30 april 2009

Hopp om livet: Dagens tonåringar mer logiska än sina föräldrar

En studie av svenska 13-åringar som startade i början av 1960-talet ger hopp om livet. Fattas bara annat. Professorn Allan Svensson säger:

Vad gäller elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i matematik finns inget som pekar på att förutsättningarna försämrats bland eleverna under senare decennier,

Att svenska elevers mattekunskaper inte håller måttet i en europisk jämförelse beror snarare på kursinnehåll, undervisningsmetodik, läromedel och lärarkompetens.

Den långa studien bygger bland annat på en verbal test där ordförrådsprovet är detsamma som för 50 år sedan. Att ålderdomliga ord som "armod" och "riklig" inte begrips som för är väl inte alls konstigt. Dagens tonåringar klarar "separera" och "attack" bättre än föregående decenniers unga.

Läs hela artikeln här

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: