06 maj 2010

Får Annika Borg den hjälp hon behöver? Eller sabbar Svenska Kyrkans Tidning hennes image?

Annika Borg är främst skribent, författare, föreläsare och universitetslärare. Hon har - som hon skriver på sin webbplats - en bakgrund som präst i Svenska Kyrkan. På ett uppslag i dagens prasselupplaga av Svenska Kyrkans Tidning blir hon tagen i försvar. Min första tanke är att detta måste ses som ett intrång på hennes integritet.

Annika Borg är sedan många år krönikör i Svenska Kyrkans Tidning och suppleant i Pressens Opinionsnämnd. Helt nyligen använde hon sin plats i tidningen för att göra ett generaliserande angrepp på den romersk-katolska kyrkan. En text som väckte reaktioner, vilket får antas vara meningen. Det svenska katolska stiftets pressekreterare skriver till Annika Borgs biskop, som är biskopen i Svenska Kyrkan Stockholms stift, där hon är folkbokförd. En präst har en biskop även utan anställning i Svenska Kyrkan. Det är klart att Annika Borg räknade med och kanske till och med förväntade sig en ordentlig reaktion från romersk-katolskt håll. Hon har varit med för.

Kyrkans Tidning publicerar delar av pressekreterarens mejl och biskopens svar. Till det läggs tolkningen att pressekreteraren skulle ha krävt att biskopen skulle ha tystat sin präst. Den publicerade texten kan tolkas på flera andra sätt i sitt sammanhang. Annika Borgs egen tolkning, biskopens tolkning och journalistens tolkning är samstämda. 

Det är inte så ovanligt att biskopar får brev om präster. Det är inte ovanligt att präster skriver brev till sina biskopar. Och biskopar skriver brev till sina präster. Ovanligare är att det uppmärksammas av en tidning. Senast var det väl när biskop Caroline Krook lät förstöra en mängd brev från sina präster istället för att lämna ut dem till massmedia när det krävdes av henne.

Vuxnas sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel av barn är en synd som aktivt ska motarbetas. Att präster som mottagit en särskild vigning begår sådana övergrepp är särskilt allvarligt. Har jag med dessa två meningar gjort det hel klart vad jag står på barnen och ungdomarnas sida. 

Annika Borg gör anspråk på att ha god kunskap om den romersk-katolska kyrkans inre liv och ordningar. Så är hennes krönika uppbyggd. Hennes biskop använder formuleringar som vill ge intryck av att hon inte vet så mycket om Stockholms katolska stift.

Med Svenska Kyrkans Tidnings uppslag bekräftas ändå relationen mellan biskop och präst inom Svenska Kyrkan. Det blev nog en björntjänst av det som var tänkt som att ställa upp på en av tidningens egna.

Tillägg: Domprosten i Svenska Kyrkan Stockholms stift tackar den romersk-katolske i biskopen i stiftet med samma namn: " jag är stolt och glad över att mina kristna trossyskon i katolska kyrkan i Sverige har en biskop som också i denna fråga är så tydlig och så klok" Vad prosten Åkes biskop om detta?
Inga kommentarer: