18 februari 2011

Frälsarkrans får inte bli kvarnsten

Uppdatering 21 februari och 24 februari sist i bloggposten.

Frälsarkransen är samtidens radband, skapat av biskop Martin Lönnebo. Själva Frälsarkransen i flera versioner och en rad böcker om den säljs av förlaget Verbum, som har Svenska Kyrkan som huvudägare.

Det är tusentals aktiva medlemmar i Svenska Kyrkans över tusen församlingar som tagit emot det hjälpmedel för evangelisation och andligt växande som Frälsarkransen är. Och det är dessa människor som gett Frälsakransen en så stor spridning.

För någon vecka sedan sände förlaget ett brev till stiftsinformatörerna i Svenska Kyrkans tretton stift och tyckte att informatörerna skulle sända vidare det till församlingarna. Varför tog man inte kontakt med församlingarna direkt? Kanske kände medarbetare på förlaget någonstans inom sig inte helt bekväma med en direkt kontakt med församlingsfolket? För brevet var inte alls vänligt.

"Vi på Verbum Förlag har upptäckt att det finns ett stort intresse kring Frälsarkransen och Livets pärlor. Detta är naturligtvis jätteroligt och vi uppskattar initiativ. Det finns emellertid vissa saker som den som önskar använda Frälsarkransen eller Livets pärlor bör tänka på. Verbum Förlag har skyddat namnen Frälsarkransen och Livets pärlor för att på bästa möjliga sätt kunna förvalta och bevara den genuina tradition som Martin Lönnebo har skapat. Därför följer här rättslig information om användandet av Frälsarkransen och Livets pärlor.

Vi ber dig vänligen vidarebefordra detta mail till samtliga informatörer i församlingar inom ditt stift.

Vill du

... använda texter och bilder ur Frälsarkransen eller Livets pärlor?

Tänk på att texterna och bilderna i Frälsarkransen och Livets pärlor skyddas av upphovsrätt. Om du avser att använda texterna för annat än för privat bruk krävs det därför tillstånd. Det är inte privat bruk att framställa exemplar av texterna i broschyr eller på hemsida som görs tillgänglig för allmänheten. Det har ingen betydelse om det görs gratis.

Om du vill tonsätta någon av texterna i böckerna och avser att framföra dem någon annanstans än hemma på kammaren bör du först kontakta Verbum Förlags jurist för att kontrollera om tillstånd krävs. Detsamma gäller för dig som vill kopiera noter ur Runt Frälsarkransen.

... använda namnen Frälsarkransen, Livets pärlor eller logotypen?

Namnet Frälsarkransen och dess logotyp (bild på Frälsarkransen radbandet) samt namnet Livets pärlor, Kristuskransen m.m. är registrerade varumärken som innehas av Verbum Förlag AB. Detta innebär att det t.ex. inte är tillåtet, att i sin näringsverksamhet, använda namnen eller logotypen i t.ex. broschyr, på hemsida, som namn på pilgrimsvandring, föreläsning, egen ljuskreation eller på annat material inspirerat av Frälsarkransen etc, utan föregående tillstånd från Verbum Förlag AB. Observera att det endast är Verbum Förlag som kan utfärda giltigt tillstånd för användandet av Frälsarkransen och Livets pärlor.

Om tillstånd ges från Verbum Förlag ska namnet Frälsarkransen alltid skrivas ut i bestämd form, med versalt F och får ej skrivas ihop med annat ord (exv "Frälsarkransbok"). Livets pärlor skrivs i bestämd form och med versalt L.

… tillverka Frälsarkransen radbandet?

Även själva radbandet är skyddat av upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att framställa kopior av radbandet annat än för privat bruk. Det är inte privat bruk att framställa kopior av Frälsarkransen i t.ex. söndagsskola eller i en församling oavsett om detta sker gratis eller till självkostnadspris. Det är naturligtvis tillåtet att köpa och trä de pärlor som säljs av Verbum Förlag samt anordna sammankomster när dessa träs.

… göra ett eget material om Frälsarkransen eller Livets pärlor?

Den som vill ge ut eget material om Frälsarkransen eller Livets pärlor bör kontakta Verbums förlagschef, Kerstin Kyhlberg Engvall via e-post, kerstin.kyhlberg-engvall@verbum.se, eller på telefon 08-7436500.

För tillstånd, kontakta Verbums förlagsjurist på juridik@verbum.se  Var noga med att uppge exakt vad ni avser att göra, samt vilka texter eller bilder som ni vill använda för smidigare och snabbare handläggning. Alla tillstånd från Verbum Förlag ges skriftligen. Om tillstånd beviljas från Verbum Förlag ska det i aktuellt material alltid finnas en hänvisning till vår hemsida juridik@verbum.se.

Vänlig hälsning Verbum Förlag"


Slut citat. Brevet som det såg ut när det skickades till stiften.


Jag kort i en status om saken på Facebook och förstod att jag inte var ensam om att reagera på förlagets attityd och budskap. Så skrev jag en kommentar på väggen i den grupp för vänner av Frälsarkransen som Sanna Nilsson från Halmstad har startat på Facebook. För det tredje skrev jag ett mejl till förlagschefen.

Förlagschefen har svarat på mitt mejl och jag har fått en kopia av ett nytt brev som skickats ut från förlaget.


"Hej!

Igår skickade vi ut ett e-brev med rättslig information kring användandet av Frälsarkransen och Livets pärlor. Vi bad dig som stiftsinformatör om hjälp att skicka brevet vidare till övriga informatörer inom stiftet, vilket också gjordes. Stort tack för hjälpen!

Dessvärre fanns en del olyckliga formuleringar i brevet, vilket några mottagare också – med rätta – har reagerat på. Istället för att tillsammans med den juridiska informationen uppmuntra alla de fantastiska initiativ som görs kring Frälsarkransen och Livets pärlor runtom i kyrkan, fokuserade vi enbart på vad man får och inte får göra. Brevet fick en uppfordrande ton, vilket inte var meningen. Juridik kan ofta låta fyrkantigt och vi kunde ha formulerat oss annorlunda. Man kunde också uppfatta det som att Verbum Förlag tror att församlingarna bedriver näringsverksamhet kring Frälsarkransen och Livets pärlor, vilket vi naturligtvis inte tror. Det blev helt enkelt väldigt fel, och det beklagar vi djupt.

Vi vill understryka att de allra flesta initiativ runt Frälsarkransen och Livets pärlor både beviljas och mottas med glädje från Verbums håll. Vi uppmuntrar verkligen såväl enskilda som församlingar att utforska Frälsarkransen och Livets pärlor! Frälsarkransen är Martin Lönnebos skapelse och Verbums uppdrag är att vara hans ombud och skydda hans verk och anda. I detta uppdrag ligger ett ansvar att se till att Frälsarkransens anda inte urvattnas och blir till något annat än det som är Frälsarkransens grund. Frälsarkransen växer hela tiden, och upptäcks av fler och fler människor – både i och utanför Sveriges gränser. Men i och med detta uppstår här och var också felaktigt användande av varumärkena Frälsarkransen och Livets pärlor. Det finns till exempel de som tillverkar egna böcker om Frälsarkransen och Livets pärlor, eller egna radband som de säljer vidare. Detta sker inte ofta i Svenska kyrkans församlingar, men det tvingar oss att informera så många och så tydligt som möjligt, om varumärkesrätten. I vårt ansvar mot Martin Lönnebo och de andra upphovsmännen inom familjen Frälsarkransen ingår att hålla ihop allt och skydda Martin Lönnebos ursprungstanke.

Vi vill alltså be om ursäkt för tonen i brevet och samtidigt ställa en fråga till dig. Kan vi få skicka en betydligt mer positiv text om detta, skriven i artikelform, med tillhörande bildmaterial, som ni skulle kunna publicera i något kommande nummer av stiftstidningen? Det skulle kunna bli ett enklare och mer lättillgängligt sätt för församlingarna att ta del av vad som gäller kring användandet av varumärkena Frälsarkransen och Livets pärlor.

Återkom gärna med synpunkter till oss om detta! Stort tack på förhand och varma hälsningar

Per Andersson
Marknadschef Verbum Förlag
per.andersson@verbum.se, telefon 0705614749"


Slut citat. Här har jag inget att länka till. Du läsare får lita på att jag kopierat vad jag fått med mejl rakt av utan ändringar.

Så läser jag idag en artikel i tidningen Dagen som uppmärksammar förlagets agerande gentemot församlingar i Svenska Kyrkan. (Nog används Frälsarkransen även i andra kyrkor. Om deras informatörer också fått brev, vet jag inte.)

Dagen frågar och marknadschefen Per Andersson svarar.
Har det missbrukats i församlingar? - Det har väl funnits någon enstaka incident men inget större. I allmänhet är det inga som helst problem, det mesta sanktioneras, alla goda initiativ uppmuntras. Men efterfrågan på Frälsarkransen finns bredare än så och på den kommersiella marknaden har den exempelvis kopierats och plagierats på ett sätt som strider emot copyrightlagen.
Svaret kan uppfattas som om förlagets representant ytterligare vill tona ned de närmast hotfulla formuleringarna och den bild av missbruk man tecknade. I det andra brevet talas om felaktig användning nu och då av Frälsarkransen. I tidningen om enstaka incidenter. Om det senast sagda nu gäller, då kan man verkligen fundera över tillkomsten av det första brevet och hur det överhuvudtaget kunde lämna förlaget och varför stiftsinformatörerna förväntades vara budbärare av ett annat meddelande än vad tidningen nu blir.

Tidningen Dagen intervjuar prästen David Silverkors. Till tidningen säger han:

- Känns som att nivån på tilliten till oss i församlingarna är rätt liten. Jobbar man i huvudsak i relation till oss, såsom Verbum gör, kan det vara bra med lite större lyhördhet och utifrån det ge lite större flexibilitet kring hur produkterna kan användas, säger han.

David Silverkors har en poäng i att det inte tycks som att förlaget, trots att Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan är ägarna, anser sig stå på församlingarnas och de aktiva medlemmarnas sida. 

I det första brevet skriver förlaget att det inte är tillåtet församlingarna att använda skriva Frälsarkransen broschyr, på församlingens hemsida, som namn på pilgrimsvandring, eller en föreläsning utan föregående tillstånd från Verbum Förlag AB. "Observera att det endast är Verbum Förlag som kan utfärda giltigt tillstånd för användandet av Frälsarkransen och Livets pärlor."


Niclas Strandh kommenterar brev nr 1 på sin blogg DigitalPR och skriver:
Lite udda säkert men eftersom jag har ett förflutet inom kyrkan och eftersom Martin Lönnebo alltid varit en av mina idoler så blir jag upprörd över det här. Att så totalt missa att vissa saker kan man inte skydda med någon sorts generell copyright är en sak: att som förlag totalt negligera det faktum att såväl bibel som kyrklig tradition bygger på remixkulturens grundvalar är galet. Jag blir lätt upprörd.
Tänk om - som en vän skrev till mig - alla församlingar och alla människor som använder Frälsarkransen skulle ta Verbum på orden, då skulle de väl få anställa ett par människor som inte gjorde annat än satt och administrerade den här tillståndsgivningen. Skulle jag be om tillstånd för att skriva om Frälsarkransen med namnet nämnt i min blogg? Ja, så tycks förlaget vilja att församlingarna och vi som använder Frälsarkransen ska uppfattade det. Men det är förstås inte rimligt.

Mission är den världsvida kristna kyrkans främsta uppdrag. Frälsarkransen är ett hjälpmedel för bön, för kontemplation, för att sprida den glada budskapet, evangelium och ett ting för tanken, för andlig växt. Precis som David Silverkors säger till Dagen är inte frågor om upphovsrätt en given naturlag. Det handlar om en reglering till skydd för upphovsmannen, ideellt och ekonomiskt. Hur den ska praktiseras rymmer flera val.

Bli gärna medlem i Facebook-gruppen Frälsarkransen och dela med dig av dina berättelser och tankar om Frälsarkransen där.Om Frälsarkransen på bloggen Livet i Svenska Kyrkan


Uppdatering 21 februari: Jag har tagit bort två korta kommentarer till den här bloggposter - den ena anonym och den andra från Sofia - som båda enligt min mening föll utanför vida ram som gäller för bloggen Brygubben. Ni som skrivit är välkomna tillbaka med nya inlägg, för det går att vara kritisk utan att vara kränkande.

Uppdatering 24 februari: Prästen David Silverkors bloggar om att han blev intervjuad i Dagen. Han utvecklar sina argument för Creative Commons.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 kommentarer:

mjanner sa...

Det skulle vara intressant att läsa det mer positiva brevet om/när du får det. För att se om de gör rätt när de gör om.
Personligen tycker jag att de borde släppa lite mer på copyrightregler och licenser även när det gäller annat material som används i Guds tjänst (psalmbok, bibel, lovsånger, böner, mm), typ Creative Commons. Fast då kanske de inte skulle tjäna så mycket pengar och det vore ju trist.

Martin Garlöv sa...

Svar till M Janner: Både brev 1 och 2 är publicerade i blogglistan ovan.

Sofia sa...

mjanner: Ja för psalmförfattare tjänar ju så mycket pengar.

Leif Ekstedt sa...

Initiativet till Frälsarkransen kommer tydligen utifrån Svenska Kyrkans ram.
Vad gör alla i Kyrkans Hus - jag trodde de var de som via eget förlag framställde sådant material.
Det förefaller vara ett gott initiativ. Prästerna är många och royalty borde väl betalas i himlen!

Anonym sa...

Jättebra att du skrev till Verbum, så att vi inte bara tycker saker på nätet. Roligt att budskapet från fotfolket nått fram. Själv borde jag kanske skriva till Verbum och fråga om säsongens veckomässor kring Frälsarkransen här på Phuket är kriminella?
Per, präst

Anonym sa...

Jag tycker att kritiken mot Verbum för detta utskick är lite väl hård, med tanke på att Verbum skriver att det är användandet av namnet och logotypen i näringsverksamhet som inte är tillåten utan tillstånd från Verbum. Sedan verkar det ju förstås också som om församlingarna skulle bli mer begränsade i sin användning av Frälsarkransen med Verbums direktiv. Varför skulle man t.ex. inte i församlingens verksamhet få trä egna frälsarkransar i ett material eller en storlek som bättre motsvarar de egna behoven? Och argumentet att Frälsarkransen skulle skyddas mot urvattning föll ju redan när Verbum publicerade boken Livets pärlor, som inte alls nämner Jesus eller försoningen.
Staffan Holmquist, präst

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Sofia sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Sofia sa...

Mot vem var jag kränkande?

Martin Garlöv sa...

Sofia, som jag ser det var ditt korta inlägg genom sitt ordval kränkande mot Verbum på ett sätt som jag inte vill att min blogg ska kopplas samman med. Välkommen med en annan formulering. Eller så har du kanske en plats på egen blogg, på Facebook eller Twitter där du kan skriva som du vill.

Sofia sa...

Jag följde nog snarare den anonyma kommentatorn i spåren som var nog ironisk mot övertonerna mot Verbum. Men ironi är ju svårt.

mjanner sa...

Martin. jag tänkte mer på den positiva texten de ville skicka: "Kan vi få skicka en betydligt mer positiv text om detta, skriven i artikelform, med tillhörande bildmaterial, som ni skulle kunna publicera i något kommande nummer av stiftstidningen?"

Sofia. Jag tror inte att psalmförfattare tjänar nästan några pengar alls. Hade de gjort det så hade det varit en annan sak. Det är väl förlagen som tjänar pengar.