02 april 2009

Tre utmaningar för Svenska Kyrkans nya informationschef

– Det ska bli intressant och inspirerande att leda kommunikationsarbetet i Sveriges största medlemsorganisation. Svenska kyrkan spelar en viktig roll, både i Sverige och i världen och en av mina uppgifter blir att bidra till att Svenska kyrkans röst blir hörd.

Så lyder den första programförklaringen från Svenska Kyrkans nya informationschef. Och jag citerar ordagrant från ett pressmeddelande från Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Henrik Pederby efterträder Ingrid Andersson, som kom till kyrkostyrelsens kansli hösten 1999.

Brygubben noterar:

1. Pederby ska leda kommunikationsarbetet "i" Svenska Kyrkan och inte "för". Det stämmer, för församlingarna och stiften arbetar självständigt med kommunikationen. Att nationellt främja och samordna är däremot en god sak och en god ambition. Det är läge att prioritera det inre arbetet och bygga upp ett förtroende mellan olika delar av Svenska Kyrkan.

2. Svenska Kyrkan är en medlemsorganisation. Det är en viktig utgångspunkt. Långt ifrån alla med ledande position inom Svenska Kyrkan håller med. I den kyrkliga riksstyrelsen finns fortfarande de för vilka det inte är okey att tala om medlemsavgift när det heter kyrkoavgift i kyrkoordningen. Och det finns både kyrkopolitiker och vigda medarbetare som inte accepterar att det är genom dopet man blir medlem i en kristen kyrka, som Svenska Kyrkan. Samtalet människor emellan inom Svenska Kyrkan behöver uppvärderas. Den nya informatonschefen kan med fördel ta fasta på ärkebiskop Anders programförklaring vid till tillträde, då han talade om vikten av samtal.

3. Henrik Pederby ser det som en av sina uppgifter att göra Svenska Kyrkans röst hörd. Och han har fler. En bör bli att kommuniera inåt och utåt ryms många röster i Svenska Kyrkan, eftersom en kyrka i grunden inte är en åsiktsgemenskap. Pederby tillträder i ett skede där det är angeläget att motarbeta tendenser till närmast sektliknande beteende i en åsiktskontroll och likriktning inom Svenska Kyrkan. Så stora vinster finns att göra om en kultur färgad av rädsla och distansering kan bytas ut mot en frimodighet kombinerad med respekt och modet till närhet. I ett sådant nytt klimat kan en ny levande kommunikation växa fram. Det är inte säkert att det kommer att gå fort att genomföra en förändring. Det finns inga garanterier mot bakslag. Men det är en nödvändig och evangelisk väg.

Pressmeddelande från Svenska kyrkans kansli i Uppsala

Andra bloggar om: , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Hr Pederby är säkert ett utmärkt val men han har inga skrupler när att stoppa anställda som vågar uttrycka sina åsikter. Han bara köper ut dom. Se bara hur många av hans undersåtar som försvunnit på landstinget på så sätt. Empati är ett ord som inte finns i hans vokabulär.