30 december 2010

30 000 ungdomar på Taizémötet i Rotterdam

Igår inleddes det årliga stora europeiska Taizémötet för ungdomar. Rotterdam är värdstad 2010. Här samlas under några dagar uppskattningsvis 30 000 unga människor.  Det är det 33:e mötet i ordningen och det första i Nederländerna. Mötet pågår fram till nyårsdagen 1 januari 2011.

Rotterdam utsågs  2009 till de europeiska ungdomarnas huvudstad och har visat stort intresse för att ta emot en etapp "på pilgrimsfärden för tillit på jorden". Katolska och protestantiska församlingar i staden och i grannstäder somHaag och Delft tar emot deltagarna och många familjer i dessa städer öppnar sina hem för de unga.

Flera ungdomsgrupper och enskilda unga från Sverige deltar i mötet. Och Svenska Kyrkans församling i Rotterdam är mycket engagerad i mötet.

Flera kyrkoledare har sänt sina hälsningar till de församlade ungdomarna. Den romersk-katolske påven Benedikt önskar att Gud ska leda dem till glädjens källor och påminner om hur Jesus mor Maria såg den glädje hennes son spred bland människor på bröllopsfesten i Kana. Den ekumeniske patriarken Bartolomeus talar i sin hälsning om glädjen som det mest konkreta uttrycket för uppståndelsen och vikten av att den syns i de kristnas ansikten. Och den anglikanska kyrkans ärkebiskop Rowan skriver att  gränslös kärlek är grunden för all verklighet. 

Hela påvens, patriarkens och ärkebiskopens hälsningar i översättning till svenska.

Evelina von Seth från Borlänge är en av de unga svenskarna på plats i Rotterdam. Där hon också bloggar om mötet.

Holländska Kanal 2 sänder från mötet.Jag har hittat videor från mötet på Youtube och Ustream
  

  

  

  

  Den allkristna tidningen Dagen skriver om det stora mötet. Den svenska romersk-katolska Signumbloggen uppmärksammar samma möte.

Tillägg 30 december: Kyrkans Tidning har skickat Annika Ahlefelt till Rotterdam. I sin första rapport skriver hon att 25 ungdomar varav 10 är från Sverige bor i Svenska Kyrkan under mötet.

Inga kommentarer: