07 december 2010

Biskopsval i Göteborg med åtta kandidater

Uppdatering tisdag 15 mars: Den senaste bloggposten om biskopsvalet är den här - Biskop över lossbrutna bitar från tre länders stift

-------------

Dagens biskopsnomineringsval för Göteborgs stift i Svenska Kyrkan är avklarat. Rösterna är räknade och med det finns besked om vilka av de villiga och nominerade kandidaterna som röstande elektorer, diakoner och präster har att välja mellan 15 mars 2011 då själva biskopsvalet äger rum.

Fler kandidater blir det nog inte. Men det kan bli färre. Efter tidigare nomineringsval har kandidater hoppat av. Senast inför biskopsvalet till Linköpings stift och för inte så länge sedan i valet till Västerås stift. Allt inom Svenska Kyrkan.

Jag hämtar resultatet av nomineringsvalet från Göteborgs stifts webbplats:

Staffan Grenstedt 284
Christina Eriksson 151
Per Eckerdal 147
Lars Hjort 119
Kerstin Hesslefors Persson 113
Michael Persson 86
Jesper Svartvik 85
Ingvar Humlén 62

De här åtta fick minst fem procent av de avlämnade rösterna och går därför vidare till själva biskopsvalet den 15 mars 2011.

Dan Bernspång 20
Maria Ottensten 18
Jan-Olof Aggedal 18
Peter Hellgren 10
Lars T Gåreberg 9
Fredrik Sidenvall 4
Karin Burstrand 3
Jonas Eek 3
Göran Lenberg 2
Torbjörn Edebol 2
Leif Nordlander 1
Anders Holt 1
Anders Runesson 1
Olle Carlsson 1
Johanna Andersson 1
Lars Eckerdal 1
Ewa Selin1

Ingen av dessa går att rösta på i biskopsvalet. Trots att en av dem redan är biskop: den förre biskopen i stiftet Lars Eckerdal, bror till den aktuelle Per med samma efternamn som däremot blev valbar. Det var skillnader mellan den lista av i förväg nominerade namn som stiftet publicerat på sin webbplats och som Brygubben ställt samman med CV:n och allt i en särskild bloggpost, de namn som blev nominerade vid mötet som föregick röstningen och resultatet av röstningen i nomineringsvalet. Är det bra eller mindre bra?

Carina Etander Rimborg var själv inte elektor, men väl ersättares ersättare för en sådan och fanns på plats  under tisdagseftermiddagen i Svenska Mässan där mötet och röstningen hölls. Hon bloggade och twittrade direkt därifrån.

Svenska Kyrkans Tidning skriver att det var överraskade att Staffan Grenstedt var den som fick flest röster. Han är lärare vid Mekane Jesuskyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba. Kyrkan är världens näst största evangelisk lutherska kyrka.

Grenstedt är som tidigare lärare vid Johannelunds teologiska högskola länkad till den inomkyrkliga rörelsen EFS. Svenska Kyrkans biskopar i Karlstad och Strängnäs står i förbindelse med samma rörelse

Tillägg tisdag 7 december kl 23:53 - Här är kandidaternas egna presentationer, hämtade från separata filer som Göteborgs stifts webbplats länkar till. För Jesper Svartvik saknas för närvarande presentation där eftersom han nominerades under dagens överläggningar. En presentation från svenska Wikipedia istället.

Allkristna dagstidningens Dagen artikel om nomineringsvalet inför kommande val av Svenska Kyrkans biskop för Göteborgs stift.

Intressanta uppgifter om vilka som talade för de nominerade på mötet idag i Göteborg och hur många procent av rösterna de olika nominerade fick hittar jag på bloggen Silentium Dei som skriver:
Anmärkningsvärt är att av de tre som pläderade för Jan-Olof Aggedals kandidatur verkar endast en av de ha röstat på honom själva. (Det fanns inga ogiltiga valsedlar)

Staffan Grenstedt, född 1952
Jag har haft större delen av min uppväxt i en prästfamilj i Lerum på Sveriges ”framsida”. Det blev en glädje för mig att få utbilda mig till präst! Med i bagaget fanns också intresset för mission och det var Etiopien som gällde. Jag har tillsammans med min fru Ingela och mina tre nu utflugna barn haft möjligheten att snart under 8.5 år fått arbeta i en växande evangelisk luthersk kyrka i Etiopien - Mekane Yesus kyrkan. En kyrka som bärs av lekfolket. Det har väckt många tankar i min syn på Svenska kyrkan med sina resurser och många anställda. Vad kan vi i Sverige lära oss av de växande kyrkorna i Syd? Det är en fråga som utmanar mig! I min prästtjänst i Västerås har jag jobbat en hel del med konfirmander enligt en modell med många frivilliga assistenter. Där tog jag också arbetsledaransvar i ett distrikt med 11 000 invånare. Intensivt och roligt! Delegation, bemyndigande och tydlighet är viktiga ledord. Att vårda sin egen kristna andlighet är A och Ω. Att forma gudstjänster som alla åldrar kan uppskatta, även tonåringar, är viktigt för mig. Att ha fått vara med och utbilda blivande präster på Johannelund har fördjupat min syn på kyrkans uppgift som ju är att fira gudstjänst, undervisa, samt utöva diakoni och mission; (själavård och ekumenik ej att förglömma). En folkkyrka med låga trösklar och Kristus tydligt i centrum har stor dynamik. Som kyrka kan vi lära mycket av rörelsen ”Mission-shaped Church” (missionsformad kyrka) i Church of England, som ju liknar Svenska kyrkan. Rörelsens ärliga utvärderingar, rejäla analyser och uppriktiga böner utmanar mig! Jag är historiskt intresserad, sportig och tillhör ”Petri bröder” (flugfiskare). Just nu uppskattar jag dock mest av allt att ha blivit morfar och känner att livet har fina överraskningar att ta vara på.

Försvarets Tolkskola (ryska 40p) 1971-72; Teologiska studier U:a 1972-77; Svenska teologiska institutet Jerusalem VT 1977; Teol. Kand. Jan. 1978; Förberedande Missionärskurs (EFS) VT 1983; Förberedande Chefs-Ledarskapsutbildning Maj 1992; Teologie Doktorsgrad i Missionsvetenskap om lokal Etiopisk kyrkohistoria, Uppsala Universitet Dec. 2000; Pedagogisk kurs för Universitetslärare HT 2004; Svenska kyrkans kurs för utsända medarbetare Uppsala HT 2008, inklusive tre SIDA-kurser i Härnösand. Yrkesmeriter: Busschaufför på SJ parallellt med teologistudierna. Prästvigning Göteborg 29 Jan. 1978. Prästtjänst 5+11år: Studentpräst Stockholm 1978-1982 (SESG) / Pastoratsadjunkt Katarina församling på deltid 1978-80 (Stockholms stift); komminister i Lövånger 1987-89 (Luleå stift); komminister i Västerås Lundby förs. i EFS samarbetskyrka 1989-96 + VT 2001 (Västerås stift) med distrikts- och arbetsledaransvar. Utsänd medarbetare i Mekane Yesus kyrkan Etiopien 8.5 år: 1983-87 södra Etiopiens landsbygd; 1996-98 teologisk rådgivare Mekane Yesus k:ans huvudkontor Addis Ababa; 2009-2011 högskolelektor i Kristendomens historia på Ethiopian Graduate School of Theology (ekumenisk postgraduate högskola i Addis Ababa), samt missionsteologi på Mekane Yesuskyrkans prästseminarium i Addis (undergraduate). Högskolelektor i praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola 2001-2008, 7 år: Huvudansvar för ”prakten”: undervisat blivande präster i kyrkoordningen, kyrkans bekännelsedokument, kyrkliga handlingar, gudstjänst, predikan och övat, övat, övat. Alltså förberett studenter för prästtjänst.


Christina Eriksson, född 1959
Sedan 1998 är jag förtroendevald i & för Göteborgs stift. Just nu är i stiftsfullmäktige och som v ordf i stiftsstyrelsen. Under ca 10 år var jag v ordf/ledamot i stiftsstyrelsens ekonomiutskott. Sedan 2006 är jag ordinarie ledamot i Kyrkomötet och fn ordf i Gudstjänstutskottet. Sedan 2004 tillhör jag styrelsen för Göteborgs kyrkliga stadsmission och är sedan 2007 dess v ordf. Under åren 2006-2008 deltog jag i utredningen ”Demokrati och delaktighet”. Jag finns fn i styrelsen för Åh stiftsgård. Under åren 1991-2000 har jag varit ordf/sekreterare i föräldrakooperativ förskola resp Tyska Skolan i Göteborg. Dessa och en del andra mindre uppdrag har både stimulerat mig och vidgat min horisont vad gäller kyrka och samhälle. Församlingslivets utveckling och de många människornas delaktighet, de många människornas möten med Gud är viktigast för mig när jag tänker på kyrkans framtid. Arbetet i utsatt förort har självklart präglat mig mycket. Nätverket ”Framtiden bor hos oss” som jag var med och bildade, belyser och bearbetar redan nu den framtid som kommer oss till mötes. Detta sker genom kunskapsbildning & erfarenhetsutbyte. Under 2001-2004 fick vi EU bidrag inom växtkraft mål 4 för utbildningen ”att vara kyrka i utsatt förort”. Detta möjliggjorde en kompetenshöjning av all personal i våra församlingar. Nationella och Europeiska kontakter inom frågor som rör storstad/förort. Dessa möten bidrar till reflexion och praktik över vad det innebär att vara Kyrka i en tid när tillhörigheten inte alltid är självklar

Utbildning: Religionsvetenskaplig linje Göteborgs universitet 1984-05-07 Pastoralteologisk utbildning i Lund 1988-05-31 Prästvigd i Skara Domkyrka 1988-06-05 av Karl Gunnar Grape MiL unga chefer, MUC 5 under 1996. UGL februari 2007 Arbete: Jan 2010 kyrkoherde i nybildade Lundby församling Mars 1999 kyrkoherde i Biskopsgårdens församling Vt96-feb 99 tf kh i Masthuggs församling Dec93-vt96 km i Masthuggs församling. Juni 88-dec 93 padj & km i Annedals församling Nov 85-juni88 Stiftskonsulent Göteborgs stift

Per Eckerdahl, född 1951
Jag är uppvuxen i en prästfamilj i Göteborg. Prästvigd för Göteborgs stift och har varit församlingspräst i storstad och på landsbygd samt stiftsadjunkt. Sedan 1990 har jag arbetat som chef och de senaste två åren som styrelseordförande för Bräcke Diakoni, en av de svenska diakoniinstitutionerna. Vi har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på ca 430 mkr. Bräcke Diakoni utbildar bland annat diakoner, men arbetar också med vård och omsorg på flera orter i Sydsverige. Bland förtroendeuppdrag kan nämnas att jag är styrelseordförande för Famna – den svenska branschorganisationen för non-profit vård och social omsorg, vice ordförande i styrelsen för Arbetsgivaralliansen, och ledamot i högskolestyrelsen för Ersta Sköndal högskola. Jag är gift med Monica Eckerdal Kjellström, präst och nationell samordnare för ”Jourhavande präst”. Vi bor i Göteborg, jag har fyra vuxna barn med familjer och två vuxna bonusbarn. Fjällen och skärgården är miljöer där jag gärna återhämtar mig. Min doktorsavhandling handlar om församlingsutveckling i svensk storstadsmiljö, Göteborg efter andra världskriget. Även annat jag skrivit behandlar strategifrågor för svenskt församlingsliv, inte minst med anknytning till kyrkans och församlingens diakonala ansvar.

Teol kand och prästvigd för Göteborgs stift 1975 Teologie doktor 1992, avhandling om Småkyrka i storstad (församlingsstrategi) Anställningar Pa och Kyrkoadjunkt i Kortedala 1975-77 Stiftsadjunkt i Göteborgs stift 1977-1982 Komminister i Älvsåker, Tölö pastorat 1982-1990 Direktor för Bräcke Diakoni 1990-2008 Arbetande styrelseordförande för Bräcke Diakoni 2008- Uppdrag Särskild utredare för Kyrkostyrelsen 2008-2009 (Arbetsformer i förändring)


Lars Hjort, född 1955
Född och uppvuxen i Etiopien.Kom som 11 åring till Sverige. Teologisstudier i Lund. Gift med Barbro och har 4 vuxna barn. Bor i villa i Partille och har sommarhus på Orust. Kopplar av i natur, praktiskt arbete, resande och böcker. Huvudtjänstgöring har varit i församling och primärt som kyrkoherde sedan 22 år och kontraktsprost sedan 16. Ledarskap av församling och personal har jag trivts med. Med gudstjänsten som centrum har jag arbetat för att kyrkans budskap ska vara relevant i ett föränderligt samhälle. I Stenungsund byggdes broar till de stora arbetsplatserna på den petrokemiska industrin, vilket bl.a. ledde till krisgruppsarbete och många kontakter med övriga samhället. Ledde projektet Medlem 2000 som syftade till att kommunicera med medlemmar inför relationsförändringen kyrka-stat. Internationella kontakter har varit viktiga, inte minst när vi sökt bygga vänförsamlingsrelationer. Studentprästarbete och prästutbildning i Etiopien har födjupat och berikat. I Partille-Lerums kontrakt leder jag flera samverkansprojekt. 2009 blev jag ordf i Svenska Kyrkans internationella arbete i stiftet.

Teol.kand, Lunds univeristet 1980 Missionshistoria 20 p, Uppsala universitet 1994 Kyrkledarhögskolan 20 p, Uppsala Univeristet 2007 Prästvigd för Göteborgs stift 1980 Pastoratsadjunkt juni-dec 1980, Falkenberg/Vinberg Kyrkoadjunkt dec 1980-aug 1982, Falkenberg Studentpräst aug 1982-dec 1986, Lund/Göteborg Komminister dec 1986-juni 1988, Ödsmål/Norum Kyrkoherde juni 1988-juli 2007, Norum/Ödsmål Kyrkoherde aug 2007- , Partille Kontraktsprost feb 1994- apr 2007 Älvsyssels norra kontrakt Kontraktsprost maj 2007 - , Partille-Lerums kontrakt Tjänstledig för studier vt 1994 Tjänstledig för undervisningsuppdrag i Etiopien feb-apr 1998, aug 2002-mar 2003.


Kerstin Hesslefors-Persson, född 1960
Det är roligt med ledarskap. Jag vill gärna leda med ett kommunikativt och stödjande ledarskap, leda och inspirera medarbetare att växa med sina uppgifter. Mina ledord är; att se och bekräfta, med tydlig färdriktning. Att reflektera över vem jag är och hur jag relaterar till gruppen bidrar till ökad självinsikt.
Efter 21 år som präst i Göteborg har jag god kännedom om stiftet och genom mina uppdrag i kyrkomötet har jag inblick i Svenska kyrkans arbete på nationell nivå. Jag är en god administratör och tycker om struktur i arbetet, det ger också större frimodighet för det oväntade som alltid hör vardagen till. Evangeliet har ett fantastiskt budskap med sprängkraft och tröst. Jag är intresserad av hur vi kommunicerar detta så vi blir berörda mitt upp i livet, så som det faktiskt ser ut för oss just nu. Detta driver mig att skriva psalmer, sånger och liturgiska texter. Ett tilltal som berör, inspirerande gudstjänster som förmedlar evangelium på vår tids språk med mångfasetterade uttryck i vår tid och ideella medarbetare i alla åldrar, det behövs idag och i framtidens kyrka. Jag är gift med Ingmar och vi har tre barn födda -85,-86 och -93. På min fritid ägnar jag mig gärna åt ord, dans, god mat, vänner och familj.

Kyrkoherde i Lunds Allhelgonaförsamling 08- Stiftsadjunkt inom ledarutveckling i Göteborgs stift 99-08 Projektledare för gudstjänstutveckling i Näsets församling 25 % 07 Komminister i Näsets församling, Göteborgs stift 86-99 Komminister i Trelleborgs församling, Lunds stift 85 Föreläsare på tema som utbrändhet, friskvård, psalm i vår tid, inklusivt språk, ledarskaps- och grupputveckling
Studier, andra utbildningar och förtroendeuppdrag: Teol kand, prästvigd för Lunds stift -85. Studier på magisternivå inom arbets- och organisationspsykologi. Kyrkoherdeutbildning, Anders Frostensonstiftelsens psalmskola, UGL, Ledarutvecklingsprogram inom MiL Kyrkomötet, Kyrkostyrelsen, Nämnden för Utbildning Forskning och Kultur, Direktionen för Stora Sköndal, Orator vid prästmöte, Badpredikant i Arild och Mölle, Seminarieledare i gudstjänstnätverket Leitourgia
Publikationer: Medlem i Sveriges Författarförbund -03 Krönikör i Budbäraren, GP och Kyrkans tidning Dopmaterial och sångtexter (Argument) Här vill jag vara och Brinna, bli bränd, glöda igen (Libris), Samarbete – om kommunikation, ledarskap och konflikthantering (Verbum) Medverkat i Psalmer i 2000-talet, Dagboken med kyrkoalmanacka, Hjärtats samtal – en liten bönbok Nu kommer barnen in med Kerstin Andeby i Barnens katedral, Mässan Ge mig en ängel med Karin Wall Källming


Michael Persson, född 1959
Född i Askum, Sotenäset, uppvuxen i Varberg och Träslöv, döpt av och konfirmerad för Caspar Persson. Gift 1990 med Camilla, sv/sv2-lärare (f d korttidare i Kyrkans Unga, Gbg:s stift), barn: Amanda 18 och Caspar 16. Jag kopplar gärna av med resor, böcker, kultur i alla former och matlagning. Erfarenheter i teologi o ledarskap sedan 1986 från Utlandskyrkan, Göteborg och Kyrkokansliet. I försam- ling, på regional nivå och riksnivå; som kyrkoherde/pastor, som regionchef och som KG Hammars högra hand o Biskopsmötets sekreterare, typ: Biskopsbrev om begravning, Vägen valde dig, Hoppkampanjen, Påskupproret, Tsunamin, Psalmer i 2000-talet, resor och retreater för biskopsmötet mm. Goda erfarenheter från gemensamt arbete i strategi, struktur och vision i Kyrkokansliet. Predikant vid Prästmötet i Göteborg 1994, i Visby 2009 Ekumenik: initierat och avslutat EKD-avtalet, deltagit i Porvoo-primatmöten, olika förhandlingar, nordiska biskopsmöten, representerat Svenska kyrkan i div synoder och kyrkomöten, hos olika påvar och andra kyrkoledare. Nu i Storbritannien vice ordf. i Lutheran Council, luthersk repr i Faith and Order. Studieresor, t ex HIV-smittade barn i USA, spetälskearbete i Tanzania, liturgi inför ny Kyrkohandbok. Förtroendevald: kyrkoråd i många skiftande församlingar, Kyrkomötessekretare fyra år i kyrkoliv och i ekumenik, Stiftsungdomsrådet + PU i Göteborgs stift, Ordf i Kyrkans Akademikerförbund/utland 4 år. Arbetet i en stor utlandsförsamling är mångfacetterat med en särskild tyngdpunkt i diakonalt arbete. Det ger erfarenhet av många frivilligas engagemang, besparingar, ”fundraising”, och ett liv som minoritetskyrka - en bit ifrån Svenska kyrkan i Sverige. Här krävs en tydlig ledare med biblisk förankring, pastoral värme, ekumenisk inriktning, social kompetens, mod och glädje. Jag hoppas svara upp mot de förväntningarna.

Student 1978 vid Prästgymnasiet, Göteborg Studier i Uppsala: Teologi, latin, Teol kand 1984, Förste Kurator vid Göteborgs Nation 1982, vice Curator Curatorum vt 1983 Prästvigd i Gustavi Domkyrka 9 juni 1985 av Bertil E Gärtner Missiv till St Lars, Åsa, Frillesås (sju somrars sommarkyrka och omsider ordförande i Stiftelsen) därefter Veinge/Tjärby, Romelanda/Kareby och Kungälv 1986- 1987 vice pastor i Svenska Victoriaförsamlingen, Berlin 1987-1994 kallad till pastor och föreståndare i Evangeliska Brödraförsamlingen/K2R, (konfirmand-, ungdoms- och city/domkyrkoarbete förenat m tjänst (kadj) i Haga 87-89 och domkyrkokaplan 89-94. Kyrkoherde i Frankfurt/Main och München 1994-2000 2001-början av 2004 Kyrkokansliet/ Utlandskyrkan Utvecklingssekreterare (förs-instr), regionchef Kyrkokansliets Chefsutbildning 2004-maj 2007 kallad till Ärkebiskopens kaplan och Biskopsmötets sekreterare Maj 2007- kyrkoherde i Ulrika Eleonora församling, London. Pingstdagen 2007 Prost hc, 2008 licensed in Church of England av Rt Hon; Rt Revd Richard Charters


Jesper Svartvik, född 1965 (presentationen är hämtad från svenska Wikipedia)
Han är teologie doktor (2000), docent (2002), och sedan 2009 den förste innehavaren av Krister Stendahlsprofessur i religionsteologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Han är son till Gunilla, född Berner, och Jan Svartvik.

Efter teologisk grundutbildning vid Lunds universitet (1984-1989), studerade han vårterminen 1990 vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Efter pastoralteologiska studier 1990-1991 prästvigdes han den 9 juni 1991 av Gunnar Weman i Luleå domkyrka. Vårterminen 1993 återvände han till Jerusalem för studier vid Hebrew University. Efter avhandlingen Mark and Mission: Mk 7:1-23 in its Narrative and Historical Contexts (2000) har han skrivit Skriftens ansikten: Konsten att läsa mellan raderna (2001, andra uppl. 2005) som beskriver mötet mellan bibel- och litteraturvetenskap, samt tillsammans med Bo Frid utgivit den första svenska kommentaren till det apokryfa Thomasevangeliet (2002, andra uppl. 2004). I december 2006 utkom den omfattande verkningshistoriska studien Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid. Sommaren 2009 publicerades Textens tilltal: Konsten att bilda meningar. Han har varit medlem av redaktionen för Svensk teologisk kvartalskrift; under flera år var han tidskriftens redaktör. Han har alltsedan Internet-tidskriftenStudies in Christian-Jewish Relations grundades varit medlem av dess Peer Review Board. Tillsammans med Göran Larsson är han redaktör för skriftserien Skrifter om judisk och kristen tro och tradition vilken hittills har publicerat tre böcker: Jossel Rakovers samtal med Gud (2003, andra uppl. 2005); Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv på de judiska högtiderna(2006), samt nu senast en reviderad utgåva av kommentaren Uppbrottet: Bibelteologisk kommentar till Andra Moseboken (2007, första uppl. 1993). Mellan 2005 och 2009 var han ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism. Svartvik är ledamot av Kyrkomötets läronämnd och även ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund.


Ingvar Humlén, född 1954
Ledamot i; stiftsungdomsrådet i Kyrkans Ungdom Gbgstift några år på 1970-talet, Åhs styrelse några år på 1990-talet, Lutherhjälpens stiftstyrelse i slutet på 1990-talet, S.t Lukas Bohusavdelnings styrelse några år på 1990-talet och nu från 2009. Ordförande i interimsstyrelsen och förste ordföranden i föreningen Kompass 2004-05.Ledamot för präster o diakoner i domkapitlet 2006-09. Var med och byggde upp ”Arken” Lysekils församlingar diakonala centrum och ”Saronhuset” Uddevalla församlingars diakonala centrum. Är född 1954 i Lyse. Hade efternamnet Andersson till 2006. Gift med Marianne sedan 32 år och vi har fyra vuxna barn. Bor i Uddevalla. Mår bra av att umgås med familj och vänner, segla, läsa böcker, snickra på stugan och att resa. Ser gärna på sport och lyssnar gärna på musik. Vill arbeta för en - Öppen kyrka med Kristus i centrum.

Utbildning: Teol kan Uppsala 1982 Pastoralteologisk utbildning Uppsala 1983 Prästvigd i Göteborg 1983 Kurser: Ortodox teologi och spiritualitet, Ekumeniska institutet Bossey, Geneve 1981 Baskurs sjukhuspräst, 1987 S.t Lukas själavårdsutbildning 1990 Förberedande chefs och ledarskapsutbildning 1996 Chefsutvecklingsprogram 2001 Utbildning Grupp Ledare 2008 Yrkesmeriter: Pastoratsadj, kyrkoadj och komminister Lysekil 1983-91 Stiftsadj 1991-94 Komminister Lyse 1994-98 Kyrkoherde Lysekil 1998-2004 Kyrkoherde Uddevalla 2004-09 Arbetar nu som stiftsdirektor i Göteborgs stift
Övrigt: Konfirmandkonsulent Gbg stift 1988-94 Konfirmandpräst på Åh stiftsgård 6 somrar 1991-96 Kontraktsprost Södra Vikornes kontrakt 2001-04 vik Kontraktsprost Norra Vikornes kontrakt 2003-04 Kontraktsprost Uddevalla kontrakt 2007-09Ingen av de framröstade kandidaterna är 40-talist. Är det första gången i ett biskopsval? Jag tror det. Äldst är 59 år. Två är 51 år. En 50 år och Jesper Svartvik är yngst med sina 45 år. Han och två till är disputerade. Eller har jag missat någon? Visst är andelen med rötter i stiftet påtaglig eller övervärderar jag?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: