21 september 2007

Helt rätt: Svenska staten betalar en halv miljon till gamla kyrkor

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth signalerar inte annat än att Svenska kyrkan även efter 2009 får ekonomiskt stöd till underhållet av kyrkor byggda före 1940.

För nästa år är det är statsbidaget 395 miljoner, för 2009 budgeterar regeringen 465 miljoner och för 2010 beräknas 460 miljoner.

För många församlingarna är underhållet av kyrkor en betungande kostnad. Det är helt rimligt att inte bara medlemmar i Svenska kyrkan ska betala vad det kostar.

Kyrkan mitt i byn och som en del i statsbilden är en allmän angelägenhet. En betydande del av Sveriges kulturarv. Många fler än Svenska kyrkans medlemmar uppskattar kyrkorna och brukar dem. Det är viktigt att Svenska kyrkans vilja att hålla kyrkorna öppna och tillgängliga får stöd av samhället. Kyrkorna är på de flesta orter det mest besökta turistmålet.

Källa: Dagen

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Anders Gardebring sa...

Som icke troende och inte heller medlem i svenska kyrkan så håller jag med. Kyrkobyggnaderna är en del av vårt kulturarv och det vore sorgligt om man lät dessa vackra byggnader få stå och förfalla.
Dock skulle jag kunna tänka mig andra ändamål för en del kyrkor i och med att medlemsantalet i kyrkan minskar.