11 februari 2011

4 av 10 svenska företag har helt eller delvis klippt bort fast telefoni

De senaste svaren från den företagarpanel som Tele2 ställer frågor till visar att telekomkostnaderna under 2010 ökade för nästan vartannat företag. 

Jag var själv en av dem som svarat. Som soloföretagare har jag begränsade kostnader för telefoni och internet. Mina driftkostnader ökade inte, trots att jag både ringde mer och använde nätet mer. Inköp av en ny mobil höjde de totala kostnaderna. Just smarta telefoner är en orsak till kostnadsökningen i flera företag. 

Panelen svarar att man i  vartannat företag under 2011 ökat sin data- och telekombudget. En följd av 2010 års ökade användning av smartphones och surf i mobilen är nu att säkerhet i mobilen blivit branschens viktigaste utmaning, lyder Tele2:s egen slutsats. Ytterligare utmaningar blir att få användarna att ta till sig den nya tekniken och på samma gång bli mer kostnadsmedvetna.

Redan idag har nästan fyra av tio helt eller delvis ersatt den fasta telefonin med endast mobil, och sju av tio arbetsplatser har mobilt bredband tillgängligt. Det visar svaren från företagspanelen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: