i obestämd form.

Allkristna dagstidningen Dagen startade igår en artikelserie om religion och nätet. Tidningen intervjuar Mia Lövheim som disputerat på avhandlingen ”Young People, Religion and Interaction on the Internet”. Hon har studerat diskussionsgrupper om religion på internet och intervjuat ungdomar som deltar i forum på webben.

- Nätet kan vara en bra träningsplats, säger Mia Lövheim till Dagen. För unga kristna och muslimer så är det en plats där man kan experimentera och uttrycka sig i en miljö som på ett annat sätt än den lokala församlingen kan ge utrymme för ungas egna frågor och kommunikationssätt.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Brygubben ler åt ny teknik som vänder upp och ned

Bloggaren Nikke Lindqvist uppmärksammar en skön tillämpning av web 2.0 idag. En kille som fastnar på Öresundsbron när en lastbil börjar brinna, skriver en bloggpost och efterlyser hjälp med hämtning av barn på dagis. Med Twinglys hjälp kommer hans meddelande ut på flera stora nyhetssajter.

Så vänds medievärlden upp och ned. En individ får direkt tillgång till en kraftfull kanal med stor spridning.

Andra bloggar om: , , , , ,

06 november 2007

Svenska Kyrkans 2007: Färre går ur och fler stannar

Den som vill bli medlem i Svenska Kyrkan kan gå med när som helst, året om. Den som vill säga upp sitt medlemsskap kan också gör det när som helst. Och utan särskilt blankett. Ett vanligt papper med namnteckning funkar.

Att inte lika många svenskar är medlemmar i Svenska Kyrkan idag som för 20-3o år sedan beror i första hand på att barn inte blir medlemmar i samma takt som gamla medlemmar avlider. Och det beror på att svenskar tillhör ett annat trossamfund (inte nödvändigtvis kristet) eller inget samfund alls.

Efter en markant ökning av de aktiva utträdena bland vuxna under de första åren på 2000-talet håller något på att hända. Antalet faktiska aktiva utträden tycks minska påtagligt på flera håll. I Örnsköldsvik är det en inbromsning med 20 %.

Några västmanländska församlingar som VLT talat med känner inte heller av någon medlemsflykt.

Grejen med att gå med före 1 november är att man slipper "uppsägningstid" för avgiften kopplad till medlemskap.

Talade med en människa förra veckan vars släkting råkat ut för det som många känner igen: Folk som inte tycker att man behöver skaffat fakta innan man uttalar sig tvärsäkert. Denna gång handlade det om att de kyrkobyggnader som Svenska Kyrkan underhåller och håller öppna betalas av allmänna skattepengar. Och så är det inte. Staten bidrar visserligen med miljoner som är ett nödvändigt tillskott varje år, men det är medlemmarna i Svenska Kyrkan som står för kalaset.


Andra bloggar om: , ,

Dagen har varit på Spa?

Allkristna dagstidningen Dagen har piffat till sig och visar upp sin nya sida på webben idag. Det är en förändring till det bättre. Och det inte sagt för att det var något större fel efter senaste omgörningen heller.

Huvudet har rensats från systertidningar och det blir lättare att navigera. Bra med flikarna som bildar toppmeny och det funkar bra utan avdelningarna i den långa mittspalten på startsidan. Men det är dåligt att puffarna saknar datering. Och det skulle vara en fördel om de taggades upp med info om villken avdelning de hör hemma i.

Dagen har ambitionen att bli snabbare på nyheter också. Och det med hjälp av TT. Men räcker det för att få till de kyrkliga nyheterna?

Lite mer av de gråa plattorna får gärna suddas bort från Dagen-webben, om jag får önska. Och rubriker blir mindre läsbara när det skrivs genomgående med versaler. Lite tydligare deklaration om innehållsleverantör skulle jag uppskatta, innan jag slängs iväg till helt andra sajter. T.ex. nedtill i högerspalten där ett Församlingssök skickar mig ända bort till gamla Kyrktorget. Är jag på SvD och letar recept, så får jag veta att det är Tasteline som står för det.

Lite finsnickeri återstår förstås så här första dagen. Under Kultur & Nöje t.ex.

Det saknas en nyhetsbyrå nischad på livsfrågor, tro och kyrka. Om några av samfunden kunde gå samman om en sådan, så finns de många kanaler i den nya mediegeografin där materialet skulle platsa.

Svenska Kyrkans Press har höga ambitioner med magasinen Amos och Existera. Amos har e nstor upplaga tack vare att församlingar i Svenska Kyrkan betalar och sprider lokalt. Existera kan inte ha det lätt på Pressbyrån och Presstop. Och i Dagen-sfären finns Svenska Journalen. Hur mår den tidningen?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Lika som bär: Fantasin åter!

Bokförlaget Modernista har haft åtta M i cirkel som sin logga sedan fem år. Och nu har ett annat förlag skaffat sig en snarlik logga. Det är Svante Weyler som lämnat Norstedts och startat bokutgivning i eget namn.

Frågan är om han själv pulat med lilla ritprogrammet i Word för att spara pengar eller om han blivit lite smålurad av en AD som hade en dålig dag och valde att fakturera utan idé.

Modernistas logga till vänster och Weylers till höger.

Källa: DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

04 november 2007

10 tips: Undvik skandal

Det kan vara händelser i tiden, i Sverige, som fick mig fasta för en bloggpost från en annan del av världen och inte ens från den politiska sfären.

10. Maintain your spiritual passion.
People who experience moral failure almost always lose their spiritual passion first.

Tips 1-9 här

Andra bloggar om: , ,

Statsministerns nya rådgivare - enligt vanligtvis ounderrättade källa


Det meddelas Brygubben från vanligtvis ounderrättad källa att moderatledaren och tillika landets statsminister nu, efter att ha gett Ulrica Schenström sparken, står fri att fatta beslut om medierådgivare. Han kommer att på måndag presentera sin nye medierådgivare - här på bild tillsammans med honom - från ökända pr-byrån JKL (j-k-l- effektiv?).

Denna notis är lika sann som att gubbarna och gummorna i Rotary dricker blod.

Andra bloggar om: , , ,

Odenberg långt ifrån opasslig

Bloggande Peter Hultqvist från den röda laget har noterat att förre försvarsministern Mikael Odenberg fanns i riksdagskorridorerna under frågestunden förra veckan. Han har teorier om att Mikael Odenberg med det vill vill markera att han är beredd att ta ny position inom moderaterna.

Att i det läge som uppstått fundera över Fredrik Reinfeldts ställning är inte orimligt. Så Hultqvist har skäl för sin bloggpost. Intressantast tycker Bryggen det är att att se hur snabb Odenberg är att dementera med en kommentar i bloggen.

Att Odenberg med generationskamrater skulle kunna välta Reinfeldt tror jag inte. Men det finns flera i Fredrik Reinfeldts egen generation som det finns större anledning att ha ögonen på. En av dem är Ulf Kristersson, nu socialborgarråd i Stokholm.

Andra bloggar om: , , ,

03 november 2007

Avskalad mobil


Det här avskalade mobilen från Doro blir inte den billigaste på marknaden. Men det finns säkert både äldre och yngre som uppskattar en mobil som det "bara går att ringa på".


Andra bloggar om: , , ,

Hälsosamt med 100-lista utan biskopar

Fokus 100-lista över Sveriges mäktigaste saknar kyrkliga ledare. Jag är tacksam för att ingen av min kyrkas biskopar eller någon annan höjdare har kommit med. Till allkristna tidningen Dagen säger Dag Tuvelius, chefredaktör för Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning:

Kyrkans inflytande i Sverige är inte kopplad till att ärkebiskopen eller kyrkan som organisation finns med på någon topplista. Jag tänker på alla de människor som är aktiva i kyrkan och varje dag påverkar sin omgivning.

Han har så rätt. Det är de många människornas möte varje dag som ska räknas i en kyrka. Och kan Svenska Kyrkan förvalta det arvet också i framtiden, då finns det hopp. Men risken finns att dras med i en mediedramaturgi. I samma artikel i Dagen är Carin Stenström från Livets Ord-tidningen Världen Idag ett exempel på det. Hon hoppas på en kristen sturemark.

En kyrka vet mycket väl att även det som inte syns, det finns. Så det finns ingen alls anledning att sörja över att ingen biskop finns med på Fokus 100-lista.

På listan finns förstås många som är medlemmar i Svenska Kyrkan. Hur mycket deras medlemsskap betyder för dem varierar säkert. Överlag tror jag att de skulle uppskatta om den kyrka de tillhör visade dem ett betydligt större intresse än idag.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

02 november 2007

Pihlblad-Schenström-affären: Ska man alltid tala sanning?

Till kommentarerna på Pihlblad-Schenström-affären hör påståenden om att man alltid ska tala sanning. Och hade de inblandade, inklusive statsministern, gjort det från första stund, ja då hade det inte blivit någon affär.

Men är det så enkelt? I alla fall inställer sig frågan om vilka som ska ta emot de sanningar som levereras och vilka ska anses ha rätt att utkräva sanningar? Fortfarande gäller väl källskydd? (Även om nu TV4 Nyheterna tummat på det.)

Dagen efter att Ulrica Schenströms avgång blev känd blir det mindre av drev och mer av "varför-gick-det-som-det gick?" Ett eftermatchensnack.

Från TV4 Nyheterna meddelas att det var socialdemokraternas Håkan Juholt som gjorde att en paparazzibild i Aftonbladet blev en nyhet.

Panelen i TV4 Nyhetsmorgon var inte lika säker på att Juholt har rätten till nyheten. Inte heller att TV4 Nyheternas agerande uppvisar ett journalistiskt problem.

- Det var en story från dag ett, sa Johan Hakelius. När TV4 Nyheter till att börja med hävdar att bilderna var missvisande och KG Bergström på SVT undrar om de kan vara förfalskade.

Hakelius undrar varför inte mer sagts om hur de flesta människor brukar uppföra sig på krogen.

De flesta gör inte så här. Man slätar inte av varandra på krogen.

Programledaren Steffo Törnquist hade läst sin Expressen och kunde inflika att merlotvinet i krogens vinlista beskrivs som "elegant, läcker, ma makes people talk".

Viggo Cavling menade att det inte är samma sak att vinna ett val och att leda ett land. Fredrik Reinfeldt hade ingen erfarenhet av ledning och ingen av de politiska tjänstemännen i regeringskansliet heller, sa han. Allvarligt att det tog en vecka för TV 4 Nyheter att publicera kvittot som var bevis.

Lena Melin fick frågan hur det gick till när Aftonbladet plåtade Pihlblad och Schenström.
- Vi fick ett tips, åkte dit och tog bilden, åkte hem.

Konstigare än så var det tydligen inte. Nå, konspirationsfantaster i det blå laget lugnas inte av Melins beskrivning.

En gammal arbetare i den röda laget är Harald Ullman. Idag skriver en Brännpunkt i SVD. Hans vinkel på den här affären är att de folkvalda inte ska kapitulera för den ism han kallar journalismen. Han uppmanar socialdemokrater att inte försöka ta poänger, utan påminna sig om Danielssonaffären och turbulensen efter mordet på Olof Palme. Han upprörs över vad TV Nyheternas Ann Lagerkrantz säger till Aftonbladet.se:

Vi tycker däremot att det är obehagligt att journalister bevakar andra journalister på det här sättet?

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

01 november 2007

Chans till ganska ung biskop i Västerås

Svenska Kyrkan i Västerås har haft provval av ny biskop. Det blev mycket jämnt mellan de tre som fick flest röster. Bara en röst skilde ettan Christina Schenning från tvåan Thomas Söderberg, och honom från trean Marika Markovits.

Gruppen som tillsattes av stiftsstyrelsen hade nominerat sju namn. Fyra av dem klarade provvalet. Förutom Söderberg och Markowitz även fyran Margarethe Isberg och sexan Håkan E Wilhelmsson. På plats fem av de sex som nu går att rösta på i det riktiga valet kom Sven Hillert.

För att gå vidare ska man enligt Svenska Kyrkans egna regler få minst 5 procent av de avgivna rösterna i provvalet. Alla med rösträtt, präster och elektorer från församlingarna i stiftet, brukar inte delta i provvalet. Men från Västerås rapporterar ett högt valdeltagande.

401 röstade och de första sex namnen dela de på 338 röster. Närmast utanför listan hamnade Bengt Linvall och Jerker Alsterlund. Sex kandidater delade på 33 röster: Johan Dalman, Eva Brunne, Ingegärd Sjölin, Patrik Wallmark, Bo Brander och Ola Söderberg.

Det är flera yngre kandidater, 60-talister, aktuella i Västerås stifts biskopsval. Christina Schenning är 46 år. Marika Markowitz 43 år, Jerker Alsterlund 45 år och Johan Dalman 47 år.

I det riktiga biskopsvalet dröjer mer än två månader. Den 10 januari gäller det, och då ska minst 63 röster fördela sig på sex namnen i topp. Så det mesta kan hända.

Tidigare biskopsval efter 2000 har visat att det inte alls är säkert att toppnamnen behåller sin placering. Ett provval ger mer utrymme för opinionsyttringar. I det rikta valet väljer flera röstande ett annat resonmang och en annan taktik. Många vill lägga sin röst på ett namn som har chans att vinna.

Får ett namn hälften av rösterna är allt avgjort i första omgången. Blir det inte så, då går de två främsta vidare till en andra och avgörande omgång.

Biskop Claes-Bertil Ytterberg som "lägger ned staven" nästa vår var 45 år när han vigdes 1988. En del tycker att han suttit för länge och vill därför välja en äldre biskop denna gång. Det talar för Margarethe Isberg 58 år, Thomas Söderberg 59 år och Håkan E Wilhelmsson 59 år. En del tycker alltså att 5-6 år är en lämplig tid på biskopsstolen.

Se istället ungdom som en merit och stöd sedan den som blir vald att om 10-12 år välja att göra något annat. Det vore hälsosamt för Svenska Kyrkan med biskopsvigda som inte bara är stiftschefer. Den förste biskop som stiger av utan att gå i pension skulle bidra med en välkommen översyn av biskopsmötets ställning och roll, liksom kyrkomötets läronämnd.

Toppkandidaterna svarar på frågor.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Försäljningen av Svenska Spel är en lågoddsare

Moderatstämman röstade emot partistyrelsen för en utförsäljning av Svenska Spel. Att det också skulle bli riksdagens beslut är ännu en lågoddsare. Att det skulle bli möjligt att köpa på sig Svenska Spel i Visby 2009 ger bara 1,7 gånger pengarna. Skulle det ske redan 2008 ger det 3 gånger pengarna och 2010 3,6 gånger pengarna.

Andra bloggar om: , , , ,

Två intelligenta passningar och ett plakatknas

Det mörknar över statsmininster Reinheldts fösta dag utan sin närmaste kvinna, Ulrica Schenström.

En stor personlig tragedi. För mig och för henne.

Hon som var spinndoktor hamnde själv i en okontrollerad medievirvel och överlevde en vecka. Hon ville ta en timeout. Men fick sparken i natt.

Jag länkar till två intelligenta passningar som sätter affären i sitt sammanhang, bortom vinpavor och paparazzi.

Göran Eriksson i SVD.

Schenströms kontrollbehov är nämligen omvittnat, och inte ens de högsta moderaterna borde tala med journalister utan Ulrica Schenströms vetskap.

Var det Ulrica Schenströms order som hindrade Fredrik Reinfeldt i nära en vecka från att agera med tydlighet och tempo?

Peter Wennblad i Neo.

Om Ulrika Schenström hade lyft luren och bett de gamla studentförbundsvännerna på Kreab om krishjälp, hade de med all säkerhet hjälpt henne. Gratis.

Wennblad påminner om att moderaterna av tradition har bra ingångar i de mest namnkunniga PR-byråerna.

Och så en representant för de konspirationsteorier som en affär som denna lockar fram i bloggosfären. Kul, men knas.

Skulle aftonbladet ha jagat en socialdemokratisk kvinnlig statssekreterare med teleobjektiv i ett halvår? Eller är det helt enkelt så att hämden är det som varit drivkraften.

Andra bloggar om: , , , ,