30 april 2009

Var kan man lätta ett tungt hjärta?

Nästa vecka får alla föräldrar med ungdomar i konfirmandåldern ett vykort från Svenska Kyrkan i Uppsala. För första gången presenterar alla församlingar erbjudandet om konfirmation tillsammans. Vykortet berättar kort om den information som snart skickas till ungdomarna.

Det är rätt att förbereda föräldrarna, eftersom undersökningar på flera håll i landet visar att vad kamrater och föräldrar säger är mest avgörande för om den som är ung ska nappa på Svenska Kyrkans erbjudande eller inte. Det är den personliga kommunikationen som är avgörande.

Nästa vecka öppnar en ny sajt om Svenska Kyrkans konfirmation i Uppsala www.uppsalakonfa.se

Andra bloggar om: , , , ,

Hopp om livet: Dagens tonåringar mer logiska än sina föräldrar

En studie av svenska 13-åringar som startade i början av 1960-talet ger hopp om livet. Fattas bara annat. Professorn Allan Svensson säger:

Vad gäller elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i matematik finns inget som pekar på att förutsättningarna försämrats bland eleverna under senare decennier,

Att svenska elevers mattekunskaper inte håller måttet i en europisk jämförelse beror snarare på kursinnehåll, undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens.

Den långa studien bygger bland annat på en verbal test där ordförrådsprovet är detsamma som för 50 år sedan. Att ålderdomliga ord som "armod" och "riklig" inte begrips som för är väl inte alls konstigt. Dagens tonåringar klarar "separera" och "attack" bättre än föregående decenniers unga.

Läs hela artikeln här

Andra bloggar om: , , , ,

28 april 2009

Kyrkoval med biskopsfärg

För Svenska Kyrkan är det valår. Söndag 20 september får alla medlemmar 16 år och rösta i kyrkans val, för att utse styrelser i församlingarna och stiften och för att välja ledamöter i det nationella kyrkomötet.

Årets kyrkoval får ett färgtema: purpur. Så det blir biskopsskjorta för hela slanten, skulle man kunna säga. Och det kan väl påminna om att biskopar i Svenska Kyrkan i högsta grad är framröstade i demokratisk ordning, av församlingarnas ombud och av prästerna stiftsvis. Fast associationen kanske inte blir så biskopslik om nyansen blir ljusare än den mest urtvättade biskopsskjorta.

När kyrkovalet närmar sig kommer Svenska Kyrkan att köpa annonsutrymme i TV4. Kan nog bli lite omdiskuterat. Inte troligt att alla människor har samma uppfattning om värdet av att Svenska Kyrkan syns på det sättet för att uppmana sina medlemmar till röstning. Och det lär vara så att reklamfilmerna också ska handla om bön. Hjärtats samtal med Gud, som en del också kallar det. Det talas om en plats på webben där vem som vill ska kunna skriva in egna böner. lite interaktivt, så där. Det finns också planer på att köra en vykortskampanj med 16-åringarna som målgrupp. Låter bra.

På Facebook finns flera grupper om kyrkovalet. En med många unga medlemmar är "Vi som tänker rösta i kyrkovalet". En nomineringsgrupp som har FB-grupp är Frimodig kyrka. Hela 333 medlemmar har man lyckats skramla ihop. POSK, som är en större grupp är mindre på Facebook. De 58 tappra medlemmarna här behöver verkligen sällskap.

Det satsas många medlemspengar i Svenska Kyrkan på kyrkovalet. Mest på den omotiverat tunga administrationen, ett par hundra miljoner. Den rikstäckande informationen har en budget på 10 miljoner. Mindre än för kyrkoval 2005 och 2001, då det handlade om 15 och 25 miljoner.

En del av dessa slantar köper man tidningar för. Magasinet Amos kan nog få en upplaga på över en miljon. I flera städer, som Lund, Helsingborg, Göteborg och Örebro delas magasinet med kyrkovalsinfo ut till alla hushåll.

Uppskattningsvis lägger församlingarna tillsammans minst 20 miljoner ytterligare tillsammans för att kommunicera med medlemmarna, göra dem uppmärksamma på kyrkovalet och mobilsera dem att knalla iväg till valordnorna söndag 20 september.

Andra bloggar om: , , , ,

27 april 2009

Brygyubben på efterkälken del XIV: Samuel i Så ska det låta

I fredags satt jag med en präst i Örebro och snitslade vår gemensamma bana på ett seminarium för teckenspråkliga, flerspråkliga och enkelspråkliga. Därför missade jag veckans Så ska det låta. Tack till Youtube och Emanuel K som gör att jag kan hämta hem hur det lät och hur det såg ut: Samuel Ljungblahd har en röst som det bara är att buga inför. Se hela klippet till slut. Det blir dans i de röda strumporna.Mer på MySpace och härAndra bloggar om: , , , , ,

24 april 2009

Hemma hos Astrid på Dalagatan

Nu kan jag kliva på hemma hos Astrid Lindgren, på Dalagatan i Stockholm. Utan att ta ett steg utanför min egen dörr. Och jag behöver varken ta av mig skorna eller trängas med andra när jag kliver runt i det som var den stora författarens hem och skrivarplats.

Direktlänk till någon slags flash-historia här


Andra bloggar om: , , , , ,

En kyrka som sänder eller tar emot?

Idag lägger prästen och forskaren Elisabeth Arborelius fram sin doktorsavhandling i Uppsala. Hon har gett den titeln "Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket".

bloggen Komkraft refererar jag till debattartikeln och till det pressmeddelande om avhandlingen som universitetet gick ut med tidigare i veckan.

Bloggen Komkraft är en del av en pågående kraftsatsning som Svenska Kyrkan i Örebro gör på kommunikation och mediebruk.

Det är förhoppningsvis så att själva avhandlingen, som bygger på intervjuer med 12 präster och 12 församlingsmedlemmar, är mer problematiserande än vad ett kort pressmeddelande och ett inte mycket längre debattinlägg kan ge sken av.

Elisabeth Arborelius gör en tudelning mellan två slags präster och värderar de båda grupperna olika. Hon argumenterar också för att människor ska ha en helt annan valfrihet idag när det gäller vilken präst som ska få döpa, viga och begrava.

En kollega till henne, Karin Långström Vinge är en flitig och av många läst bloggare. Hon har redan kommenterat debattartikeln i DN.

Förhoppningsvis kommer fler att kommentera och med anledning av avhandlingen tala och skriva om den kristna församlingens uppdrag, om prästens roll och andra medarbetares roller, om begreppet folkkyrka i samtiden, om attityder och fördomar, om kunskap.... osv.

Den som vill ta del av hur människor kan resonera om Svenska kyrkan, präster, om dop och bröllop, kan med fördel läsa inlägg i forum på sajter som Familjeliv, Dopguiden, Vigsel

DN-Debatt

Om samma sak i Dagen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

23 april 2009

Ligger en hel del i det där. Det gör det.

I kvällningen tar jag en sväng in på Seglora Smedja och finner ett stycke text av Magnus Sundell. Fram emot finalen på sin krönika skriver han så här:

Vi har därför alltid svårast för dem som är nästan som vi själva, som tror och tycker nästan som vi, men inte riktigt. För de kan inte avfärdas och avföras. De kommer nära, kryper inpå oss och tvingar oss utvärdera och kanske korrigera det vi själva säger oss tro på och stå för.

Det ligger en hel del i det där. Det gör det. Läs hela krönikan här.

Det märkliga är att jag tror att jag nästan tycker samma sak som honom. Och ändå känner jag inte alls att jag har det minsta svårt för Magnus Sundell.

Andra bloggar om: , , , ,

Vem sjutton vill inte bo grönt i stan?

Det är väl klart att Boxer-Daniel och hans prinsessa inte ska behöva trängas med kungaparet på lantliga Drottningholm. När de unga tu nästa år drar in på Haga slott mellan dimmors frost och dun, för att sitt sköna skjul tillaga, då återstår några bilder nätet för oss såta under.

Andra bloggar om: , , , ,

22 april 2009

Pastor Blix har så rätt: Det är en konst att skriva protokoll

Kyrkoherde Johan Blix säger det igen, det som tål att upprepas: Det är en konst att skriva protokoll.
Svenska Kyrkans domkapitlet i Lunds stift är inget vidare på att skriva protokoll. Inte domkapitlet i Stockholms stift heller.

Johan och jag skulle kunna ha en kurs för dem.

Andra bloggar om: , , ,

Vilken weekend: Spotta moln hemma hos Keynes


Spännande The School och Life i London lockar med en avvikelse från en grå vardag: Molnskådning med logi på ett ställe som en gång var den berömde nationalekonomen J M Keynes hem.

The Scool of Life har en massa mer kul för sig. Eller vad sägs om filosofiska cykelturer, epikureiska exkursioner och upptäktsfärd på en flygplats?

Andra bloggar om: , , , ,

21 april 2009

Vänster mot höger i biskopsvalets andra omgång

Prästen och chefredaktören Helle Klein rapporterar på Aftonbladsbloggen och på Seglora Smedja ett preliminärt resultat från Svenska Kyrkans biskopsval i Stockholm idag.

Att Eva Brunne och Hans Ulfvebrand går vidare till den andra och avgörande omgången bekräftas av Stockholms stifts egen webbplats.

Ulfvebrand är uttalat det Moderaternas kandiadat som alla M-märkta elektorer aktivt uppmanas att rösta på. Eva Brunne uppfattas nog som en rödare teolog. Så när de som nu röstat på Mikael Mogren och de andra fem som inte längre är aktuella, då är det hon vinner andra omgången.

Svenska Kyrkans nya biskop i Stockholms stift blir Eva Brunne.

Uppdatering 15:51

Kristna dagstidningen Dagen har plockat upp röstsiffrorna från stiftets webbplats, men har inget eget att tillägga. Än.

Kyrkans Tidning var nästan lika snabba som Dagen med resultatet från dagens biskopsval. 7 minuter är nästan ingenting att bråka om i sammanhanget. De två elektorer som uttalar sig i artikeln bekräftar mitt konstaterande om en tydlig politisering av valet.Andra bloggar om: , ,

Henke är dålig på curling

Det är kul och stärkande att se Henke Larsson dålig på curling. Därför att det är bra gjord reklam, inget annat.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Kunderna bästa marknadsförare av en sked som är en gaffel som är en kniv


- Vi satt hemma i Sverige och hoppade av glädje över Sporkens världsturné, berättar Callil Odqvist från Light My Fire på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.

Och Sporken är det smarta och snygga all-i-ett-bestick som kom ut på marknaden första gången 2005. För designen står Joachim Nordwall.

- Vi har aldrig trott på traditionell marknadsföring. Våra kunder är våra bästa marknadsförare och produktutvecklare.

Fler än fem miljoner sålda Sporkar i 38 länder är resultatet hittillas. Imponerande. Produktionen har företaget Light My Fire lokaliserat till Electrolux gamla fabrikslokaler i Västervik. Hoppingivande, för fler än västerviksborna.

Andra bloggar om: , , , , , ,

20 april 2009

Frimodigt uttalande av kyrklig medie-VD


Jag läser en intervju i Medievärlden med kristna mediehuset Berlings nye vd Kåre Gustafsson. Han visar frimodighet när han öppnar för en dialog med Pingsrörelsen som ägare till tidningen Dagen. När Svenska Kyrkans veckotidning Kyrkans Tidning kämpar med upplagan - och lite till - är det förstås rätt att signalera öppenhet gentemot en tidning som har medvind på ett annat sätt.

Tidningen Dagen är snabba på att förmedla Medievärldens berättelse. Kyrkans Tidning verkar vänta med sin rapportering.

Så träder Kåre Gustafsson fram ur anonymiteten på ett intressant sätt. Ett scenario skulle vara en kristen dagstidning med Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan som nya delägare. Nuvarande Kyrkans Tidning skulle då kunna bli den facktidning som Svenska Kyrkan saknar att sätta i händerna på samtliga sina anställda, förtroendevalda och volontärer.

Andra bloggar om: , , , , ,

16 april 2009

Sången ädla känslor föder. Inte.

Det går hett till på sina ställen. Läser om en körövning i Värmland som flippade ut. En körsångare polisanmäld för misshandel av två andra sångare.

Andra bloggar om: , , , ,

Om ett bloggfenomen - utan att tillföra något

Nu tar jag bara rygg på Niclas Strandh, eftersom jag fått för mig att han och jag inte har helt överlappande läsekrets.

De senaste dagarnas utropen och undringarna i bloggosfären om den fejkade kristdemokratiska bloggen är intressanta. Läs Niclas inlägg och följ hans länkar, så blir det uppenbart varför och att det är intressant ur flera aspekter.

Andra bloggar om: , , , , ,

14 april 2009

Den svenska reformationen började med ett bröllop

Prästern Mikael Mogren är en av de valbara kandidaterna när prästerna och föresamlignarnas elektorer nästa vecka väljer ny biskop för Svenska Kyrkan Stockholms stift. Han har skrivit om Stockholms stift och teologi på sajten för Seglora Smedja. Fattas bara annat, han är ledamot av smedjans akademi.

Det saknas sällan intressanta infallsvinklar när Mikael Mogren håller i pennan. Inte den här gången heller.

Olaus Petri står staty utanför Storkyrkan där han var kyrkoherde. Det är som om han ställt sig där för att övervaka statsmakten, vars orädda kritiker han var. Gustav Vasa kunde vara hårdför, särskilt mot sina motsägare. Det var med en hårsmån som Olaus Petri klarade sig undan avrättning.

Med sitt eget handlande vittnade Olaus Petri om att livets erfarenheter inte stod i motsättning till läran. Eftersom han var vigd diakon hade han avlagt löfte att leva i celibat. Trots det gömde han inte undan sitt samliv med Kristina, utan de gifte sig den elfte februari 1525. Det blev den svenska reformationens startskott.


Läs hela Mikael Mogrens text här

Andra bloggar om: , , ,

Dags att ladda hem lite Beatles till hösten

Remastrade Beatles-album lockar efter sommaren. Ska man behöva köpa dem, när det kommer att funka att ladda hem dem utan att pröjsa?

Brygubben håller ögonen på 9 september. Skriver in och lägger ett alarm i min Iphone.

Andra bloggar om: , , , , ,

13 april 2009

Om branding: Sånt här är intressant

Arketyper är en hjälp i berättandet. Det kan gälla myter likaväl som varumärken. Läs den här bloggposten hos Micco Grönholm, så hoppas jag du också blir intresserad.

Andra bloggar om: , , , , , ,

12 april 2009

Sann storytelling för fler än naturmuppar

Fyll på in kunskapens kappsäck med artikeln i Svenska Dagbladet om Fjällrävens bärande budskap. Inget att kånka på, bara lätt och nyttigt.

I en orolig tid då människor söker trygghet och varaktiga värden är det ett framgångsrikt koncept. Enligt tidningen The Economists analytiker kommer de varumärken som klarar det stundande krisåret 2009 var så kallade no nonsense-brands. Produkter som genom sitt höga pris signalerar enbart status är förlorade.

Lars Berge bjuder på en god inblick i detta med corporate storytelling. Bland annat tar han hjälp av Mats Heijbel, som är en erfaren resenär i ämnet och har hjälpt många företag att skörda sina berättelser.

Ett sakfel i artikeln är att anteckningsböckerna från Molskine inte funnits före 1996. Sant är att tillverkningen återupptogs för lite mer än 10 år sedan. Men böckerna är en klassiker och även i sin moderna version är de äkta vara och de bästa marknaden kan erbjuda.

Tillägg "tredjedag påsk": Nog är böckerna från Molskine legendariska. Läs här

Andra bloggar om: , , , ,

09 april 2009

En titel att sätta på visitkortet

Jag följer fastebloggarna på Dagen.se och läser Mikael Hanssons rapporter från den heliga staden Jerusalem. Igår mötte han en man med en titel som verligen ser stilig ut på ett visitkort:

Custodian and Door-Keeper of the Holy Sepulchre

Mannen som har denna stiliga titel heter Wajeeh Nuseibeh och tillhör en muslimska familj som har i uppgiften att vakta kyrkan över platsen för korsfästelsen och gravkyrkan över Jesus Kristus grav. Sedan år 638 har muslimer vaktat denna för kristna så heliga plats.

I skrivande stund övergår Skärtorsdag i Långfredag. Dramat stegras.

Andra bloggar om: , , , , ,

Jag kan packa själv

Det har aldrig hänt att jag missat att ta med mig något i bagaget på mina resor. Inte heller att jag fått med mig för mycket grejer. Närå!

Bara ljug, förstås. Packa kappsäck är en vetenskap. Det kan alltid göras smartare. Så varför avstå från hjälp?

Med lite hjälp av Nanok hittar jag en sajt som skapar packlistor. Inte dumt alls.

Andra bloggar om: , ,

Lika som bär XXV: Lux och Nerman

Sverigeaktuella fotokonstnären Loretta Lux skapar bilder hemliga och oroväckande bilder. Einar Nerman är mest känd för pojken på tändsticksasken.


Andra bloggar om: , , , ,

Cordia piggar på sig


Det har väl inte varit räkmacka precis den senaste tiden för kristna bokförlaget Cordia. Ägaren Berling Media bestämde i slutet av förra året att lägga ner den kristna kulturtidskriften Trots Allt, en del av Cordia. Sista numret i tidningen historia kommer i juni. Aktuellt just nu är nr 2/2009 med en större intervju med Jonas Gardell om hans nya Jesus-bok.

Brygubben har i tid och otid förundrats över hur en annan tidning inom samma Berling Media missar/avstår från att använda nya kanaler för att kommunicera med sina läsare. Så mycket roligare att se hur Cordia tar till sig det nya. Jag hittar till Cordias blogg och följer förlagets medarbetare med Twitter.

Tillägg natten till Långfredag: Ser att Dagen.se redan igår uppmärksammat Cordia

Det heter att nöden är uppfinningarnas moder. Men det betyder inte att den som lever gott inte har ett ansvar för att hushålla med sina resurser. Berling Media är på det hela taget ett välmående företag. Kan det vara affärsidén som saknas och gör att man inte får medarbetarna i alla delar av koncernen med sig in i framtiden?

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Är det sant, faxar folk fortfarande?

Läser i dagens SVD vidare i tema-artiklarna Humor på allvar. Med stor behållning. Hakar bara förvånat upp mig på en grej. Skribenten låter mig som läsare få veta att han under en intervju med en journalistkollega ber denne faxa honom en lista med politiker som saknar humor. Det humoristiska svaret blir: - En så stor fax har du inte.

Men humorn är väl att det överhuvudtaget är en fax inblandad. Kan det vara sant att två journalister faxar varandra? Det är väl ändå murveltakter som heter duga?

Andra bloggar om: , , , ,

Så hänger det ihop. Nätet alltså.

Det är ingen bra idé att klämma in den stora bilden på världens 333 viktigaste sajter och de 111 viktigaste aktörerna här i bloggen. Så jag länkar vidare med en rejäl rekommendation: Kolla in den häftiga kartan skapad av . Gör det. (En bild på Flickr)

Mer om Web Trends här

Andra bloggar om: , , , ,

08 april 2009

Pizza-Sverige


Hör Evin Cetin tala om ett Pizza-Sverige som hon vill representera i EU-parlamentet. Söker på nätet och hittar en artikel på SR.se från 2006. Hon har förstås en egen webbplats. Dessutom egen kanal på Youtube. Evin Cetin har fler än tvåtusen medlemmar i sin kryssa-grupp på Facebook och hennes eget face ska tydligen tryckas på en massa pizzakartonger. Vi talar gerillamarknadsföring. Heja Evin.

Tillägg på en vanlig Skärtorsdag: Dagens Media låter mig få veta att Häcken värvar nya supportrar pizza-vägen.

Andra bloggar om: , , , , ,

Bli Glad i Påsk

Se inte den här videon nu om du vill sitta still i Stilla Veckan. Vänta isåfall in påsken.

Och behöver du muntra upp dig i stunden, se den på direkten. Tack Helena för detta sprittande exempel på spontankultur. (Fast varför kallas det så när de som agerar uppenbarligen tränat inte så litet?)Andra bloggar om: , , ,

Jämnt biskopsval i Svenska Kyrkan Härnösands stift

Med dagens andra omgång av biskopsvalet i Svenska Kyrkan Härnösands stift är det klart att Svenska Kyrkan förlorar sin Uppsala förlorar sin domprost.

Tulikki Koivunen Bylund har varit Uppsala trogen under många år och under en händelserik tid i Svenska Kyrkan. Därför kommer hon att lämna ett tomrum efter sig i stadens kyrkliga och offentliga liv.

Valet stod mellan henne och kyrkoherden Ingemar Söderström, Svenska kyrkan Nikolai församling Örebro. Och det blev ett jämnt val: 175 - 157. Tulikki Koivunen Bylund fick 53 % av rösterna. Hade ytterligare nio röster gått till Söderström, då hade det blivit helt jämnt.

När nu en kvinna valts till biskop i Härnösands stift blir följden att det nära förestående valet i Stockholms stift är en mer öppen historia än om Ingemar Söderström hade fått flest röster i Härnösand.

Andra bloggar om: , ,

Inte konstigt att Österlen är rätt plats. Just nu

Snart är det påsk och det är tid för konstrunda. För fyrtioförsta gången på Österlen. 111 konstnärer deltar i årets upplaga.

Som vanligt är det utbudet av öppna konstnärsateljéer och gallerier med en eller flera utställare tillsammans. Att årets katalog har en upplaga på 50.000 ex visar vilken folkrörelse som nu drar igång.

Andra bloggar om: , ,

07 april 2009

Hur kan ICA pucha mer för påsken än Gardell?

Helt osponsrade förklarar ICA i den senaste reklamen med gott humör varför kyrkan egentligen firar påsk. Mer upplyftande än Jonas Gardells bokprojekt. Påsken firas för att Jesus från Nasaret Kristus den Uppståndne.

I SVT Babel (länk till video) ser och hör jag Jonas Gardell påstå att Jesus från Nasaret nästan helt exkluderats i kyrkans trosbekännelser och att de lärjungar som verkligen mötte Jesus före uppståndelsen är bortplockade ur kyrkohistorien. Inte konstigt att slutsatserna drar iväg, när premisserna är som de är. I klippet ryms inte det som citeras i text på SVT-webben: "Jesus dog inte för våra synder."

Det blir liksom lite mycket Dan Brown av det hela. En ordningssam bibliotekarie bör göra med Gardells bok som med Liza Marklunds Gömda: flytta till rätt hylla.

Märkligt är det att så många kulturknuttar vet så lite om kristen tro och verkar vara för lata för att läsa på och sedan ställa de kritiska frågorna till författaren. Men Gardell bjuder kultureliten och dessutom inte så få ledare i Svenska Kyrkan på det som passar dem. Han utmanar inte dem ett enda dugg. Istället blir hans oneliners piffiga inredningsdetaljer i intellektuella tankekonstruktioner. Inte mycket som mättar i detta. Knappast något att hänga upp sig på.

Den marknadsföringen av Jonas Gardells Jesusbok visar på hur en levande tro skrumpnar till en skrott hos den som dekonstruerar likaväl som hos den bokstavstroende. Båda förhållningssätten leder till en stor ensamhet, när agitatorerna når sina mål. Det blir så närsynt och torftigt. Gör det någon skillnad om man blundar med det ena ögat eller det andra? Nej, uppenbarligen inte. Djupseendet och perspektivet försvinner likafullt. Det blir inte ens underhållande, bara ledsamt.

Nu ser jag fram emot att fira Skärtorsdagens mässa, allvaret i Långfredagens korsandakt och så få vara med när påskljuset tänds i påsknatten och jag i en gemenskap av människor som hoppas och tror få ropa och sjunga ett halleluja och önska varandra en Glad Påsk.

Tillägg på Dymmelonsdagen: Nu har jag lyssnat på hela Annika Ahlefeldts intervju (Webbradion Refugen har en länk ett stycke ned på sidan till intervjun) med Jonas Gardell. Tillsammans med de avsnitt i Gardells bok som jag läst, ett par-tre intervjuer och något fler recensioner, ger de mig en delvis annan bild av författarens budskap. Det kontroversiella budskapet i boken är tron på Jesus uppståndelse, nattvardens hemlighet och det pietistiska arvets genomslag. Kvar står Gardells hangups på Paulus och den märkliga tesen att apostlarna rensas ut av urkyrkans första ledare. Liksom hans underliggande generaliserande tes att kyrkokristna är okunniga människor som tvärsäkert förfäktar omänskliga dogmer.

- Jag har inget emot att människor är oeniga med mig, säger han sist i intervjun.

Det är bra. Själv har jag inget emot att Jonas Gardell är oenig med med den allmänneliga kyrkan.

Andra bloggar om: , , , ,

Mest intressanta sajten i Svenska Kyrkan just nu?


Seglora Smedja har lyckats samla en rad läsvärdar skribenter inom Svenska Kyrkan. Och några till. Det gör smedjan som företeelse och mötesplats till de mer intressanta i Svenska Kyrkan att följa just nu.

Aktuellt på sajten är teologiska statements från de åtta kandidaterna till biskopsstolen i Svenska Kyrkan Stockholms stift.

Initiativtagare till smedjan är två präster i Svenska Kyrkan, Ewa Lindqvist Hotz, Sofia församling i Stockholm och Helle Klein, präst. Seglora Smedja är ett bra exempel på hur mänskliga möten analogt och digitalt kan komplettera varandra.


Det är uppmuntrande med en statlig stiftelse med skattefinansiering som inte räds samarbete med ett kristet trossamfund. Och det är så det ligger till: Seglora smedja kom till under 2008 i samarbete med Skansen. Även om man i år övergår till att bli en oberoende stiftelse, så fortsätter Skansen sitt samarbete med den här kyrkliga verksamheten.

Seglora Smedja har en styrelse där sex av sju ledamöter är präster i Svenska Kyrkan. Också i Seglora Akademi är de prästvigda teologernas dominans påtaglig. Som tillhörande lekfolket i samma kyrka hoppas jag förstås att det med tiden blir en jämnare fördelning av kompetenser i styrelsen. Det skulle vara till versamhetens fördel.

Andra bloggar om: , , , , ,

06 april 2009

Språkförbistring eller härligt nyspråk?

Prästen i Svenska Kyrkan och Aftonbladets Helle Klein använder ofta ett politiskt och agiterande språk med prästkragen på, t.ex. på egna arenan Seglora Smedja, och som politisk skribent kryddar hon gärna med den dialekt som salig Fröding kallade latrin och kräkiska, som när hon i en aktuell bloggpost vandrar med arbetarrörelsen i långfredagsmörker.

Andra bloggar om: , , ,

03 april 2009

Pretto kan du vara själv, din Brygubbe!

Jag läser Alex Schulman efter ett tips från Emanuel Karlsten. Det var upptakten på mitt fredagsmys 3 april. Sanna mina ord. Tack mina herrar.

För övrigt har jag kommit på mig flera gånger under vecka att med gillande tänka på vad domprosten sa i tv förre helgen:

Jesus, är mannen i mitt liv.

Därmed har hon och jag något livsviktigt gemensamt. Sånt spär på vårvärmen.

Andra bloggar om: , , , ,

02 april 2009

Om du stannar hemma från kyrkan på söndag


Om du inte går i kyrkan på Palmsöndag, så sätt på radion. Lyssna på en radiogudstjänst om Frälsarkransen, vår tids radband eller Livets pärlor som de också kallas. Vi är många tusen som bär Frälsarkransen, vars barnsliga pärlor stärkt vår vuxna tro.

Andra bloggar om: , ,

Tre utmaningar för Svenska Kyrkans nya informationschef

– Det ska bli intressant och inspirerande att leda kommunikationsarbetet i Sveriges största medlemsorganisation. Svenska kyrkan spelar en viktig roll, både i Sverige och i världen och en av mina uppgifter blir att bidra till att Svenska kyrkans röst blir hörd.

Så lyder den första programförklaringen från Svenska Kyrkans nya informationschef. Och jag citerar ordagrant från ett pressmeddelande från Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Henrik Pederby efterträder Ingrid Andersson, som kom till kyrkostyrelsens kansli hösten 1999.

Brygubben noterar:

1. Pederby ska leda kommunikationsarbetet "i" Svenska Kyrkan och inte "för". Det stämmer, för församlingarna och stiften arbetar självständigt med kommunikationen. Att nationellt främja och samordna är däremot en god sak och en god ambition. Det är läge att prioritera det inre arbetet och bygga upp ett förtroende mellan olika delar av Svenska Kyrkan.

2. Svenska Kyrkan är en medlemsorganisation. Det är en viktig utgångspunkt. Långt ifrån alla med ledande position inom Svenska Kyrkan håller med. I den kyrkliga riksstyrelsen finns fortfarande de för vilka det inte är okey att tala om medlemsavgift när det heter kyrkoavgift i kyrkoordningen. Och det finns både kyrkopolitiker och vigda medarbetare som inte accepterar att det är genom dopet man blir medlem i en kristen kyrka, som Svenska Kyrkan. Samtalet människor emellan inom Svenska Kyrkan behöver uppvärderas. Den nya informatonschefen kan med fördel ta fasta på ärkebiskop Anders programförklaring vid till tillträde, då han talade om vikten av samtal.

3. Henrik Pederby ser det som en av sina uppgifter att göra Svenska Kyrkans röst hörd. Och han har fler. En bör bli att kommuniera inåt och utåt ryms många röster i Svenska Kyrkan, eftersom en kyrka i grunden inte är en åsiktsgemenskap. Pederby tillträder i ett skede där det är angeläget att motarbeta tendenser till närmast sektliknande beteende i en åsiktskontroll och likriktning inom Svenska Kyrkan. Så stora vinster finns att göra om en kultur färgad av rädsla och distansering kan bytas ut mot en frimodighet kombinerad med respekt och modet till närhet. I ett sådant nytt klimat kan en ny levande kommunikation växa fram. Det är inte säkert att det kommer att gå fort att genomföra en förändring. Det finns inga garanterier mot bakslag. Men det är en nödvändig och evangelisk väg.

Pressmeddelande från Svenska kyrkans kansli i Uppsala

Andra bloggar om: , ,

Jakten på nya bågar - Del 1

Det är hög tid för nya bågar. Och glas.

Bågarna är slitna och glasen har på något märkligt sätt mattats i styrka. Eller vad kan annars förklara att en del bokstäver är för små och alldeles för suddiga?Kan det här vara något som passar Brygubben? Klipps är rätt kul. Eller borde jag ha ett par särskilda solbrillor för soliga dagar?


Andra bloggar om: , , ,

01 april 2009

Om du får välja, vad vill du då kallas?

Om du får välja mellan att bli kallad Tjock-Steffe eller Ferrari-Svensken, vad väljer du?

Andra bloggar om: , ,

100 bröllopsmiljoner ger 50 nya präster i Uppsala stift

Uppsala Nya Tidning berättar idag att bröllopet mellan kronprinsessan och Ockelbo Daniel flyttas till Uppsala Domkyrka. Det behövs en större kyrka för att rymma alla gäster och den nya orgeln har den klass som krävs för den kungliga bröllopsmusiken.

Visningsrätterna i Uppsala Domkyrka ägs av Svenska Kyrkan Uppsala stift och det beräknas ge ett välkommet tillskott på upp emot 100 miljoner. Pengar till 50 nya prästtjänster och biblar till alla hushåll.

Man skulle kunna tro att det är något lurt med artikeln. Men eftersom den är skriven av den alltid lika initierade och objektive sjournalisten Staffan Wolters, så har Brygubben ingen anledning att fördomsfullt utgå från att UNT inte förmedlar rena rama sanningen.

Andra bloggar om: , , , , , ,