25 september 2007

Datanörd är inte vidare grön

Ny Teknik hänvisar till en studie som hävdar att datorer och servrar kraftigt bidrar till koloxidutsläppen. En enda avatar på Second Life ska enligt rapporten släppa ut 1,7 ton koloxid i den riktiga världen.

Inga kommentarer: