08 april 2009

Jämnt biskopsval i Svenska Kyrkan Härnösands stift

Med dagens andra omgång av biskopsvalet i Svenska Kyrkan Härnösands stift är det klart att Svenska Kyrkan förlorar sin Uppsala förlorar sin domprost.

Tulikki Koivunen Bylund har varit Uppsala trogen under många år och under en händelserik tid i Svenska Kyrkan. Därför kommer hon att lämna ett tomrum efter sig i stadens kyrkliga och offentliga liv.

Valet stod mellan henne och kyrkoherden Ingemar Söderström, Svenska kyrkan Nikolai församling Örebro. Och det blev ett jämnt val: 175 - 157. Tulikki Koivunen Bylund fick 53 % av rösterna. Hade ytterligare nio röster gått till Söderström, då hade det blivit helt jämnt.

När nu en kvinna valts till biskop i Härnösands stift blir följden att det nära förestående valet i Stockholms stift är en mer öppen historia än om Ingemar Söderström hade fått flest röster i Härnösand.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: