30 april 2009

Var kan man lätta ett tungt hjärta?

Nästa vecka får alla föräldrar med ungdomar i konfirmandåldern ett vykort från Svenska Kyrkan i Uppsala. För första gången presenterar alla församlingar erbjudandet om konfirmation tillsammans. Vykortet berättar kort om den information som snart skickas till ungdomarna.

Det är rätt att förbereda föräldrarna, eftersom undersökningar på flera håll i landet visar att vad kamrater och föräldrar säger är mest avgörande för om den som är ung ska nappa på Svenska Kyrkans erbjudande eller inte. Det är den personliga kommunikationen som är avgörande.

Nästa vecka öppnar en ny sajt om Svenska Kyrkans konfirmation i Uppsala www.uppsalakonfa.se

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: