29 oktober 2008

En svensk rektor citerar en stor engelsman

Nyvalde rektorn för Lunds universitet intervjuas av allkristna dagstidningen Dagen. Han citerar Oscar Wilde, som svar på frågan om han efter kritiken från en del lärare mot hans tro och kyrkotillhörighet:

Min avsikt är att fortsätta med att vara mig själv. "Alla andra är redan upptagna", säger Oscar Wilde.

Som andra redan konstaterat finns det anledning att harkla sig när man hör och läser hur naivt människor som uppenbarligen anser sig vara bildade och vidsynta kan häva ur sig påståenden om och uppvisa attityder till troende kristna, som de inte skulle göra gentemot buddhister eller judar.

Brygubben antar att Svenska Kyrkans biskop i Lunds stift kommer att vara inbjuden som gäst när den nye rektorn Per Eriksson tillträder sin post. Då har biskop Antje Jackelén chansen att som företrädare för Svenska Kyrkan uttala sitt stöd till honom som frimodigt stått upp för sin tro. Och hon får chansen att ge sitt stöd till alla troende lärare och studenter, vilken gudstro de ny har.

Religionsfriheten är en mänsklig rättighet, grundslagsskyddad och en troende människa kan då inte utsättas för yrkesförbud när samhället genom stat, landsting, kommun eller samhällsägda företag är arbetsgivare. Och det var ett yrkesförbud en grupp lärare vid universitetet argumenterade för. Och fick förståelse för. T.ex från Sydsvenska Dagbladet. Vad som skrev på kultursidan den gångna helgen har prästen och tidigare chefredaktören för Svenska Kyrkans egen veckotidning Kyrkans Tidning kommenterat utförligt. Prästen Elisabeth Gerle har fått ett genmäle publicerat i Sydsvenskan. Bra i sig, men hennes bdrag försvagas av att hon faller in i att säga att hon inte är som andra troende. Hon kunde gott generöst tala om "vi kristna" och inte göra så stor skillnad på de som tillhör Svenska Kyrkan och andra.

Jag utgår från att biskop Antje Jackelén och andra biskopar med henne i det tysta redan på olika sätt invänt mot händelser som vid Lunds Universitet och liknande. Det som återstår är att de gör sig hörda i det offentliga samtalet. För att tala till många aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan är Kyrkans Tidning, vår egen veckotidning en lämplig kanal.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

hapax sa...

Antje Jackelén har en artikel på kultursidorna i Sydsvenskan idag (torsdag) som kommenterar den här debatten. Rubriken är "Kristen tro är personlig - inte privat".