03 februari 2011

Angeläget samtal om kyrka och nät

För en tid sedan anslöt jag mig till en Facebookgrupp som handlar om Internet och Svenska Kyrkan. Vi är väl ett 30-tal människor med det gemensamt att vi är aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan och bryr oss om hur nätet brukas och hur det står till med kristnas och kyrkans närvaro på nätet.

Idag hade gruppen ett första möte offline. Vi sågs på Le Café i nya Waterfront Buildning intill Stockholm Central. Alla gruppmedlemmar kunde inte sluta upp vid det första mötet. Gör inte så mycket, det blir fler tillfällen.

Vi som var samlade hade en en hyfsat välfylld dag dagordning som betades av på tre timmar. Vi berättade för varandra hur vi ser på nätet i Svenska Kyrkans kontext. För som min vän Niclas Strandh brukar säga: context is king. Så talade vi vidare om var vi i första hand ser behov av förändring och förnyelse inom Svenska Kyrkan i synen på och bruket av nätet.

Själv är jag glad i analogier som hjälper mig själv att förstå och tolka begrepp och och företeelser. Och jag behöver analogier, liknelser när jag ska förklara för människor. Mötet idag hjälpte mig att komma ihåg hur värdefullt det är att förstå nätet ur mer än en aspekt: Internet kan både liknas vid en plats och en väg.

Tor Nørretranders bok Platsen som inte finns, Bokförlaget DN 1998 har mer än titeln gemensamt med det samtal vi hade idag. Nørretranders påminner om vikten av att inte hasta till handling, utan åtminstone för ett par ögonblick stanna i varför-frågan. Jag tycker vi gjorde det idag.

Att förstå nätet som en plats betyder att de som begripit platsens betydelse före den digitala eran också ger besked från sin tid till vår om vad som är av vikt, vad det är avgörande att vara uppmärksam på. Ett nyckelord är närvaro. Platsen gör mötet möjligt. Mötet ger mening.

Svenska Kyrkan lägger i sin konstitution stor vikt vid territoriet. Församlingen i Svenska Kyrkan är som regel, med få undantag, ett område. Ändå är skolkyrkan, sjukhuskyrkan, kyrkan på universitetet och kyrkan på fängelset begrepp. Platsen är inte bara socknen eller stadsdelen. Platsen är också institutionen, anstalten.

Nätet som en väg, som en kanal ger ett annat perspektiv. Det är nätet som överbryggar avstånd. Budskap kan överföras mellan människor. Vägarna förenar. Jourhavande Präst finns för att Svenska Kyrkan tar ett ansvar. Telefonen ger tillgänglighet. Tekniken tjänar sitt syfte.

Svenska Kyrkans har en struktur som mer är anpassad för att dra mesta nytta av äldre kommunikationsmedel. Digital kommunikation har hittills i mycket begränsad utsträckning förändrat den kyrkliga strukturen. Vi som vill förändring får förhålla oss till terrängen. Även om vi hoppas på en karta som håller på att ritas om.

Vår strategi får bli att agera i flera riktningar och på flera arenor. Antagligen behöver vi komma i dialog med dem som har de bästa positionerna i den nuvarande alltför hierarkiska Svenska Kyrkan. Även om vi tror att nya medier gynnar en församlingar med jämlikar, så kommer vi att behöva vinna kyrkoherdar för en mycket större öppenhet mot nya sätt att kommunicera än vad som är typiskt inom Svenska Kyrkan i allmänhet. Av samma skäl kan vi inte kortsiktigt förbigå biskopar eller de kyrkliga styrelsernas tunga namn. Även om ett nytt mediebruk bäst förenas med visionen av en annan slags kyrka.

Måtte vi inte göra dem besvikna som gör pionjärinsatser som nyskapande kommunikatörer i sina församlingar, för Svenska Kyrkan utan varken position, mandat eller makt. Jag fick med mig nya berättelser om nytt slags mediebruk idag. Och visst var det så att jag bidrog med ett par av mina i utbyte?

Vi talade om att det som hämmar ett öppet bruk av de nya medierna. Om det som behöver tvättas bort. Det finns en okunskap som ger en oförståelse, kanske till och med en rädsla. Det finns en hel del förutfattade meningar om att nya medier framför allt är tidstjuvar och ger nya tillfällen till flykt från det egentliga. Vad vi kan erbjuda människor som inte accepterar de nya medier är "tvål & vatten". Tvätta bort stämplarna får de göra själva. De som vill.

Facebookgruppen heter Svenska Kyrkan & Internet. Ta vägen till platsen.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

1 kommentar:

Göran Helmersson sa...

Hittar inte gruppen när jag söker på fb?