10 september 2008

Journalister går oftare på bio än i kyrkan

Förra året 2007 hade Svenska Kyrkans gudstjänster över 19 miljooo.oooner deltagare. Det beskrivs av fler än två journalister som en kris för Svenska Kyrkan. Hur tänker de då? Ja, det kanske inte ens tänkt själva, det kan faktiskt vara en präst eller en kyrkopolitiker som sagt att det är eländes elände i den kyrka de borde tala väl om.

Visserligen är Svenska Kyrkan landets största trossamfund, men verkligen inte den enda. Människor deltar i andra gudstjänster i kristna kyrkor och i andra helgade hyddor. Så det lär bli någon miljon eller fler besök i kapell, kyrkor, synagogor och moskéer därtill.

Förra året hade Sveriges samlade biografer knappt 15 miljoner besökare. Det beskrev Tidningaras Telegrambyrå så här i våras:

Antalet biobesök i Sverige har legat på en stabil nivå de senaste 15 åren - trots hoten från illegal nedladdning, hemmabioanläggningar, billigare dvd-filmer och mer film på tv. (...) Besökssiffrorna under 2007 uppskattades till knappt 15 miljoner - tre miljoner färre jämfört uppgången i början av 2000-talet, då "Sagan om ringen"-trilogin höjde siffrorna under några år. Fjolårets nivå är ungefär densamma som gällde under hela 90-talet.

Siffrorna bygger på en undersökning från SOM-insitutet. Och det kan man lita på. Också Svenska Filminstitutet räknar biobesökare och de fick ihop till 14,9 miljoner besökare 2007. Det skrev Upsala Nya Tidning om i februari.

Brygubben tror att journalister är överrepresenterade bland biobesökare. För faktum är att hälften av alla biobesök görs i Stockholm. Och här finns det många journalister. Färre, men förhoppningsvis allt fler journalister går i kyrkan. Journalistik främjas av sakkunskap och närhet till ämnet.

Attityder och värderingar har stor betydelse för människors verklighetsuppfattning. De flesta människor ser sig själva som biobesökare, också de som sällan själva går på bio. Genom arbetskamrater, familjemedlemmar och vänner håller de koll på repertoaren och känner viss delaktighet även om de inte själva satt sin fot i en biosalong på år och dag. Andrahand rapporter i tidningar och andra medier hjälper också till.

För få människor ser sig själva som kyrkobesökare och gudstjänstdeltagare. Trots att fler en eller flera gånger det senaste halvåret varit i kyrkan jämfört med bio. Attityder och värderingar är inte för en gång givna. De kan ändras.

Särskilt ansvar för sin egen attityd och sina värderingar när det gäller gudstjänster, gudstjänsdeltagande, öppna kyrkor och kyrkobesökare har den som har ett ämbete, en anställning eller ett förtroendeuppdrag i Svenska Kyrkan. Det går inte ihop med ämbetet, jobbet eller att sitta i en kyrklig styrelse om man inte gör sitt allra bästa för kyrkans skull. Vill man motarbeta och nedvärdera, ja då ska man lämna uppdraget som präst, biskop eller diakon, säga upp sig från jobbet eller avsäga sig förtroendeuppdraget.

I statistiken över gudstjänstdeltagande ryms inte de ytterligare miljoner kyrkobesök som görs i kyrkor mellan gudstjänsterna. Jag har grund för att skriva miljoner kyrkobesök eftersom det finns en undersökning från Göteborg där människor berättade i vilken hög grad de valde att gå till kyrkan även när de visste att det inte var någon gudstjänst. Det heliga rummets dragningskraft är stark. Därför är det så viktigt att kyrkorna är upplåsta.

När vaktmästarnas arbetstid inte räcker till får vi bli fler som ställer upp som volontärer och tar ett pass i kyrkan så att den kan hållas öppet. Varje extra öppen timme är mission i god mening.

För ett antal år sedan uppmuntrades Svenska Kyrkans församlingar till öppnare kyrkor med ett nationellt projekt. Webbplatsen Öppen Kyrka finns kvar och det mesta där är fortfarande aktuellt.

Svenska Kyrkans Kyrkomöte bestämde förra året att 2009 eller 2010 ska ha Bönen som tema i hela Svenska Kyrkan. Bönen behöver bönehus - kyrkor och kapell. Blir det mer tid för bön i kyrkorna så blir det mer öppet utan stölder. Så låt oss sätta igång: Be och lås upp!

Läs mer

Läs bloggen Herregud & Co som kommenterar Svenska Kyrkans statistik och liksom Brygubben jämför med biobesök.

Läs om biobesök i Gefle Dagblad

Svenska Filminstiutets statistikwebb

Läs Dag Tuvelius ledare i Kyrkans Tidning med uppmaningen att slita på kyrkorna

Mer statistik från Svenska Kyrkan

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: