20 november 2007

Känslan av sammanhang förlänger livet

- Vi har aldrig haft så många friska äldre, men vår teknik har ännu inte lyckats lura döden, ­säger Kjell Kallenberg till SvD Idagsidan.

Prästen och professorn Kjell Kallenberg konstaterar att den teknik som förlängt vårt liv till över 80 år, är densamma som gjort 1900-talets folkmord och massförstörelsevapen möjliga: Strålningen som bekämpar cancertumörer är av samma slag som i atombomber. Och det är förstås märkligt.

Känslan av sammanhang förkortat till KASAM hämtar Kallenberg från den israeliske professorn Aaron Antonovsky. Med sammanhang förlänger vi våra liv.

Om vi upplever det som i och utanför os själva som förutsägbart, begripligt och strukturerat, och resurserna vi behöver för att hantera verkligheten på ett bra sätt är tillgängliga för oss, och om vi tycker att det finns utmaningar för oss som ger livet mening - då lever vi och lever vi längre. Antonovsky tänker sig att människan rör sig på en glidande skala från det sjuka till det friska utan ett antingen eller.

På samma sätt är det med tro och tvivel. Vi rör oss på en skala mellan tro och tvivel. Tro ger mening och en känsla av sammanhang. I den kristna kyrkan finns resurserna att hantera livet med.

Kjell Kallenberg disputerade 1987 på en avhandling om livsåskådning i kris. Han studerade om människor med en religiös tro lättare än andra klarade kriser i livet. Svaret var att det generellt är bra för hälsan med en livåskådning.

Men att att katoliker har mindre hjärt- kärlsjukdom än lutheraner beror inte på religionen utan på att man i katoliktäta delar av Europa har andra levnadsvanor än nordliga lutheraner. Kallenberg visade att det snarare är viktigare att ha en tro av något slag än vad man tror på.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer: