24 september 2008

Vigningen ger begränsningar

Den som ställer upp på att bli vigd av Svenska kyrkan till diakon, biskop eller präst ska räkna med att leva ett mer begränsat liv än som ovigd. Därför är det i princip rätt att kyrkan inte låter präster, diakoner och biskopar blogga om vad de vill och hur de vill.

Den som är vigd och väldigt gärna vill blogga är skyldig att ta reda på vilka begränsningar som gäller. Diakoner och präster bör tala med sin biskop. Och biskopar som bloggar, t.ex. biskop Sven och biskop Tony, får väl tala med varandra eller ärkebiskopen.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: