28 september 2007

Unga diskrimineras av fack och arbetsgivare

Åtta av tio fackförbund har förhandlat fram kollektivavtal där unga anställda på grund av ålder har sämre villkor än sina äldre kollegor vad gäller lön och semester. Så har det varit i decennier. Nu uppmärksammas orättvisan med rätta av Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU i rapporten "På lika villkor".

Unga har dessutom genom arbetsrättslagstiftningen en otryggare anställning. Att unga på grund av ålder får lägre lön, kortare semester och sämre anställningstrygghet är inte bara ojämlikt, det är också förbjudet enligt ett EU-direktiv som antogs för sju år sedan.


Det vore förstås rättvist och god samhällsekonomi att unga som ska skaffa bostad har bättre lön och slipper låna gigantiska belopp. Och unga föräldrar med små barn borde ha rätt till fler semesterdagar än de som är 40 år med äldre eller vuxna barn.

Facken har i de flesta fall förhandlat fram avtalar som diskriminerar de egna unga medlemmarna. Hur ska man då få fler unga att ansluta sig?

Sverige ligger flera år efter övriga Europa vad gäller rätten till likabehandling i arbetslivet oavsett ålder. Det beskrivs i rapporten från LSU. EU beslutade 2000 att alla länder ska förbjuda diskriminering i arbetslivet på grund av ålder. Sverige är idag det enda land i EU som inte infört direktivet i lagstiftningen. Sverige har beviljats dispens i två omgångar.

Rapporten från LSU här

Pröva att byta ut "unga" mot "kvinnor" så blir det ännu tydligare hur äldre skaffar sig förmåner och fördelar på de yngres bekostnad.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: