02 oktober 2008

Finska kyrkan härmar Svenska kyrkan

När Svenska kyrkan skildes från staten hände en hel del, om än inte tillräckligt. En bra nyordning i det första fria kyrkovalet 2001 var att medlemmar fick rösträtt från 16 års ålder. Nu får den evangeliskt-lutherska kyrkan i Finland samma ordning i nästa kyrkoval. Det har den finska riksdagen bestämt. Så bra.

Det var Svenska Kyrkans Ungas företrädare - och Ansgarsförbundet och Kyrkans Ungdom före dem - som drev frågan om sänkt rösträttsålder i Svenska kyrkan.

Källa: Dagen

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: