20 augusti 2006

Dubbla provval i veckan

I denna vecka hålls provval för ny biskop i två av Svenska kyrkans stift. I Lund och Växjö. Det har säkert hänt, men hör inte till vanligheterna, att valen mer eller mindre sammanfaller.

Bra eller dåligt? Dåligt, om det splittrar kandidaterna, eller snarare de som ska rösta. Bra, om det blir tydligt att det är - eller ska vara - stor skillnad mellan ett provval och ett giltigt val.

I både Lund och Växjö har stiftsledningarna tagit initiativ i sök- och urvalsprocessen. Om det skrev Kyrkans Tidning veckan som gick. Rubriken ovan länkar till den artikeln.

Proceduren för val av biskopar i Svenska kyrkan var inget vidare under statskyrkostystemet med en regeringen som i slutändan valde åt kyrkan. Sen Svenska kyrkan blev fri 2000 har de nya ordningarna inte riktigt satt sig.

Diakonernas del i kyrkans treledade ämbete har väckt frågan om varför inte de är med och röstar fram sin biskop. Den bestående partipolitiseringen inom Svenska kyrkan är inte till valens fördel. Och att det nu är valår är en försvårande omständighet.

Inga kommentarer: