27 september 2007

Gudstjänster från Svenska kyrkan på webben

Nu blir det "tevegudstjänster" från Ersta kyrka i Stockholm på webben. En försöksverksamhet startar med söndagsgudstjänster och sändningar från två samtalskvällar.

Tillägg 28 september: Första gudstjänsten sänds söndag 7 oktober kl 11 på www.erstadiakoni.se

Erstas direktor prästen Thorbjörn Larsson säger till Kyrkans Tidning (Svenska Kyrkans veckotidning) att han fått idén att sända gudstjänster över internet efter samtal med en annan präst, Johannes Söderberg som svarar för livsåskådningsprogrammen på SvT.

Ersta diakoni är en ideell förening inom Svenska Kyrkan med anor och med stor verksamhet: sjukhus, högskola och ett omfattande diakonalt och socialt arbete.

Inga kommentarer: