16 september 2008

Vänta till efter valet Olle

Nu har folkpartister och moderater i det kyrkråd som är styrelse för Svenska kyrkans Katarina församling på söder i Stockholm överklagat senaste sammanträdets omröstning och val av ny kyrkoherde.

En av församlingens präster, Olle Carlsson som hade sökt jobbet och valdes med hjälp av ordförandes utslagsröst.

Det kan nog vara så att förlorarna läst på kyrkoordningen i efterhand, eller fått tips och hjälp, och sett att personval inte ska avgöras med utslagsröst utan med lottning. Kyrkordningen är klar på den punkten när det gäller kyrkofullmäktige och det ska vara praxis även i kyrkorådet.

Nu finns väl en uppenbar risk att kyrkorådets beslut blir ogiltigt och ärendet får komma upp en gång till i samma kyrkoråd.

Olle Carlsson kanske lika gärna kan vänta till efter kyrkovalet för att se vad det blir för styrelse som han då får att arbeta med och ta plats i. För en kyrkoherde är fullvärdig ledamot av sitt kyrkoråd. Det är bara elva månader kvar till kyrkovalet den 20.09 2009.

Det är inte ont om varken församlingar eller kyrkoherdetjänster, så Olle Carlsson har alla chanser i världen att hitta ett kyrkoråd som enigt säger: Olé, honom ska vi!

Andra bloggar om: , , , , ,

Visst är det uppenbart otidsenligt att allmönpolitiska partier som ska vara religiöst neutrala bråkar om vem som ska bli ledare i en kristen församling och svara för tillsynen av undervisning, gudstjänst, mission och diakoni?

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Kyrkan är oförbätterlig när det gäller personalhantering.
Kyrkomötets politiska betydelse kan kanske spelas ner något.
Inför vår Herre är vi väl alla lika mycket värda?
Är frågan i Allhelgonakyrkan politisk och Olle Carlsson har fel färg?
I Uppsala var de moderater mot moderater i ett visst personalärende.