24 april 2009

En kyrka som sänder eller tar emot?

Idag lägger prästen och forskaren Elisabeth Arborelius fram sin doktorsavhandling i Uppsala. Hon har gett den titeln "Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket".

bloggen Komkraft refererar jag till debattartikeln och till det pressmeddelande om avhandlingen som universitetet gick ut med tidigare i veckan.

Bloggen Komkraft är en del av en pågående kraftsatsning som Svenska Kyrkan i Örebro gör på kommunikation och mediebruk.

Det är förhoppningsvis så att själva avhandlingen, som bygger på intervjuer med 12 präster och 12 församlingsmedlemmar, är mer problematiserande än vad ett kort pressmeddelande och ett inte mycket längre debattinlägg kan ge sken av.

Elisabeth Arborelius gör en tudelning mellan två slags präster och värderar de båda grupperna olika. Hon argumenterar också för att människor ska ha en helt annan valfrihet idag när det gäller vilken präst som ska få döpa, viga och begrava.

En kollega till henne, Karin Långström Vinge är en flitig och av många läst bloggare. Hon har redan kommenterat debattartikeln i DN.

Förhoppningsvis kommer fler att kommentera och med anledning av avhandlingen tala och skriva om den kristna församlingens uppdrag, om prästens roll och andra medarbetares roller, om begreppet folkkyrka i samtiden, om attityder och fördomar, om kunskap.... osv.

Den som vill ta del av hur människor kan resonera om Svenska kyrkan, präster, om dop och bröllop, kan med fördel läsa inlägg i forum på sajter som Familjeliv, Dopguiden, Vigsel

DN-Debatt

Om samma sak i Dagen

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: