30 september 2008

Alla kan inte bli landshövding. Maria Ulvskog till Brüssel istället

För fyra år, hösten 2004, blev Marita Ulvskog partisekreterare för socialdemokraterna. 2006 förlorade partiet regeringsmakten. Redan när socialdemokraternas långa maktinnehav bröts i valet 1976 ska ha hon ha sagt att "det kändes som en statskupp". Så det kan inte ha känts så kul för två år sedan heller.

Marita Ulvskog var som minister under Göran Persson ansvarig för att staten och Svenska kyrkan åtskildes.

Partiledare Mona Sahlin behöver en ny partisekreterare vid sin sida i god tid före valet 2010. Därför är dagens besked om att Ulvskog inte fortsätter på sin post följdriktig. Hon blir inte landshövding, men ska bli en EU-skeptisk kandidat i nästa års val till Europaparlamentet.

Aftonbladets rubrik är så braskande som man kan förvänta från sensationsskapande boulevardpress: Ulvskog lämnar Sverige. Häpp.

Ulvskog var före tiden som minister under fyra år chefredaktör för Dala-demokraten. Hennes tilltänkta efterträdare som partisekreterare ska vara Peter Hulqvist, s-ordförande i Dalarna. Han är en frekvent och uthållig bloggare.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: