04 oktober 2008

Biskopen mer än radar och roder

Sökprofilen som ska hjälpa Svenska Kyrkan Stockholms stift att finna en ny biskop använder orden radar och roder. Fyndigt.

Bilden av kyrkan som ett skepp kan fyllas på med en biskop som rorsman/-kvinna. Radarna kan både sitta på en pinne och på ett rörligt färdmedel, som en båt.

Men stockholmsstiftarnas sökprofil ska ses som ett komplement till det Svenska Kyrkans kyrkoordning säger om vad en biskop har för uppdrag.


1. förkunna evangelium i ord och handling,
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt
kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen

Något av en rangordning kan läsas in i uppräkningen. Det viktigaste för en biskop är att förkunna det glada budskapet om Jesus Kristus och att ta ansvar för att det sker på rätt sätt i församlingarna i stiftet. Och att dopet och nattvarden - som är de heliga handlingarna - sköts på rätt sätt. Vad som är rätt får biskopen läsa sig till i kyrkans bekännelseskrifter och regelsamlingar. Sen ska biskopen leda församlingarna i sitt stift och ha tillsyn (revision).

Uppgiften att vårda och värna kyrkans enhet är dagsaktuell. Ingen enkel sak för en biskop att båda skydda kyrkan från de som gör allt för att splittra och inte heller enkelt vårda de enhetssträvande som människor i Svenska Kyrkan gör sitt bästa för att för att uppnå.

Det är biskopen som kallar präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Med det markeras att vigas till ett särskilt ämbete i den kristna kyrkan inte är ett jobb. Att präster och diakoner samtidigt kan vara - och vanligen är - anställda av kyrkan är en sak för sig.

Den som nu går och lurar på att bli biskop Carolines efterträdare kan använda de sju punkterna ovan som en checklista. Skaver någon av uppgifterna, då bör man nog släppa tanken på att ta över stafettpinnen, f´låt ska vara staven.

Andra bloggar om: , , , ,

Källor: tidningen Dagen, Kyrkoordningen,

Inga kommentarer: