05 maj 2010

Svenska Kyrkan är ingen bekännelsekyrka

Idag far Sveriges Radio osanningar om vad det innebär att kungahusets medlemmar tillhör Svenska Kyrkan. En docent i stadsvetenskap får prata i nattmössan om att Ockelbo-Daniel till sommaren tvingas bekänna sig till den Augsburgska bekännelse.

Den texten ingår visserligen i Svenska Kyrkans bekännelseskrifter tillsammans med andra trosdokument som Bibeln och Psalmboken. Men den blivande prinsgemålen behöver lika lite bekänna sig till orden från Augsburg som till Den blomster tid nu kommer eller Bred dina vida vingar.

I Svenska Kyrkan blir människor medlemmar genom dopet. Vanligt vatten + Gud som far, son och ande. Det är det stora i det lilla. Mer om dop på Dopsajten.

Rätt ska vara rätt.

Sen är det en annan sak att det är dags att sätta den bortre parentesen om monarkin och att religionsfrihet ska gälla för alla.

Tillägg fredag 7 maj: Kyrkoordnaren - i en av sina andra egenskaper - får i allkristna dagstidningen Dagen utveckla detta med kungahusets och den evangelisk-lutherska tron, bekännelsen och läran.

5 kommentarer:

Simon Wämmerfors sa...

Sedan finns det ju iofs ett bekännelsemoment i dopakten, man döps till en tro, så i viss mån handlar det ju om bejakande av trossatser. Fast inte direkt de augsburgska...

Anonym sa...

Svenska kyrkan är visst en bekännelsekyrka! Behännelsekyrka betyder ju att kyrkan som helhet har en behännelse som bär upp den oberoende av enskilda medlemmars tro. Termen står i motasats till bekännarkyrka vilket syftar på att det är de enskilda medlemmarnas tro som bär upp kyrkan. Generellt är bekännelsekyrkor folkkyrkliga medan bekännarkyrkor oftast drar åt det frikyrkliga hållet.

Daniel Westling är däremot inte tvingad att höra till just Svenska kyrkan utan skulle kunna tillhöra Missionsprovinsen eller Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan. Däremot skulle han väl inte kunna tillhöra Missionskyrkan som ju tillhör Reformerta världsförbundet och därmed inte bekänner sig till den rena evangelisk(-lutherska) såsom den är sammanfattad i Confessio Augustana.

Per Westberg sa...

Nu är ni ute och simmar allihop. När det gäller statschefen måste han eller hon bekänna den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är. Det är alltså ett bekännelsekrav. Prinsar och prinsessor som ingår i successionen ska fostras i denna tro.
Däremot gäller inte detta prins Daniel eftersom han inte har successionsrätt. DÄremot ska han fostra sina barn i denna tro.
Någon koppling till Svenska kyrkan finns inte. Och visst. Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka och inte en bekännarkyrka.

Per Westberg sa...

Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka. Däremot är Svenska kyrkan inte en bekännarkyrka.

Per Westberg sa...

Jag ser att Dagen rett ut detta. ;)
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=163253