30 september 2008

Sex, humor, mat och våld

Alltså. det finns mycket här i världen att uppröras över. Skäligen eller bara för att det känns bra. Men den eller de som besvärade sig med att anmälan Apoteket och Familjen Dafgårds till Marknadsetiska rådet, MER vad hade de för sysselsättningsproblem?

Nu friar MER både monopolföretaget och matföretaget. Rätt så.

Mat kan vara humor. Färdiglagad Lasagne mixad med Kamasutra är väl inte - som anmälaren tyckte - det man ska kalla vedervärdigt.

Däremot är våld vedervärdigt, alltid. Och våld går aldrig bra ihop med något annat. Varken med sex eller mat. Inte ens humor.

Anmälaren undrar hur han/hon ska förklara för tv-tittande barn vad Kamasutra är. Nu måste inte allt barn ser förklaras. Och hur förklarar anmälaren våld för sina barn? Det är en viktigare fråga.

MER fällde däremot Jämtkraft, som dragit på med några klassiskt reklamiga formuleringar:
"Bredare bredband finns inte” och ”Oslagbara priser och prestanda”. Bägge påståendena ansåg MER vara obestyrkta och därmed ovederhäftiga. Så det så.

Andra bloggar om: , , , , ,

Låt omvärlden komma till dig

Pengarna brinner och då är det mänskligt att vilka stänga ute och krypa in. Men det är i omvärlden morgondagen väntar. Så låt omvärlden komma till dig.

206 släppte Kairos Future rapporten Efter lånefesten. En passande titel dessa dagar.
Nutek rapporterar och Kairos Future bjuder på rapporten.

Andra bloggar om: , , , ,

Alla kan inte bli landshövding. Maria Ulvskog till Brüssel istället

För fyra år, hösten 2004, blev Marita Ulvskog partisekreterare för socialdemokraterna. 2006 förlorade partiet regeringsmakten. Redan när socialdemokraternas långa maktinnehav bröts i valet 1976 ska ha hon ha sagt att "det kändes som en statskupp". Så det kan inte ha känts så kul för två år sedan heller.

Marita Ulvskog var som minister under Göran Persson ansvarig för att staten och Svenska kyrkan åtskildes.

Partiledare Mona Sahlin behöver en ny partisekreterare vid sin sida i god tid före valet 2010. Därför är dagens besked om att Ulvskog inte fortsätter på sin post följdriktig. Hon blir inte landshövding, men ska bli en EU-skeptisk kandidat i nästa års val till Europaparlamentet.

Aftonbladets rubrik är så braskande som man kan förvänta från sensationsskapande boulevardpress: Ulvskog lämnar Sverige. Häpp.

Ulvskog var före tiden som minister under fyra år chefredaktör för Dala-demokraten. Hennes tilltänkta efterträdare som partisekreterare ska vara Peter Hulqvist, s-ordförande i Dalarna. Han är en frekvent och uthållig bloggare.

Andra bloggar om: , , , ,

29 september 2008

Skuggregeringen i glasriket?

Tidningen Market vet att berätta att förre finansminister Nuder engagerats för att få rättsida på ekonomin i Orrefors Kosta Boda. Här är Torsten Jansson vd. Han är gift med en gammal regeringskollega till Nuder, nämligen Ulrica Messning.

Andra bloggar om: , , , , , ,

26 september 2008

FRA-affären: Camilla Lindberg, fp har blivit bekväm

Svenska Kyrkans veckotidning Kyrkans Tidning belyser i sin nätupplaga de problem FRA-lagen innebär för kyrkornas rätt till själavård. FRA-lagen 1.2 ger inga garantier. Lorry-mässigt tänkande, är säkerhetsexperten Magnus Norells recension av lagen i sin nya variant.

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Camilla Lindberg har antagligen utsats för en mycket kraftig påtryckning av inspiskare i sitt eget parti, för hon säger nu till Kyrkans Tidning:

- Det här är ett beslut som jag känner mig bekväm med. Jag tycker att det ger tillräckliga garantier för den personliga integriteten, sade Camilla Lindberg (fp) när uppgörelsen hade presenterats.

Att det hör till en liberal hållning att vara kluven, det är känt sedan länge. Men behöver det vara det samma som att vara hållningslös? Att ha en bestämd uppfattning ena veckan och sen överge den andra veckan, det är mest likt att inte ha någon uppfattning alls.

Det kan se ut som att längtan att avlyssna är en vänster-högerfråga. Men det är det nog inte. Snarare en maktfråga. De som sitter i maktställning vill på kortast möjliga utstråla mesta möjliga handlingskraft.

Åter till den kyrkliga sfären. FRA-affären kan ha fört det goda med sig att präster och deras biskopar funderar lite extra på vad som skiljer själavård från andra förtroliga samtal. Och under vilka former egentlig själavård ska bedrivas. Det kan visa sig vara så att själavård via nätet, telefon och brev inte alls ska brukas.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Mat går före sex

Tidningen Medievärlden meddelar att tidningen Sexguiden byter namn till Diné och Dryck. Ett tidens tecken att spana på? Kommer mat och dryck gå före kärlek och sex framöver?

Nog vore det mer intressant med Diné & Sex i tidningshyllan. Mer både och än antingen eller.

Andra bloggar om: , , ,

Lika som bär nr 84: Maria Wingård och Britney SpearsOrdförande för barnen och ungdomarna i Svenska kyrkan heter Maria Wingård.
Artisten Britney Spears är inte ens medlem i Svenska Kyrkans Unga.

Men lika som bär är de.

Andra bloggar om: , ,

Helle Klein slutar som präst

Helle Klien slutar som präst i Svenska Kyrkan Nacka församling och går tillbaka till Aftonbladet vid årsskiftet. Det berättade hon i en intervju i kristna dagstidningen Dagens monter på Bokmässan igår. (Fråga och svar, sist i det filmade inslaget.)

Hon säger att det inte finns så många tjänster för henne i Stockholms stift och att hon inte känner sig färdig med journalistiken och Aftonbladet. Under hela sin avslutande prästutbildning och året i tjänst har hon varit ledamot av tidningens styrelse och både medverkat i papperstidningen och bloggat som Aftonbladets ledarskribent.

Helle Klein fullföljer alltså det obligatoriska första året efter prästvigningen, men sen blev det inte mer församlingstjänst för hennes del. Snopet?

Det finns ingen antydan om att hon skulle avsäga sig prästämbetet. Istället talar hon om att vara präst på fritiden.

Andra bloggar om: , , , ,

Rösta på FRA-lagen 1.2 om du trodde på det där med precisionsbombning i Irak

Nu har vår store lyssnande ledare haft ett litet releaseparty för FRA-lagen 1.2 och uppslutningen inom alliansen ska nu vara total.

Men är den - som Deepedition kallar det - kirurgisk avlyssning möjlig i praktiken? Det blir väl lika trovärdigt som den precisionsbombning som amerikanerna ägnat sig åt i Irak. Och det gick ju bra, eller?

Trovärdigheten för det politiska ledarskapet får sig en knäck varje gång dåligt beredda åtgärder ska fixas till på en kafferast. Men vi väljare har de ledare vi är värda. Så länge inte det ideologiskt välgrundade premieras och så länge klokskap och uthållighet får stå tillbaka för smartness och snabba vinster, ja då blir det så här.

I stor och förskräckande skala brister ledarskapet i världens näst största men fortfarande mest betydande ekonomi.

Hur kan jag bli bättre på att läsa av maktmänniskor på distans? Jo, genom att bli bättre på att läsa av de människor jag har närmast. Men allra viktigast: Lära känna mig själv.

Den som röstade på alliansen och beklagar sig idag får rikta ljuset mot sig själv. Vad var det i mig själv som fick mig att rösta som jag gjorde?

Allting har sitt pris. Det finns skilda valutor. Grundvärderingarna avspeglar sig i det mest perifiera köpen.

Andra bloggar om: , , , ,

25 september 2008

Underlätta resandet


Resrobot är en utveckling av Resplus. Brygubben som reser i tjänsten gillar webbtjänster som underlättar planeringen och vägen till bästa resväg och bästa färdmedel.

Det går att gratis installera Resrobot på sin egen webbsida för upp till 1000 sökningar i månaden. Det tror jag faktiskt att jag ska göra. På Kapabel borde det väl passa?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Pensionärer och präster är förträffliga - men varför så många?

Svenska Kyrkan har ett kyrkomöte som är beslutande församling på riksnivå. Ledamöterna väljs i kyrkoval vart fjärde år. Kyrkomötet är 251 ledamöter stort. Plus fjorton biskopar.

Meningen är att kyrkomötet ska representera Svenska kyrkans medlemmar. Två kategorier är klart överrepresenterade: pensionärer och präster. Ja, det finns förstås också pensionerade präster mer.

De flesta pensionärer hedrar människosläktet med vad de är och gör. Så är det också med nästan alla präster. Men varför måste de vara så många just i kyrkomötet?

Denna vecka är kyrkomötet samlat i Uppsala.

Idag har kyrkomötets ledamöter funderat tillsammans över vad som skulle hända om den lagliga rätten att ta ledigt från jobbet för att åka på kyrkomöte försvinner. En del tycker att det är rätt rimligt att detta privilegium för Svenska kyrkan upphör snarast. Andra ser hot mot demokratin bara saken diskuteras.

Någon inverkan på nuvarande sammansättning av kyrkomötet tycks ledighetsrätten inte haft hittills.

Inte heller storleken på kyrkomötet. Fram till 1982 räckte det med ett kyrkomöte som hade 96 ledamöter, varav 26 platser var reserverade för präster och 13 för biskoparna. 96 minus 26 minus13 lika med 57. Alltså: 57 platser för de förtroendevalda.

Den evangeliska lutherska kyrkan i Finland har ett mindre kyrkomöte än Svenska kyrkan. Visst, det är lite färre medlemmar i den kyrkan och det är fart på utträdena just nu. Men inte är de mindre demokratiskt organiserade där i öster?

Svenska Kyrkan behöver en hälsokur. Lite mer av raska promenader skulle få onödiga och ohälsosamma kilon att trilla av.

Det är ett elände att människor med ett tack och hej till Svenska kyrkan och säger upp sina medlemskap. Mindre pengar blir det till viktiga saker. Så synd att många tror att Svenska Kyrkan har några andra inkomster att tala om än medlemsavgifter. För så är det inte.

Men Svenska Kyrkan är verkligen inte fattig. Genom att använda pengarna mer rationellt (till rätt saker) och mer effektivt (på rätt sätt) så skulle de räcka till mer. Bättre bruk skulle ge respekt och säkert minska på utträdena.

Andra bloggar om: , , , , ,

Den gamle och molnet

Detta är ingen nyhet: Siwert Öholm förstår sig bara på gammelmedier, ångradio med eller utan bild och sen sådana där utvalsade söndermalda träd nedkletade med döda djur och växter (kol) och andra pigment.

Siwert tycker bloggande mest är skit. Han bjuder sin omvärld (läsare av lokaltidningar på Gotland och i Borås-trakten) på

Brygubben skrockar opassande gammelmansaktigt åt en krönika signerad Urban Lindstedt, Jajja Communications.

Emanuel Karlsten på kristna dagstidningen Dagen vet varför Öholm har fel i sin kritik av bloggandet som kommunikationsmedel.

Nå, det är inte Öholms ålder som gör honom begränsad i förhållande till nya medier. Det är nog närmast hans världsåskådning utifrån ett antingen-eller-perspektiv. Han delar det med t.ex. Gudrun Schyman och Helle Klein. Att tolka världen och människor i ett antingen-eller-perspektiv är både effektivt och framgångsrikt. Siwert Öholm kan se tillbaka på en frangångsrik karriär inom sin bransch. Andra som gör som han har eller kommer att göra detsamma.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Så kan det gå. En sökare blir en finnare

Brygubben läser en text av Svenska Kyrkans biskop i Stockholms stift och säger Amen (för jag håller med om detta):

Varje sökare kan bli en "finnare" och för den som har funnit skatten får det livsavgörande konsekvenser. Ingenting är längre som förut. Något har blivit vikigare än allt annat.

Läs hela utläggningen av bibeltexten från Matteus evangelium, kapitel 13, verserna 44-46.

Att öppna sig för att bli en sökare blir bara början. Att bli en finnare är inte att stanna upp. För vandringen fortsätter.

Kanske blir sökaren först en uppmärksam och finurlig sakletare, som likt en Pippi Långstrump ser värdet i det till synes värdelösa, det användbara i det bortkastade. Jo, så är det nog. Pippi lär Annika och Tommy att se.

Den som har ögon han

Finnaren är inte finare. Men finnaren är friare.

Andra bloggar om: , , ,

24 september 2008

Vigningen ger begränsningar

Den som ställer upp på att bli vigd av Svenska kyrkan till diakon, biskop eller präst ska räkna med att leva ett mer begränsat liv än som ovigd. Därför är det i princip rätt att kyrkan inte låter präster, diakoner och biskopar blogga om vad de vill och hur de vill.

Den som är vigd och väldigt gärna vill blogga är skyldig att ta reda på vilka begränsningar som gäller. Diakoner och präster bör tala med sin biskop. Och biskopar som bloggar, t.ex. biskop Sven och biskop Tony, får väl tala med varandra eller ärkebiskopen.

Andra bloggar om: , , , ,

Ett flitigt bloggande ombud på Kyrkomötet

Carina Etander Rimborg är det mest bloggande ombudet på Svenska Kyrkans kyrkomöte som startade igår. Redan det första dygnet har hon bjussat på åtta postningar. Var ska det sluta? Heja Carina!

Carina är också en av tio ombud som gruppbloggar på Kyrkomötesbloggen. Där har man hittills fått ur sig tio postningar.

Läs mer om Kyrkomötet

Läs vad medierna skriver om kyrkomötet (länken uppdateras av Sesam.se)

Andra bloggar om: , ,

Jag skriver inte på vad som helst.

Brygubben är generös med mycket. Men inte just med sitt namn.

När det är namninsamlingar på stan, och det är det nästan vareviga dag, då är jag artigt avvisande.

Idag gör jag ett undantag. På nätet.

Jag har tillsammans med 300 andra (det ska bli fler) skrivit på ett brev ställt till Sveriges statsminister.

Han behöver utsättas för påtryckningar. En rejäl knuff i rätt riktning.

Öka biståndet. Ge fattiga länder rättvisa villkor i världshandeln. Skriv av skulderna som ger plats för fattiga länders utveckling och hjälp dem rädda miljön.

Se så Fredrik! Sätt fart.

Brevet jag skrev under finns på Help Sweden.
Andra bloggar om: , , , ,

Många borde sluta gnälla och ta ansvar på jobbet

De allra flesta har ett arbete där de inte är offer för omständigheter. I alla fall om de som vuxna människor tar ansvar. Man har normalt inte roligare på jobbet än man gör sig. Och de flesta har de arbetskamrater man är värd. Möjligt något bättre till och med.

Tycker du att det är dålig stämning på jobbet? Då har du tre val.

1. Sänk dina krav. Förlika dig med eländet.
2. Byt jobb. Du är inte livegen.
3. Ändra på saken. Baka en kaka och bjud på den till fikat. Säg hej till alla du möter när du kommer. Och när du går hem. Hur svårt ska det va?

Love it. Leave it. Or change it.

Sajten Arbetsmiljöupplysningen har konkreta råd.

Andra bloggar om: , , ,

21 september 2008

Och då kom vi att tala om den där ukuleleorkestern..,

Brygubben var på ett trivsamt 40-årskalas igår. Vid bordet där jag hamnade fram på småtimmarna kom vi att tala om den där duktiga ukuleleorkestern som nyss gästat Uppsala och Reginateatern.

Ukulele Orchestra of GBAndra bloggar om: , ,

20 september 2008

Farligt att läsa på danska

SVT Rapport flimrade förbi. Vad säger människan? Det är farligt att läsa, men 3 timmars läsning kan botas med 1 timme motion. Om det är frisk luft eller att man får fart på påkarna, det kan inte den danska forskaren i reportaget avgöra.

Nu ska vi väl inte dra för stora växlar på det här. Det är trots allt en dansk studie av danska studenter. Eller hur?

Men nog tar jag det försiktigt nästa gång jag drar över Sundet. Ingen läsningen för mig. Och det finns så mycket annat att ägna sig åt.

Andra bloggar om: , , , , ,

19 september 2008

Vem hade klagat på mässan?

Svenska Kyrkans använder det statliga högskolesystemet för att få fram de teologer som kan bli behöriga för prästutbildning. Kyrkans Tidning som är Svenska Kyrkans veckotidning berättar om att det ska städas upp på Lunds universitet där en mässa firats i anslutning till en kurs med rubriken "Svenska kyrkan" riktad till de som är antagna som prästkandidater och studerar teologi.

Jag utgår från att det finns mer att säga om saken än vad Kyrkans Tidning gör. Säkert en förhistoria där det kan finnas både lärare och studenter som är på kant med Svenska Kyrkan och vill markera. Ungefär på det känslomässiga sätt som vi sett i samband med skolavslutningar i grundskolan. Sen är det säkert så att man i den akademiska världen täcker över de privata relationsproblemen och grubblerierna med principiella utsagor och PK-retorik på ett mer raffinerat sätt än på föräldramötet i klass 5B.

Det kan visa sig att den stora och nyligen genomförda utbildning utbildningsutredningen i Svenska kyrkan som håller på att sjösättas blir obsolet i ett nafs. Det finns andra utbildningar för teologer med högskolestatus där det förstås firas gudstjänst.

En blivande präst som tycker att det är fel att fira gudstjänst tillsammans med kurskamraterna borde nog ta sig en funderare på framtiden. Och de ansvariga i stiften som svarar för antagningen.

Tillägg söndag 21 september: Hittar i efterhand artikel i Dagen om mässaffären i Lund.

Andra bloggar om: , , ,

Vad Svenska Kyrkan tror - inte det första man hittar på webben

I november förra kom jag att läsa vad som stod om kristen tro på Svenska Kyrkans webbplats, den som ska vara gemensam för oss medlemmar, våra församlingar och stift. Jag upptäckte märkliga formuleringar sprungna - som det verkade - ur minst lika märkliga tankar. Då uppmärksammade jag några människor som jag personligen känner i Svenska Kyrkans ledning på vad jag funnit, för att höra mig för om hur de ställde sig till de beskrivningar av kristen tro som då fanns på webbplatsen.

Ett par svarade inte på mitt mejl. Men de som gjorde det var mycket förvånade och det var klart att de inte tyckte det kunde se ut på det där viset. En kort tid där efter hade texterna reviderats något.

En mening som plockades bort var:

Kristen tro är att ha samma tro som Jesus Kristus hade.

Efter Ann Heberleins krönika i Kyrkans Tidning för några veckor sedan har flera inlägg i skilda forum gjorts om tro och uttryck för tro i Svenska kyrkan. Idag publicerar tidningen Dagen ett inlägg av Olof Abrahamsson, präst i Svenska kyrkan. Jag får tipset om den på Valblogg för POSK.


Han är inte nöjd med den text som skrevs om förra året. Olof Abrahamson tycker att det saknas en hel del av det som får räknas till det centrala i kristen tro och som är evangelium (glatt budskap).

Inte heller står det att tro handlar om att lita på detta Kristi verk, att det gäller dig. Du är förlåten. Att detta verk, i oss, skapar en kärlek till Gud och även till våra fiender är en frukt av Anden, men grund och mål?

Tron bevaras och bärs i varje tid med ett levande språk. Vilket inte betyder att vad som helst kan sägas hur som helst, med fortsatt anspråk på att vara kristen tro. Tro kan det vara ett stycke till. Och funderingar över livsfrågorna ytterligare ett stycke till. Men vad är det sedan...?


Tron förkunnas på många sätt. Predikan - det talade ordet som en del i gudstjänsten - är en kyrklig specialitet. Några som tagit till orda med anledning av Heberleins krönika har varit väldigt upptagna just vid predikan. En uppvärdering av predikan har jag inget emot. Men låt det inte skymma andra uttryck. Som webbsidor, tryckta texter i press och i bokform, föredrag, inlägg i panelsamtal, församlingstidningar, foldrar och annat tryck på kyrkans bokbord osv.


Biskoparna har det särskilda tillsynsuppdraget i kyrkan. Därför visiterar de församlingarna i sitt stift. De kommer med sina medarbetare för en revision. Glöm inte visitera de kyrkliga webbplatserna.


Det är inte så många år sedan det stod så här på Svenska kyrkans webbplats:


Den djupaste grunden för kyrkans bekännelse är naturligtvis Bibeln. Den svenska psalmboken med dess psalmer, bibeltexter, böner och utdrag ur kyrkohandboken, är en utomordentlig källa för den som söker formuleringar för kyrkans kristna tro.


Någon som invänder mot dessa båda meningar? Att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära naturligtvis har sin djipaste grund i Bibeln? Att det är ett gott råd till den som vill lära känna den kristna tron att gå i kyrkan och använda sin psalmbok? Sjunga eller läsa psalmerna, be med i bönerna, smaka på orden i trosbekännelserna, be om befrielse från det som är ont och tränger sig emellan Gud och människa, ta emot förlåtelsen och dela bröd och vin som i sin enkelhet rymmer allt som är värt något överhuvudtaget.


I en kommentar i frågespalten på Svenska kyrkan stod det:


Trosbekännelsen är inte en individuell bekännelse utan kyrkans kollektiva. Det kan vara bra att veta. Någon sa att trosbekännelsen är som ett paraply som spänner över alla kristna. Under det här paraplyet ryms vi alla, var och en med sin tro.


Det är en bra bild. Jag stämmer in i kyrkans trosbekännelse på söndag. Det är en himla tur att det inte är så att mina bänkgrannar och alla andra i kyrkan som ska stämma in i min tro, eller prästens tro, eller biskopens.


Andra bloggar om: , , ,

Kalles banan i graven bredvid

Det meddelas att det är slutklämt på Kalles Kaviar med mjukost och bananpuré. Magnus Holmström, marknadsdirektör på Abba seafood säger till Fri Köpenskap att avvecklingen av den här knäppa kaviaren var väntad. Man kan tänka att den borde marknadsförts som en limit edition eller säsongens smak. Smäll ihop och det blir gott-gott.

Nå, korken är skruvad av tuben, likt en frisläppt ande ur sin flaska, vilket betyder fritt fram för nya käcka smakkombinationer. I dessa tider får en juice, saft, youghurt eller glass aldrig ha mindre än två smaker. Och det ska vara de där märkliga smakerna som bara en berusad bartender kan skvalpa samman. Filosofin är: Det här är gott. Och det där är också gott.

Marknadsdirektör Holmströms underhuggare har säkert mer på lut. Brygubben ser fram emot kaviar med smak av köttbulle + hjortron. Eller den mer överraskande kaviar med jordnötsmör + sötlakrits.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Ja, tänk om människor kommunicerade som företag. Vad skulle man säga då?

Läs Jesper Falkenheims ord om autokommunikation. Kloka ord. Jag sabbar inte hans text genom att lägga ut det citat han rundar av med:

When people talk to themselves, it's called insanity. When companies talk to themselves, it's called marketing.

Sagt av Steve Bautista, creative director, Ingalls Advertising.


Andra bloggar om: , , ,

16 september 2008

Vänta till efter valet Olle

Nu har folkpartister och moderater i det kyrkråd som är styrelse för Svenska kyrkans Katarina församling på söder i Stockholm överklagat senaste sammanträdets omröstning och val av ny kyrkoherde.

En av församlingens präster, Olle Carlsson som hade sökt jobbet och valdes med hjälp av ordförandes utslagsröst.

Det kan nog vara så att förlorarna läst på kyrkoordningen i efterhand, eller fått tips och hjälp, och sett att personval inte ska avgöras med utslagsröst utan med lottning. Kyrkordningen är klar på den punkten när det gäller kyrkofullmäktige och det ska vara praxis även i kyrkorådet.

Nu finns väl en uppenbar risk att kyrkorådets beslut blir ogiltigt och ärendet får komma upp en gång till i samma kyrkoråd.

Olle Carlsson kanske lika gärna kan vänta till efter kyrkovalet för att se vad det blir för styrelse som han då får att arbeta med och ta plats i. För en kyrkoherde är fullvärdig ledamot av sitt kyrkoråd. Det är bara elva månader kvar till kyrkovalet den 20.09 2009.

Det är inte ont om varken församlingar eller kyrkoherdetjänster, så Olle Carlsson har alla chanser i världen att hitta ett kyrkoråd som enigt säger: Olé, honom ska vi!

Andra bloggar om: , , , , ,

Visst är det uppenbart otidsenligt att allmönpolitiska partier som ska vara religiöst neutrala bråkar om vem som ska bli ledare i en kristen församling och svara för tillsynen av undervisning, gudstjänst, mission och diakoni?

En stillsams krav: Lägg ner, Gudrun!

En av programledarna i tv-kanalen Kanal 8 är partiledare emerita Gudrun Schyman. Inför sitt program i vilket hon hade kallat in Svenska Kyrkans ärkebiskop så skickade hon som en pr-grej en debattartikel till ett antal redaktioner. Ett par tidningar valde att publicera, t.ex. Dagen, och ge Kanal 8 gratisreklam. Kollega Adaktusson på samma kanal pushar också för sina program som flitig insändarskribent.

En kampanj mot Svenska Kyrkan som startade för några veckor sedan använder nu Kanal 8 och Gudrun Schyman för att göra reklam för sin sak. Ett pressmeddelande finns på nätet och ett brev ska ha gått till riksdagsledamöterna, lagom till riksmötet öppnande.

bloggen Stillsam finns står mer i ämnet och här finns kommentarer och uppmaningar.

Kanal 8 har låtit opinionsinstitutet Synovate ringa ett par tusen svenskar och frågat om I kampanjen mot Svenska kyrkan påstås att opinionsundersökningen visade "att varannan svensk är medlem i Svenska kyrkan utan att vilja vara det." Men det är ljug.

Frågan var: Om du inte som barn hade blivit medlem i Svenska Kyrkan tror du då att du senare i livet hade gått med i Svenska Kyrkan eller tror du inte det? Resultatet: 50 procent svarar nej, 28 procent svarar ja, 14 procent svarar att de inte är medlemmar och nio procent svarar att de inte vet.

Att man svarar att man inte tror sig om att senare i livet bli medlem betyder inte att man inte vill vara medlem. Förstås.

Frågan: Är du medlem i Svenska kyrkan mot din vilja? är ännu inte ställd av Synovate.

Det är jättelätt att gå ur Svenska Kyrkan. Det vet nästan alla. Och de som inte vet blir återkommande påminda. Och bjussas på mer eller mindre adekvata skäl till utträde.

Det är jättelätt att gå med i Svenska Kyrkan. Och komma tillbaka. Det borde fler veta om och få påminnelse om. Svenska Kyrkan har ett öppet medlemsskap, alla som säger att de vill vara med är välkomna.

Att göra en sak av att döpta, barn som vuxna, blir medlemmar i Svenska Kyrkan är poänglöst. För så går det till i nästan alla kyrkor över hela världen. Det är normalt att att en familj där far och mor är med i en kyrka låter sina egna barn bli medlemmar i samma kyrka. Det är klart att man håller samman i familjen.

Bloggen Stillsam uppmanar Gudrun Schyman att lägga ner sina angrepp på Svenska Kyrkan. Men är det lika bra att låta henne vara. Det kan ju inte vara för roligt att vara så upprörd och mot hela dagarna.

Undrar vad svaret blivit om Sinovate ringt upp ärkebiskop Anders och frågat:

Om du inte låtit bli att tacka nej till att medverka i Kanal 8, tror du att låtit Gudrun Schyman ta dig i kragen eller tror du inte det?

Antagligen valde han mellan två onda ting: Att få skit i en samma kanaler och tidningar för att han inte ställde upp på intervjun och ta skit i en enda kanal med några 1000 tittare. Som ärkebiskop är man en av Svenska Kyrkans minst fria medlemmar.

Lite lustigt är det att det opinionsinstitut som Kanal 8 beställde sin undersökning av har Svenska Kyrkans informationsavdelning i Uppsala som kund sedan länge. Här ett pressmeddelande där Arne Modig på Synovate (som hette Temo då) kommenterar en undersökning 2002.

Andra bloggar om: , , , , ,Lika som bär

Det är nästan för bra. Den roliga, duktiga Emmy-vinnande Tina Fey och nykomlingen Sarah Palin, visst är de lika som bär?

Tina Fey var i många år ett ankare i Saturday Night Live och är nu stjärna i 30 Rock.

Andra bloggar om: , , , , ,

13 september 2008

Håkan, 46 är sosse. Och nu medlem i Svenska Kyrkan igen.

Håkan Julhlot återvänder till Svenska Kyrkan. För tidningen Östran berättar han om varför han bestämt sig för att efter 25 år bli medlem i Svenska Kyrkan igen.

Håkan påpekar att på samma sätt som han har fått försvara sitt beslut om att inte vara med nu kommer att få försvara detta beslut. Oavsett vad han säger kommer det finnas vissa som tror att han hittat en tro, menar han.

- Det är konstigt egentligen. Jag är ju med i IK Oskarshamn för att jag tycker att det är en bra sponsor för Oskarshamn. Men inte tusan tänker jag snöra på mig skridskorna och ge mig ut på isen.

Håkan Juholt framstår som en duglig riksdagsledamot och han är biträdande partisekreterare i SAP. Han skulle säkert kunna göra en insats i en och annan kyrklig styrelse om han vill. Han jämför med Svenska Kyrkan med en folkrörelse och medlemsskapet i församlingen med att var med i en idrottsförening. Så vill han engagera sig borde han ta kontakt med närmaste kontaktperson för Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK.

Men Håkan måste se upp. För om han skulle ta plats i en kyrklig styrelse som POSK:are, då blir han sannolikt utesluten ur sitt parti. Där är en stor skillnad mellan Svenska Kyrkan och SAP. Medlemmar i Svenska Kyrkan får vara med i vilka föreningar de vill, men den vill göra en insats i Svenska Kyrkan som styrelsemänniska och inte gör det genom socialdemokraterna blir utesluten. Hårda bud.

Välkommen tillbaka Håkan, till Svenska Kyrkan. Tack för att du berättar om din väg tillbaka i tidningen. Hoppas du vill tala med Marita, Mona, Thomas och några till i ditt parti om att den där uteslutningsregeln är bra omodern och borde avskaffas ögonaböj.

Andra bloggar om: , , , , ,

12 september 2008

Stor informationsfrihet kräver hög moral

Den uppkomna debatten om det osmakliga att publicera bilder på obducerade barn på webben gör det tydligt hur avgörande för humanismen det är att stå upp för en hög moral.

Det märks att det är ideologi som inverkar på vad människor frågar sig, påstår och kräver. Flera tämligen kända opinionsbildare, vilka annars hävdar individens frihet, är snabba till att ropa på förbud mot publicering.

Mediemänniskor som unnar sig att dra ett djupt andetag och tänka efter innan man drar igång debattkvarnen kan komma till sans. Nya medier är inte detsamma som gamla medier. Men det finns likheter. Webbplatsen Pirate Bay med sina länkar är inte mer omoraliska än Eniro med sina kontaktuppgifter.

I det öppna kommunikationssamhället, där kostnaderna för att sprida data närmar sig noll och priset för lagring blir allt lägre, behövs en hög moral. Den som lagar mycket information och sprider mycket information är skyldig en högre moral än den som kommunicerar mindre.

Humanismen kommer av den kristendomen som lär att människan är självstyrd och ansvarig. Som lär att ingen människa är en ö. Därför avfärdas talet om att jag kan göra vad jag vill med mitt liv, bara det inte skadar andra.

Det moraliska är att ta ett ansvar för mycket mer än sig själv. Moralen blir förbunden med de mellanmänskliga relationerna.

Det handlar om att handla med gott samvete. I den virtuella världen, liksom i den reella. Det är i det närmaste utan mening att skilja dessa båda världar åt. I alla fall är det säkrast att inte sänka moralen på nätet, att inte tro att man har rätt att tillåta sig ett rymligare samvete på webben än annars.

Jag kan inte släppa tanken att etablerade debattörer, ledande politiker och människor med mediemakt är beredda att gå för långt för att värna sin personliga rätt att säga och göra vad de vill utan att ta moraliska hänsyn. Förbud riktade mot den andre, begränsningar av andras frihet ses som en lösning för att själva slippa ändra värderingar och agera annorlunda.

Det är ett uttryck för en mycket dålig moral att publicera bilder på obducerade barn. Att det tekniskt är möjligt är inte problemet. Utan att människor inte lär sig vad en inre kompass är och hur den ska användas.

Den inre kompassen kan inte byggas av vilket skrot som helst. De sanningar som ger grund för en god moral är inte relativa.

För den som vill få till det där med moral och slippa att göra det onödigt svårt för sig kommer här ett tips: Läs vad Jesus sa och gjorde.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Brygubben släpper loss i kulturen

Lördag 13 september är en högtidsdag för en kulturvarelse i Uppsala. Det är Kulturnatt. Hela dagen faktiskt. Ingen kulturskymning så långt ögat når.

Brygubben går en sväng till Helga Trefaldighets kyrka och lyssnar till Christina Jutterström och Mikael Mogren. Ska också vara med och ropa "tänt var det här" när den nya annorlunda fasadbelysningen på Uppsala Domkyrka tänds kl 20. Dessföre har jag planer på att kolla in gamla kartor på Stadsarkivet och en utställning Uppsala Ekeby-keramik i Universitetshuset.

En av de mer uppmärksammade programpunkterna på Kulturnatten i år är en bildvisning inne i Uppsala Domkyrka. Fotografen Elisabeth Ohlssons bildvisning på stor filmduk för 10 år sedan kommer tillbaka. Om det berättar domkyrkoförsamlingen på sin webbplats. Se människan är i svensk översättning temat för bildvisningen. Och det skulle kunna vara ett tema för hela Kulturnatten: Se människan - Ecce homo.

Inte många människor har tjänat på att myten om en fotoutställning inne i Uppsala Domkyrka. Elisabeth Ohlssons bilder har aldrig hängt där på kyrkväggarna. Sättet att visa bilderna gör skillnad. För som alltid är mediet budskapet. Mitt intryck är att de som arrangerar bildvisningen 2008 är mer förberedda och mer medvetna idag än de var för 10 år sedan.

Varför kunde inte filmduken - en ännu större - hängts på domkyrkans utsida? Så hade fler fått se bilderna och sidodebatten om heliga rum hade fått gå sin egen väg.

Hela programmet hos lokaltidningen UNT. Brygubben hade gärna länkat till kommunens webbplats, om nu inte presentationen där var så dålig.

Andra bloggar om: , ,

En dålig logga blir bara en plupp. En fläck

Brygubben ögnar igenom en utförlig genomgång av trender i logotypernas värld. Så mycket trams. Det mesta är verkligen dagfjärilar utan den livslängd som behövs för att bildmärket ska stödja varje form av seriös branding.

Mutter, mutter. Men det var inte bättre för. Bara framtiden att hoppas på. Som vanligt.

Andra bloggar om: , , , , ,

11 september 2008

Doktor Heberlien ska veta sin plats

I det nya numret av Kyrkans Tidning - Svenska Kyrkans egen veckotidning - är det en biskop som tillrättavisar Ann Heberlein. För en tid sedan var det en domprost. En annan biskop har bloggvägen korrigerat Heberlien. Biskop Antje Jackelén har fått dagstidningen Dagen att publicera samma artikel som Kyrkans Tidning tagit in.

Den här historien började för några veckor sedan med att Ann Heberlien, som är teologie doktor i etik, skrev en krönika i Kyrkans Tidning. Läs också en intervju med henne i samma tidning.

Biskop Antje Jackelén, Svenska Kyrkan Lunds stift, inleder med några till synes uppskattande ord om att "Det är gott att höra rop efter mer fromhet i kyrkan", men i sitt sammanhang är det ett uppenbart ett retoriskt grepp. Indirekt erkänner biskopen att hon har ett perspektiv präglat av sin sin tid som ung präst på 1980-talet.

Ann Heberlein får veta att hon skjuter över målet. Men sanningen är väl att hon träffat mitt i prick. Biskopen känner sig träffad. Därför har hon skickat in en text till Kyrkans Tidning.

"I kyrkans skafferi finns det allt från spädbarnsmjölk till grovbröd" skriver biskop Antje Jackelén. Då undrar Brygubben vad det är biskoparna dukar upp på sina möten? Och vad 'är det de bjuder sina närmaste medarbetare på när de samlar dem omkring som på stiftskanliet? Och vad säger de åt kyrkoherdarna att plockar fram och lagar till i församlingshem och kyrkor landet runt?

Paulus varnar de kristna som inte delar maten med alla, utan sitter och mumsar i sig läckerbytarna på sin kant.

Av reaktionerna på Heberleins artikel att döma har hon passerat en osynlig gräns och bett om förtroendet att få låna nyckeln till kyrkans skafferi. Nu blir hon tillrättavisad. Handlar det om att markera vem som har nyckelmakten?

Ann Heberlein liknas av biskopen vid den förlorade sonens igine och självgode bror. Och hon får veta att hon är puritan.

Biskop Jackelén använder begreppet corpus mixtum, och för Kyrkans Tidnings läsare förklarar hon att det är teologiskt fackspråk (Brygubben fick hjälp med rättningen av Maria 091012) , men betyder blandad kropp. Som om inte den som kan lite engelska eller spanska kan se det. Omedvetet, hoppas jag, har biskopen behov av att markera: Vi präster och biskoper har ett eget språk som vi tar på stort allvar, men för att det inte ska bli så tydligt utåt så brukar vi skoja till det. Fantastiskt, till och med en doktor i teologi ska undervisas av biskopen, som inte är intresserad av samtal på ögonhöjd.

Jag vänder blad i Kyrkans Tidning och läser Ann Heberlein med egna ord:
Jag har fått mängder med mejl, telefonsamtal och brev (tack!) från lekmön, förtroendevalda och anställda inom Svenska kyrkan som nästan allihop ger uttryck för samma frustration som jag känner, som delar min längtan efter helighet, efter Guds ord, efter att bli tagna på allvar och bli tagna i anspråk. Det ger mig hopp och gör mig oerhört glad: att vi faktiskt är så många i Svenska kyrkan som delar en genuin längtan av äkthet, som vill ge oss i kast med det som är svårt och till och med frånstötande i den kristna tron, som söker en kyrka där vi ryms fullt ut som människor, med allt vårt hopp, vår tro och vårt tvivel, sorgen, glädjen, livet och döden, med det fula och vackra. Vi är ju också kyrkan.

Tidigare intervjuades i dagstidningen Dagen svarar Anna Heberlien på frågan: Men är det inte bättre att försöka förändra Svenska kyrkan inifrån?

- Om man som jag inte är prästvigd har man ingenting att säga till om. Svenska kyrkan är inte ett dugg intresserad av sådana som jag, säger hon.Hemma på köksbordet ligger blanketterna om utträde färdiga att fylla i. Men än har Ann Heberlein inte gjort slag i saken. Någonting får henne att tveka.- Kanske är det just därför jag skrivit krönikan i Kyrkans tidning. Finns ni där någonstans, ni som tycker och tänker ungefär som jag?

Mitt svar har hon redan fått och får det igen. Jag tänker ungefär som henne. Se där, jag bjuder på det. Låt se vilka som nu gör det lätt för sig och avfärdar också mig. Guilt by association.

Mea culpa, mea maxima culpa.


Av Ann Heberliens senaste krönika förstår man att hon kommit fram till att vara kvar som medlem i Svenska Kyrkan. Så bra.

Intill Heberliens krönika publiceras ett debattinlägg av Stefan Nilsson, kyrkoherde i Sundsvall. Möjligen har han fel när han tycker det varit helt tyst efter Heberleins första krönika och ingen debatt. Men han har rätt i att många delar hennes åsikter. Det har hon själv bekräftat. Stefan Nilsson skriver:

Jag skulle vilja uppmana (Svenska, min anm) kyrkans ledning att inte underskatta de samtal och de frågor som finns ute i församlingarna nu, utan istället inbjuda till samtal om vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden.

Jag ställer mig bakom den uppmaningen.

När ärkebiskop Anders Wejryd tillträdde så talade han om vikten av samtal och personliga möten. Nu har han chansen att ta vara på den längtan efter äkthet som Ann Heberlein gett ett ansikte.

Min biskop Anders, gör vad du kan för att vi som gör vad vi kan för att leva som kristna i vår kyrka känner ditt stöd för att mötas i samtal, ansikte mot ansikte. Säg det som behöver sägas i ditt inledningstal till kyrkomötet. Du skulle konkret kunna föreslå att överskottet i kyrkofonden på runt 200 miljoner öronmärks till lärande och mission, till samtal om tro, lära och bekännelse.
Du skulle kunna leda kyrkomötet i en bön om väckelse i Svenska Kyrkan och sända alla 251 hem till sina församlingar för att de där ska göra så gott de kan för att göra skillnad.

Jag tror att du skulle vilja. Vågar du. Det värsta som kan hända, vad är det? Tänk efter. Nej, inte är det så farligt alls.

Själv vill jag också. Jag vill att jag vågar. Jag ska bara tänka lite till .... Hoppas Någon väntar på oss som tänker efter.

Andra bloggar om: , , , , , ,

10 september 2008

Låt Niclas Strandh bli sakkunnnig när Svenska Kyrkan utreder FRA

Ser att TT går ut med att Svenska Kyrkan ska utreda FRA. Det var väl prästerna i Helsingborg som fick fart på kyrkokansliet på Sysslomansgatan i Uppsala. Det räcker inte med att juristerna ägnar nya FRA-lagen uppmärksamhet. De behöver hjälp och den finns att få.

Storbloggande reklammannen Niclas Strandh är teolog, prästvigd i Svenska Kyrkan. Han har själv avsagt sig rätten att utöva prästämbetet, men det gör honom inte mindre kvalificerad som expert.

Det har motionerats till årets Kyrkomöte om FRA. Så om om mindre än två veckor ska minst ett utskott på Kyrkomötet ägna sig åt frågan.

Andra bloggar om: , , ,

Journalister går oftare på bio än i kyrkan

Förra året 2007 hade Svenska Kyrkans gudstjänster över 19 miljooo.oooner deltagare. Det beskrivs av fler än två journalister som en kris för Svenska Kyrkan. Hur tänker de då? Ja, det kanske inte ens tänkt själva, det kan faktiskt vara en präst eller en kyrkopolitiker som sagt att det är eländes elände i den kyrka de borde tala väl om.

Visserligen är Svenska Kyrkan landets största trossamfund, men verkligen inte den enda. Människor deltar i andra gudstjänster i kristna kyrkor och i andra helgade hyddor. Så det lär bli någon miljon eller fler besök i kapell, kyrkor, synagogor och moskéer därtill.

Förra året hade Sveriges samlade biografer knappt 15 miljoner besökare. Det beskrev Tidningaras Telegrambyrå så här i våras:

Antalet biobesök i Sverige har legat på en stabil nivå de senaste 15 åren - trots hoten från illegal nedladdning, hemmabioanläggningar, billigare dvd-filmer och mer film på tv. (...) Besökssiffrorna under 2007 uppskattades till knappt 15 miljoner - tre miljoner färre jämfört uppgången i början av 2000-talet, då "Sagan om ringen"-trilogin höjde siffrorna under några år. Fjolårets nivå är ungefär densamma som gällde under hela 90-talet.

Siffrorna bygger på en undersökning från SOM-insitutet. Och det kan man lita på. Också Svenska Filminstitutet räknar biobesökare och de fick ihop till 14,9 miljoner besökare 2007. Det skrev Upsala Nya Tidning om i februari.

Brygubben tror att journalister är överrepresenterade bland biobesökare. För faktum är att hälften av alla biobesök görs i Stockholm. Och här finns det många journalister. Färre, men förhoppningsvis allt fler journalister går i kyrkan. Journalistik främjas av sakkunskap och närhet till ämnet.

Attityder och värderingar har stor betydelse för människors verklighetsuppfattning. De flesta människor ser sig själva som biobesökare, också de som sällan själva går på bio. Genom arbetskamrater, familjemedlemmar och vänner håller de koll på repertoaren och känner viss delaktighet även om de inte själva satt sin fot i en biosalong på år och dag. Andrahand rapporter i tidningar och andra medier hjälper också till.

För få människor ser sig själva som kyrkobesökare och gudstjänstdeltagare. Trots att fler en eller flera gånger det senaste halvåret varit i kyrkan jämfört med bio. Attityder och värderingar är inte för en gång givna. De kan ändras.

Särskilt ansvar för sin egen attityd och sina värderingar när det gäller gudstjänster, gudstjänsdeltagande, öppna kyrkor och kyrkobesökare har den som har ett ämbete, en anställning eller ett förtroendeuppdrag i Svenska Kyrkan. Det går inte ihop med ämbetet, jobbet eller att sitta i en kyrklig styrelse om man inte gör sitt allra bästa för kyrkans skull. Vill man motarbeta och nedvärdera, ja då ska man lämna uppdraget som präst, biskop eller diakon, säga upp sig från jobbet eller avsäga sig förtroendeuppdraget.

I statistiken över gudstjänstdeltagande ryms inte de ytterligare miljoner kyrkobesök som görs i kyrkor mellan gudstjänsterna. Jag har grund för att skriva miljoner kyrkobesök eftersom det finns en undersökning från Göteborg där människor berättade i vilken hög grad de valde att gå till kyrkan även när de visste att det inte var någon gudstjänst. Det heliga rummets dragningskraft är stark. Därför är det så viktigt att kyrkorna är upplåsta.

När vaktmästarnas arbetstid inte räcker till får vi bli fler som ställer upp som volontärer och tar ett pass i kyrkan så att den kan hållas öppet. Varje extra öppen timme är mission i god mening.

För ett antal år sedan uppmuntrades Svenska Kyrkans församlingar till öppnare kyrkor med ett nationellt projekt. Webbplatsen Öppen Kyrka finns kvar och det mesta där är fortfarande aktuellt.

Svenska Kyrkans Kyrkomöte bestämde förra året att 2009 eller 2010 ska ha Bönen som tema i hela Svenska Kyrkan. Bönen behöver bönehus - kyrkor och kapell. Blir det mer tid för bön i kyrkorna så blir det mer öppet utan stölder. Så låt oss sätta igång: Be och lås upp!

Läs mer

Läs bloggen Herregud & Co som kommenterar Svenska Kyrkans statistik och liksom Brygubben jämför med biobesök.

Läs om biobesök i Gefle Dagblad

Svenska Filminstiutets statistikwebb

Läs Dag Tuvelius ledare i Kyrkans Tidning med uppmaningen att slita på kyrkorna

Mer statistik från Svenska Kyrkan

Andra bloggar om: , , , , , ,

Böcker jag läser i för tillfället


Böcker i min närhet just nu, som jag ser mer än ryggen på.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

09 september 2008

Bara sylten ska vara syltig

En platsannons ska läsas med försiktighet. En kontaktannons lika så. Och i linje med det gäller det att läsa Systembolagets vinbeskrivningar nykter. Om man inte vill snubbla hem med ett syltigt rödtjut med något bränd och kärv eftersmak.

Och jagar du ett bra vitt vin, se upp med beskrivningar som "diskret och jordigt" och "med smak av mogna äpplen". Spring då åt andra hållet för då är det ett riktigt skitvin, säger en källa till Dagens Arbete.

Andra bloggar om: , , ,

06 september 2008

Jämnt skägg när församling valde kyrkoherde

En utdragen rekrytering av ny kyrkoherde för Katarina församling, Svenska kyrkan i Stockholms stift tycks ha nått ett avgörande. Prästen Olle Carlsson, känd för att ha byggt upp gemenskapen kring stadsdelskyrkan Allhelgonakyrkan i Katarina församling på Söder i Stockholm, blev församlingskyrkorådets val efter en omröstning där ordförande fick använda sin utslagsröst. Jämnade kan det inte bli.

Enligt Dagens Nyheter ska beslutet ha fattats i onsdags, men blir inte offentligt förrän det finns ett justerat protokoll. Rätt ska vara rätt.

Om påståendet att Carlsson skulle vara dålig på administration stämmer så diskvalificerar det honom på inget sätt från en tjänst i Svenska kyrkan som kyrkoherde. Det är givetvis en rad kvalifikationer som föregår byråkratiska talanger för en andlig ledare för en kristen församling. Kyrkoherden har främst ett läroansvar, som innefattar uppdraget att värna Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Passande läsning inför helgen

Brygubben rekommenderar en postning av deepedition som helgläsning. Passar troende som otroende. Passar inte den som vill förenkla livet på insidan.

Andra bloggar om: , ,

03 september 2008

Namn ska stavas med inledande versal

Språkrådets Svenska skrivregler har kommit ut i en ny upplaga. En nyhet är rekommendation att stava politiska partier med inledande versal. För så gör man med namn.

Svenska Kyrkan är också ett namn. Därför för både versalt S och K användas. Kyrkan är det centrala och ska synas tidligt. Så Svenska Kyrkan får det bli. Så skriver jag också mitt namn med både versalt M och G.

Ja, jag vet att det är ett val mellan flera möjligheter. Så lär det skrivas Stockholms stad, Lunds universitet och Stockholms katolska stift. Men inte annat än Kyrkans Tidning, Stora Teatern (Göteborg), Sveriges Radio och Volvo Lastvagnar.

Andra bloggar om: , ,

I förväntningssamhället är du aldrig den du var

Professor Micael Dahlén är aktuell med en ny bok. Han skriver om det han kallar förväntningssamhället. Tesen är det inte längre är vad du åstadkommit som spelar roll, utan vad du kommer att göra i framtiden. Vi är alltså alltid på väg vidare.

Politiker vet hur det är. Väljarna tackar dem inte för vad de åstadkommit under förra mandatperioden, utan röstar på de som målar upp den ljusaste framtiden.

Boken har han gett titeln Nextopia. Till Dagens Media säger Micael Dahlén:

- Vi människor har ett belöningssystem som gör att vi mår bra av att vara kreativa och göra nya saker. Det slog mig att detta blir till ett förväntningssamhälle. Livet blir en jakt på utopin om att nästa sak blir perfekt - Nextopia

Människor kan inte vara lyckliga längre än tre månader åt gången. Människor lämnar bara humörets raka streck för något slags lyckorus när de t.ex. inleder en ny relation, köper en ny pryl eller får ett nytt och finare jobb. Ett lyckorus som håller som mest tre månader, enligt de studier som Dahlén stöder sig på.

Boken Nextopia började som en blogg och är en sammanställning av tankar, idéer och tester.

Han ser ut som Jesus, John Lennon och Ola Salo, den där Micael Dahlén. Ska det tolkas på något vis? Profet vill han nog vara, kanske även en frälsare. Och på scen är han definitivt en artist.

Att leva med sikte på framtiden är en god ambition. Att leva i gårdagen är ett sämre alternativ. Att leva i det nu som - för att tala med Robert Broberg - i ögonblicket blir till ett nyss, det är störst.

Brygubben kommer att köpa Nextopia – livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället på utmärkta bokhandeln Kulturbutiken för nätta 162 kr www.kulturbutik.se

Se Micael på Youtube här

Andra bloggar om: , , , , , ,

01 september 2008

Bästa spaningen jag läst idag: Om telefonkultur

Följ länken och läs en uppmärksam och bra spaning om ändrade telefonvanor med Skype: Att skicka textmeddelande och kolla om det passar att man ringer.

För en tid sedan läste jag om detta med att vi mer sällan verkligen bestämmer en tid för möte. Med mobilen finns chans på chans att ändra tid och skjuta på den bestämda tiden.

Apropå telefonerande så har jag här på bloggen för länge sedan berättat om att jag praktiserar ordningen att bara svara i telefon om jag kan och vill prata. Det är oartigt att välja bort samtal först efter man hört vem som ringer upp. Då fick jag flera rätt upprörda kommentarer om saken. Invändningen mot att svara när man kan och vill handlade om udda företeelser, som dödssjuka anhöriga som måste få säga sitt sista ord. Typ.

Att bildtelefon inte blivit någon hitt för andra än teckenspråkliga är väl inte så konstigt. Så ansträngande det vore för de flesta att vara lika uppmärksam på den som talar i telefon som i ett samtal ansikte mot ansikte. Det skulle synas att man inte lyssnade uppmärksamt, att man gjorde grimaser och det skulle synas att man pillade sig i naveln, näsan och örat.

De vanliga inledande mobiltelefonfrågorna: Var är du? Vad gör du? De är mycket adekvata.

Andra bloggar om: , , , ,

Så mycket intressantare det är när mångfald ersätter svart-vitt

Flera ledande opioninsbildare inom Svenska Kyrkan har kommit upp sig genom att lägga nyanserna åt sidan och klä sig svart-vitt. En kortsiktigt framgångsrik strategi som ger medieutrymme och tillströmning till de egna fan-klubbarna.

I Dalarnas Tidning skriver prästen Inga-Lill Örnerfors Modin på ett sätt som inte är kyrkopolitiskt korrekt. Och det kommer hon säkert göras uppmärksam på av de som vill ha rättning i ledet. För det ska vara enkelt att skilja de goda från de dumma, de radikala från de konservativa osv.

Inga-Lill Örnefors Modin "svär i kyrkan" på samma sätt som Ann Heberlien gjorde helt nyligen. Och hon har fått svar på tal. Som ett brev på posten.

En speciell kategori i Svenska Kyrkan har ett särskilt ansvar att värna det öppna och nyanserade samtalet, lokalt i församlingarna och på alla andra mötesplatser inom kyrkan: Det är de fjorton biskoparna. Det är deras uppgift att uppmuntra och tillrättavisa. Deras röst behövs också i det offentliga samtalet när beskrivningarna och beskyllningarna av Svenska Kyrkan och hennes många och olika medlemmar och medarbetare blir alltför färglösa och frikopplade från sans, vett och verklighet.

Inför Kyrkovalet 2009 kommer biskoparna behöva öka sin uppmärksamhet. En och annan bör bli petad på av den biskopliga staven. Och andra behöver erbjudas tillfälligt skydd av den biskopliga kappan.

Andra bloggar om: , , ,

Svenska Kyrkans präster driver smedja på Skansen

Svenska Kyrkan har stora resurser. Hundratusentals frivilliga medarbetare och upp emot 25 000 anställda. Fattas bara annat med fler än 7 miljooo.oooner medlemmar.

Två präster i Svenska Kyrkan har startat Seglora Smedja som en mötesplats för andlighet, kultur och samhälle, med ett fint program för hösten. Kolla här

Bland aktiva i Svenska Kyrkan är båda kända namn. I andra sammanhang är väl den ena mer känd än den andra, pga jobbet som chefredaktör på boulevardtidningen Aftonbladet. Så här presenterar de sig:

Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz är grundare och ledare av Seglora smedja. Helle är präst och journalist. Just nu arbetar hon i Nacka församling och är tjänstledig från sitt arbete som politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ewa är präst, skribent och föreläsare. Hon har profilerat sig inom flera angelägna områden: globala rättvisefrågor, etik i närings- och organisationslivet och som en tydlig förkunnare i storstadsmiljö.

Höstens fyra programkvällar på Skansen får en tydlig svenskkyrklig och kristen profil med präster och biskopar med som gästande medverkande alla gånger utom en.

Tillägg lördag 6 september Allkristna dagstidningen Dagen skriver om Seglora smedja

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Bokstol. Kan det blir bättre?


Brygubben får se en italiensk bokstol på nätet. Tack vare nyhetsbrevet från Nordisk Interiör. Kolla, kan det blir bättre och mysigare? Sitta omgiven av böcker.

Jag får nog börja skriva på en önskelista redan nu, även om det är nästa fyra månader kvar till jul.

Som hittat här
via den här sajten

Andra bloggar om: , , ,