25 september 2008

Pensionärer och präster är förträffliga - men varför så många?

Svenska Kyrkan har ett kyrkomöte som är beslutande församling på riksnivå. Ledamöterna väljs i kyrkoval vart fjärde år. Kyrkomötet är 251 ledamöter stort. Plus fjorton biskopar.

Meningen är att kyrkomötet ska representera Svenska kyrkans medlemmar. Två kategorier är klart överrepresenterade: pensionärer och präster. Ja, det finns förstås också pensionerade präster mer.

De flesta pensionärer hedrar människosläktet med vad de är och gör. Så är det också med nästan alla präster. Men varför måste de vara så många just i kyrkomötet?

Denna vecka är kyrkomötet samlat i Uppsala.

Idag har kyrkomötets ledamöter funderat tillsammans över vad som skulle hända om den lagliga rätten att ta ledigt från jobbet för att åka på kyrkomöte försvinner. En del tycker att det är rätt rimligt att detta privilegium för Svenska kyrkan upphör snarast. Andra ser hot mot demokratin bara saken diskuteras.

Någon inverkan på nuvarande sammansättning av kyrkomötet tycks ledighetsrätten inte haft hittills.

Inte heller storleken på kyrkomötet. Fram till 1982 räckte det med ett kyrkomöte som hade 96 ledamöter, varav 26 platser var reserverade för präster och 13 för biskoparna. 96 minus 26 minus13 lika med 57. Alltså: 57 platser för de förtroendevalda.

Den evangeliska lutherska kyrkan i Finland har ett mindre kyrkomöte än Svenska kyrkan. Visst, det är lite färre medlemmar i den kyrkan och det är fart på utträdena just nu. Men inte är de mindre demokratiskt organiserade där i öster?

Svenska Kyrkan behöver en hälsokur. Lite mer av raska promenader skulle få onödiga och ohälsosamma kilon att trilla av.

Det är ett elände att människor med ett tack och hej till Svenska kyrkan och säger upp sina medlemskap. Mindre pengar blir det till viktiga saker. Så synd att många tror att Svenska Kyrkan har några andra inkomster att tala om än medlemsavgifter. För så är det inte.

Men Svenska Kyrkan är verkligen inte fattig. Genom att använda pengarna mer rationellt (till rätt saker) och mer effektivt (på rätt sätt) så skulle de räcka till mer. Bättre bruk skulle ge respekt och säkert minska på utträdena.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: