28 september 2007

En ny ung biskop till Svenska Kyrkan i Västerås stift

Nu ska Svenska Kyrkan i Västerås stift få en ny biskop efter Claes-Bertil Ytterberg som går i pension. Biskop Claes-Bertil Ytterberg var när han tillträdde jämförelsevis ung. Varför skulle hans efterträdare vara äldre?

Att vara ung är en försvinnande egenskap. Så det gäller att passa på...

På Facebook i gruppen Svenska Kyrkan nämns nu unga namn.

* Marika Markovits, idag chef för Stockholms Stadsmission, en del av Svenska Kyrkans omfattande sociala, diakonala arbete.

* Martin Modéus, stiftsadjunkt för arbete med gudstjänster i Stockholms stift

* Fredrik Modéus, kyrkoherde i Lunds Helgeands församling


Jag kan tänka mig fler möjliga och lämpade. T.ex.

* Johans Svedberg, adjunkt till biskopen i Strängnäs stift

* Cecilia Nahnfeldt, präst och lärare i religionsvetenskap vid Karlstad universitet

* Christofer Lundgren, präst och ekumenisk handläggare vid kyrkans kansli i Uppsala

* Lena Petersson, präst och lärare i predikande vid prästutbildningen i Lund

Vilka borde läggas till listan?

Laurentius Petri var 32 år när han blev ärkebiskop 1531. Han skötte jobbet med den äran fram till sin död 1573.

Andra bloggar om: , , ,

1 kommentar:

kyrksyster sa...

Jag är inte Västeråsare... så det är svårt att se vem som passar just där... men visst finns det fler intressanta namn...

Mikael Mogren t ex.

Hans Boeryd, kh i Jönköpings Sofia

Elisabet Bengtsson, stiftsdirektor i Linköping